Maand: september 2013

kom eens even naast me, of mag ik misschien even in je schoenen staan?

mantelzorg1

Wie is mijn naaste? Wie moet ik liefhebben? Ik weet niet of het de bedoeling is om dit soort dingen zo strak af te kaderen. Wie is mijn naaste nu? Ik geloof dat het afhankelijk is waar ik ben.

Dus overal waar ik ben zijn er mensen naast me. Dichtbij me. Wanneer ik om me heen kijk zijn dat mijn naasten.Ook degene die ik in mijn hart meeneem zijn mijn naasten. Ik geloof dat deze groep groot genoeg is om mee te beginnen.

Daarnaast is er de oproep om onze tentpinnen ver uit elkaar te zetten. Maw de deur van je huis, of misschien wijder nog, je leven te openen voor een ieder die wil komen. Of sterker nog ; mensen nodigen die door anderen niet genodigd worden.

Wie is onze naaste? Wie moeten we liefhebben? De mensen die we ontmoeten.

010

ik heb  geen idee  hoe jij hier in staat, maar  ik heb hieronder nog een leuk filmpje voor je van TED. empathie daar gaat het over. nu heb ik iets tegen het woord empathie, maar dat komt waarschijnlijk omdat het bij mij overkomt als geveinsde vriendelijkheid of inleven in de ander op een onechte manier.

ik geloof echter dat we ons ook werkelijk een beetje in de ander  hun schonen mogen verplaatsen. misschien zelfs wel een handje helpen waar mensen in nood zijn vanuit empathie. door je in de situatie van anderen in te leven komen we dichterbij de werkelijkheid van wat een ander  ervaart en zien we ook onze eigen tekortkomingen.

kom je naast me? kom je in mijn schoenen staan?

genade

Grace_wordle


Soms heb ik eerlijk gezegd het idee dat ik het wel aardig goed doe allemaal. Gelukkig kom ik echter al gauw weer met beide benen op de grond. Vooral wanneer iets me frustreert of irriteert. Ik kan dan echt een bommetje zijn.

Gelukkig te weten dat wat ik ook doe en in welke omstandigheden ik ook verkeer Gods liefde voor mij onveranderd blijft. Ik kan niets doen waardoor hij meer of minder van me houdt.  Zijn liefde voor mij is volkomen.

In Christus zijn er geen obstakels meer die een relatie in de weg staan. Er kunnen obstakels zijn van ons uit, maar Gods liefde blijft dezelfde. Ook als er irritatie is of what ever. Gods genade blijft dezelfde.

Durf ik deze genade te accepteren? Los te laten? Durf ik geloven dat er geen andere hoop is als Hij? Gelukkig dat ik dat mag weten.

grace4

Erik Velema

weerspiegelend

walkthetalk


Is Christus zichtbaar door mij? Door mijn leven? Door wat ik doe? Door wat ik zeg? Door waar ik voor sta? Vragen die bij me opkomen op dit moment.

Eerlijk gezegd kan ik het me nauwelijks voorstellen. Ik denk dan aan mijn grote mond . De dingen die ik zeg zijn vaak zo hard en soms zo beschadigend. Anderzijds wanneer ik mijn daden bekijk zijn ze vaak gericht op mijzelf en niet op anderen, laat staan op God.

Toch mag Christus door mij zichtbaar zijn. Het is mijn aller grootste verlangen . Hem dienstbaar te zijn in het dienen van anderen, zonder mijzelf te verliezen.

Ik geloof dat dat werkelijk dienen is. Mensen denken juist vaak een rol te kunnen spelen in het dienen van Christus. Een imitator van Jezus te moeten zijn. Ik geloof dat dit een leugen van Satan is.

Een navolger van Christus zijn is niet een imitator, maar is een nieuw leven met Hem begonnen. Is dood aan zijn oude leven, maar leeft totaal anders als vroeger. Leert opnieuw en stap voor stap hoe God werkelijk oprecht had bedoeld.

Niet meer gericht op wat ik wil, maar op Gods wil. God de eerste plaats en de naaste als onszelf. Dat is de vervulling van wat leven werkelijk inhoudt volgens mij. Dat is leven ten volle.

Hoe wordt Christus dan zichtbaar door mij? Door veranderende liefde. Niet meer ik maar Christus leeft in mij zeggen we dan. Voorin betekent dat zo veel als : Gods liefde wordt zichtbaar door mij heen wanneer ik hem navolg. Doe waartoe hij mij geroepen heeft.

Ik bid dat Hij meer en meer zichtbaar zal worden door het nieuwe leven en het oude wat soms nog naar buiten komt mag je vergeten. Mijn oude op
Mijzelf gerichte leven is niet belangrijk, mijn nieuwe leven gericht op Gods liefde voor anderen mag en zal zichtbaar zijn.

Erik Velema

 

prio

ik hoor vaak gelovige mensen zeggen dat hun eerste prioriteit het eigen gezin is. Natuurlijk is het belangrijk een goede vader of moeder te zijn. Een goede partner. Dit klinkt bijbels, maar is vaak een excuus om echte diepe stappen te nemen in het geloof.
boven alles heeft onze relatie met God prioriteit. Immers alle goeds komt van Hem en is in Hem. Willen we dat ons gezin, onze relaties het beste zullen krijgen. Zullen we bij God moeten beginnen. Hij is de eerste en de laatste.
Het beste voor ons gezin is dat Hij prioriteit heeft. Niet geld, goederen of status zijn het beste. Het beste wat ons gegeven is is Jezus Christus. Hij is het die ons heeft vrijgekocht.
Wanneer we onze prioriteit verleggen, stellen we God op een lager plan. Dit betekent dat we zelf de touwtjes in handen denken te hebben en denken dat we beter weten dan God hoe een gezin er uit zou moeten zien. Wellicht is het hierom dat er zo enorm veel echtscheidingen zijn. We willen een onafhankelijk leven. Niet afhankelijk zijn van anderen, niet afhankelijk van God.
Laten we opnieuw prioriteiten stellen. God nummer 1. De rest onder zijn autoriteit. Durf je dat?

Afbeelding

gedachten over vergeving

Wanneer vergeving al te gemakkelijk wordt uitgesproken gaan we dan niet al te gemakkelijk voorbij aan wat de prijs had moeten zijn?
De kern van vergeving is genade. Genade is niet goedkoop en ieder mens heeft genade nodig. Iemand vergeven wil zeggen dat men de ander het beste wil geven ongeacht wat er is gebeurt. We laten los om ruimte te krijgen, maar ook om de ander ruimte te geven.
Vergeving is het hoogste goed. Wie werkelijk vergeving durft te aanvaarden heeft naar zijn eigen daden durven kijken. Wie vergeving durft te schenken heeft het ook nodig gehad zelf vergeving te ontvangen. Vergeving mag nooit goedkoop zijn en kort door de bocht. Het zou doorleeft moeten zijn omdat ze zo veel heeft gekost. We bouwen immers verder op het vergevende en genadige werk van Christus zelf.vergeving heeft zijn oorsprong in liefde voor de ander. Wie dus durft vergeven zegt in wezen ” ik heb je lief , omdat God mij eerst heeft liefgehad”.
1175322_615042451859793_806010169_n

maak je huis groter

 

Jesaja 54:2-5

Bouw stukken bij je huis aan? Maak je tent ruimer?
Mensen denken vaak dat ze afgeschermd moeten leven. Tijd voor zichzelf nodig hebben. Natuurlijk hebben we tijd nodig voor onszelf. Jezus nam ook tijd om alleen te zijn. Waarvoor om opgeladen te worden en weer onder de mensen te zijn. Al had hij persoonlijk geen huis op deze aarde toch was zijn huis ruim. Hij had en heeft  ruimte genoeg voor iedereen.

454a4014-a8f5-4918-acb1-1ee57032c6c6

De vraag die ik me stel is: is mijn huis groot genoeg of moet er bijgebouwd worden? Staan de pennen ver genoeg uit elkaar zodat men binnen kan komen in mijn tent?
Ik geloof dat het gaat om ons hart en leven. Zijn we bereid een stuk privacy op te geven? Ben ik bereid om meer mensen binnen te laten om met ons te delen?
Niet voor een of twee, maar voor wie het nodig hebben? Wat is de grens van wat we aankunnen?
We hebben geloof nodig dat God ons zal leiden. Hij kent ons en weet wat we nodig hebben. Op dit moment weet ik niet zo goed wie er een plek in mijn huis, mijn leven zou moeten hebben. Ik bid dat God  de juiste mensen aan de deur van ons leven brengt. Mensen die het nodig hebben om thuis te komen. Ik bid dat het huis waarin wij wonen meer en meer een plek wordt die mensen wijst naar een ruimer huis, een groter hart, het koninkrijk van God.

7954165-weergave-van-mensen-meter-van-buiten-een-kamp-tent