Maand: december 2014

3x HjvM?

Ergens een paar jaar eerder dan nu, aangaande het moment wat ik hier beschrijf, werd Petrus geroepen. “Kom achter Mij”, had Jezus gezegd. Kom en ik zal jullie vissers van mensen maken. En Petrus liet alles achter en ging direct met Hem mee.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_15431.jpg
Petrus maakt op mij persoonlijk veel indruk. Hij stond zijn mannetje. Was altijd dicht bij Jezus te vinden. Haantje de voorste zou je kunnen zeggen.

Over haantjes gesproken. Hij was het ook die zei: ” al zal iedereen u verlaten Heer, ikke niet!” Maar uiteindelijk verried hij Jezus drie maal zoals deze had voorspelt.

Wat zal deze man door de grond gegaan zijn op het moment dat de haan gekraaid heeft. Wat een moment van erkenning moet dat geweest zijn. Erkenning van falen, van zwakheid, van teleurstelling.

Toch was het ook Petrus die wederom door Jezus bezocht werd en die wederom met Hem in gesprek ging. Wederom sprak hij met Hem en wederom dieren die genoemd worden. Lijkt wel een dierentuin.

Jezus vraagt hem of Petrus hem werkelijk lief heeft. En zijn lammeren en schapen te weiden. Te zorgen dat ze goed voedsel kregen dus. Maar weiden betekent ook zorg voor de kudde te hebben. Te zorgen voor Zijn kudde.

Weet je: we zijn geroepen en mogen achter Jezus aan. god weet dat we niet perfect zijn en kent ons. Hij weet ons verlangen. Wil ons gebruiken om Zijn kudde te weiden, wanneer we Hem werkelijk lief hebben.

Zou drie maal genoeg zijn geweest denk je? Op dat moment waten Jezus woorden genoeg om zich bewust te worden van Kezus liefde voor Hem, maar wellicht dat Petrus later best nog weer een geheugensteun nodig heeft gehad.

De vraag is durf ke erkennen dat je Hem nodig hebt? Niet alleen achter Hem aanlopen en leren voor eigen gewin, maar ook om te ontdekken dat het daar uiteindelijk niet om gaat.

Waar gaat het om? Om overgave. Jezus volgen dwars door alles heen en erkennen dat je fouten maakt. Te leren om te gaan waar Jezus ons roept.

Dit is niet gemakkelijk dat blijkt wel als je het verhaal verder leest. Zoek het maar eens op zou ik zeggen. Bewust geen tekstplaats hier, maar ik nodig uit om te gaan zoeken. Eem stap verder te gaan.juist als je je plek in het leven niet meer weet. Het is goed op zoek te gaan naar antwoorden. De Bijbel is wat we noem Gods woord en zal ons openbaren wat Hij van ons vraagt.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1542.jpg

Vrijheid om verantwoordelijk te zijn.

Nummer 7 alweer in de serie levenslessen.
ūüėČ

Wanneer we spreken over verandering komt veelal in gesprek aan de orde dat we vrij willen zijn als mens. Zelf kunnen bepalen wat we doen en hoever we gaan. We willen onze eigen grenzen bepalen.

Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. (‭Galaten‬ ‭5‬:‭13‬ NBG51)

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1557.jpg

Dat klinkt mooi en ik geloof ook dat we vrijheid nodig hebben als mens. Dat we ruimte nodig hebben om te bewegen , te zoeken, te ontwikkelen, …. Echter de meeste mensen verwarren vrijheid met losbandigheid.

Losbandig gedrag is geen vrijheid al heb je de vrijheid losbandig te zijn. Losbandigheid zorgt er juist voor dat we onvrij worden. Losbandigheid maakt dat we ons onverantwoordelijk gedragen en dat maakt dat we geen verantwoording nemen voor de dingen die we doen. Het lijkt dan dat we vrij zijn, maar de gevolgen zijn dan dat we soms dingen doen waar we jaren later soms nog de gevolgen van dragen.

Voorbeelden in overvloed: mannen en vrouwen in scheiding na overspel, een verslaving na gebruik van middelen omdat we los willen gaan in het leven, auto-ongelukken door te hard en roekeloos rijden, geen opleiding omdat men bezig was met andere zaken, kind zonder dat je een partner hebt of op een hele jonge leeftijd, ontslag omdat je je werk niet goed deed, boete waar ke jarenlang voor betaald vanwege fraude, geslachtsziekte vanwege de wisselende “partners”,…

Weet je dit is geen vrijheid al spiegelt de wereld ons dit voor. We zijn niet vrij door alle grenzen los te laten. Niet door te doen en laten wat we willen in een moment. Sterker nog wanneer we doen en laten wat we Willen op het ene moment, kunnen we op een ander moment juist vast komen te zitten in de keuzes die we eerder hebben gemaakt op wat we dan vrijheid noemen.

Vrijheid is echter dat we onszelf kunnen zijn wat een ander daar ook van vindt. Vrijheid is je grenzen kennen en accepteren. Vrijheid is dat je keuzes kunt maken. De keus om al dan niet te studeren, de keus om te groeien, je te ontwikkelen, de keus om te bepalen wie je vrienden zijn, waar je heen gaat, hoe je met dingen om gaat.

Veelal wordt gedacht dat wanneer je kiest om christen te zijn je onvrij wordt. Je moet je houden aan regels, je moet naar de kerk, je moet … We moeten niet zo veel als gelovigen, maar laten ons vaak ook in de kerk de vrijheid ontnemen door wat anderen zeggen, door interpretaties van hoe dingen uitgelegd worden, …

Vrijheid begint dus niet door allerlei christelijke of christelijk klinkende regels, maar werkelijke vrijheid begint bij Jezus Christus zelf. Wanneer we spreken over vrijheid dan mag je weten dat Hij ons dat als het ware reeds gegeven heeft. De vraag is echter nemen we deze vrijheid in ontvangst?

Ontvangen is schijnbaar erg lastig. Hoewel ons gezegd wordt dat een leven in Christus werkelijk vrij maakt denken we dat we eigenlijk gevangen genomen worden in allerlei wetten en regels. Dit ligt echter opgesloten in onze oude natuur. We keren ons er tegen omdat we verlangen zelf keuzes te maken.

Ik geloof echter dat God ons alle ruimte geeft om keuzes te maken en dat we minder beperkt zijn dan we denken. Sterker nog , we hebben de keus om al dan niet degene te worden waar we altijd naar hebben verlangd. Echter wat laten we ons leiden door wat we voelen, water denken, door het moment en de ervaringen uit het verleden. Met andere woorden door ons oude gedrag, onze oude dingen, ons oude leven wat juist onvrijheid bewerkte. We geloven innerlijk vaak niet dat Jezus ons vrijgekocht heeft van de Zonde en derhalve wordt ons leven beheerst door onze zonden, wonden en bonden.

Het is goed te leren beseffen dat we totaal vrijgekocht zijn. Niet een beetje, maar helemaal! Dat betekent dat we toegeven dat onze eigen wil ons gevangen houdt, mast dat wanneer we onze wil in handen geven van degene die werkelijk vrij maakt we die vrijheid niet alleen mogen proeven zo nu en dan , maat dat we in die vrijheid mogen leven. We zullen groeien in vrijheid.

Wanneer we in Christus zijn ontdekken we dat hoe meer we gaan doen waartoe Jezus ons oproept des te vrijer we worden. Wanneer Hij zegt dat we anderen moeten vergeven omdat we zelf vergeven zijn snijd het Mes aan twee kanten. We worden vrij en geven ruimte aan de ander om vrij te worden.

Wanneer we stoppen met liegen worden we vrij van alle ballast in ons leven die leugens mee brengen. Wanneer we verantwoording nemen inplaats van ze te ontlopen hebben we de keus om zaken af te handelen op een goede manier.

Onverantwoordelijk gedrag vraagt van ons dat we de consequenties er van zullen moeten aanvaarden. Gelukkig is God ons tegemoet gekomen en is de prijs er voor betaald. Toch zullen we moeten dealen met de consequenties die ze voortbrengt on dit leven.

Wanneer we echter veranderd worden en gaan leven vanuit Gods perspectief zal ook daarin nieuwe ruimte ontstaan. Kracht van God zit namelijk niet in uiterlijk vertoon, maar in de manier waarop we met onze zwakke momenten omgaan.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1580.jpg

Verder gaan in verlangen

Deel 6 in de serie levenslessen.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1565.jpg

Om verder te kunnen in een nieuw leven is verandering noodzaak. Een nieuw leven, nieuw perspectief, andere waarden dan onze eigen waarden.

Dit is mooiste wat er kan gebeuren in een nieuw leven namelijk dat we door Jezus vergeven zijn, maar dat we ook anderen en onszelf mogen vergeven.

Tegelijk is dit nogal een uitdaging. Immers accepteren van vergeving door God in Jezus lukt nog wel aardig wellicht. Hoewel dit toch ook vaak moeite kost. Wat wil ons oude gedrag zelf oplossingen aandragen om maar niet afhankelijk te hoeven zijn.

Dat laatste is wat mensen vaak ervaren, ze verliezen de controle. Echter als we eerlijk zijn in onze pijn, onze afhankelijkheid, verslavingen zijn we zelf de controle al lang verloren. Al geven we dat niet graag toe.

Voor een veranderd leven is dit het begin. Gods genade voor jou leven aanvaarden in het lijden en sterven van Jezus Christus voor jou. Hij die 100% God is en ook volledig mens was. Hij wist wat nodig was en is om totaal van God afhankelijk te zijn en tegelijk in deze afhankelijkheid volledig zelfstandig te zijn. We hebben keuzes te maken om werkelijk vrij te leven.

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. (‭Galaten‬ ‭2‬:‭20‬ NBG51)

Dat betekent dat we vernieuwd als we zijn ons pad lopen met alles wat in ons is. Onze afkomst, gedachten, zaken die we hebben opgelopen. In het leven. Echter deze krijgen nieuwe inhoudt. Een basis als referentie kader. Zoals Jezus ook naar deze wereld gekomen is alsmede en derhalve weet wat wij doormaken omdat net als ons verzocht is geweest en moeite heeft gehad en toch de weg bewandelde die God voor Hem wilde. Zo mogen ook wij kijkend naar Jezus hoe, de weg die God voor ons heeft uitgedacht bewandelen.

Deze weg is een weg die we vrijwillig mogen gaan. Een weg gebouwd op het verlangen Hem te dienen die ons gediend heeft door te sterven aan het kruis. De nadruk ligt op het verlangen om te dienen. We mogen hem dienen, vrijwillig.

Veel mensen denken van alles te moeten. Ze rennen voor God omdat ze denken zo vrijheid, erkenning, vergeving te kunnen verdienen. Dit is niet wat God wil. Deze vraagt om te doen wat we Hem hebben zien doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het verlangen hebt Hem te dienen.

Moeten is dwang zij mijn vader altijd. Dit werkt soms, maar moeten haalt het verlangen uit de relatie. Jezus leert ons anderen lief te hebben. Een totale tegenbeweging te maken. Waar anderen ons pijn hebben gedaan mogen we leren het anders te doen en te vergeven. Waar we onderuit gehaald zijn zetten wij mensen op hun voeten, waar we uitgescholden worden spreken we woorden van liefde.

Moeilijk? Zeker, maar net zo zeker de moeite waard. Immers het wonder gaat gebeuren. Er komt werkelijk weer leven in ons. We ontdekken opnieuw wat werkelijk de bron van vreugde is. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1563.jpg

De waarheid over zonde.

Deel 5 in de serie levenslessen

We hebben allemaal zo onze waarheden en onwaarheden. We hebben ze opgedaan in ons leven en ze ons eigen gemaakt. Veel van de zaken die we als waar aangenomen hebben zijn echter onwaar en sommige onwaarheden hebben misschien meer waarheid in zich dan je in eerste instantie vermoed.

Ik ga geen waardeoordeel leggen op wat jij wel of niet als waar aangenomen hebt, maar misschien is het goed om samen eens te kijken hoe we in het leven aan onze waarheden zijn gekomen.

Weet je, veel van jou waarheden zijn geen waarheden , maar onwaarheden

Wanneer we geboren worden leren we al stukje bij beetje onze waarheden. Al groeiende en ontdekkende komen daar nieuwe bij en vinden we andere niet zo bijzonder of goed meer en zullen we deze laten vallen. Toch zijn er zaken die wanneer we ze maar vaak genoeg horen we ze geloven en ze niet meer loslaten.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1561.jpg

Weet je, veel van jou waarheden zijn geen waarheden , maar onwaarheden of beter gezegd regelrechte leugens die in ons geprent staan alsof ze waarheid zijn. Wanneer we op onderzoek gaan zullen we ze bevestigd zien worden niet omdat ze waar zijn, maar omdat we ze hebben aangenomen als waarheid.

Zo geloven veel mensen bijvoorbeeld dat ze niets waard zijn. Dat is een ernstige leugen. Maar iets subjectiever is de leugen day we best leuk zijn, maar er eigenlijk niet toe doen. Dat we van weinig betekenis zijn, behalve dan voor de onzen. Onze familie en vrienden zeg maar.

Ik benoem dat als de leugen van middelmatigheid. Dit terwijl we Bijbels gezien bijna goddelijk gemaakt zijn. Psalm 8:6
Misschien is dit wel de grootste fout die we als mens maken. Niet geloven in eigen waarde.

Tegenwoordig is het bijna not done om gewoon te zeggen waar je goed in bent, waar je geroepen bent, dat je een bepaalde gave of talent bezit. Toch mogen we onze inzichten en dat waar we goed in zijn gebruiken.

Het is menseigen om de waarheid in twijfel te trekken.

Veel mensen steken hun meest waardevolle zaken onder stoelen of banken omdat ze eigenlijk niet gezien willen worden. We geloven het zelf niet eens. Laat staan anderen.

Eigenlijk is dit het probleem vanaf het begin. Het is menseigen om de waarheid in twijfel te trekken. Denk aan Adam en Eva. Vaak bemerken we dat we fout zitten, maar vaak denken we dat we goed zitten terwijl we juist fout zitten in ons leven. In ieder geval houden we liever vast aan wat we zijn gaan geloven als waarheid dan dat we toegeven fouten te hebben gemaakt.

Dat is wat de bijbel zonde noemt. Ze is niet gestopt bij Adam en Eva, maar juist verder gegaan. Van ouders op de kinderen. Er worden nog altijd , bewust en onbewust, fouten gemaakt. Door anderen, maar ook door jou en mij, met alle gevolgen van dien.

Zonde dus! zonde is niet slechts de fouten die we zo nu en dan maken , maar ook de gevolgen en beschadigingen die het aanbrengt in deze wereld. Tevens het feit dat men vast komt te zitten in de situatie waarin men verzeild is geraakt. Jos Douma schrijft hierover. Hij benoemt zoiets als Zonde is onder te verdelen in drie delen: zonden, wonden en bonden.

Hoewel we hier allemaal de gevolgen van meedragen is er een geweldige uitweg namelijk vergeving. Mooi item voor het volgende blog in de serie.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1564.jpg

Vastlopen in eigen creatie van hel

Deel 4 in de serie levenslessen van vooraf aan beginnen met de serie? klik hier

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1562.jpg
We zullen keuzes moeten maken in het leven. We de keus moeten maken om een totaal ander leven te gaan leiden , zoals eerder genoemd in de vorige blogs van de serie.

Veel mensen zitten in de shit en geven aan te willen veranderen, maar veelal is dat een uiterlijke beweging. Ze ontdekken wel dat zaken niet gaan zoals ze wensen, maar hun innerlijke overtuiging is eigenlijk zoiets als; ik doe het toch eigenlijk zo slecht nog niet. Ze keren zich niet werkelijk af van het oude, maar blijven hangen.

In Jo√ęl 2 (Willibrord) staat ‘keer u om naar Mij met heel uw hart, vastend, wenend en rouwend.’ Scheur uw hart en niet uw kleren, keer u om tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, …

We horen liever de zoetsappige woorden die ons ophemelen

Het is gemakkelijk om dat wat je kent te omarmen, depressief te raken en anderen hiervan de schuld te geven met allerlei dubbelzinnige en abstracte bewoordingen die we ergens hebben opgepikt gedurende onze emotionele zoektocht om af te komen van datgene waar we aan vast zijn komen te zitten in het leven.

Immers, is het niet de ‘maak-je-zelf-krachtiger-industrie’ zoals (Philip C. McGraw dit noemt) die ons als mens domineert, maar eigenlijk grotendeels vaag, gemakzuchtig, (…),politiek correct, maar boven alles verkoopbaar, vaak ten koste van de waarheid aan ons verteld op een positief bedoelde manier.

In de praktijk zien we allerlei bladen in de kiosken liggen over zelfverwezenlijking en ontplooiing met een 5 stappenplan of als het kan in 3 of liever nog in een oogopslag te overziene actiepunt om ons leven in balans te brengen.

We leven in een maatschappij die liever de gemakkelijke bullshit omarmt dan gelooft dat er werkelijk verandering mogelijk is door oude zaken los te laten. We horen liever de zoetsappige woorden die ons ophemelen zelfs daar waar we nog nooit iets hebben gepresteerd, dan de waarheid over waar het werkelijk niet goed is gegaan.

Het lijkt er op dat we liever leven met het compromis en een idee van ik heb het in ieder geval geprobeerd, dan dat we zeggen ik heb mijn issues overwonnen en leef een nieuw leven.

In een preek, anguish, zegt David Wilkerson zoiets dat veel mensen in deze gepamperde tijd niet meer werkelijk de diepe pijn van binnen, dat wat er werkelijk van binnen leeft durft toe te laten. We draaien om de brij heen en lopen vast in onze oneerlijke benadering naar onszelf, naar anderen en God.

Eigenlijk zegt Wilkerson, dat veel mensen hun leven vergooien. Dat ze de keus tussen hemel en hel relativeren en/of ontwijken en zo niet komen tot waar ze werkelijk voor bedoeld zijn.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_15501.jpg
Weet je, de vraag is misschien het volgende: waar kies je voor? Kies je voor de hel van je verleden? Veel mensen blijven daar aan vast houden omdat ze niet werkelijk naar zichzelf durven kijken. Niet durven erkennen dat ze fouten gemaakt hebben, teleurgesteld zijn, wrok hebben, vastgelopen zijn.

Durf je het oude leven achter je te laten en oprecht opnieuw te beginnen?

rob bel schrijft in een van zijn boeken zoiets als: dat voor veel mensen nu al in hun eigen gecre√ęerde hel leven. Ik geloof dat het tijd wordt er verandering optreed. Trots en eigen wijsheid omgekeerd zal worden in een nieuwe toekomst gebaseerd op de Waarheid die we nu in het heden mogen ontdekken.

Misschien vraag je je af of dit werkelijk waarheid is of ben je bang op weer een teleurstelling. Je kan blijven dolen in het labyrint van je eigen manieren en gedachten, de keuzes die je zelf maakt aan de hand daarvan, maar dan blijf je in dezelfde circel. Om uit de circel te kunnen komen is het nodig om te vergeven. Los te laten en je hand uit te steken naar anderen en te ontdekken hoe belangrijk gezonde relaties zijn op alle fronten.

Om vrij te komen van Zonde (zonden , wonden en bonden) hebben we relatie nodig. Met God, de ander en onszelf. Denk er eens over wat je wil. Durf je het oude leven achter je te laten en oprecht opnieuw te beginnen, innerlijke vrede ervaren of, … blijf je vasthouden aan oude patronen het zelfde kringetje, dezelfde pijn, wrok en/of afhankelijkheid?

:-l

De volgende blog (5) in de serie levenslessen zal gaan over fouten die ons zijn overkomen, die we gemaakt hebben en de beschadigen die we hierdoor opgelopen hebben en waardoor we vast kunnen zitten.

Innerlijke vrede ervaren.

Deel 3 in de serie levenslessen. van voor af aan beginnen met de serie? klik hier

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1555-0.jpg

Een nieuwe toekomst tegemoet treden, hoe doen we dat? Het is gemakkelijk om te zeggen dat we ons oude leven achter ons moeten laten en een nieuw leven moeten beginnen, maar wat is het begin? Hoe doe je dat? Wat is de richting in het nieuwe leven?

Veel mensen denken dat het oude achter je laten betekent een nieuwe start maken door nog beter je best te doen. Nog meer op persoonlijke prestatie te zitten.

Veel mensen blijven hangen in ontkenning en daarmee in het oude.

Echter dat is geen nieuw gedrag, maar oud gedrag met nieuwe motivatie wellicht, maar ze zal uiteindelijk weer uitgeblust raken omdat dit wederom hetzelfde is. En het zelfde leidt ook tot hetzelfde.
Wat er moet gebeuren is dat ons gedrag gaat veranderen. Nieuw gedrag! Wat is nieuw gedrag?

Jezus zei tegen de mensen die naar Hem luisterden: ‘Je miet van je vijanden houden. Wees goed voor mensen die je haten. Spreek met respect over de mensen die je uitschelden. Bid voor de mensen die je slecht behandelen. (…) behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. (…) wees net als jullie Vader goed voor andere mensen. Veroordeel andere mensen niet(…) zeg niet dat andere mensen slecht zijn(…) Vergeef mensen als ze fouten maken(…) Geef, en je zult krijgen, meer dan je vast kunt houden! Want zoveel als jij aan anderen geeft, zo veel geeft God aan jou’. (Lucas 6:27-38)

Dit is totaal anders dan we gewend zijn. Dit komt voort uit een andere perceptie. Manier meer de onze, maar die van God. De consequentie van ons oude leven is dat we pijn hebben, teleurgesteld zijn, bitter.

We willen echter niet meer bitter zijn, maar beter worden. Dat betekent dat we ons gedragspatroon moeten veranderen. Dit betekent dat we niet alleen in een nieuw systeem moeten geloven, maar deze aannemen en doen.

Veel mensen blijven hangen in ontkenning en daarmee in het oude. Laat ik echter gelijk aangeven dat het oude ons nog regelmatig zal achtervolgen. Dit betekent echter niet dat we dit oude leven ook moeten blijven leven er geen verandering mogelijk is.

De issues in ons leven gaan niet zo maar voorbij door ze te negeren, maar door ze in de ogen te zien en er op een goede manier mee te dealen. Dit begint met het erkennen van de issues in je leven en toe te geven dat deze je leven heeft be√Įnvloed.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a69/16408574/files/2014/12/img_1556.jpg

Wat heeft jou persoonlijk er van weerhouden om het leven te leven waar je in hart zo naar verlangd hebt? Sommige zaken die je noemt zullen je door anderen zijn aangedaan en je gedragspatronen zijn er wellicht door veranderd. Toch is het goed toe te geven dat het jou keuze is geweest om je gedrag aan te passen. Dit betekent dat je met behulp van God zeker ook in staat bent om je hier van af te keren en nieuw gedrag aan te leren.

Als je je afvraagt wat de winst zal zijn van het nieuwe leven, nieuw gedrag, geloof ik dat je gaat ontdekken dat je leven “liever” zal worden. De consequenties in ons leven nemen we mee, maar ze heersen niet meer in ons leven.

Onze wereld zal veranderen. We leven een nieuw leven in een oude wereld. Hoewel rondom de druk toeneemt zulle we ontdekken dat we, wanneer we God toegelaten hebben en Zijn manier van leven integreren we innerlijk Zijn vrede zullen gaan ervaren.

Je oude leven achterlaten en opnieuw beginnen.

Deel 2 in de serie levenslessen. eerst deel 1 lezen? klik hier.

Iedereen heeft tools nodig om te leren omgaan met de issues in zijn leven. Soms is het daarbij nodig om te kijken naar de minder leuke ervaringen van je leven en deze terug te koppelen aan het plan voor je leven.

IMG_1123.JPG

Ik heb geen idee of jij je plan al ontdekt hebt? In ieder geval is het goed je dromen, je verlangens te onderzoeken om tot je doel te komen in dit leven.

 

Je kunt op basis van de issues aannemen dat je tot ander resultaat zult komen, echter wanneer we even passief zijn als voorheen treed er geen verandering op.

 

Veel mensen kijken vooral om zich heen en vragen zich wat anderen er van vinden. Bang voor afwijzing en teleurstelling. Ze durven hun eigen persoonlijkheid en gedrag niet onder ogen zien, waardoor ze de essentie missen om te kunnen veranderen naar wie ze werkelijk zijn.

Soms moeten we het gevecht aangaan met de issues in ons leven. Net doen alsof ze er niet zijn gaat niet helpen om tot beter resultaat te komen. Immers het zelfde doen wat je altijd hebt gedaan leid automatisch tot het zelfde resultaat.

Je kunt op basis van de issues aannemen dat je tot ander resultaat zult komen, echter wanneer we even passief zijn als voorheen treed er geen verandering op.

IMG_1472.JPG

Jezus was niet altijd even geliefd. Hij verkondigde zaken die erg gevoelig lagen. Zo verkondigde Hij dat De tempel afgebroken zou worden.
Dit was schokkend voor zijn volgelingen. (Matt 24:1-3)

Toch is het goed om soms wakker geschud te worden. De tempel werd idd afgebroken jaren later, maar ook Zijn lichaam werd afgebroken. Zijn Tempel werd afgebroken. Zijn aardse lichaam gaf Hij over om zo tot nieuw leven te komen.

Verandering tav ons leven heeft het nodig dat we opnieuw beginnen. Ons oude leven achterlaten en een nieuw leven beginnen. Oude issue achterlaten en niet meer achterom kijken met weemoed, maar vooruit met nieuwe moed een nieuwe toekomst tegemoet.

je ogen openen of je gezicht verliezen.

een korte serie startende met onderstaande blog.  deel 1 in de serie Levenslessen.

open-je-ogen-fotojpg

Psalm 27: 7-10 (BGT)

Heer, ik  roep naar U!

Luister naar mijn gebed.

Wees goed voor mij en geef antwoord.

Ik weet dat ik u moet zoeken.

Dat doe ik , Heer.

want ik wil dicht bij u zijn.

verberg  u niet voor mij.

wees niet boos,

stuur mij niet weg.

U hebt mij altijd geholpen,

jaag me nu niet weg.

Laat me niet alleen, God,

U bent mijn redder.

U blijft vol Liefde voor mij zorgen,

ook als iedereen mij verlaat,

zelfs als mijn vader en moeder mij verlaten.

 

veel mensen denken dat de zaken waar ze in het leven tegenaan lopen niet zo belangrijk zijn. in ieder geval denken ze al gauw dat de issue waar ze mee strijden minder belangrijk zijn als die waar anderen mee vechten. wanneer er al over gesproken wordt wuiven ze het weg en bagatelliseren ze deze zaken alsof ze van geen belang zijn.

weet je we hoeven ons niet te verontschuldigen over wie we zijn. ook ons probleem doet er  toe. jou eigen kwestie, moeite is belangrijk.  tenminste voor jou zelf.  het kan zijn dat anderen een andere issue heeft in zijn of haar leven en dat deze heftig is en qua problematiek groter, maar dat wil niet zeggen dat onze pijn niet relevant is.

als ik mijn enkele  heb verstuikt en de man naast mij in het ziekenhuis heeft beide benen verloren, dan is dat heel erg, maar mijn  enkel doet er niet minder pijn om (leer te leven. Philip C. McGraw) 

Het is belangrijk niet te blijven hangen in ontkenning van de situatie. niet te blijven zitten waar we zitten zonder ons te verroeren omdat onze issue niet heftig genoeg zou zijn of niet serieus genoeg. de vraag is of we bereid zijn om onze issues , onze verwondingen durven aan te pakken.

we hebben het nodig eerlijk te zijn over onze wonden en gesprek met Hem aan te gaan.

misschien voel je je eenzaam, afgewezen in de situatie waarin je zit. maar weet je, wanneer wij zelf onze wonden bagatelliseren, wegwuiven of net doen alsof ze er niet zijn, hoe zouden onze familieleden en vrienden dan voor ons klaar kunnen staan?  hoe zouden ze ons serieus kunnen nemen als we dat zelf niet eens doen?

David de schrijver van bovengenoemde Psalm is bekend vanwege zijn relatie met God.  Hij schrijft niet slecht mooie woorden over hoe goed alles gaat in zijn leven  , maar  laat vooral ook zijn hart zien.  ook diepe pijnlijke  momenten van zijn leven hoor je terug in zijn liederen.

David zingt en maakt bespreekbaar. vooral naar God. Hij weet dat Hij net kan doen of  het er allemaal niet toe doet, maar dan zou hij liegen en niet oprecht zijn naar zichzelf.  David deed niet altijd de meest handige zaken in zijn leven, maar waar hij sterk in was is zijn open houding naar God.   Hij bleef op de koers waarop God hem had gezet door met God in gesprek te blijven.

veel mensen raken gefrustreerd in het leven omdat ze niemand  hebben om over hun wonden te spreken. om aan te vertellen wat er fout is gegaan. ze wilden immers sterk zijn, althans zo overkomen.  God? ja God, ook daar hebben ze moeite mee omdat deze hen allerlei dingen heeft doen toekomen terwijl Hij het had kunnen voorkomen.

op het moment dat we op deze manier tegen zaken aan  gaan kijken zakken we weg in de modder van ons eigen denken. we nemen onszelf en anderen niet serieus en ook God geven we de schuld van onze zaken, waar we in wezen geen verantwoording  voor hebben genomen.

ik ken je (waarschijnlijk) niet, maar ik weet dat geen mens  zonder  wonden door het leven komt.  iedereen heeft zo zijn issues. deze maatschappij maakt wonden en wij doen daar  met zijn allen aan mee. we maken wonden en raken gewond.  de vraag is of we dat onder ogen willen zien. de vraag is niet  of we alleen  onze wonden onder ogen willen zien, maar of we ze ook willen aanpakken.

we hebben het nodig eerlijk te zijn over onze wonden en gesprek met Hem aan te gaan.

dit betekent dat we tot besef moeten komen dat we het allemaal niet alleen kunnen. dat we  niet zo sterk zijn als we onszelf willen doen geloven. wat zou het mooi zijn als we ons verhaal zouden durven delen meet degene die ons verhaal eigen al kent.  met degene waarbij we ons zelf  mogen zijn. die onze ogen wil openen voor de wonderen die Hij kan doen  wanneer we erkennen dat we blind zijn.

blindgeboreneik wil je attent maken op een bijbel gedeelte ( Marcus 8:22)  waar jezus  een blinde man wat spuug op de ogen deed en hem de handen op legde.  Jezus vroeg de man of Hij al iets kon zien.  en weet je wat? Hij kon al iets zien, maar nog niet  heel goed. de man was daar eerlijk over. Hij had zich stil kunnen houden in alle bescheidenheid. niet werkelijk zeggen hoe hij dingen zag, maar dan zou het gevolg zijn geweest dat hij wel een stuk beter had kunnen zien als voorheen, maar nog steeds niet genezen was.  maar door te erkennen en in gesprek te gaan over hoe hij dingen zag kon  hij, nadat Jezus Zijn handen op de ogen van deze man gelegd had,  werkelijk alles goed zien.

we hebben het nodig eerlijk te zijn over onze wonden en gesprek met Hem aan te gaan. te erkennen dat we wonden hebben.  immers wat nu als de man gezegd zou hebben dat hij geen probleem had gehad? dat hij niet toegegeven had dat hij blind was? hij was afhankelijk gebleven van wat anderen hem gaven. dat is in wezen wat wij doen als we net doen alsof er niets aan de hand is terwijl we gewond zijn geraakt. we zullen gehavend door het leven gaan en men zal zien dat we wonden hebben en ons er al dan niet op aan spreken, maar er kan geen herstel plaatsvinden als we niet toegeven en kwetsbaar durven zijn. bang ons gezicht te verliezen.

Dromen kiezen.

Jozef had een droom. Ik bedoel de oud testamentische Jozef. De dromen die hij droomde waren in de ogen van zijn broers niet alleen raar, maar vooral ook aanstootgevend.

Waarom? Jozef was schijnbaar een beetje een buitenbeentje. Beetje verwend en voorgetrokken op de rest van zijn broers. Dit waarschijnlijk omdat zijn moeder de liefde van zijn vader was. De andere jongens hadden een andere moeder. Op Benjamin na.

Maar geen wonder dat de broers ge√Įrriteerd raakten en hem wel eens een lesje wilden leren. Hoewel misschien wat gruwelijk hoe ze dit aangepakt hebben.

Jozef had gedroomd. Deze dromen waren niet zomaar dromen. Ik geloof dat dromen niet zomaar aanwezig zijn, maar dat God ze ons geeft om ons iets duidelijk te maken. Soms een richting wijzend. Soms te waarschuwen of te vertellen wat te doen.

Ik ben geen dromenvoorspeller of zo, maar geloof dat veel van onze dromen gebaseerd zijn op wie we als mens zijn. Ze komen naar boven vanuit ons onderbewuste en maakt doms zaken in ons leven bewust.

Dromen zijn mi ook niet slechts de zaken die je nachts ziet in je slaap en je nadien niet zo goed meer herrinert. Ik geloof dat het ook een diep verlangen in ons is. Soms echter kunnen ze ook een waarschuwing zijn. Gevolg van wat we gezien , gehoord, gedacht of gevoeld hebben.

Sterker nog, vanaf dat we geboren zijn ligt er reeds in ons opgesloten degene die we mogen zijn. Waar we naar verlangen, waar we naar op zoek zijn. Echter op de een of andere manier zullen we slechts ontdekken wie we werkelijk zijn wanneer God in ons leven komt.

Veel mensen gaan zelf op zoek . Ze denken God niet nodig te hebben. Ze zoeken het door nieuwe dromen te cre√ęeren. Ze zoeken naar datgene waarvan anderen zeggen dat belangrijk is. Men wil geliefd en gewaardeerd worden door anderen.

De maatschappij leert ons dat geld , belangrijk is en we zetten onze kinderlijke dromen vaak opzij om de nieuwe dromen te gaan vervullen waardoor we uiteindelijk niet tot ons werkelijke doel komen. Maar welke ook verwarring veroorzaken en we eigenlijk niet goed meer weten wat onze werkelijke droom is.

Wanneer we er achter komen wat onze innerlijke droom, verlangen is die God in ons heeft gelegd ontstaat er strijd. Strijd omdat we datgene wat we hebben moeilijk los kinnen laten . Immers de eigenhandig gecre√ęerde droom en de in ons gelegde droom vraagt dat we keuzes moeten maken.

Jozef bleef ondanks wat er in zijn leven gebeurde God trouw. Hij zal zich vast afgevraagd hebben waarom het allemaal zo moest gebeuren zoals het is gegaan.

Hoe leven wij ons leven? Gaan we ons eigen gang? Onze zelfgecre√ęerde dromen achterna of doen we wat God zegt. Blijven we wandelen in de waarheid met God of gaan we onze eigen idealen cre√ęren. Dat is toch de leus van deze tijd: je bent maker van je eigen leven.

Misschien geloof jij het laatste ook. Ik niet. Natuurlijk hebben bepaalde keuzes invloed op dingen in het leven zullen lopen. Echter wanneer het leven maakbaar is waarom is de puinhoop in de wereld zo groot. Ik geloof dat dit komt omdat de mens vooral zijn eigen wil en creaties wil uitvoeren. Zelf wil bepalen. Eigenlijk niet Gods droom voor ons leven niet durft te leven.

Gods droom is immers zoveel anders dan onze droom. Ze begint van binnen en groeit naar buiten. Vrede, liefde, rechtvaardigheid, kwetsbaarheid ,…Terwijl onze dromen vooral zichtbaar moeten worden aan de buitenkant. Geld, goed, vrienden, aanzien,…..

Gods koninkrijk begint daar waar we Zijn dromen voor ons leven durven te leven en onze eigen zaken en tweederangs dromen durven opgeven. De vraag echter is welke droom heeft God jou gegeven?

IMG_1543.JPG

Kerstlichten?

Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. (‭Johannes‬ ‭1‬:‭8‬ NBG51)

Er staat een bijzondere tijd te komen. Binnenkort is het weer kerst en herdenken we Jezus geboorte. Hoewel we steeds minder horen over de maagdelijke geboorte, de herders en engelen, en hoe wijzen op zoek gingen.

Tegenwoordig doet een Volgevreten kerstman met veel bombarie de kerst inluiden. Voor veel mensen draait het allemaal niet meer om de geboorte van Gods Zoon op deze aarde.

De vraag is misschien waar het dan nog wel om draait. Veel mensen geloven niet in God en in Jezus’ komst naar deze wereld en willen er daarom ook niets mee te maken hebben.

Dit kan ik enigszins begrijpen, maar wat nu qua kerstman. Daar gelooft niemand in en toch krijgt deze ook door hen die niets van God willen weten wel aandacht.

IMG_1546.JPG
Hoe kan dat nu? Zou dat door de kado’s komen? Natuurlijk niet! Ik geloof dat de mens gewoon zelf wil bepalen hoe hij kerst invult. Hierdoor wijken ze af van waar het werkelijk om draait.

Ik geloof dat het niet zo raar is. Zelfs wij gelovigen laten ons meevoeren in de kerstgedachten van Santa. Of is hier nu sprake van Satan die de mensheid wil afleiden van waar het werkelijk om gaat?

Immers zijn we niet allemaal al weken voordien soms bezig om een paar dagen zo bijzonder mogelijk te maken? Nieuwe kleren en kapper, allemaal lekkernijen en eterijen, familie en vrienden? Dusdanig dat in al die hectiek van kerst niet meer gedacht wordt aan waar het werkelijk om gaat, namelijk dat Jezus is gekomen voor de mensen om gevonden te worden.

Niet voor niets met het bijbelgedeelte bovenaan begonnen. Weet je, we kunnen kerstfeest vieren, maar ook Christmas. Het gaat er om wie zijn wij? Hoe vullen wij deze dagen? Genietend? Hopelijk , maar kerst wordt gevierd met veel glitters en lichtjes.

Weet je kerstman is wat mij betreft geen licht. En ook een boom met lampjes verkondigd de boodschap niet. Johannes was het licht niet. Toch verkondigde de laatste wel wie Jezus was. Hoe gaan wij het doen dit jaar? Ik ben het licht niet, maar hoop toch over het licht te mogen vertellen , het uit te mogen delen.

IMG_1545.JPG