Hij is er bij!

Je staat op en er is niks aan de hand. Plotseling gebeurt er iets wat je positief of negatief beïnvloed. Hoe zit dat?

Heb je het wel eens? Ik bedoel dat je in je gevoel positief of negatief beïnvloed wordt? Ik wel.

Je doet de radio aan en hoort een lied wat je vrolijk maakt. Of je komt iemand tegen in het verkeer en deze geeft je de vinger. Je wordt er chagrijnig van.

Het is gemakkelijk om te blijven hangen in je gevoel. Vooral negatieve gevoelens en gedachten blijven gemakkelijk plakken.

Iemand zegt iets waar je het duidelijk mee oneens bent bijvoorbeeld. Wat doet dat met je? Waarom raakt je dat op die manier?

Het raakt ons omdat we het gevoel krijgen dat we niet gewaardeerd worden of gehoord. Laten we eerlijk zijn, meestal gaat het niet om het feit dat bepaalde zaken gezegd worden, maar hoe we zaken interpreteren.

Wanneer we het gevoel hebben dat iemand ons aanvalt is dat een reden om het negatief te interpreteren wellicht. Wanneer we ons door iemand niet gewaardeerd worden beïnvloed dat ons denken en dus onze kijk op dingen.

Immers iemand die we serieus nemen en waarbij we het gevoel hebben dat hij ons waardeert kan ons alles zeggen terwijl we er wellicht geen last van hebben. Of iemand benaderd ons op een positieve manier en vraagt ons iets op een andere manier te doen.

Onze manier van kijken is beïnvloedbaar. Sommige mensen en zaken triggeren ons om negatief te gaan kijken. Wanneer we niet goed in ons vel zitten des te meer.

Hoe hier mee om te gaan? Persoonlijk wil ik niet de mens en zijn gedrag direct als uitgangspunt nemen in de benadering van anderen. Jezus echter zouden we daarin kunnen bestuderen. Een goed uitgangspunt voor ons leven. Zijn gedrag en uitgangspunten zijn wat mij betreft de juiste.

Toch merk ik dat ik dit soms vergeet en ook dat ook door hem ondanks dat watHij zegt toch mee laat slepen in negativiteit. Weet je, dan helpt het me soms om de situatie in ogenschouw te nemen en te overdenken. Wat gebeurt er feitelijk en waarom raakt het me.

Eigenlijk komen we dan vaak al tot de kern van onze gedachten en veelal ligt er een gevoel van afwijzing aan ten grondslag. We willen geliefd en gewaardeerd worden. Wanneer we de situatie bekijken gaat het vaak over mensen die we niet of nauwelijks kennen en kunnen we dat naast ons neerleggen.

We kunnen ook nadenken waarom iemand je bijvoorbeeld de vinger geeft. Misschien is hij gewoon verkeerd opgestaan en is ook negatief beïnvloed. Dat geeft hem geen recht, maar hebben we niet allemaal wel eens een slechte dag?
Zo relativeren we onze gevoelens weer en onze waarde. Zeker wanneer we weten dat we niet in mensen geloven maar in Jezus Christus.

Wanneer dit ons uitgangspunt is en weten hoe geliefd we zijn en ons dit regelmatig herinneren en werkelijk geloven en aanvaarden zal dat gemakkelijker zijn.

We mogen weten, dwars door alles heen, dat we geliefde kinderen van God zijn. Een zekerheid die we mogen omarmen. Voel je je goed, dan mag je weten God is met je. Voel je je minder, negatief of neerslachtig? Weet je, God is met je!

Gevoelens bedriegen ons gemakkelijk. Wanneer we even niet goed in ons gevoel zitten denken we gemakkelijk dat we alleen zijn, maar God is er bij. Ongeacht de situatie mogen we onthouden Hij is er bij!

Advertenties

Wat doe je!

Ik weet niet hoe jij het beleeft natuurlijk, maar wanneer ik iets doe en mensen komen speciaal om mij te horen of ze laten merken dat ze waarderen wat ik zeg dan vind ik dat fijn.

Wanneer ik deze blogs post, houd ik er rekening mee dat mensen ze zullen lezen al doe ik er weinig moeite voor om op mijn taal en typfouten te letten. Toch vind ik het belangrijk dat het gelezen wordt. Hoe meer lezers hoe beter voor mijn idee.

Jezus heeft geen aardse strategie om mensen naar zich toe trekken zoals ik dat vaak wel doe met mijn blogs. (Wat soms nog werkt ook trouwens.)

Persoonlijk vind ik het fijn dat er zoveel mogelijk mensen zien wat ik schrijf en ik geloof dat wat ik schrijf zinnig is en een groep mensen er iets aan kan hebben. Wanneer iemand gezegd zou hebben dat mijn lezersgroep te groot zou worden en het lastig zou worden vanwege een opstandige groep die het oneens met me zou zijn, dan zou mijn reactie veeleer zijn van: hey, ik ben goed bezig! Ik ga lekker door met wat ik aan het doen ben.

Toen Jezus ontdekte dat de farizeeërs gehoord hadden dat het aantal mensen die Jezus volgde groeide ging hij weg uit de streek.
Voor mijn gevoel ontweek hij de direkte confrontatie met een negatieve groep gelovigen.

Ik ben geneigd de discussie aan te gaan en te vertellen waar ik mee bezig ben. Juist de groep te raken die negatief is binnen het geloof en de benadering van daaruit. Jezus deed dit niet. Hij ging weg.

Het was een behoorlijke reis schijnbaar, ik heb het niet nagekeken, maar Jezus was behoorlijk moe en liep langs een bron en gong daar zitten omdat hij dorstig was zo op het heetst van de dag.

Jezus ging een behoorlijke reis aan om de confrontatie uit de weg te gaan, Johannes niet voor de voeten te lopen en te dien waarvoor Hij gekomen was. Dat is wat ik proef in het bijbelgedeelte wat centraal staat in dit blog. Lees Johannes 4:1-8

Waarvoor was Hij gekomen? Om arme mensen het goede nieuws te vertellen. Om gevangen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien en om mensen te helpen die het moeilijk hebben. Lukas 4:17

Jezus is niet gekomen om te discuswerpen over Zijn aanpak of benadering. Over zijn positie. Om in de verdediging te gaan tov geestelijke leiders. Ook niet om zoveel mogelijk mensen achter zich te krijgen en zo te bewijzen dat Hij gelijk heeft.

Jezus ging gewoon weg. De drukte uit de weg, de discussie mijdend. Hij deed gewoon waarvoor hij gekomen was. Zijn visie was en is helder.
Hij kwam verlorenen te zoeken. Daar horen ook mensen bij die een andere visie hebben , maar Jezus zoekt de discussie niet op. Gaat het zelfs uit de weg. Hij ging het gesprek aan met zijn doelgroep die gewoon in gesprek wilde zijn.

Kort gezegd geloof ik dat we veelal de discussie opzoeken in ons leven. Over wat wel en niet mag. Over hoe zaken nu precies in elkaar steken qua geloof. We willen laten merken meer te weten dan de ander. Populair zijn en complimentjes.

We missen daarmee vaak ons doel.
We doen niet meer waarvoor we geroepen zijn. Waar ben jij mee bezig? Doe je nog waarvoor je geroepen bent? Heb je dat ooit gedaan? Jezus deed gewoon zijn ding. Was onderweg en ontmoette mensen van allerlei pluimage. Mensen die zijn woorden wilden horen en geraakt wilden worden in de kern van hun leven. De zoekers van waarheid ontvingen Hem.

Botsende waarheid

Geloof jij dat het waar is? Ik bedoel dat God bestaat? Dat Jezus de Zoon van God is en uit de Hemel kwam naar deze aarde?

Jezus kwam naar deze aarde omdat God hem stuurde. hij vervuld met Gods Geest vertelde over de hemel, maar vooral over de hemelse boodschap. Namelijk dat God realiteit is.

De hemelse realiteit is in Christus beschikbaar voor iedereen die dit gelooft. Niet nadat we dood zijn! Niet ooit en misschien maar hier en nu op dit moment.

Wat God zegt is waar! Jezus is gekomen dit te verkondigen. Wie dit niet wil geloven zal de realiteit van Gods liefde niet ervaren.

Een harde waarheid? Misschien, maar het is onmogelijk om met je huidige identiteit in te trekken. Aardse zaken en hemelse zaken zijn te verschillend. Het botst.

Lezen Johannes 3:22-36.

Een passende jas.

Mensen willen graag op een bepaalde manier gezien worden. Ze willen op allen, geliefd zijn gewaardeerd worden, maar het typische is dat men dit veelal probeert op een manier die niet werkelijk past.

Het is alsof we een jas aandoen die wellicht wel heel modern is, maar zo enorm ruim dat we er als mens niet meer in gezien worden. We proberen van buiten ons voor te doen als iemand die we in werkelijkheid niet zijn.

Johannes doopte mensen en toen Jezus met zijn discipelen kwam en oom mensen liet dopen vroegen ze zich af hoe het zat met het rein worden door dat water en ze waren verontwaardig dat de aandacht verschoof van Johannes naar Jezus.

Ik vermoed en ik besef dat het interpretatie is, maar dat Johannes volgelingen zich gepasseerd voelden. Ze kregen wat aanzien, maar men ging aan hun voorbij.

Johannes maakt duidelijk dat het allemaal niet gaat om de buitenkant. Hij laat zien dat alles om Jezus gaat. Daarmee wordt ook de doop duidelijk. Het gaat niet om ons. Het gaat om Jezus en dat Hij belangrijker moet worden en ik…? ik steeds minder!

Lees joh 3:22-30

Als het licht schijnt…

Jezus het licht voor alle mensen schijnt opdat men werkelijk kan ontdekken wie men is. Dat betekent heftige confrontatie. In het licht zullen we ontdekken dat we vanuit onszelf niet alleen niet zo goed zijn als we denken, maar dat alles in ons leven besmet is door de zonde.

Het mooie van het licht in ons leven is dat we ook mogen ontdekken wie we mogen zijn in Christus. Onze identiteit is in Hem. Immers voordat je in de moederschoot groeide kende God je al. Zorgde er voor dat jij zou worden wie je bent. jij was degene die DNA bepaalde.

Veel mensen zijn bang in het licht gezien te worden en blijven in het donker en verstoppen zich. Het gevolg is dat ze zichzelf te kort doen, maar ook hun naaste. Immers dat wat God in hen heeft gelegd kan pas werkelijk tot ontplooiing komen in Hem. In zijn licht.

Het is duidelijk wie in Het licht leeft. Deze mensen zullen immers ook. Gezien worden. Ze doen goed en zijn trouw. Wanneer dit niet gezien wordt in je leven, maar alleen zaken die niet goed zijn, dan leef je niet in het licht. Ook dat zal gezien worden.

Waar je voor kiest is bepalend voor de manier waarop je gezien wordt. In Christus zullen we niet foutloos zijn. We zullen fouten blijven maken, maar in het licht zal zichtbaar zijn hoe we met deze dingen om gaan.

Alles ziet er in het licht anders uit. Wordt duidelijk. In het licht kan het goede groeien. In het donker ontwikkelen zich onduidelijke zaken.
Champignons en schimmels groeien in het duister. Bloemen, vruchten, bomen in het Licht.

Lees Joh 3:14-21

Keer je leven ten goede!

Alles wat je doet is van invloed op je leven. Iedere keuze die je maakt, goed of slecht. Daarom is het belangrijk goede keuzes te maken. Slechte keuzes gaan in de weg staan, blokkeren het goede in je leven. Goede keuzes daarentegen zullen ruimte geven op de weg die je moet gaan.

We maken niet alleen goede keuzes in het leven. Iedereen maakt soms keuzes die niet goed zijn. Misstappen. Het is belangrijk te weten dat dit mede de route bepaald in je leven.

Helaas zijn ook keuzes van anderen op jouw leven van toepassing. Iedereen heeft ouders en dat heeft bijvoorbeeld een stempel op jou leven gedrukt . Ook hier zijn goede en slechte keuzes van invloed op hoe jij in je leven staat.

Ook de vrienden die je kiest en hoe je met ze omgaat bepaalt je weg. Wanneer je vrienden kiest die dingen doen die niet goed zijn kan dat van invloed zijn op de rest van je leven als je daarin mee gaat.

Hoe dan ook: goede keuzes, slechte keuzes. Belangrijk is dat we Er van leren. Wanneer we keuzes maken is het soms erg vervelend of als anderen keuzes hebben gemaakt die van invloed zijn op de loop van je leven tot nu kan dat lastig zijn , maar belangrijk is dat we er niet in meegaan en zeggen dat we er geen schuld aan hebben en dus niets mee moeten doen.

Het is belangrijk niet weg te lopen voor de consequenties die keuzes in het leven hebben. Dit zou immers tot gevolg hebben dat ze je blijven achtervolgen.

Het is goed als we iedere verkeerde keus in de ogen kijken en deze erkennen. Dit is een foute keus geweest. Mijn keus of misschien die van de ander, maar ik ga de confrontatie aan door deze te overwinnen met nieuwe goede keuze. Ik laat het oude achter me en maak nieuwe keuzes.

Het is belangrijk om de verantwoording te nemen en de consequenties van je eigen keuzes te aanvaarden en van daaruit nieuwe goede keuzes te maken. En wanneer anderen verkeerde keuzes gemaakt hebben die jouw leven hebben beïnvloed, laat ze liggen waar ze horen. Geef ze terug. Ook daar mag jij nieuwe goede keuzes maken. Je eigen keuzes.

Belangrijk is te beseffen dat goede keuzes ook je leven zullen beïnvloeden. Dat het je leven zal veranderen. Soms zijn het eerst kleine veranderingen die je opmerkt, soms direct wezenlijk anders.

Misschien goed om voor het allerbeste te kiezen in je leven. Dat is de genade van God. We kunnen zelf soms goede keuzes maken en toch zullen we niet werkelijk vrij zijn. De genade van God maakt vrij. De genade dat je niet hoeft te betalen voor je fouten. Immers je kunt wat achter je ligt niet veranderen. Wat gebeurt is is gebeurt. Toch kan je leven inhoudelijk zoveel anders worden door te kiezen het goede te doen, maar vooral ook door het Allerbeste in je leven te laten. Jezus Christus die zijn leven gaf.

Je moet er misschien eens over nadenken. Wat wil je? Wil ik leven met de gevolgen van mijn verkeerde keuzes? Met de gevolgen van wat anderen mij hebben aangedaan? Misschien goed de genade te accepteren en vergeving te aanvaarden voor wat niet goed gegaan is in je leven, en van daaruit ook vergeving te schenken aan diegene die negatief van invloed is geweest op je leven en het zo je leven positief te keren.

Moeilijke mensen in je leven.

Hoe ga je om met mensen. Ik bedoel mensen met wie de omgang niet zo gemakkelijk gaat.

Er zijn mensen die je het leven erg moeilijk maken. De vraag is daarbij misschien of het bewust of onbewust is. Iemand die wijs is of wellicht juist niet.

Hoe ga je om met mensen die altijd maar de zin willen hebben en willen doen wat goed is in hun eigen ogen?

Weet je, wanneer je iemand terecht wil wijzen die zijn eigen gelijk wil halen, dan krijg je onherroepelijk problemen. Je kunt het gesprek beter uit de weg gaan dan dat je over zaken in conflict komt.
Als iemand bereid is te luisteren dan pas zal er werkelijk iets veranderen. Dan is het mogelijk werkelijk tot inzicht te komen met elkaar. (Spreuken 9:7-9)

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik ben een heethoofd. Heb een kort lontje en derhalve zal ik heel gauw direct reageren. Tot nu toe was ik van mening dat men altijd bereid moet zijn tot communicatie. Ook na dit blog geloof ik daar nog in, al zal is mijn kijk enigszins gewijzigd nu.

Het is gemakkelijk om boos te reageren. Voor mij tenminste. Dit onder de noemer communicatie. Dat dit communicatie is mag duidelijk zijn, maar niet vaak de juiste manier.

Beter is het om rustig te blijven en te beseffen dat het beter is een goed geweten te hebben. Geen verhitte discussies, maar rustig te blijven en zo je hart te bewaren. (Spreuken 14:29-30)

Boosheid , harde woorden maken heel veel stuk. Moet je over je heen laten lopen? De welbekende klap op de wang laten geven? Ik denk dat het niet gaat om mietjesgedrag, maar juist om kerelsgedrag. Ik bedoel: wanner we God om wijsheid bidden, zal Hij ons die dan ook niet geven?

Wat is wijsheid in zulke gevallen? Jezus zei heel weinig toen Hij terecht stond. Wat was het effect? Hij werd veroordeeld, maar men kon geen schuld vinden in Hem. hij had mets nooit iets verkeerds gezegd en zelfs onder extreme druk zei Hij niets verkeerds.

Wellicht kunnen we stellen dat iemand die ons bewust of onbewust uit de tent lokt het gelijk aan zijn kant heeft wanneer we boos worden. hij kan immers aantonen dat ons gedrag ook niet goed te noemen is en derhalve zal ook het gedrag van de uitlokker minder zwaar wegen.

Wat ik hieruit leer is dat we elkaar lief moeten hebben, maar dat we ook zaken moeten laten gebeuren soms. We hoeven niet alles direct op te lossen. Er mogen zaken fout gaan. We moeten desondanks de schade beperken door eerlijk te zijn, maar het daar bij te laten. laat God ons recht doen. Psalm 54:3

Klinkt allemaal wat lastig nietwaar? Voor mij is het Goliath op dommige momenten. Reuzen die verslagen moeten worden. Op eigen kracht gaat dat niet lukken. Maar met Gods kracht is wellicht een steentje voldoende. En de bereid als een David om het te doen in geloof.