Maand: mei 2014

De passie van een verslaafde?

Gisteren was ik op een begrafenis. Een nog jonge man werd begraven na een heel intensief leven. Een leven wat gericht was op herstel, wat echter constant werd ingehaald door het verleden. Telkens weer was daar de gedachte van afwijzing. Van somberheid die op een normale manier niet onder controle te houden scheen waardoor een levenslang verslaving naar middelen hem in de greep had.

Misschien omschrijf ik deze markante man wat vluchtig en is de kern niet werkelijk omschreven, maar ik wil ook niet hem in het middelpunt van mijn blog stellen, maar wel dat wat voor hem belangrijk was.

Rick Warren schrijft ergens: there is no small service to God. It all matters.

Ik geloof dat mensen zich er met zulke uitspraken soms gemakkelijk van afmaken. Veel mensen laten zich in het leven leiden door gebeurtenissen uit het verleden.

De vraag is wat doe je er mee? Worden we beter of worden we bitter? Veel mensen worden bitter door het verleden. Enerzijds logisch misschien , anderzijds mogen we weten dat Jezus dat Jezus de bitterheid geproefd heeft aan het kruis.

Weet je sommige zaken zijn bitter. Menselijk gezien niet te herstellen. Een zware last. Ik heb een klein stukje mee mogen lopen met deze man en heb ervaren hoe God in zijn leven was. Hoe zijn verslaving hem aan de grond hield en hij God bleef zoeken. Zijn hart ging uit naar de zwakke . Wellicht was de hang naar gebruik wel het grote verdriet dat de wereld Jezus niet kent. Dit niet kunnen verkroppen.

Ik weet het niet. God weet het. Hij is daar nu. Bij God. In alle rust en vrede, hoewel ik me dat rustige nauwelijks voor kan stellen bij hem. Middelen vrij. Vrij van verleden.

Veel mensen zouden van zijn leven kunnen leren. Niet het gebruik. Maar wel zijn passie voor wie Jezus is. hij vertelde aan wie maar wilde. Vanuit oprechtheid. Hij had iets te melden. Hij had het meegemaakt, was er geweest, er doorheen gegaan. En in het leven was gebruik een item. Toch geloof ik dat veel niet gebruikers van hem een stuk passie zouden mogen ontvangen.

Ik zie veel mensen die hun leven op orde (denken te) hebben. Die neerkijken op mensen die dakloos zijn, verslaafd, beschadigd zijn. Ik geloof echter dat deze mensen een veel dieper herstel nodig hebben. Immers wat baat het een mens als hij de hele wereld wint , maar zijn ziel verliest?

Alles op orde en uiteindelijk alles verloren. Deze man had niet veel door een intensief leven. Maar hij kende God en vertelde er van waar jij kwam. Stond bekend als een lieve kerel.

De vraag die ik me stel is; hoe zal ik bekend staan als ik overlijdt? Sta ik bekend als iemand die alles onder controle had? Of sta ik bekend als feilbaar maar de liefde van God tonend aan hen die het nodig hebben?

… en stik niet!

Geloof jij het wel of geloof je het werkelijk. Er zit een verschil in benadering. Veel mensen geloven wel dat er een God is. Dat ermee is tussen hemel en aarde. Ze zijn gelovig opgevoed. Ze geloven het wel, maar als je ze zou vragen wat het in hun leven werkelijk betekent zullen de antwoorden weinig inhoudelijks te zeggen hebben omdat ze niet werkelijk in relatie zijn.

Wanneer iemand niet slechts gelooft omdat het er nu eenmaal bij hoort, maar omdat ze werkelijk overtuigd zijn en daarom ook werkelijk op zoek zijn naar God en Zijn wil is dat een totaal ander uitgangspunt.

Dus geloven om wille van anderen is niet echt een uitgangspunt. Je kunt omwille van je ouders naar de kerk gaan, maar dat maakt je nog niet werkelijk een overtuigd christen. Ook niet dat je als kind gedoopt bent of opgedragen.

Veel mensen denken dan ineens dat ze het geloof moeten gaan bewijzen en gaan dan allerlei zaken als een heilig moeten afroepen om zo te bewijzen waar ze voor staan. Soms roept men zo hard dat wanneer men regels niet zou volgen men niet zou voldoen aan Gods standaard.

Het geloof echter legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigd van de waarheid van wat we niet zien . Hebr 11:1

Wanneer ons geloof gebaseerd is op wat ons bij overlevering geleerd is, maar waar we eigenlijk niets meer mee doen is de hoop die we er uit kunnen halen niet veel meer dan dat we onze ouders in ere wens en te houden .

Echter wanneer we werkelijk onze zaken aangaande geloof ter harte nemen dan zullen er bijzondere veranderen in ons leven. We zullen ontdekken dat geloven in wezen om relatie draait.

Relatie met Jezus is het uitgangspunt om in God te geloven. Veel mensen die beweren te geloven in meer tussen hemel en aarde weten niks van relatie.

Wanneer geloof niks met relatie van doen heeft, hoe zou men God dan benaderen. Het blijft dan allemaal afstandelijk. God kennen is dan als het kennen van een buurman van drie straten verderop. Je weet wie het is, maar je kent hem niet werkelijk .

Ik hoop dat jij bereidt bent Om de relatie met Jezus eens te onderzoeken en te ontdekken . Ik hoop dat je werkelijk zult gaan begrijpen hoe bijzonder God is.

Geloven is ook overtuigd zijn.

Geloof jij het wel of geloof je het werkelijk. Er zit een verschil in benadering. Veel mensen geloven wel dat er een God is. Dat ermee is tussen hemel en aarde. Ze zijn gelovig opgevoed. Ze geloven het wel, maar als je ze zou vragen wat het in hun leven werkelijk betekent zullen de antwoorden weinig inhoudelijks te zeggen hebben omdat ze niet werkelijk in relatie zijn.

Wanneer iemand niet slechts gelooft omdat het er nu eenmaal bij hoort, maar omdat ze werkelijk overtuigd zijn en daarom ook werkelijk op zoek zijn naar God en Zijn wil is dat een totaal ander uitgangspunt.

Dus geloven om wille van anderen is niet echt een uitgangspunt. Je kunt omwille van je ouders naar de kerk gaan, maar dat maakt je nog niet werkelijk een overtuigd christen. Ook niet dat je als kind gedoopt bent of opgedragen.

Veel mensen denken dan ineens dat ze het geloof moeten gaan bewijzen en gaan dan allerlei zaken als een heilig moeten afroepen om zo te bewijzen waar ze voor staan. Soms roept men zo hard dat wanneer men regels niet zou volgen men niet zou voldoen aan Gods standaard.

Het geloof echter legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigd van de waarheid van wat we niet zien . Hebr 11:1

Wanneer ons geloof gebaseerd is op wat ons bij overlevering geleerd is, maar waar we eigenlijk niets meer mee doen is de hoop die we er uit kunnen halen niet veel meer dan dat we onze ouders in ere wens en te houden .

Echter wanneer we werkelijk onze zaken aangaande geloof ter harte nemen dan zullen er bijzondere veranderen in ons leven. We zullen ontdekken dat geloven in wezen om relatie draait.

Relatie met Jezus is het uitgangspunt om in God te geloven. Veel mensen die beweren te geloven in meer tussen hemel en aarde weten niks van relatie.

Wanneer geloof niks met relatie van doen heeft, hoe zou men God dan benaderen. Het blijft dan allemaal afstandelijk. God kennen is dan als het kennen van een buurman van drie straten verderop. Je weet wie het is, maar je kent hem niet werkelijk .

Ik hoop dat jij bereidt bent Om de relatie met Jezus eens te onderzoeken en te ontdekken . Ik hoop dat je werkelijk zult gaan begrijpen hoe bijzonder God is.

Levende gebrokenheid

Gebroken
Iets is er gebroken
Afgeknapt als een tak
Eventjes gebloeid nog
En nu kapot

Iets is er gebroken
Pijn gedaan, gescheurd
Er leek wat moois te bloeien
Verdeeld, verscheurd

Iets is er gebroken
Het leek allemaal zo mooi
De verhalen, de gedachte
Roekeloos weggevaagd

Iets is er gebroken
Alles leek even zinloos
Maar het hart dat is gebleven
Die kan niet echt kapot

Iets is er gebroken
Tenminste naar het scheen
Gebrokenheid overwonnen
Zie hij komt!

Oprecht echt

Wat we doen en hoe we het doen is het plaatje wat anderen van ons zien. Wanneer we ons leven leiden vanuit oprechtheid, waarachtigheid, een goed moraal dan zien anderen waar we voor staan. Andersom is dat natuurlijk ook zo. Wanneer we onoprecht zijn, het niet zo nauw nemen met de waarheid en principes laat dat ook zien waarvoor we staan. Lees galaten 5 maar eens hierover.

Integriteit laat dus zien waarvoor je staat. We kunnen zeggen dat een integere houding Zegent. God ziet je hart. hij weet het of je werkelijk oprecht bent. Ook als anderen niet doorhebben wanneer je doet alsof, hij ziet het. Hij ziet je gewoonten en fouten, maar ook de serieuze en oprechte houding om te veranderen, te zoeken.

Onze woorden en daden lopen synchroon met wat er speelt in ons hart. Onze werkelijke diepe waarden. Veel mensen spelen graag voor uberchristenen, ze willen laten zien hoe goed ze zijn in wat ze doen en zeggen. Jezus noemt zulke mensen witgekalkte graven. Ze zien er misschien mooi uit, maar het blijven graven. Een plaats waar geen leven is.

Het is goed om je woorden en wat er in je hart omgaat acceptabel te houden en oprecht te zijn. Integriteit is dus een keuze van onze wil, maar we hebben daarbij wel hulp nodig. We zullen in verbinding moeten leven. Met wie? Met God, met anderen en met onszelf.

Wanneer we de verbinding loslaten met God hebben we niet werkelijk iemand aan wie we werkelijk onze integriteit kunnen meten. God deVader stuurde Zijn Zoon om te laten zien hoe we werkelijk met zaken om zouden moeten gaan. Van andere integere mensen mogen en kunnen we leren. We kunnen in gesprek zijn hoe integer te worden, discipelen te zijn. Ook de verbinding met onszelf is belangrijk. We mogen ontdekken dat wanneer we integer zijn we onszelf meer gaan waarderen.

De zegen van integriteit is groot. Laten we het zoeken met alles wat in ons is. Het beschermen met ons hele hart en iemand die niet alleen maar spreekt over God, maar ook doen wat Hij van ons vraagt. Met hem in contact zijn en ontdekken en doen om te groeien in navolging. Niet foutloos misschien, maar wel oprecht, echt. Bid er om en vraag God om een integer hart en richt je er op.

Becoming A person of integrity means ” deciding to integrate my heart’s values into my daily actions.” -John Maxwell-

Wat je zegt zou congruent moeten zijn met wat je doet. Het laat zien waarvoor je staat. Wie je werkelijk bent! Het is onze eigen keus! Wat kies jij?

Integere papegaai

Heb niet veel geschreven de laatste tijd. Beetje druk gehad. Wel wat verschillende onderwerpen waar ik over zou willen schrijven, maar komt er niet echt van.
Op dit moment ben ik bezig met “our core values”, een boek van Jerry Nance over een aantal waarden waar teenchallenge voor staat.

Heb afgelopen week hier een study over gegeven. Tenminste over de eerste waarde . Integriteit. Wat me daarbij vooral is bijgebleven is dat we daarin een rol kunnen spelen, net doen alsof , maar dan zijn we het niet. Klinkt als een raadseltje als we niet zouden weten waarover het gaat.

In ieder geval is het onmogelijk integriteit te faken. Je bent dan niet integer. We kunnen ff doen alsof, maar dit gaat opvallen. Echte integriteit ook. Iemand die werkelijk integer is is recht door zee, transparant, eerlijk, waarachtig.

Wie is er altijd integer? Ik probeer het te zijn, maar moet toegeven dat me dat niet altijd lukt. Ik ken wel iemand die werkelijk integer is. Hij is eerlijk, open, luistert zonder veroordeling en heeft je lief. Je raad misschien al over wie ik schrijf. Jezus.

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Willen wij integer zijn zullen we bereid moeten zijn Hem na te volgen. Aha zul je misschien zeggen of denken, zijn er dan geen integere mensen die Jezus niet kennen?

Weet je? Als we gaan spelen met de definitie van integriteit dan kun je iedereen integer noemen. Ik bedoel daarmee dat wanneer we zeggen integer te zijn omdat een leugen om bestwil wel zou kunnen, dan verlaag je daarmee de standaard. Als je zegt ik ben integer , maar kijkt rustig porno op tv met als excuus dat je tenminste niet vreemd gaat, is dat dan wel of niet integer.

Ik geloof dat wij als mens allerlei achterdeurtjes hebben. We zijn vaak niet zo integer als we denken, maar ik geloof dat we kunnen groeien in integriteit wanneer we werkelijk bereid zijn om Jezus Heer te laten zijn over ons leven. Integriteit, werkelijke integriteit hangt samen met de mate van discipelschap.

Quote: “lead your life so you won’t be ashamed to Dell The family parrot to the town gossip.”