Maand: juni 2014

Vlammend onderwerp?

Ik wil jullie aansporen om de vlam brandende te houden. Ook mijzelf wil ik daarin niet vergeten. Ik verlang er naar om vol te zijn van passie voor God en mensen.

Weet je: soms is het gemakkelijk om teleurgesteld te raken. Gisteren veel gesprekken gehad op de opendag van de Spetse Hoeve waar ik werkzaam ben. Veel gesprekken gaan over hoe mooi het is als levens veranderen, maar hoe snel worden we teleurgesteld wanneer we naar bepaalde situaties kijken die niet goed gaan in de kerk.

Ik heb gemerkt dat veel mensen teleurgesteld raken in de kerk omdat ze bang zijn. Ze zijn bang voor wat anderen van hen denken, bang uitgesloten te worden, nang dat ze het bij het verkeerde eind hebben…

Angst is een slechte raadgever. Het maakt dat we gaan zitten en niet meer in beweging komen. Angst slaat ons lam. Angst voor mensen spant een strik staat er in spreuken te lezen. Als we bang zijn gaan zaken scheef lopen. We besteden meer aandacht aan het negatieve en vergeten het goede.

We hoeven echter niet neergeslagen te zijn, maar mogen weten dat God ons een geest gegeven heeft van kracht, liefde en bezonnenheid. We hebben inzicht gekregen in hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Namelijk dat God er is om ons bij te staan in onze zwakheid. Dat we inzicht hebben hoe we met elkaar om kunnen gaan. Elkander lief te hebben omdat we geliefd zijn. Als iemand het moeilijk heeft mogen we steun geven en ontvangen.

Weet je soms worden we verkeerd begrepen, verkeerd gezien of terecht gewezen. Soms is dat wellicht onterecht misschien. Het gaat er echter om dat we juist dan goed reageren. Niet weglopen vanuit angst of tierend van boosheid, maar door een voorbeeld te zijn in hoe je reageert. Heb je het beste voor met jezelf of acht je de ander hoger?

Belangrijk is dat ons hart zuiver is. Fouten maken, verkeerde keuzes maken is niet erg, maat hoe ga je er mee om? Durf je ze te erkennen bij je zelf? Durf je je gezicht te laten zien? Je hart te laten kennen? Je kwetsbaar op te stellen?

Ik geloof dat God mensen wil gebruiken die kwetsbaar zijn. Op de opendag waren aantal mannen die de studies op de hoeve hebben afgerond. Ze hebben stappen gezet op een nieuwe weg. De moeilijkheden in de ogen moeten kijken, gezichtsverlies moeten ondergaan , angst over winnen, pijn moeten lijden over wat hen is aangedaan en way ze anderen hebben aangedaan.

De kerk? Dat zijn zulke mensen. Op de hoeve , maar overal zijn zulke mensen. Het zijn niet de wijze , grote , geleerde mannen die anderen raken met het evangelie van Jezus Christus, maar het zijn degenen die zich werkelijk durven Laten zien en benoemen wat Hij voor hem gedaan heeft.

Weet je, wanneer God werkelijk heeft ingegrepen in je leven kan je niet meer om Hem heen, maar we kunnen wel de geest die Hij in ons heeft gelegd doven door op onszelf en eigen inzichten verder te bouwen, maar dat levert slechts ontevredenheid op en afglijden.

Laten we op Jezus blijven zien en de mensen ontmoeten die net als wij geraakt zijn door het prachtige evangelie. We zijn geroepen om vrij te zijn en ons te laten kennen. Laat zien wie je bent. Je bent een geliefd kind van God. Laat niemand je dat ooit meer afnemen. Ga staan op de belofte en doe waarvoor je geroepen bent .

Geschreven naar aanleiding van 1 Timoteus.

Tevreden met het basismateriaal?

Ben je tevreden met je zelf? Wanneer je vroeger vroeg. ” hoe is het?” Kreeg je standaard het antwoord “goed” te horen. Tegenwoordig hoor je regelmatig zaken als ” het gaat goed , maar wat is goed nu helemaal” of “er is veel goed” waarmee aangeduid wordt dat het altijd beter kan.

De vraag is echter durf je tevreden te zijn met je zelf? Durf je je zelf te accepteren? Kan jij je zelf aankijken in de spiegel en zeggen ” dat is wie ik ben en het is goed!”?

Weet je, natuurlijk zijn er altijd zaken om aan te werken. Ik zelf heb een erg kort lontje. Moet dat zo blijven? Nee, ik wil leren anderen er niet mee lastig te vallen. Ik ben enorm direct in mijn benadering. Is dat altijd de juiste manier? Zeker niet. Soms is tact beter. Niet te snel reageren.

God heeft echter ons gemaakt zoals we zijn. Wees er tevreden mee. Sommige mensen hebben opmerkingen als; ” ik ben zoals ik ben en men moet het er maar mee doen.” Hierin zit een stuk ontevredenheid. Niet overtuigd dat er meer in zit.

Ik geloof ook dat Hij jou en mij gemaakt heeft. Wij zijn als het ware de klei en Hij degene die ons gevormd heeft. Daar zijn bepaalde omstandigheden voor nodig. Basismateriaal. Klei dus. En dit moet gekneed worden. Soepel gemaakt om het in de juiste vorm te kunnen krijgen. Pas wanneer het materiaal genoeg gekneed is kan het de vorm krijgen die pottenbakker voor ogen heeft.

Hoor je de klei al zeggen dat hij ontevreden is? Nee natuurlijk niet. De klei is niet de maker en heeft maar te accepteren waarvoor hij gemaakt haat worden. Dit kan een bord zijn of een kan. Een vaas of een beker.

De pottenbakker bepaald of iets gelukt is en niet de klei. god bepaald wie en hoe je zal worden. Hij kneed en vormt je. De maker is tevreden Hij heeft jou zo gewild. Durf je dat te accepteren?

Je bent speciaal gemaakt voor bepaalde doeleinden. Mijn kort lontje is soms een valkuil. Mijn directheid kan anderen kwetsen wanneer ik er niet goed mee omga. Maar weet je? Wanneer ik er wel goed mee omga is het ook mijn kracht. Ik ga redelijk gemakkelijk om met heftige conflicten. Ik kan mensen aanspreken op bepaalde zaken door een directe houding. Ik durf gemakkelijk iemand te benaderen op een hele persoonlijke manier.

Ik geloof dat God dit in me gelegd heeft. Me zo gewild heeft. Hij heeft me ook een redelijk goed verstand gegeven om het te gebruiken op een goede manier. Ik hoop dat je snapt waar ik heen wil.

Ga op de goede kant zitten en waardeer je zelf. Gebruik dat wat God je gegeven heeft ten goede. Zoals ik in een eerder blog al zei: sta op en wandel! Je bent gemaakt om God te eren. je hebt een geweldig doel. Ik heb mijn ding te doen. Op dit moment op de Spetse hoeve. Jij hebt jou ding te doen. Waar heeft God jou voor gemaakt?

Laat de opinie voor wat het is.

God openbaart zichzelf aan ons. Dat is wat ik onlangs ook al schreef in mijn blog. Toch is het niet gemakkelijk om dit te onderkennen.

Immers wanneer we Gods stem horen en we gaan dit bespreken met anderen, dan zul je merken dat mensen vaak niet zo enthousiast zijn over datgene waarvan jij denkt dat God je gezegd heeft. Jij zelf bent nog onder de indruk van wat je gezien of gehoord hebt van God. Wanneer je daarna op zoek gaat naar bevestiging bij mede broeders en zusters, familieleden , vrienden, dam zul Je merken dat deze veel minder enthousiast zijn en zelfs vraagtekens zetten bij de ideeën en zich afvragen of het wel God was die je gehoord hebt

. Datgene wat Hij je heeft geopenbaard daarover is al gauw discussie.   Een glas koud water over jouw roeping. Over de droom van je leven. Over Gods plan en jouw enthousiastme en er beginnen allerlei kriebels te komen. Vragen.

Wat nu als het allemaal niet waar is. Als het nu mijn eigen gedachten zijn geweest. Als het niet God was en ik dus niet doe wat hij wil maar mijn eigen ideeën na loop? satan probeert je onderuit te halen. Dit is veelal zijn manier jou onderuit te halen en te voorkomen dat jij in de kracht van je leven gaat staan.

Namelijk God te dienen waar Hij je roept. We kiezen vaal gemakkelijker Voor de opinie van de mensen om ons heen. Ik geloof dat wanneer we weten dat God ons roept we de mening van anderen niet hoeven vragen. Wanneer God ons roept dan is dat duidelijk en mogen we daaruit stappen zetten.

Advies is soms handig. Advies van wijze Godsvruchtige mensen, maar laten we ons niet af laten brengen van de koers. Laten we ook niet roepen van God heeft me gezegd dat…. Laten we gewoon doen wat we moeten doen. Veel mensen roepen dat God hen iets heeft gezegd, vooral ten opzichte van anderen.

Te veel mensen maken misbruik van hun positie en van God om hun gelijk te halen. Wanneer God je roept, dam wil Hij je ook leiden. hij roept je niet en zorgt dan dat het niet doorgaat. Mozes was geroepen en Hij was gehoorzaam en God vervulde de beloften.

Het volk mopperde, zeurde en wilde zijn eigen gang gaan met alle gevolgen van dien. David een schaap herder werd koning zoals voorspeld. Amos was een boer hij werd door God geroepen om aan het volk te zeggen wat God te zeggen had . Maar andere profeten wilden niet dat hij dat deed. Lees maar eens in Amos 7. hij deed het toch. god had hem geroepen!

God roept mensen. Gewone mensen als jou en mij. Laat je niet afbrengen van Gods roeping over jou leven. Niet door oudsten of voorgangers. Niet door anderen omdat ze wijzer zouden zijn. Luister naar Gods woord en laat Hem de weg wijzen zoals Mozes de weg gewezen werd dwars door de woestijn. Zoals David tegen de normale gang van zaken in. Zoals Amos een gewone man.

God is je geen verklaring schuldig!

God is een God van openbaring. Hij wil zichzelf laten zien. We kunnen Hem ontdekken in de natuur, Zijn woord, in omstandigheden. De reden dat we (iets van )God mogen kennen is omdat Hij zich wil laten kennen en zich aan ons openbaart.

Echter wanneer er moeite is in ons leven. Wanneer we vastlopen, pijn ervaren, geen antwoorden hebben is de vraag al gauw “waarom God!” Waarom laat Hij dit toe?

We stellen allemaal wel eens de waarom vraag. Het is deel van ons menszijn. soms zijn er waaroms waar we geen antwoord op zullen krijgen. Veelal denken we dat het antwoord onze pijn of teleurstelling zou weghalen.

Is het goed om antwoorden te krijgen? Soms. Maar meestal gaat het er niet om dat God ons dingen laat zien, openbaart, duidelijk maakt. Het gaat er vaak om dat wanneer het moeilijk is we juist krachtig zullen staan zodat we niet vallen. We hebben niet meer inzicht nodig of dat God ons zaken laat zien, maar we hebben iemand nodig die ons red uit de moeilijke situatie. We hoeven geen openbaringen over waar pijn vandaan komt of waarom ons zaken overkomen, maar hebben iemand nodig die ons steunt in ons verdriet.

We verlangen antwoorden van God. Inzicht in het groter geheel. “Waarom heeft de persoon die ik zo liefhad me verlaten, waarom heeft hij me pijn gedaan, waarom ben ik ontslagen, waarom heb ik…”

Het antwoord op alle vragen die je stelt is…. Ik weet het niet! Ik weet niet waarom je geen antwoorden krijgt, je geen begrip hebt of inzicht van God gekregen. Wat ik wel weet is dat we sommige zaken nooit zullen begrijpen tot we God zullen ontmoeten. Wat ik wel weet dat de waaromvraag ons behoorlijk in de greep kan houden. Het antwoord is dat wij het niet weten, maar God weet het. Hij weet hoe zaken liggen, en weet ook wat Hij wel en niet openbaart.

Wat mij in ieder geval vandaag wederom geopenbaard is: God weet het. Hij is controle en weet wat we nodig hebben. Hij vertelt niet alles hoewel Gij alles weet. Is dat stiekem? Wel nee! God doet het niet omdat we er niet beter van worden. Waar worden we beter van? Hem vertrouwen!

Beter is het Hem te vertrouwen dan af te gaan op onze gedachten en gevoelens. God is ons geen verklaring schuldig. Hij hoeft ons niets uit te leggen. God is goed. Altijd!

——-

Verschillende zaken overgenomen van Rick Warren leesplan bijbelapp

ik heb je nodig!

Ik ben geneigd om veel dingen zelf te doen. Ik leer langzamerhand anderen te betrouwen en los te laten.

Wanneer het moeilijk wordt is de neiging helemaal snel om me terug te trekken. Ik denk dat ik daarin niet de enige ben.

Inmiddels heb ik het belang van relaties ontdekt. Mensen die om je heen staan. Die er voor je zijn ook als het moeilijk is.

Alles zelf doen is vermoeiend en put je langzaam maar zeker uit. En wanneer we moe, uitgeput, onrustig zijn maken we vaak niet de beste beslissingen.

Ik hoop dat je inziet dat je mensen om je heen nodig hebt. Vrienden die je als het ware dragen wanneer alles donker lijkt en misschien zelfs God voor jou moeilijk is om aan vast te houden.

Als er geen geloof meer is en alles duister. ik geloof dat juist God ons wil laten weten dwarsdoor relaties heen “zie je wel je kunt het niet alleen”. Zoals Adam iemand nodig had omdat God had gezien dat het miet goed was om alleen te zijn. Zo ook voor jou.

In moeilijke tijden is het gemakkelijk om God, vriendschappen, relaties los te laten. Juist dan hebben we de ander nodig.

Daarom is het belangrijk om in goede tijden te bouwen aan gezonde relaties. Mensen om je heen te scharen. Er voor anderen te zijn die het moeilijk hebben. god in je leven toe te laten in je relaties zodat wanneer jij het moeilijk krijgt je niet alleen zult staan.

Confronteren!

Is de volgende opmerking wel eens gemaakt naar jou?
– het enige wat werkelijk belangrijk is in het leven is dat je werkelijk goed geleefd hebt.-

Klinkt eigenlijk best goed nietwaar?
Is het niet in wezen waar het om gaat als mens? Is dit niet wat er veelal ten grondslag ligt aan hoe we God zien?

Waar het op neer komt bij een opmerking als deze is dat we in wezen een (religieus)systeem bedacht/ontwikkeld hebben waarbij we goede of foute keuzes kunnen maken en als we maar genoeg goede keuzes maken we aan Gods kant van de lijn zitten.

Dat is geen evangelie.

Het evangelie is schokkend te noemen, revolutionair, stuitend. Het schopt ons tegen de schenen en laat ons zien dat we nooit goed genoeg zijn. Dat we zondig zijn. Dat we falen in het goed zijn.

Het evangelie is ook prachtig en bijzonder te noemen. Verlossend, bevrijdend. Juist wanneer we in hoge nood verkeren, als we bang zijn, gezondigd hebben, gefaald, gefrustreerd, verloren hebben, ziek zijn, beschadigd, verwond, tekortgeschoten zijn,…

3Kruizen01

God is er! Hij is er midden in! Hij is er bij!

Het evangelie sluit niet mensen uit die niet goed zouden zijn. god sluit mensen in die fouten gemaakt hebben, gezondigd hebben, die gefaald hebben, beschadigd zijn.

God laat ons niet in de steek wanneer we moeite hebben? Hij kwam juist naar deze wereld in Jezus om onze zonde te dragen. Onze zonden, wonden en bonden. Wat we verkeerd hebben gedaan, wat door anderen ons is aangedaan en waar we in vastgelopen zijn.

We hoeven niet op onze tenen te lopen. Onszelf bewijzend hoe goed we zijn. We verdienen geen gunst of zo! We kunnen ons heil niet bewerken.

Het evangelie van God is niet dat wanneer we waardig wn. Goed genoeg zijn we bij Hem in de gunst komen. hij heeft ons lief vanaf het begin.

Het evangelie is geweldig! Het laat iets bijzonders zien. Het veranderd de kijk op wie jij bent.

Jezus roept op tot bekering. Een omkeer. Anders denken. Ander perspectief.

Hiker cheering

Jij, ik, wij zijn niet goed wanneer we kijken vanuit Gods perspectief. Dat weten we ook. Dat is wellicht waarom we streven om goed te doen. Beter te zijn dan anderen. Onszelf bewijzen. We zijn het echter niet.

Niemand is goed!

Jezus is goed! Hij is het die Zijn leven gaf voor een ieder die in Hem gelooft. Voor een ieder! Dat is inclusief jou en mij, maar ook inclusief moordenaars, verkrachters, oplichters, leugenaars, fouten makende mensen, verslaafden, dieven, overspeligen, echtbrekers, opzichzelfgerichtte en manipulerende mensen, …. Allen die tot inkeer zijn gekomen en weten dat God hen liefheeft en hun als goed ziet door het offer van Jezus Christus.

Dat is evangelie! Het Evangelie van God de Vader, het Evangelie van Jezus Christus de Zoon en wat ons door de Heilige Geest openbaar geworden is.

Confronterend?

9780007427338

Nav: what we talk about when we talk about God. Rob Bell.

Aanstoot geven is noodzakelijk!

Wat is het fijn om naar de kerk te gaan. Vrienden te ontmoeten, te maken en te delen met elkaar. Wat is het fijn te luisteren naar leuke muziek. Samen te bidden, Gods woord te horen.

mainpraise

De vraag is echter, wat nu wanneer we niet in de kerk zijn? Wat nu wanneer we op ons werk, school zijn? Durven we werkelijk te zeggen wie Jezus Christus voor ons is?

Veel mensen zijn bang werkelijk te laten zien wie Jezus werkelijk is. Op zondag zingen ze luidkeels en vol passie van de overwinning door Jezus Christus, maar in praktijk van alle dag vinden we dat nagenoeg niet terug. Hun geloof houdt geen stand. Marcus 4:17.

Veel mensen durven beweren dat men het moet zien in hoe ze met de ander omgaan. Ik geloof dat dit waar is, maar hoe kan de ander Jezus werkelijk leren kennen wanneer we onze mond houden over wie Hij is?

Ik begrijp dat het niet altijd gemakkelijk is. Sterker nog veel van Gods waarheid zal door mensen niet ontvangen worden. Simpelweg omdat ze hier niet van willen horen.

Iedereen vind dat men moet opkomen voor de zwakkeren in de maatschappij, maar wanneer het aankomt op actie om deze mensen te helpen ( wanneer het iets kost) zal de reactie vooral gericht zijn op de ander. Regering, de kerk, instellingen, …

Of wanneer we werkelijk zaken benoemen als abortus, seks binnen het huwelijk, homoseksualiteit, de rol van de kerk, … Dan lopen we aan tegen allerlei issues, opstandige mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Echter wanneer we Jezus volgen zullen we vervolgd worden. Wanneer er eigenlijk nooit moeite (lees vervolging) is in het leven spreken we dan niet gewoon mensen naar de mond? 2 Timotheüs 3:12.

Wanneer we onszelf werkelijk een discipel durven noemen zullen we ook moeten opstaan en ons in de maatschappij moeten tonen. Zichtbaar moeten zijn op plaatsen die niet populair zijn.

Dat is wat Jezus deed. Hij zocht de zwakken van de maatschappij op. Het ” uitschot ” ! De lage sociale ladder. De mensen die uitgekotst waren, de hoeren, verraders, buitenlanders, zondige mensen,…

Hij zocht mensen op die van alles niet goed hadden gedaan, die hulp nodig hadden, die veroordeeld waren, verstoten, uitgekotst, …
Dat maakte Hem niet populair bij de mensen met aanzien. Bij de mensen die het voor het zeggen hadden.

Jezus woorden en daden bleven niet onopgemerkt. We zien dat ook de woorden van Zijn navolgers , discipelen, apostelen niet onopgemerkt zijn gebleven. Handelingen 4.

Waar ik heen wil is: worden jouw en ook mijn woorden en daden door anderen opgemerkt? We mogen levende stenen zijn. Ingezet en van betekenis voor de wereld. 1 Petrus 2:5.

Systeem van deze wereld

Waarop is ons leven gebouwd? Welk systeem gebruiken we?

Is materialisme het systeem waar jij op vertrouwd? Misschien voel je je veilig als je geld in je broekzak hebt. Of ben je gehecht aan wat je allemaal hebt aan goederen om te laten zien wat je voorstelt in deze wereld. Geld en goederen passen in het systeem van de wereld , maar ze is geen onderdeel van Gods systeem. Het beste, mooiste is niet in geld uit te drukken. Is onbetaalbaar.

Of is je leven gebouwd op het hedonistische denken? Je leeft pas echt wanneer je je goed voelt. Wanneer je plezier hebt? Hoewel het fijn is wanneer je je goed voelt is het de vraag of het onderdeel is van Gods systeem. We zien in de Bijbel juist vaak dat God mensen een taak geeft die niet zo gemakkelijk is. Geluk is bij God meer een bijproduct wanneer je ontdekt dat je gewaardeerd , geliefd bent in Hem.

Is jou systeem misschien individualiteit? Ik red me wel. Ik heb niemand nodig en de ander moet maar voor zichzelf opkomen. Dit foet me denken aan Kain die ook zoiets riep: ben ik mijn broeders hoeder? Toen bleek al dat God anders in elkaar steekt. hij is liefde en waar liefde is daar kun je niet enkel aan je zelf blijven denken of leven. Liefde is om te delen.

Of ben je een socialist die denkt dat alles door de overheid vastgelegd moet worden? Wat de overheid zegt en doet bepaald wat waar is en belangrijk is of juist niet. We hebben allemaal te maken met politiek en we mogen ons verdiepen, maar politiek gezien is er geen werkelijke verlossing mogelijk. Alleen God kan mensen bevrijden.

Hoe meer ik kijk naar deze wereld, des te meer zie ik hoe we ons leven gebouwd hebben op wat we hebben. Wanneer we sterven kunnen we het niet meenemen. We willen ons goed voelen, maar wat heb je er aan als je rijk bent , je goed voelt, je onder je zonnebad ligt in je veel te grote huis en je Mercedes voor de deur, terwijl we weten dat onze buurman ,collega, landgenoot, jou hulp zouden kunnen gebruiken. Os het mogelijk dan nog steeds aan je zelf te denken? Het te verwachten van de politiek? Wie moet er opstaan?

Durven we de waarheid in ogenschouw te nemen en te zeggen dat we ons leven veelal gebouwd hebben op een systeem wat niet werkelijk houdbaar is. Lucas 12:15.
We kunnen bezig zijn met van alles, gericht op onszelf, maar wat zal dan de vrucht er van zijn? Misschien vragen die jij je niet echt stelt? Misschien heb je het idee dat wanneer je er aan denkt je dan niet echt vrolijk zult zijn en derhalve dus maar wat struisvogelijk politiek. Wanneer we echter voor onszelf leven is dat oud gedrag. Wanneer we God kennen vraagt dat nieuw gedrag. Bouwen op eeuwigheid in plaats van op vergankelijkheid.
Galaten 6:8.

Wellicht voel je enige druk als je dit blog leest. Misschien staat het je tegen of je denkt dat ik gelijk heb en gaat gewoon verder. Ik zelf besef ook dat veel zaken aards, maar gewoon noodzakelijk zijn of in ieder geval prettig om mee te leven. Wat nu doen? Ik geloof dat we mogen genieten, van onszelf mogen houden, maar met het besef dat het tijdelijk is. We mogen er van uitdelen aan hen die het nodig hebben. God geeft en wij mogen er het beste van maken. De vraag is waar is je hart? Bij je spul of bij God en de ander?

Ben ik beschikbaar?

De vraag die ik me stel is; waar leef ik voor? Vrij gemakkelijk kan ik hier antwoorden op benoemen. Ook hele vrome antwoorden. Ik leef voor God, ik leef voor mijn gezin, mijn werk etc…

De vraag is echter of het antwoord wat ik geef opmerkelijk waar is. Als het zo is waarom ben ik dan zo gericht op wat er allemaal gaande is in mijn leven? Waarom richt ik me zo gauw op de toekomst waar ik geen enkele greep op heb? Waarom maak ik me soms zorgen over geld, over tijd, gezondheid, relaties, mensen?

Al deze zaken geven mijn denkader aan. Paulus schrijft dat we ons ter beschikking moeten stellen van God. (ROM 6:13) dat verlangen is er ook en ik weet dat wanneer we Jezus in ons leven laten er redding is.

De vraag is echter niet of Jezus in mijn leven is, maar of ik ook werkelijk voor Hem leef. Is mijn leven werkelijk veranderd? Is mijn denkkader gericht op wat anderen van me vinden? Is ze gericht op mijn bezit? Of is ze gericht op wie Jezus is? Leef ik mijn leven vanuit zijn denkkader?

Is mijn leven gericht om de wil van de Vader te doen? Hem te eren, lief te hebben en van daaruit ook de ander? Ik geloof dat dit cruciaal is als gelovige. Wie doen ik? Waar sta ik voor? Wie volg ik na?

Veel mensen zeggen spiritueel te zijn. Te geloven in iets. Ze maken hun keuzes echter vooral op gevoel of vanuit ratio. Wanneer we keuzes maken wie zou ons dan beter kunnen leiden dan God zelf? God is geen gevoel en ook geen doordenken tot we tot een beslissing komen.

Jezus heeft ons de heilige Geest gezonden om ons de weg te wijzen. Geen gevoel, geen ratio, maar gewoon weten dat Hij tot ons spreekt. De vraag is echter of we de zachte stem ook verstaan in ons leven. Door alle drukte heen en het overschreeuwen vergeet ik vaak te luisteren of hoor ik hem niet.

Om hem te horen mogen we tijd maken in alle rust. Iedere dag. Wrongen opstaan en met hem wandelen vanuit de rust met Hem. god wil ons leiden in het leven. Dat betekent keuzes maken en in waarheid te wandelen. Waarachtig te zijn. Integer, trouw , liefdevol.

Ben ik dat allemaal? Nee! Volg ik Jezus en luister ik naar zijn stem? Ja en nee. Ik wandel al struikelend achter Jezus aan. Ik ontmoet Hem dagelijks, maar begrijp soms niets van wat Hij wil. Ik ben te druk soms. Te veel bezig met eigen plannen. Vasthoudend wat ik heb en niet bezig met wat God wil geven.

Ik weet dat God onophoudelijk van me houdt en er voor me is. mij nooit loslaat hoe ver ik soms ook afdrijf voor mijn gevoel. Hij is er als ik zink als een baksteen en grijpt mijn hand. Waar ik voor leef? Ik leef voor en door Hem!