Maand: augustus 2014

vaderlijke inzicht.

Soms ben ik net een kind. Mijn vrouw en kinderen zullen dat graag beamen en de nadruk willen leggen op kinderachtig gedrag.

Soms is dat wellicht zo. Ik heb net als mijn kinderen niet altijd zin om te doen way mijn vader zegt. In dit geval bedoel ik eigenlijk onze hemelse Vader, God.

IMG_1339.JPG

Hoewel ik wil geloven dat Gods weg de beste is, heb ik er soms geen zin in. Hoewel mijn kinderen weten dat ik een hekel heb aan chaos in de slaapkamers en dit soms heftige reacties oproept, negeren mijn kinderen mij regelmatig en riskeren ze het risico op een stevige woordenwisseling.

Ik ben echter (helaas moet ik dit bekennen) ook regelmatig eigenwijs en doe ik niet wat Vader mij zegt. Ik weet net als mijn kinderen best dat dit beter is wel te doen, maar desondanks ben ook ik eigenwijs.

Gods afspraken zijn er niet zomaar. Het is beter om het te doen. Ik hen het niet over straf of zo, maar over de consequenties die het negeren van Gods geboden, zijn roeping of gewoon wat hij ons in het hart legt te weeg brengt.

Het is als een gezin met verantwoordelijke ouders: wanneer vader zegt dat je beter iets niet kunt doen of juist beter wel, dat we dat waarschijnlijk ook zouden moeten doen. Natuurlijk zijn wij als menselijke vaders feilbaar. In mijn geval meer dan feilbaar zelfs.

Toch wil ik de nadruk leggen op naleving van wat God ons vraagt. We kunnen veel van deze zaken terug vinden in de Bijbel. Ze is een van de bronnen waardoor God tot ons spreekt.

We zien hierin dat Gods weg onveranderlijk is. Ik ben als vader soms nog wel eens veranderlijk, maar Gods wet is dezelfde. Nu zullen een aantal zeggen dat ze niet meer onder de wet zijn en derhalve vanuit vrijheid andere keuzes maken.

Dit is het onafhankelijke van de mens. We willen graag ons gelijk hebben, maar de wet an sich zal niet bepalen of we al dan niet behouden zijn, maar tegelijk zegt de heer Jezus ons dat Hij niet gekomen is om de wet weg te doen.

Het gaat er in de praktijk niet om dat mijn kinderen hun kamers perfect op orde hebben, maar dat ze meewerken, laten zien dat ze bereidt zijn om te helpen. Zo is het ook met God. Het gaat er niet om dat we perfect zijn, maar dat we welwillend zijn. Dat onze houding en hart op God gericht zijn, op dat wat vader zegt.

Er zit verschil in kinderen. De een is wat flinker en de ander heeft wat motivatie nodig en sommigen zo af en toe een hartig woordje, maar om kinderen hun werk te laten doen is vindingrijkheid nodig. God is behoorlijk vindingrijk.

Ik geloof dat we als vaders meer Dan trots zouden zijn als we ze werkelijk tot inzicht zouden kunnen brengen. Dat is wat God wil. Dat we tot inzicht komen. Inzicht is iets, maar beter nog is het als we niet het inzicht hebben, maar wel de bereidheid.

Ik geloof dat God en elke andere vader geniet van de bereidheid van zijn kinderen. het kan God niet zo veel schelen dat zaken niet perfect zijn in eerste instantie, maar wel onze houding. Net als met kinderen kan God genieten oprechtheid.

Het kan mij als vader niet zo veel schelen dat ik veel moet werken. Ook niet als zaken niet gaan zoals ze zijn bedoeld, wel als er constant weerstand is, opstandigheid, respectloosheid, ik gerichtheid. Ik geloof dat God de Vader er ook ongeveer zo in zit. Niet voor mijn kinderen alleen, maar zeker ook voor mij.

geestelijke afstemming.

Dat ieder mens een geest heeft mag na mijn vorige blog duidelijk zijn. Dat de geest het communicatie middel is met het geestelijke ook. Toch mogen en is het ook de bedoeling dat de geest van de mens met God in contact is.

De mens is dus niet slechts gemaakt voor het fysiek aanwezige, maar eigenlijk in hoofdzaak om in relatie met God te leven.

maxresdefault

Dat iemand ongelovig of geen christen is bepaald niet of hij al dan niet een geest heeft of deze niet ervaart, het bepaald echter wel waarop deze is afgestemd.

De geest is als het ware het “orgaan” dat het onderscheidt maakt tussen goed en kwaad. Hierbij zijn een aantal hoofdfuncties te onderscheiden , namelijk het geweten, intuïtie en gemeenschap zoals watchman nee dat benoemd.

Wanneer we God niet kennen zullen we bepaalde zaken gaan beredeneren vanuit onze wil of ervaringen al zal ze zich kenbaar maken door een verlangen bijvoorbeeld of een onderbuik gevoel of het weten zonder het eigenlijk kunnen weten ed.

Wanneer de mens christen is geworden ontdekt deze, wanneer hij werkelijk afgestemd wil zijn op God wat Gods wil is voor zijn leven.

Gods Geest is levend en aanwezig. Onze afstemming is nodig om te ontdekken wat Gods wil is voor ons leven. Het mooie is dat wij door de Geest van God mogen ontdekken dat er een leven mogelijk is in verbinding .

We kunnen en mogen ons aan Hemzelf verbinden, maar Hij verbindt zich ook aan ons. Hoe we dat nu werkelijk kunnen weten?

Ook God zelf is drieledig. Een drie-enig God zeggen we dan. vader , Zoon en Geest zeggen we meestal. We kunnen dezelfde verdeling ook maken als we spreken over geest, ziel en lichaam.

We kunnen in de bijbel ontdekken dat er een bron is. Bron van Leven. god is degene die er is en al was. God zegt in de Bijbel: Ik ben die Ik ben. De grote Ik Ben. De aanwezige. De Grote ziel , de grondlegger, de Basis. De Goddelijke ziel waaruit alles is ontstaan. Derhalve noemen we God ook Vader. Ook is Hij fysiek geworden in Christus. En na zijn Hemelvaart zijn de gelovigen Zijn lichaam geworden.

De kerk is het fysieke lichaam van Christus. Daarbij is er ook de Geest die doet wat Hij wil. Hij is onafhankelijk, maar werkt niet op eigen houtje, maar gebruikt het lichaam.

Wij zijn het lichaam van Christus en we mogen de weg gaan waar de Geest ons leid wanneer we in contact staan. Relatie met God en anderen. wanneer gelovigen niet op geestelijk niveau in beweging komen is het de vraag of ze wel in contant zijn met de Bron van leven. De grote Ziel die Alles in Alles is.

images (6)

We kunnen God ontmoeten door het lichaam. Fysiek dus .Andere gelovigen. Maar ook door ons open te stellen voor zijn Geest. Maar ook doordat God de Vader dat wil. Hij zoekt ons en wil relatie met ons.

Wow, wederom lang, maar hopelijk enigszins inzichtelijk.

Dualistisch of geest, ziel en lichaam?

Tegenwoordig is er vooral een dualistisch gedachtengoed ontstaan waarin we eigenlijk spreken over het zichtbare en het onzichtbaar gedeelte van de mens. Lichaam en ziel.

De bijbel gaat echter uit van een driedelige benadering. Nl. lichaam, ziel en geest. Zie bijv. 1 thes. 5:23.

Dat het lichaam het zichtbare deel is en daarbij misschien voor jet oog onzichtbare delen heeft mag duidelijk zijn, maar hoe zit dit nu met geest en ziel?

images (5)

Wanneer we dualistisch benaderen en dat gebeurt gemakkelijk, dan benaderen we vooral de zielservaring manier. We doen dan onszelf en anderen te kort. Hoe zouden we immers werkelijk in de geest kunnen leven en handelen wanneer we niet weten wat nu van de ziel is en wat van de geest.

In het begin der tijden schiep God de mens. Hij maakte een lichaam uit stof van de aarde en blies Zijn levensadem in de neus van de mens. Dat is het moment dat de geest in de mens kwam en werd de ziel voortgebracht.

Er was een lichaam, God gaf het een geest en het kwam tot leven, het had een ziel. Hij werd een levende ziel. En wanneer iemand sterft zeggen we hij heeft de geest gegeven.

God is dus de bron van leven. Uit Hem zijn we voort gekomen. Toen onze geest door Gods Geest werd ingeblazen, werd de ziel voortgebracht.

Eigenlijk bijzonder vindt je niet? Het lichamelijke en geestelijke waren onafhankelijk van elkaar. Toen god ze samenvoegde ontstond er een nieuwe dimensie de ziel.

Het lichaam zonder geest was dood, maar door de geest werd het levend. Een levende ziel. Het is een nieuwe eenheid geworden. Uniek in zijn soort. Een individu. Een persoon.

De ziel maakt de mens tot een persoonlijkheid. De ziel vertegenwoordigd de persoon die hij is. Het lichaam en het functioneren er van gestuurd door de geest.

De mens kan persoonlijk functioneren. Geest, ziel en lichaam zijn met elkaar verweven.

Nu kan het zijn dat de mens zelfstandig functioneert , maar dat is nooit de bedoeling geweest. De ziel heerst dan. Het gaat af op wat het lichaam ervaart bijvoorbeeld.

Door het fysieke en het materiële dat met elkaar in contact komt ontstaat er een wereldbewustzijn. Het intellect ontwikkeld zich. We noemen dat het zelf-bewustzijn.

De ziel is het verbindende element tussen lichaam en geest. Door het lichaam is er het fysieke, het tastbare. Van de mens. De geest is het deel wat op een ander level opereert. Door de geest kunnen we in contact komen met een andere dimensie namelijk de geestelijke dimensie en met de Geest van God.

De ziel verbind beide werelden aan elkaar. Ze is vrij. We spreken van een vrije wil. Ze kan daarom kiezen waar de voorkeur ligt.

Hoewel we veelal leven voor het fysieke. Ons liichaam zien als belangrijk. Dat is ze ook, toch staat het geestelijke boven het lichamelijke. De geest kan immers in contact treden met God.

Voor de zondeval werd de mens geleid door de geest. Ze stond in contact met God. Relatie, liefde, intuïtie, zijn zaken van de geest. Nadien leeft de mens vooral voor het lichaam. Het genot, het gevoel, de ervaring, speelt dan een grote rol.

De ziel kan in het fysieke uiting geven aan de geest. Het kan spreken en zeggen wat er in de geest omgaat bijvoorbeeld. De geest ervaart blijdschap in een andere dimensie. Ze is blij omdat ze ervaart dat God er is bijvoorbeeld en geeft daar uiting aan door middel van spreken, zingen, handen in de lucht, dansen, etc…

Zonder God is werkelijk herstel van de geestelijke mens onmogelijk. Dit is misschien een nadrukkelijke uitspraak, maar bewust nadrukkelijk. Natuurlijk kunnen we fysiek herstel bewerken soms, soms ook kunnen we geestelijk weer enigszins in balans komen op bijvoorbeeld wilskracht. Op zielsniveau dus, maar wanneer we werkelijk tot onze volledige potentie willen komen zullen we ons met God moeten verbinden en ontdekken welk er voor ons leven is vanuit zijn perspectief.

Shine

Wij zijn al gauw geneigd om onze wil te volgen en te doen, maar een diepere kijk op wie we zijn doet ons ontdekken dat het dualistisch denken eigenlijk ook redelijk egoïstisch denken is. Hoewel sommige mensen daarin best integer zijn en geweldige dingen doen voor de medemens bijvoorbeeld uit evenzo goede motieven.

Wat wij vanuit zielsniveau doen is vaak gebrekkig vanwege allerlei zaken en derhalve imperfect. Wanneer we ontdekken wie God is en ons heraansluiten op Zijn Heilige Geest zullen we gaan ontdekken wie Hij is, maar ook wie wij zelf zijn.

Wij zijn naast lichaam en ziel, tijdelijk, maar ook geest, eeuwig. Inde geest mogen we in contact zijn met God niet slechts na de dood , maar ook reeds nu. Zonder het herstel van het geestelijk contact zijn we in wezen reeds dood en blijven dat ook na de dood in een extremere vorm.

In verwarring.

Heb je dat ook wel eens? Dat je min of meer van je stuk bent? In verwarring geraakt?

IMG_1323.JPG

Dat je even niet meer weet waar je zit. Dat je de woorden niet meer kunt vinden. De rode lijn bent kwijtgeraakt. Onsamenhangend, onduidelijk, onoverzichtelijk even over wat je wil, waar naar toe, hoe er mee om te gaan, van je stuk gebracht.

Eigenlijk zijn we verward geraakt, het beeld wat we hadden is onhelder geworden. We moeten onze koers weer helder maken. Even dingen weer op een rij zetten.

Hoe gaan we in met verwarring? Ik bedoel dan voornamelijk verwarring aangaande wie we zijn, wat is ons doel, waar gaan we geestelijk gezien naar toe.

Ik geloof dat het belangrijk is om niet de verwarring te laten bepalen. Dus niet in de flow van hectiek mee gaan of er boven op springen, maar beter even de rust bewaren. Even stil staan.

Om goed te kunnen kijken is het nodig om in rust te zijn. De eerste stap. De volgende stap is om te filteren. Wat is er aan de hand wat brengt me van mijn stuk en waarom.

In de rust alles bezien en onze gevoelens erkennen. Maar vooral ook zoeken naar Gods waarheden opnieuw bekijken. Wie ben je? Je bent geliefd. Van hieruit nieuwe keuzes maken. Helderheid creëeren. In de waarheid gaan staan.

God zoeken in de stilte. Luisteren naar Zijn liefdevolle stem. Hij zegt: ” Ik heb je bedacht en gemaakt. Je beetje bij beetje geweven. Cel voor cel samengevoegd. Je bent bijzonder. Je bent mijn geliefd kind. Ik hou zo enorm veel van je. Ik heb het beste met je voor. Geloof me en je zult weer de rust ervaren waar je zo naar verlangt.”

De vrucht van opgegeven rechten.

De mensheid slaat totaal door. Wat is de wereld selfcentered geworden. Alles draait om ons, onze persoonlijke omstandigheden. We schreeuwen om ons persoonlijk recht.

Nu denk je wellicht dat ik denk daar beter mee om te gaan. Dit is niet het geval. Het individualistisch denken is op de totale westerse maatschappij neergedaald. Het is zover doorgedrongen in ons systeem dat ze maar moeilijk uit te bannen is.

Echter, het gaat allemaal niet om ons, om ikke. Een tijdlang heb ik gedacht dat het belangrijk is om je gezin de eerste prioriteit te geven. Het was mi belangrijk goed te verdienen en dus hard te werken om een mooi huis te kopen, een nieuwe auto, goed verzekerd te zijn, flink te sparen etc… En dan als er tijd over is te kijken way ik in de kerk kan doen als een soort van taak om zo de mensheid te dienen in Gods naam.

Ik ben er achter gekomen dat dit niet Gods manier is. Ik zeg daarmee niet dat het gezin niet een van de belangrijkste verantwoordingen is, maar wel dat we onze visie daarop moeten veranderen. Niet alleen op hoe we omgaan met onze middelen, maar ook hoe we omgaan met mensen.

Ik merk dat mensen die vastlopen in het leven allerlei zaken eisen soms. Ze hebben recht op vergoeding voor hun problemen. Ze hebben recht op een eigen mening, ze hebben recht op een baan, een huis, geld, seks, een mening,… Wanneer ze dit niet krijgen schort er van alles aan instellingen, de maatschappij, aan hun relatie, aan God zelfs.

IMG_0847-0.JPG

We denken in termen van recht,aar een recht die afgemeten wordt aan wat men zelf nodig heeft. Ikgericht, selfcentered, individualistisch.

Er is veel onvrede in de wereld em ik geloof dat het mede hier vandaan komt. Deze manier van denken maakt de mensheid wellicht zieker dan ooit. Hoewel prediker er ook al over sprak in de volgende termen:
Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? (‭Prediker‬ ‭1‬:‭2-3‬ NBV) Hij beschrijft hoe hij alles gedaan heeft, alles bezat, maar dat het allemaal niks gebracht heeft.

Het gaat niet om bezit! Het gaat om wie werkelijk zijn. veel mensen spreken over verandering. Ze willen veranderen, maar de vraag is wat het mag kosten. Ik heb het niet over geld. Maar durf je je rechten neer te leggen?

Wat zijn nu werkelijk je rechten? Veel mensen denken nog altijd dat God hen beloont met financiën of een groot huis als zegen op goed werk. Ik geloof ook dat God mensen zegent en soms financieel, maar het is geen recht. Jezus sprak niet voor niets over alles opgeven en achter je laten. Wij denken dat we het verdiend hebben om erg financieel goed bij te zitten. Het is niet je recht. Het is wind. Niks.

In de kerk zie ik mensen die niet meer weten wie God is. Er wordt prosperity gepredikt. En weet je, ik geloof dat God ons zegent. Doms zegent Hij je door je zaken af te nemen. Zodat je leert op wie ke zou moeten bouwen. Op wie je kunt vertrouwen. Waar je je gaven en talenten in kunt zetten. We kunnen zeggen dat God ons geld gegeven heeft om in te zetten voor het koninkrijk van God, maar geloof me dat God jou geld niet nodig heeft.

God wil dat jij en ik tot ons doel komen. Hebben we daar recht op? Nee, maar het is wel zijn plan. We leren in de kerk om eerlijk te zijn over wie we zijn, maat lomen vaak niet verder dan dat. Ik bedoel dat we wel laten zien dat we fouten gemaakt hebben, zondig zijn, pijn hebben, vastlopen, maar vinden eigenlijk dat we nog rechten hebben.

TD Jakes heeft een voorbeeld: hij zegt ahw dat we veelal zijn als een appel. Je kunt de schil er af halen. Maar dan ben je er nog niet. Daarmee laat je wel als het ware de buitenkant laat vallen , maar de verandering zit in de kern. Zolang Weiner bereid zijn tot de kern te gaan leven we in het vlees. Vruchtvlees in dit geval. Dat kan lekker zijn, je eerste honger stillen, maar daar draait het niet om. Het gaat er om dat je als kern/ klokhuis/ pit in de grond gaat. Sterft aan je zelf. Zodat je tot je doel komt. Een boom wordt. Vrucht gaat dragen.

Weet je, je kunt denken het recht te hebben in het vlees te leven. Dat kan, maar vroeger of later zul je het achter je moeten laten. Het vlees is tijdelijk. Velen denken dat het leven nu Gods gave voor ons is. Ik geloof het ook. God heeft ons leven gegeven, maar bied ons LEVEN aan. Dat is een leven waarbij we werkelijk iets mogen betekenen. Niet alleen dat we de ander een hapje geven van de appel, maar dat we anderen ons leven geven. Dat er bomen zullen groeien met vruchten. Jij en ik mogen bomen zijn. Groeien en vruchtdragend zijn.

IMG_0854-0.JPG

innerlijke uitdroging.

10615983_1461035607495718_7332230868786474114_n

Sommige mensen zijn totaal op. Innerlijk uitgedroogd noemt Anselm Grunn dat. Niet meer in staat om te voelen. Niet meer werkelijk enthousiast te krijgen, maar ook niet echt meer echt verdrietig. Ze zijn emotioneel ongevoelig geraakt vaak vanwege depressie. Ze zijn als het ware afgesneden van de innerlijke bron vanwaar onze gevoelens gevormd worden, het hart.


Veelal raken zulke mensen meer en meer geïsoleerd omdat ze proberen zich in te leven, te voelen wat anderen beweegt maar ze kunnen er niet bij. Er ontstaat onbegrip bij anderen, maar ook degene die hier last van heeft kan hier niet goed mee uit de voeten. Voelt zich soms minderwaardig omdat hij of zij anders lijkt te zijn. Maar ook vanwege afwijzing. Ze raken geïsoleerd.


De vraag is hoe is de dikke laag van ongevoelig te doorbreken en kunnen we weer in contact komen met onszelf, onze gevoelens?


Ik geloof dat het begint om tot de kern te komen door te erkennen dat je moeite hebt te voelen. Dit te uiten naar God en enkele vertrouwenswaardige mensen. Delen noemen we dat. Iemand die deelt , laat een stuk van zijn hart zien. Dat betekent openheid, waar openheid komt ontstaat een begin van gevoel. Men kan geraakt worden.


Vaak is dat nu juist geweest waar men zich tegen beveiligd heeft. De grote angst. Echter men mag geraakt worden het is zaak om te leren om te ontdekken dat elk gevoel er toe doet. Sterker nog dat jij als individu er toe doet.

dromen najagen

10599456_1460843867514892_2012741616696697824_n

Men zegt vaak dat iedereen zijn dromen moet najagen. Ik geloof ook in dromen en zelfs dat ze door God gegeven zijn. De vraag is welke van dromen zijn door God gegeven en welke zijn zaken die op een meer persoonlijk niveau liggen.

Weet je , je meest intieme droom, die ene waar heel veel kleinere aan vast lijken te zitten is wellicht de droom voor jouw leven. De droom, het verlangen van je hart is niet in eerste instantie op je zelf gericht.

Goed om op zoek te gaan naar die droom. de droom die God op jouw leven heeft gelegd. Die specifieke droom waar je voor geroepen bent, waarvoor God je wil toerusten met specifieke gaven.


Veel mensen lopen iedere droom achterna. Ik bedoel dat veel mensen eigenlijk willen genieten van alle persoonlijke dromen. Lastig! Immers wanneer je probeert te genieten van alle dromen zul je er eigenlijk niet meer van kunnen genieten.

download

het is als een broodje hagelslag. Deze is het lekkerst op een broodje met voldoende korrels zodat je de chocolade goed proeft. Wanneer je dezelfde korrels verdeeld over honderd broodjes is de smaak verdwenen. De droom komt niet tot zijn recht.

Misschien gaat het voorbeeld wat mank, maar denk dat je wel begrijpt waar ik heen wil. God heeft in jouw hart een speciale droom/verlangen gelegd. Deze is groter dan jij zelf voor elkaar zult kunnen krijgen. Toch is dat de droom voor jou leven. Je kan het allemaal niet zelf, je hebt God nodig in je leven om tot je doel te komen. Denk er eens over na.

😉

gisteren reeds op facebook gedeeld 

falen bepaald niet onze identiteit

10568859_1458054681127144_5154851135946972247_n

Veel mensen hebben strijd. Strijd tegen zaken uit het verleden, tegen verslaving, tegen de gevolgen van mishandeling, misbruik, ze strijden tegen de gevolgen van verkeerde keuzes in hun leven.

Enkelen houden vast aan de strijd en strijden willens en wetens een strijd die ze vanuit zichzelf niet kunnen overwinnen. Ze denken het door wilskracht te kunnen bereiken.

Eerlijk is eerlijk een aantal mensen is mentaal en fysiek behoorlijk sterk en vaak lijkt het ook te lukken op deze manier, maar uiteindelijk zal blijken dat wilskracht belangrijk is, maar ieder mens heeft zijn zwakke momenten. Momenten waarbij hij meer nodig heeft dan wilskracht.

Immers de strijd die we te voeren hebben is een geestelijke strijd en we hebben daar een andere manier van denken voor nodig. We hebben vernieuwing nodig in onze geest door de Heilige Geest.

De oude manier van strijden, op eigen kracht, is een manier waarop je de worsteling zeker niet zult overwinnen. Maar wanneer we ons leven leven vanuit een vernieuwing van ons denken, leven door genade, ontdekken wie we zijn in Christus en door de kracht van de Heilige Geest zullen we overwinnaars zijn!

Betekent dit nu dat we niet meer zullen falen of Teleurgesteld zullen zijn? Nee dat betekent het niet. Het betekent dat we nooit meer alleen zijn in onze strijd. Dat ons uitgangspunt veranderd. Dat ons falen niet langer onze identiteit bepaald, maar deze ligt verankerd in Christus.

In Hem mogen we zeker weten geliefd te zijn. Kracht te ontvangen en inzicht. Wanneer we Zijn weg gaan is dit niet de gemakkelijkste weg, maar wel de beste.

 

eerder geposst op facebook  12 augustus 2014

jakkes, in de ogen gespuugd.

images (3)

Veel mensen zijn op zoek naar de manier waarop God mensen hersteld. Echter de mensen die Jezus gevolgd zijn keken toe en zagen Jezus nooit twee keer hetzelfde doen. Ooit genas Hij iemand door op hem te spugen. De andere keer deed hij op de grond spugen en maakte er slijk van om het op de ogen te smeren en weer een andere keer sprak hij slechts en de zieke genas en weer een andere keer stuurde hij demonen weg. Er is geen formule. Gods genezing is een persoonlijk proces. Gods weg met ons is voor een ieder anders . Soms kort en voor anderen duurt het langer. Voor sommigen blijven bepaalde zaken een leven lang een strijd. Maar altijd is relatie een sleutel. Allereerst de relatie met de Vader, maar vooral ook is relatie met anderen een bron van genezing. We hebben het nodig om te weten dat we werkelijk geliefd zijn. Dit kunnen we enkel ervaren in relatie.

 

eerder geplaats op facebook 28 juli 2014