ik heb de neiging om het voor Frank op te nemen.

Mede door de ophef rondom Frank Ouweneel  en de reacties hierop wil ik ook graag mijn persoonlijke reactie hier neerplanten. Mede door de reactie die geplaatst werd door CIP. Die deze dan weer van de site van Marten visser heeft geplukt.

Dat evangelische mensen nu massaal achter Frank Ouweneel aanlopen is iets wat ik zelf  niet zo zou zeggen.  natuurlijk hebben bepaalde mensen  een bepaalde visie en worden  door hem versterkt in hun gelijk.  tegelijk zijn er niet alleen in evangelische kring zulke verschijnselen merkbaar.  Hoe lang is het geleden dat de katholieke kerk in opspraak kwam aangaande  kindermisbruik? ( zie NOS dossier) En hoeveel mensen in de  meer gevestigde kerken  beweren er niet dat God niet bestaat?( denk gauw even aan de discussie rondom Hendrikse of een Kuitert .) Zijn er daar ook geen dominees die zich bezig houden met praktijken waar men  zich bij kan afvragen of  dit is wat God ooit zo had bedoeld?

Waar mensen zijn, worden fouten gemaakt en wanneer mensen een bepaald aanzien krijgen en macht dan kan er om wat voor reden dan ook enorm gemakkelijk ook misbruik van worden gemaakt. misschien vanwege de druk iets nieuws te moeten presenteren omdat het van hen gevraagd word, misschien vanwege het feit dat men  zich ook gevleid voelt en dat mensen zo gemakkelijk in hen lijken te geloven dat ze een gemakkelijk doelwit zijn voor indoctrinatie op een bepaald niveau.

Ik moet zeggen dat ik geneigd ben om het voor Frank Ouweneel op te nemen.  niet om het feit dat hij goed of fout gehandeld heeft, maar om de druk en pressie die  men al gemakkelijk kan ervaren en waardoor we soms gewoon bewust of onbewust fouten gaan maken.  de druk van anderen , groepsdruk kan soms enorm groot zijn. de druk om te moeten presteren en de druk om  aan de verwachtingen van mensen te voldoen. Het is dus gemakkelijk om al deze zaken  zomaar boven ons verlangen te zetten om God te dienen.  Ik vraag me af , wie heeft  niet ook ooit in zijn leven onze eigen of de verwachtingen van mensen bovenaan gesteld in plaats van God op de eerste plaats?

Ik ben persoonlijk niet zo dol op het hele eindtijd gebeuren.  Ik bedoel  daarmee het onderzoeken en het gissen van zaken waarvan we in wezen gewoonweg niet precies  weten hoe ze nu werkelijk in elkaar zitten.  ik geloof dat het belangrijk is te weten dat Jezus weer zal komen en het boek Openbaringen en allerlei andere zaken  staan niet in de Bijbel om er niets mee te doen, maar tegelijk ligt er vaak een enorm negatieve sfeer omheen.  Mensen die zich begraven in boeken en achter internet in zaken en overal het werk van Satan in te zien is het beeld wat ik er soms bij heb.

Zelfs afwasmiddel met een streepjescode moet nog uit de keuken geweerd worden want anders doen we God toch wel enorm te kort en eren we satan wel heel erg.  Ik heb het idee dat deze groep mensen soms  de Bijbel op zo’n negatieve wijze beziet  dat ze vergeten dat we juist vrijgekocht zijn door Jezus Christus en ons onder een nieuwe wet weten namelijk die van liefde.  Het lijkt er echter op dat  de wet die hier vaak verkondigt word eerder de wet van veroordeling is aan hen die op de een of ander manier gemakkelijker aan voorbij gaat.  Het lijkt wel of mensen die  zo enorm op gaan in het onderzoeken van het eindtijd gebeuren  niet meer bij de dag kunnen leven en  proberen te voorspellen wat de toekomst brengt.

Ik geloof in profetie, maar wat is dan nog het verschil met waarzeggerij in deze?  We mogen leven in het koninkrijk van God.  nu al, wanneer we ons zo bezig houden met wat komen gaat in plaats van het nu zijn we dan bezig met het koninkrijk nu of met het koninkrijk  straks?  Is het niet zo dat we  op die manier van graven soms voorbij gaan aan waartoe God ons geroepen heeft?  God dienen en onze naaste?  Dienen we God  door ons zo enorm bezig te houden met de eindtijd? Of dienen we God door ons met  onze naaste bezig te houden.

Het is goed om de tekenen der tijden in de gaten te houden en dat het goed is te weten dat Jezus terug komt . ik geloof dat profetieën waar zullen zijn. nu al en ook in de nabije en verre toekomst.  Ik geloof echter ook dat we nu al met Jezus  door de Heilige Geest in Zijn koninkrijk mogen leven. laten we ons daar  meer bewust van zijn en ook Frank daarbij niet vergeten.  ik wil echter zeggen dat we op moeten passen dat we elkaar ook niet moeten aanvallen en daarmee zelf houding krijgen van ik weet het beter en daarmee ook weer boven de ander te staan op een zelfde soortgelijke manier als dat Frank persoonlijk verweten wordt. vaak zien we door onze houding de mens niet meer. Jezus zag in iedere situatie de mens. in een zieke zag hij de mens, in een buitenlander zag hij een mens in een visser, in een hoer, een tollenaar, een farizeeër, een vrouw , …..

Misschien heeft Frank Oweneel fouten gemaakt . prima! Vergeef het hem. misschien lastig als hij dit niet toe zal geven, zijn probleem dan, maar heb hem lief en help hem waar hij het moeilijk heeft.  Veroordelen is gemakkelijk , steunen en er voor de ander zijn is lastig.  Wanneer je  uitgekotst word is het moeilijk om je zelf niet te blokkeren, maar waar liefde is, in plaats van veroordeling komt ruimte om te erkennen. Wanneer dit niet zo is. ook prima dan Heeft God  het laatste woord. Laten wij waken om niet als een wals over gevoelens heen te gaan  en de ruimte voor herstel te schaden.

9 gedachtes over “ik heb de neiging om het voor Frank op te nemen.

 1. ja mooi gesproken kan ik me helemaal in vinden goed om van uit liefde te reageren dan houden we de band van liefde in stand

  Like

 2. Liefde is niet: goedpraten wat fout is. Met goede bedoelingen kun je mensen misleiden. Met bewuste manipulatie van de feiten om een ‘overtuigende presentatie’ in elkaar te plakken, breng je mogelijk zelfs schade toe aan het geloof van mensen. Ik heb gisteravond de presentatie van de twee onderzoekers gelezen en heb op basis hiervan toch wel sterk de indruk dat Frank Ouweneel onzinverhalen de wereld in geholpen heeft. We helpen hem en onze geloofsgenoten niet door dergelijk gedrag met de mantel der liefde toe te dekken. Ik deel je bedenkingen tegen doorgeslagen eindtijd-hobbyisme (mijn term), maar ik vind dat je een ernstige beschuldiging te gemakkelijk van tafel veegt vanuit je “neiging om het voor Frank op te nemen”. Moet je het niet opnemen voor de waarheid en voor een goed onderbouwde verkondiging daarvan? Als iemand onderwijs geeft, neemt hij een zware verantwoording op zich. Als blijkt dat hij bewust misleidende informatie verspreidt, moet hij openlijk weersproken worden.

  Like

 3. @abspoel. je hebt gelijk paul. als het gaat om manipulatie en fouten zijn we geneigd om het onder de dekmantel te houden, dat is iets waar ik niet goed tegen kan. echter het moet ik niet zoiets worden als hetze. ik bedoel ik maak het net als jij bespreekbaar en daarmee maken we mensen bewust van het feit dat mensen feilbaar zijn. ik zeg in mijn kop dat ik de neiging heb om het voor hem op te nemen, maar tegelijk geef ik aan dat we ruimte moeten bieden aan herstel. ongelijk mag weersproken worden maar wel vanuit liefde en rechtvaardigheid gecommuniceerd. niet vanuit eenzelfde soort van onderbuikgevoel als waarmee frank ons heeft bediend.

  Like

 4. “Ik heb gefaald als wetenschapper, als onderzoeker. Ik heb onderzoeksgegevens aangepast en onderzoeken gefingeerd. Niet een keer, maar meerdere keren, en niet even, maar gedurende een langere tijd. Ik realiseer me dat ik door dit gedrag mijn directe collega’s in verbijstering en boosheid heb achtergelaten en mijn vakgebied, de sociale psychologie, in een kwaad daglicht heb gesteld. Ik schaam me daarvoor en ik heb daar grote spijt van.”

  Dit is een tekst van Diederik Stapel in de Volkskrant, 31-10-2011

  Frank Ouweneel: “Wij staan voor 100% achter de inhoud van al onze Eindtijd-Bijbelstudies ‘Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld’. Genoemde Eindtijd-Bijbelstudies vinden sinds 2001 jaarlijks plaats in de periode december tot en met maart op circa 40 locaties in Nederland. Daarnaast komt de studie via dvd’s terecht in talloze huiskamers en zalen in binnen- en buitenland. Tienduizenden zijn zodoende met de Bijbelse boodschap in aanraking gekomen en vele niet-christenen en christenen hebben daardoor Jezus Christus gevonden. Het verwondert ons dan ook niet dat de satan al jaren probeert aan deze bediening een einde te maken.”
  Ouweneel gaat in zijn verklaring tegenover CIP.nl niet inhoudelijk in op de kritiek.”

  Ik ben er echt niet op uit om Frank Ouweneel zwart te maken, maar zoals het er nu naar uitziet, is hij van plan om op dezelfde voet door te gaan. Dat lijkt me een zeer kwalijke zaak.

  Like

  1. @vera van haarlem, ik ben het eens met het feit dat berouw een belangrijk item xou moeten zijn in deze discussie. Echter het voorbij gaan aan de waarheid is het eerste Wat we los laten wanneer we de fout ingaan . Dat noemen we ontkenning. Erkennen is zeker van belang. Dit geld ook voor frank en daar mag hij zeker ook op gewezen worden. Hoe zouden eik als christenen hier oprecht ,maar wel vanuit liefde corrigerend om moeten gaan? Open kaart spelen. Zowel frank, maar ook zeker iedereen doe hem ook gewoon zijn gang hebben laten gaan .

   Like

   1. Dan krijg je de vraag: Wat is liefdevol corrigeren? Is het genoeg om tegen een Frank Ouweneel te zeggen dat zijn bijbelstudie rammelt en het daarbij laten, omdat het anders niet liefdevol meer is? Of is het liefdevol om hem net zo lang door te zagen totdat hij zelf ook inziet dat hij met die bijbelstudies de boer niet meer op kan?
    Eigenlijk bepaalt Frank Ouweneel dus zelf welke reacties hij opwekt. Als hij een time-out had gevraagd om zich te bezinnen, ben ik er van overtuigd dat hij dit had gekregen. Nu hij verklaart nog steeds voor 100% achter bijbelstudies met bewezen grote fouten te staan, roept hij het over zichzelf af dat hij gecorrigereerd zal blijven worden. Dat zal niet lekker voelen, maar hem door laten gaan vind ik erger tegen de liefde ingaan. Hoeveel mensen hebben nachtmerries door de doemscenario’s die Frank Ouweneel ‘wetenschappelijk onderbouwd’ op ze loslaat?
    Bovendien heeft God het m.i. niet nodig dat mensen door gelogen bangmakerij de kerkbanken ingedreven worden.

    Like

 5. @Vera van Haarlem, eigenlijk zeg je dat Frank zijn eigen lot gekozen heeft. de houding van zeggen hij doet verkeerd en hij moet zich daarvan afkeren is wat mij betreft een wat fatalistische houding. ik denk niet dat we nu maar passief moeten gaan zitten wachten . we mogen de waarheid zeggen. ik ben het niet met Frank eens, maar om Hem nu met een soortgelijke fatalistische houding het gevolg van zijn eigen fouten te gunnen gaat me wat ver. ik denk dat hij zelf de keuze kan maken om al dan niet in verder te gaan of toe te geven als hij dat wil. dit ligt bij hem. wij echter mogen aangeven, en dat had wellicht al veel eerder moeten gebeuren, dat hier iets niet klopt. in zeker zin is hij verantwoordelijk voor de lering die hij brengt, maar tegelijk zijn ook wij wanneer we luisteren verantwoordelijk voor de kennis die we op doen. we kunnen niet alles zomaar klakkeloos aannemen.
  ik geloof dat we echter onvoorwaardelijk de ander lief zouden moeten hebben. genade betonen zelfs al gaat deze in tegen al onze gevoelens, intuïtie en emoties. Ik geloof dat wanneer we vanuit liefde moeten blijven handelen voor zowel frank als ook voor zijn ‘slachtoffers’ er nog een extra uitkomst is en dat is dat of Gods Geest maakt hem uiteindelijk duidelijk dat hij fout heeft gezeten of hij verhard zich. met dat laatste zal hij automatisch zich ook afsnijden van God wanneer hij werkelijk verkeerd gehandeld heeft.

  Like

 6. @erik Nee, ik ben juist niet voor het ‘de handen aftrekken van Frank Ouweneel’. Als mens wil ik hem alle ruimte geven en gun ik hem oprecht al het goede. Anderzijds, als hij z’n rammelende bijbelstudies over mensen uit blijft strooien, zal ik daar niet over zwijgen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s