Er is een brede en een smalle weg . ik kies de weg van Jezus.  Een liedje wat ik als kind al heb geleerd en wat ik me nu even herinner. Ik zag een clip die ik hierbij ook toevoeg wat gaat over de brede en de smalle weg.

Ik  vraag me af hoe breed de brede nu werkelijk is. en hoe smal de smalle. Als ik de weg van Jezus kies, kies ik uiteraard voor de smalle, maar wat houdt dit dan in. Francis Chan kan het natuurlijk prachtig zeggen en roepen hoe radicaal  de mens of iedere gelovige moet zijn, maar tegelijk  denk ik dat we ons allemaal zo nu en dan laten verleiden om gewoon te gaan voor het gemak.

Ben ik geneigd de middleroad te nemen? ben ik zo’n twijfelachtige  gelovige die niet weet waar hij staat of niet werkelijk doet wat hij zegt?  Ben ik  iemand die  meer om zichzelf geeft als om de ander?  misschien is dat zo. Misschien denk ik inderdaad wel in mijn eigen voordeel soms.  Tja…?

Ik probeer radicaal te zijn , maar tegelijk faal ik. ik wil me aan de waarheid houden met anderen communiceren en in relatie staan met mensen en tegelijk weet ik dat ik zal  falen en soms ook gewoon faal terwijl ik het nog weet ook. bewust zelfs.  Waardoor komt dat? ik weet het niet . ik troost me dat Paulus ook zoiets had en zei dat hij wat hij wilde doen soms niet deed en wat hij niet wilde toch deed.

Mijn diepste wens is in Gods waarheid te wandelen. Ik weet dat ik zal falen, maar ik weet dat er velen  mij voorgingen die het ook geprobeerd hebben en ook niet werkelijk mensen waren die de waarheid konden uitvoeren.  De weg van de waarheid is een slopende en weg die  volgens mij zo’n middleroad is. zo’n weg waar we op zitten en die we volgen  omdat we  geloven dat God bestaat, maar in wezen geloven we  eigenlijk niet dat God ons zo lief heeft gehad dat hij alles  vergeven heeft. Dat we iets zouden moeten presteren. Dat we iets zouden kunnen doen om Gods liefde alsnog te  winnen door  zo goed mogelijk ons best te doen in dit leven en daarbij kijken naar degene die op de brede weg  concreet verkeer  doen om dat ze God gewoonweg nog niet kennen.

Ik geloof dat de smalle weg , de weg is van erkennen dat God de waarheid is, maar dat we die weg niet zelf kunnen bewandelen. Dat we Jezus  nodig hebben om ons voor te gaan. dat deze weg onbewandelbaar is omdat er nog niet zo heel veel ons zijn voorgegaan.  De weg is smal omdat ze niet gemakkelijk is, maar vooral omdat ze vaak zo onbekend is. we willen er niet aan dat  geloven  genade betekent.

Genade is een groot goed in de evangelische kringen. ik geloof in de genade van Gods liefde . ik probeer met heel mijn hart de smalle weg te gaan en soms kom ik via een sluiproute toch even op de middleroad terecht, maar dan schakel ik weer terug om  Jezus weer te zoeken . ik kan het niet alleen. Ik zoek de waarheid en wanneer ik die zoek en niet vindt  dan klem ik mij aan Jezus vast en zie dat het n iet zozeer gaat om de regels die wij mensen denken die belangrijk zijn, maar dat Hij ons naar het hart kijkt en kijkt of we ook werkelijk waarachtig zijn.

We willen in waarheid wandelen, maar Hij ziet  en weet al lang dat wij dat niet redden. Hij spreekt ons er op aan, maar hij begrijpt allang dat wij dat nooit kunnen, maar hij ziet ons hart en weet met welk een verlangen we  door het leven gaan. hij weet wat er boven aan ons verlanglijstje staat. Om maar met een lied weer te eindigen: Ik wens te zijn als Jezus zo nederig en zo goed.