Zielepijn?

Ik moet ff denken aan preek van  David wilkerson.  de preek heet anquis. korte versie er van kun je hier vinden Wat is Zielepijn?Ik lees nu boek van anselm grün. Die berouw definieert als ‘pijn van de ziel en afschuw van de begane zonde’.

sorry

Mijn inziens kan er een verband liggen maar is zielepijn meer dan dat. Ik kan verkeerde dingen doen en er berouw over hebben , maar dat is mi nog geen zielepijn .

Zonde en afschuw er over maakt nog niet dat we werkelijk de pijn tot in onze ziel toelaten.
Maw zielepijn is het wanneer we tot de erkenning komen dat we niet de controle hebben over ons gedrag. Dat er oprecht verdriet is om onze persoonlijke toestand, maar boven dit nog verdriet hebben om de toestand van anderen. Dat we gebroken zijn om de gebrokenheid van onszelf en anderen en beseffen dat we God nodig hebben in ons leven.

Er is een aspect in deze die ik nog wil noemen. Namelijk dat wanneer we tot het punt komen dat er werkelijk iets in ons gebeurt, dat ons hart zich als het ware omkeert, we daarin gemakkelijk kunnen blijven hangen en het gevoel hebben dat dit de manier is om God te dienen. Veel mensen denken dan het lijden om Christus wil of het dragen van ons kruis.

Eigenlijk blijft men dan echter slechts steken in de emotie die eigenlijk bedoeld is om leven veranderend te zijn ten positieve. Wellicht is datgene wat veel ongelovige mensen zien in gelovigen dat ze eigenlijk helemaal niet zo happy zijn als men beweert.

bono-bless

Er is eigenlijk veel in gelovigen een houding die niet congruent is. Men verkondigd dat Jezus verlost van zonde en schuld , maar men blijft hangen in pijn daarover.

Veel gelovigen koesteren zich in rouw over hun zonde wat erg vroom lijkt en ook overkomt wanneer men dit in grote woorden uitspreekt in gebed, preek of in gesprek, maar het in wezen niet is.

Op deze wijze is berouw een vervanging van wat hen in eerste instantie in de weg stond om werkelijk vrij te zijn en is ze nu in wezen slechts de vrome versie er van geworden. Er is werkelijk verandering nodig.

Ook dit gedrag is zondig gedrag omdat het ons niet brengt tot het doel waar god ons voor geroepen heeft. god verlangt dat we actief ons oude leven achterlaten en niet een alternatief neerzetten waarbij wij nog altijd op onze eigen inzichten voortbouwen.

We hoeven niet meer gebukt te gaan onder de last van het verleden. We hoeven onszelf geen last op te leggen. Geen zelf beschuldigingen of verwijten maken ons er van afwenden om Christus te volgen.

Dat betekent dat een nieuw leven met God begint met berouw, maar dat we van daaruit verder gaan en ons leven anders gaan invullen als voorheen. Dat we oud zeer verwerken en loslaten en ons oriënteren op Gods wil voor ons leven. Nieuw gedrag, nieuwe wegen.

 

Advertenties

Succesvolle vrijwilligers met caracter

images

Working hard overcomes a whole lot of other obstacles. You can have unbelievable intelligence, you can have connections, and you can have opportunities fall out of the sky. But in the end, hard work is the true, enduring characteristic of successful people.
http://doncharisma.org/2014/07/09

Mooie quote. Wanneer we om ons heen kijken zien we allerlei soorten mensen. Mensen die enorm slim zijn, mensen met wat minder intelligentie, maar eigenlijk is dat niet wat bepalend is voor succes. Bovendien is de vraag die we ons wellicht kunnen stellen wat succes is.

Zo ben ik zelf niet bijzonder intelligent te noemen. Niet dat ik mijzelf dom vind of minder waard dan anderen hoor. Waar ik heen wil is dat anderen vaak veel zaken te zeggen hebben over hun persoonlijk functioneren. Op of aanmerkingen hebben tav de ander.

Zo hoor ik vaak mensen bepaalde dingen roepen over keuzes die mensen maken en die al gauw afgekeurd worden op basis van slechts een gesprek of wat ze gezien hebben in een ogenblik.

Afkomst is vaak mede bepalend over hoe we over iemand denken, maar ook hoe iemand zelf denkt. Iemand die, zoals ik, uit een arbeiders milieu komt zal vaak minder snel de neiging hebben om te gaan studeren. Vaak denkt men dat de kennis die men op school opdoet ook te maken heeft met wat er aan kwaliteiten inzit.

De vraag echter is of dit waar is. Ik geloof dat studie veel kan doen en zelfvertrouwen kan geven en natuurlijk ook de nodige bagage voor een bepaalde functie of baan in het leven.

Ik zie echter veel mensen tegenwoordig die niet hebben gestudeerd of sterker nog die aan de rand van de samenleving hebben geleefd die zoveel meer in hun mars hebben dan wat de omgeving hen heeft opgelegd.

Veel mensen leggen op anderen stempels die ze vaak nog aannemen ook. Veel mensen laten zich te grazen nemen door de meningen van anderen. Ze laten zich in de hoek drukken van ” niks waard” .

images (1)

Ik zag gisteren een hoek spullen in de kringloop waarbij stond geschreven. Meenemen voor elk aannemelijk bod. Wat stoelen , een bankstel etc…
Ik dacht gelijk zoiets van…. Zal wel niks wezen! Ik heb echter verder niet eens gekeken. Kijken we niet gauw op die manier ook naar anderen? Of in ieder geval op een manier waarbij je slechts de situatie bekijkt van een afstand? We luisteren naar een opmerking of we zien een bepaalde manier van kleden welke een bepaalde indruk wekken.

Voorbeeld is een van de medewerkers op de Spetse hoeve is iemand die zich altijd keurig kleed , op leeftijd is en welbespraakt. Deze doet geweldig werk op de Spetse hoeve en wordt meestal aangezien als zijnde de directeur. Echter onze directeur is iemand die een stuk jonger is. Zich meer casuele kleed en erg amicaal is en vaak niet zo overkomt.

Deze week is een van onze medewerkers op vakantie. Hij is iemand die zorg heeft voor de dieren op de hoeve. Schaapherder, maar zijn input is behoorlijk in de dagbesteding omdat hij veel ziet en dan even een praatje maakt, een grap plaatst of een stekende opmerking waardoor cliënten soms even weer op hun plek gezet worden.
Is de een slimmer of beter? Nee, zeker niet.Waar ik heen wil is dat het niet gaat om de buitenkant. Niet om papiertjes. Maar om wie we zijn.

Ik geloof dat hard werken goed is voor de mens. We blijven in structuur, we zijn waardevol voor de maatschappij, verdienen onze eigen boterham en kunnen onszelf dan ook beter respecteren.

Waarom nu juist dit onderwerp? Ik zie dat veel mensen zich richten op wat ze denken dat ze zijn. Ze vinden zichzelf vaak te goed voor rottige klusjes of baantjes. Ze hebben een te hoge opleiding of denken dat ze meer in de mars hebben. De vraag is echter hoe we daar achter komen als ze dit niet laten zien.

Het is zoiets als talenten in de grond verstoppen. Ik geloof dat de meeste mensen meer kunnen dan ze zelf denken en zie dat heel veel mensen hun waarde verlenen aam wat anderen van hen denken. Of erger nog ze verlenen eigenlijk hun waarde aan datgene wat men verwacht dat anderen zouden kunnen gaan denken.

Zo zou de ander wellicht kunnen denken dat iemand geen betere baan zou kunnen krijgen omdat deze vrijwilligers werk doet bijvoorbeeld. Ik zie op de Spetse hoeve echter dat veel van deze vrijwilligers de spil zijn van TeenChallenge. Dat ze levensveranderend bezig zijn. Dat ze niet hun prop gezet hebben op eer Van mensen, niet op geld, maar ze steken veelal hun nek uit voor hen die beschadigd zijn. Zij kijken vaak verder dan de buiten kant. Zien mogelijkheden die dieper liggen. Ze zien de mens als geliefde kinderen van God.

Dit zijn de hardwerkende mensen die misschien niet de functies hebben die ze zouden kunnen hebben in een reguliere baan , maar die hun roeping, hun taak, hun hart zijn gevolgd. die hard werken voor weinig,(uitspraak van het boegbeeld van de Spetse hoeve) maar enorm belangrijk zijn voor anderen. Zich de kop niet gek laten maken door wat anderen vinden , maar gaan voor de verkondiging van Gods koninkrijk.