Maand: juni 2012

platvloersheid

Doen we met z’n allen ons best om zoveel mogelijk te leren, blijkt dat we vooral graag naar  domme en platvloerse zaken kijken.  ‘domheid is hot’ zegt een recensent in een artikel van CV Koers.

Waar gaat het heen met onze samenleving is een vraag die ik mij stel als ik dit artikel lees. Waarom kijken we nu juist naar mensen die   zich  dom gedragen of die opvallen door  een minder hoog IQ. Ook in films doen we ons best om zo dom en grof mogelijke humor te scoren lijkt het wel. Een film uitgegeven onder New Kids doen het dan ook  uitzonderlijk goed naar het schijnt.

Ik moet toegeven dat domheid  soms ook grappig kan zijn, maar veelal gaat de domheid nog gepaard ook met platvloersheid.  Gewoon erg grove taal, maar ook buitensporige manieren van leven in die zin dat  men met alleman naar bed gaat in  verschillende programma’s en dat dit dan ook nog eens breeduit word besproken en  zelf  laten zien aan de kijkers.  Ik denk daarbij aan de verschillende varianten van datingprogramma’s  bij voorbeeld.

Ben ik nu een heilig boontje dat ik daar zelf niet naar kijk? Ik moet zeggen dat ik naar bepaalde zaken kijk. Ik heb daar ook n iet echt een excuus voor. Hoewel ik  bewust weiger om naar een fil van  de New kids te gaan.  of naar deze datingprogramma’s te kijken.  Zelfs  bepaalde nieuwsprogramma’s  worden  bijna vulgair door een bepaalde woordkeuze. Ik vindt ze eigenlijk walgelijk.

Wil ik nui gaan zeggen dat iedereen ze moet gaan boycotten?   Zeker niet. ik geloof niet dat dat  zou werken. Ik  geloof ook niet dat je alles aan banden kunt leggen. Wel geloof ik dat wij als gelovigen anders met  dingen om zouden moeten gaan in deze.

Wat ik me afvraag in hoeverre moeten wij als christenen daarin meegaan.  In hoeverre passen wij ons taalgebruik en manier van doen aan aan de wereld.   zouden wij niet geheel anders moeten zijn?

Ik geloof het wel. Ik geloof dat we  zoals Paulus  het zegt  een andere manier van denken  zouden moeten nastreven.  Fouten maken geen probleem wat mij betreft, maar het is volgens mij wel belangrijk om keuzes te maken in het leven.  doen we wat Christus van ons verlangt of leven we ons eigen leven zoals we dat zelf willen.  ik geloof dat veel christenen  vaak  tweeledig zij,  enerzijds  spreken we  in een bepaalde kring vaak nog vromer dan kattestront( beetje platvloers . moet ik toegeven)  anderzijds  doen we  gewoon mee met deze manier  van spreken  wanneer we in andere kringen zijn.

Ik vraag me af  of  de platvloerse houding en ook de andere kant de vrome  manier  die we  spreken in andere kringen  niet te maken  heeft met  niet werkelijk beseffen wie we zijn.  besef je wel wie je bent?

Ik denk dat de platvloersheid op tv te maken heeft met  het zelf beeld wat mensen van zichzelf  hebben. door  zich tegenover de domme , platvloerse mens te houden voelen ze zich  boven de ander staan.   Wanneer men zich meet aan mensen die een stuk dommer zijn dan zij zelf voelen ze zich meer en beter misschien.  En wanneer het gaat om de vrome  woorden keus op ander momenten proberen ze zich zelf  wellicht te bewijzen.

Laten we gewoon ons zelf zijn.  we hoeven geen rol te spelen en we hoeven onszelf niet af te meten aan anderen. niet via de tv, niet in de kerk, niet  op je werk of waar dan ook, maar  laten we ons afmeten aan wie Jezus Christus is. dan zie we dat we de minder e mogen zijn. dat Hij juist mensen op zocht die  uit een minder milieu kwam  en mensen die  niet direct intelligent  waren misschien, maar die hij wel enorm liefhad.

Laten we opletten om niet platvloers te worden en ons in te laten met allerlei zaken die niet s met God te maken hebben in die zin dat ze  afbreuk doen aan ons eigen geloof.  Ons inlaten met  grove zooi is niet waar we mee vervuld zouden moeten geraken.

 

doe wat je zegt!

God heeft ons  gemaakt om te spreken. Om onszelf verstaanbaar te maken naar anderen.  ik geloof dat het God te doen was om relatie.  Kunnen we zonder woorden geen relatie hebben?  ja wel. Toch  is het goed om gehoord te worden en begrepen.

We hebben het nodig dat we woorden horen. Woorden als ik heb je lief en woorden als  je bent bijzonder.  Het is ook goed om zulke woorden uit te speken naar anderen.  naar je familie en je vrienden.  we hebben het nodig om te horen en te spreken.

Bij God is het bijzondere dat het Woord vlees geworden is. al wat Hij had gezegd werd werkelijkheid in de Heer Jezus.  Onze woorden , de dingen die we zeggen hebben het  bevestiging nodig.  Daden.  Woorden zonder daden  zijn woorden zonder vlees. Het heeft geen body, niet werkelijk inhoud. Wanneer ik je zeg dat ik je liefheb en ik  laat dit niet zien in de manier waarop ik met je omga dan  zijn dit zinloze woorden. Als ik je zeg  dat je mooi bent en ik behandel je als grof vuil . is het woord wat ik je geef  geen vlees geworden.  waardeloze woorden dan. Woorden die niet bouwen , maar afbreken.

Jezus is de Rots.  Het Woord waarop we kunne bouwen. de Waarheid. Hij is het levende Woord.  Het vlees geworden Woord.  Jezus deed wat hij van de Vader had gehoord.  Hij gaf zijn leven omdat hij Het Woord van de Vader geloofde. Geloven wij wat God ons te zeggen heeft? Durven we  het aan te nemen in ons leven? of zijn we selectief in wat we geloven. we geloven het ene wel en  het andere niet. dan zeggen we in wezen dat God niet de waarheid is, maar  slechts zo nu en dan . daarmee zeggen we dan ook dat Het Woord niet helemaal vlees geworden is en dus gedeeltelijk onze redding zou kunnen  zijn.

Zo zie je dat wanneer we gaan schipperen met Het Woord van God en we liever het Woord gaan invullen op onze eigen manier  het vlees  er af gaat vallen. Het wordt allemaal wel erg onzeker.  Daarom zullen we moeten  vasthouden aan het Woord  dat werkelijk Waarheid is. dat waarachtig, krachtig is.  Ik geloof dat Gods liefde  sterker is als .. wat dan ook! ik wil daaraan vasthouden en me er in wentelen omdat ik weet dat me dit meer en meer vlees geeft. En niet alleen in kilo’s ;-).

Een leven zonder woorden is een stom leven. stom in de zin van een film zonder woorden. Waarin we hele mooie daden neer kunnen zetten hoor, maar  spreken en schrijven laat iets zien van wie we werkelijk zijn.  natuurlijk kan het zijn dat je niet kunt spreken vanwege een of andere reden. Dan kun je gebarentaal leren of schrijven of het op een ander e manier  zeggen, maar het gaat er om dat het  niet alleen maar gaat om woorden of alleen maar om daden, maar dat  het een aan het ander is gekoppeld.

We zien veel dat mensen wel zeggen in God te geloven , maar er in wezen niet werkelijk naar leven. zijn  dit dan ook werkelijk gelovigen? Ik denk dat ze misschien geloven in God en Jezus, maar werkelijke discipelen strekken zich uit om dichtbij Jezus te zijn. ze durven zich over te geven aan wat de Heilige Geest hun te zeggen heeft.  Andere mensen denken dat ze door hun goede daden  genoeg laten zien in hun leven. zijn zij dan de are christenen wanneer ze zich  nooit daarover hebben uitgesproken?  Ik weet het niet. ik heb immers niets gehoord. ;-/.

Laten we ons uitstrekken om met woord en daad  ons zelf aan God te geven als een welgevallig offer. Ons leven inrichten om Hem te dienen.  Verkondigen door  woord en daad wie God de vader is. wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En ons laten vullen met de Heilige Geest zodat we dit ook werkelijk kunnen.

dienend leven.

Dienend leven is een ander leven dan we gewend zijn. we zijn gewend vooral aan ons zelf te denken, maar  wanneer we onze handen uitstrekken naar onze naasten zullen we merken dat we  zelf ook zullen veranderen.

Ooit kwam ik eens een keer bij een wijs ouder stel vandaan omdat ik wist dat ze beschadigd waren geraakt door  bepaalde omstandigheden in hun leven.  ik kwam om hen gewoon te bemoedigen.  Ik vertelde  dat ik niet zoveel te zeggen had, maar graag met  hen wilde delen en voor hen wilde bidden. Ik deed dat ook en na een uurtje of misschien wel iets langer, vertrok ik en deze wijze man  bedankt me en zei, weet je Erik, ik dank je nu en dat meen ik uit de grond van mijn hart, maar weet je, als je straks in de auto zit en op weg gaat naar huis  ben je blij dat je gekomen bent. je zag er tegen aan om te komen misschien,maar God maakt blij door  zulke dingen heen. En in de auto herhaalden deze woorden zich en ik was blij, zo blij dat de tranen me over de wangen liep.  Dit zijn de meest geweldige ontmoetingen. Geen grote wonderen, geen spraakmakende ervaringen en toch veranderd het iets in ons als we onszelf kwetsbaar en dienstbaar op durven stellen.

Liefde, openheid, , vriendelijkheid , delen met anderen is zoveel mooier en levert zoveel meer op dan  de negatieve uitingen die we vaak zo gemakkelijk doen.  mopperen op je kinderen bijvoor beeld levert juist  vaak meer tegengas op. en je wordt zelf ook  chagrijniger en bozer dan voorheen.  Testen wijzen  dan ook uit dat het vel beter is om je kinderen te bemoedigen. Helaas moet ik toegeven dat ik ook hier nog wel een enkel leerpuntje heb, maar als we leren om open te staan voor  de ander, je kinderen, je partner of zelfs ten opzichte van iemand die je iets heeft aangedaan levert dat meer op dan je zelf  verwacht.

Als we blijven wijzen naar de ander zeggen we eigenlijk : ik doe het  beter dan jij. De vraag is of dat wel zo is. ik doe misschien bepaalde zaken inderdaad beter, maar is het niet zo dat er ook zaken zijn die jij beter doet?  Dat is wat ik geloof. We kunnen wijzen naar de  ander. ons hoger stellen, ons opstellen als rechter over de ander en oordelen, maar wat levert dat op?

Ik geloof dat wanneer wij bereid zijn om te dienen, om de minste te zijn we er beter uit komen dan wanneer we rechter willen spelen en de ander er wel eens op zullen wijzen wat ze allemaal verkeerd doen en verkeerd hebben gedaan.  Wat kan ik voor je doen? klinkt een stuk beter als: jij doet alles verkeerd, luister naar mij!

Er is niks aantrekkelijks aan een belerende houding. Er is niks aantrekkelijk aan  ik gericht denken en handelen.  Ik gericht denken en handelen is dan ook niet gericht op wat de ander wil en dus levert het ook niets op voor die ander.  wanneer we wij  gericht zijn en  samen onderweg is dat een heel ander verhaal.  Dan kan er veel gezegd worden  met soms een heftige inhoud, maar ze is dan niet  gericht op wat de ander verkeerd doet, maar op hoe we  er verandering in aan kunnen brengen.

Ik geloof dat we  elkaar nodig hebben. we zijn gemaakt voor relatie en communicatie. Dat ligt in ons besloten. Niet instinctief reageren zoals dieren dat doen, maar daarin heeft God ons juist anders gemaakt. daarom worden we ook wel de kroon van de schepping genoemd.

Wanneer we werkelijk beseffen dat God ons  zo enorm liefheeft en dat we de moeite waard zijn, dan willen we dat delen, dan willen we de ander dienen om die ander die zelfde waarde te laten ervaren. dan willen we samen zijn , gemeenschap hebben met elkaar.

Ik verlang er naar om te groeien in liefde, omdat liefde  iets in zich heeft van je zelf onderwerpen aan de ander.  vertrouwen schenken.  geloof hebben in de ander.  God gelooft in jou en heeft je lief.  Hij is de Vader die je altijd had willen hebben. de vader die je misschien nooit hebt  gehad. de Vader die er altijd voor je is, waar je eigen vader misschien in is tekortgeschoten.  Hij is er. Altijd! Dit te bespreken en met je te delen geeft een goed gevoel. Gevoel is niet het belangrijkste, maar het maakt wel blij dit te weten en te ervaren. ik wil delen dat je een geliefd kind bent van God. dat je de moeite waard bent om geliefd te zijn.  Ik wil je zegenen op de plek waar je je bevind.  Dat Gods zegen  in Jezus naam jou leven mag beïnvloeden zodat je er van kunt delen aan anderen.

woord en daad, mijlenver van elkaar verwijderd

Soms  leef ik niet werkelijk uit wat ik zeg. Soms  doe ik niet wat ik zou willen. soms doe ik totaal anders dan wat ik geloof.  Ik geef als het ware een tweezijdige boodschap.  Aan de ene kant probeer ik met woorden goed te maken wat ik met  daden tekort schiet en aan de andere kant  doe ik soms anderen tekort met daden waar  mijn woorden te kort geschoten zijn.

Misschien raak je er van in de war.  Misschien denk je dat ik niet altijd eerlijk ben. je hebt gelijk dan.  Niet helemaal eerlijk.  Natuurlijk zou het zo moeten zijn dat mijn woorden en daden op elkaar zijn afgestemd, maar  helaas is dat niet altijd zo. Soms vertrouw ik meer op mijn eigen manier van overleven.

Ik verlang echter om het goede te doen. een werkelijke volgeling te zijn.  God riep Petrus en zei zoiets als: “Hey Petrus, luister eens naar me, als je nu je netten neerlegt en met me meegaat, dan zul je een ander leven leiden. Je zult mensen vangen in plaats van vissen. “

Petrus liep een aantal jaren  met Jezus mee. Van heel dichtbij zelfs. Als een van de mannen die heel dicht bij Jezus liepen en weetje, Hij zag voor zijn ogen wat Jezus deed en nog waren zijn woorden  en zijn daden niet altijd in overeenstemming met elkaar. het mooie  hierbij is dat Jezus hem liefhad. dat Jezus Hem kende zoals hij zichzelf nooit had gezien.  Jezus had hem lief ondanks zijn falen.

En dan de man aan het kruis. Een misdadiger. Hij was terecht aan het kruisgeslagen, toch had Jezus hem lief. Zelfs toen Hij pijn  leed  had Jezus hem nog lief. Hij dacht niet aan zichzelf, verweet hem niet wat hij verkeerd had gedaan, maar hij had hem lief.

Jezus was in woord en daad rechtvaardig, maar hij kent ook onze harten. Niet als verontschuldiging, maar Hij weet wie we zijn. Hij weet hoe we denken , wat we voelen en dat we  gewone mensen zijn.

We zouden misschien veel meer moeten opletten dat ons woord en onze daad meer met elkaar in overeenstemming is. we zouden wellicht  moeten kijken of wat we doen ook klopt met  wat de Bijbel ons leert, maar bovenal  zou het goed zijn om te leren wandelen in Gods aanwezigheid.

Leven in Gods aanwezigheid, doen wat hij ons door zijn Geest te zeggen heeft is het uitgangspunt.  Helaas zijn we niet perfect en doen we soms de dingen verkeerd. Soms zelfs moedwillig,maar wanneer we  leren om te luisteren naar de Heilige Geest, dan zullen we  wat we verkeerd  gezegd hebben(als we het werkelijk ook weten) ook willen ophelderen, dan zullen we wanneer we verkeerde zaken hebben gedaan ze ook willen  uitspreken naar de ander . en… ik geloof als iemand gekwetst is door  dingen die we gezegd of gedaan hebben  zijn we bereid om  te zeggen naar de ander dat het niet de bedoeling was om te kwetsen of pijn  te doen.

Min woorden en daden liggen soms mijlenver uit elkaar helaas. Ik werk er aan.   ik wil oppassen niet te grote woorden te gebruiken om te kleine daden te compenseren. Of te grote daden te willen verrichten om mijn gebrek aan woorden te  compenseren. Ik verlang er naar  mij zelf te zijn.  ik kan mijzelf zijn omdat ik weet dat God ondanks  alles gewoon mijn Vader wil zijn.

Ik wil leren om woorden van hoop te spreken tegen de hooplozen. Woorden van liefde tegen hen die geen liefde kennen, Gods woord voor hen die Hem nog nooit werkelijk hebben ontmoet. Ik wil mijn armen spreiden voorhen die  nooit geen armen hebben gehad. mijn schouders om als steun te fungeren, ik wil gewoon er voor de ander zijn.

ik wil doen en spreken van Gods liefde en als dat er niet helemaal uitkomt dan mag je me er op wijzen. dat zal vaker gebeuren dan me lief is, maar ik verlang er naar en sta er open voor  om werkelijk God te dienen. Met mijn hele leven.  grote woorden … alweer.. ik besef het heel goed. ik zal waarschijnlijk  zo nu en dan door de mand vallen, maar mijn verlangen is oprecht. God is goed. hij houdt van me zoals ik ben. Hij houdt ook van jou.