Maand: augustus 2013

Onveranderlijk waar

1 Kor 15:12-34

De bijbel is waar! Wanneer ik een woord of tekst of gedeelte niet geloof is mijn geloof gewoonweg onwaar.

We kunnen gewoon niet zeggen dat de bijbel niet goed is of niet deugd. We kunnen wel verschillend interpreteren. Sommigen zeggen dat dit niet mag. Ze willen de bijbel zelf laten spreken. Ze noemen teksten en zeggen dan wat er staat.

We kunnen inderdaad lezen wat er staat. Maar wat lees jij en wat lees ik. Wanneer we beseffen dat veel van wat we zien of lezen gekleurd wordt door onze persoonlijke omstandigheden .

Wat is het fijn dat desondanks de Bijbel het woord van God is. Wij begrijpen niet alles of zien niet alles zoals het was bedoeld. Toch is het woord waar.

Het is bewezen dat ze waar is. Jezus was op aarde. De bijbel is een bijzonder boek. Wanneer we het ontkrachten door bepaalde delen als onwaar te bestempelen , zeggen we eigenlijk dat God niet waar is.

met dank aan Herman Verwoerd. genoemd in zijn preek  op 25/8/2013
met dank aan Herman Verwoerd. genoemd in zijn preek op 25/8/2013

Ik weet dat het waar is! Je gaat het zien als je het doorhebt zegt Johan Cruijff. En een lied zegt: ooit komt er een dag… Dan zullen heel veel zaken openbaar worden. Geweldig natuurlijk, maar veel dichterbij zie ik al dat wanneer er vergeving is mensen vrij worden .
Wow, ik ben zo blij! Echt waar!

In Hem blijven.

Joh 15:1-17

image

wanneer we in hem blijven  en zijn woord in ons kunnen we vragen wat we willen en het  zal gebeuren   

een verbintenis aangaan?

Dat betekent dat we met hem verbonden moeten zijn en zijn leven door ons stroomt. Dat we niet leven vanuit ons eigen begeerte/ wat we zelf willen , maar in verbintenis met Hem.
God is toch zeker Sinterklaas niet!
Veel mensen denken dat ze God om alles mogen vragen en dat is ook zo, maar tegelijk mogen we beseffen dat God ons tegemoet wil komen in onze behoeften. God is echter zeker Sinterklaas niet. ken je het liedje?  Hij verwent ons niet op een verkeerde manier.
Open-Deur-Intrappen (1)
Wanneer we in Hem zijn. Met Hem verbonden geeft hij wat we verlangen.Hij kent ons diepste verlangen. Ik weet persoonlijk hoe hij juist wanneer we beschadigd zijn herstel zal geven.Waar we geen mogelijkheden zien opent God nieuwe deuren.
veranderde inzichten qua identiteit?
Wanneer we op hem geënt zijn, veranderd ons inzicht. We ontdekken dat onze identiteit in Hem is. We hebben ouders waar we uit geboren zijn, maar God is onze schepper en heeft een geweldig plan. Voor ieders van ons. Maar we zullen met hem verbonden moeten blijven.
vigne_2_606x376
Wanneer dit niet het geval is en we slecht gericht zijn op onszelf , egoïstisch denken en handelen kunnen we geen vrucht dragen en zullen we uiteindelijk een leven leiden afgesneden van Hem. Van de bron. We zullen dor zijn en uiteindelijk sterven.
Gods zegen ervaren door verbinding!
Wanneer we vooral leven voor wat we zelf willen en dus niet werkelijk het goede gaan doen waartoe hij ons oproept, leven we niet in verbinding. Niet met God en niet met anderen en kunnen we bidden wat we willen, maar We zullen nooit Gods zegen ervaren zoals God aan ons wil geven.  Sterker nog We leven niet met Hem.

Romeinen 12 vers 1 t/m 21

GA_ADVComments

Veel zaken in het leven zijn niet Goed voor ons. Wat willen we vaak graag vasthouden. Vasthouden aan dingen in ons leven die we hebben of die we doen.

Juist deze zaken houden ons vaak juist van God verwijderd. Zo zeer zelfs dat we soms God niet meer zien vanuit het juiste perspectief.

We gaan God zien als degene die ons wil ontnemen wat ons dierbaar is. We zien God als degene van wie we niks mogen.

Misschien goed weer eens te kijken naar wie God is. Hij is De Vader die ons Jezus zond. Hij is het die dwars door de dood heen ging om ons redding te bieden. Hij. Is het die herstel wil brengen in onze levens.

God is heilig en waarachtig. Hij wijst ons de weg. Sterker nog Hij is in Jezus De Weg geworden door wie de relatie kon worden hersteld. God wijst ons niet af, maar Hij wijst ons wel terecht. Zoals een vader zorg draagt voor zijn kind zo draagt God zorg voor ons.

God weet wie we zijn en kent het grotere plaatje. Weet welke plannen Hij voor je heeft. Durf jij te veranderen in je denken? Anders naar zaken te kijken en God ruimte te geven?

 

God is de sterkste

Psalm 91 vers 1 t/m 16

Mijn vader is de sterkste logo

God is de allersterkste. Op hem vertrouwen geeft ons kracht, rust, en de moed om door te gaan. Hij is het op wie we kunnen bouwen.

Wat kan een mens soms bang zijn. Bang voor van alles: om alleen te zijn. Bang om niet gezien en gewaardeerd te worden. Bang om genegeerd te worden.

Angst laat zien dat we God nodig hebben. Het toont echter ook aan dat we Hem onvoldoende vertrouwen. Immers als weten dat hij de sterkste is, waarom zouden we dan nog angstig zijn.

God is Heer! Echter om hoeverre laten wij Hem Heer zijn over ons leven ? De mate van angst zegt ons iets over de mate van vertrouwen. Veel angst is een geringe mate van vertrouwen . Weinig angst geeft aan dat we een bepaalde mate van vertrouwen hebben.

De vraag is waarop we vertrouwen. Sommige mensen hebben een behoorlijk portie zelfvertrouwen al kennen ze God niet. Hun vertrouwen bouwen ze dan op iets anders. Wellicht op iets wat ze zelf “gebouwd” hebben. Op wat ze hebben aan goederen of op dat wat ze gepresteerd hebben.

Waarop bouw jij je leven? Ben je bang? Waarop vertrouw je ? Zou je dat wat je hebt los kunnen laten in vertrouwen aan God? Durf je je geld los te laten en uit te delen van wat je hebt? Durf je je huis, je werk, je aanzien, je carrière los te laten en God je leven werkelijk over te geven?

Ik geloof dat we vaak angstig zijn. Vaker dan we denken. Pas als we in situaties komen waarop we afstand moeten doen, we zaken niet meer in de hand hebben word duidelijk waarop ons vertrouwen werkelijk gesteld was.

Wellicht is het daarom dat we soms opnieuw bepaalde zaken moeten overgeven. Wellicht daarom worden we soms op de proef gesteld. Durf je los te laten en jezelf te laten zien?

Wat is er nog wat losgelaten zou moeten worden? Je geld? Je kinderen? Je werk? Je huis,auto, tv,pc? Je seksualiteit? Je gedachten? Je verleden? het heden, de toekomst?

Misschien iets om over na te denken?