Het is vrij gemakkelijk om adviezen te geven aan mensen die moeilijkheden hebben. het is vrij gemakkelijk om even te roepen dat je een tip hebt. Maar de daadwerkelijke oplossing is meestal niet zo eenvoudig.  in tijden dat ik het moeilijk had kwamen er soms talloze tips binnen. Tips over hoe ik iets had moeten doen. over hoe ik me zou moeten gedragen.  Dat ik de ander zou moeten vergeven etc…

Ik ben er voor je

Eigenlijk was ik er gewoon helemaal niet blij mee.  Waren het slechte tips? Nee zeker niet. was er niet een advies die ik had moeten opvolgen? Ook die waren er bij, maar meestal liep ik op tegen het opgestoken vingertje. Of de houding die me vertelde dat ik fout zat of iets verkeerd deed.

Soms heb ik gedacht dat  mensen, vrienden, familie dachten dat ik het zo moeilijk had omdat  ik verkeerde keuzes had gemaakt.  en o ja hoor die heb ik zeker gemaakt. maar  soms had ik vrienden verwacht die er gewoon voor me aren. Die niet vriendelijk waren en een tip of  advies hadden, maar gewoon  zeiden ‘ ik ben er voor je’.

Het gaat allemaal niet om het oplossen van problemen. Problemen blijven immers komen.  het gaat om de mogelijkheden die  we krijgen. mogelijkheden  om te communiceren en relaties aan te gaan.  daar komen  soms problemen bij kijken. Maar ik vind persoonlijk problemen niet zo erg. Al doe ik natuurlijk mijn best om er niet zomaar in te geraken.

het leven is een probleem, laat je zien, spreek je uit!

Problemen zijn gemakkelijk draagbaar wanneer we goed in ons vel zitten. als we  weten wie we zijn. als we  vrienden hebben die om ons geven.

Het leven is een probleem op zich. Ik wil het niet te zwaar maken hoor. Ik houdt van het leven. geniet iedere dag, maar ik geloof dat wij mensen problemen nodig hebben. niet om ze allemaal op te lossen, maar  gewoon om ons bewust te blijven van het feit dat we God nodig zijn in ons leven. dat we er voor de ander moeten zijn omdat we ervaren hebben in ons eigen leven dat we die ander nodig hadden.

Problemen geven als het ware mogelijkheden . mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen. Om te groeien op bepaald gebied, maar ook om nieuwe relaties aan te gaan, om God opnieuw te zoeken.  natuurlijk is het goed om te blijven werken aan je problemen en  advies hoeft niet in de wind geslagen te worden, maar  laat je niet ontmoedigen door mensen die denken dat ze hun leven keurig op orde hebben. ook zij hebben hun eigen  moeiten al laten ze die  vaak niet zien

Ik geloof dat het goed is je uit te spreken en te laten zien wie je bent. je bent niet het probleem, maar je bent wie je bent met  al je sores.  En weet je je mag er zijn.  is dit een tip? Nee hoor misschien  vat je het zo  op, maar het is bedoeld als een bemoediging voor hen die het  moeilijk hebben op dit moment. weet dat er naast je meoite ook  een hele hoop zaken zeker wel de moeite waard zijn. weet dat je geliefd bent.