Maand: maart 2012

de pijn van loslaten

Wat kan het  zwaar zijn om los te laten.  Je wil het niet , maar je moet soms de trossen losgooien om niet alleen de ander vaarwel te kunnen zeggen, maar ook zelf  vrij te  kunnen staan.  Afscheid nemen  doet pijn.  Afscheid van mensen die gestorven zijn misschien, maar ook van mensen in ons leven die we liefhebben, maar die we op de een of andere manier  los moeten laten.

We staan te kijken  op de kade. Het schip vaart uit. We zwaaien , maar we  zouden het liefst willen springen, achter de boot aan. we weten dat loslaten soms het beste is, maar het doet  zo’n pijn.  Het doet pijn om je vriend , vriendin niet meer te zien. het doet pijn  de herinneringen.  Maar wanneer we loslaten  geven we  de ander de kans  om zich thuis te voelen elders.  Wanneer  iemand is gestorven is in de hemel, wanneer iemand  vertokken is om zich elders  te ontwikkelen , te groeien.  Los van jou.

Na de winter is er voorjaar en  zie je narcissen bloeien. Een nieuwe tijd breekt weer aan.  er ontstaat weer ruimte als we de winter loslaten.  de kou zal verdwijnen als het licht weer  komt.  de zon schijnt als we het licht  binnen laten in ons leven.  de jaargetijden van de natuur hebben we niet in de hand, maar wel dat we het licht binnen laten.  Dat betekent openstellen, ruimte creëren, gordijnen opdoen en zorgen dat we weer thuiskomen bij onszelf.

In het voorjaar van het leven, wanneer de winter voorbij is komen er nieuwe kansen, groeimogelijkheden.  We kunnen  ons hoofd buigen en treuren over het verlorenen. En treuren mag als we verdriet hebben, maar  we moeten niet blijven zitten  war we zitten, maar een steen neerleggen en huilen, huilen en huilen  tot we  weer op kunnen staan en verder trekken. Het nieuwe jaargetij in. Het leven in . loslaten is moeilijk, maar lucht zo op. het  soms zo zwaar om vast te blijven houden. We zakken door de knieën we worden moe en alles is gefixeerd op onze last.  Loslaten is een optie waar we veelal zo’n moeite mee hebben.

Maar wie kunnen we omarmen met  de handen vol. Hoe kunnen we onszelf openen voor nieuwe mogelijkheden als we  blijven vasthouden aan  datgene wat we los moeten laten?  We moeten rouwen, het uitspreken, het uitschreeuwen misschien zelfs, maar  loslaten en het nieuwe leven  omarmen.  Een keuzemogelijkheid.

Wat een geluk hebben we als we God kennen in ons leven.  juist wanneer we ons verlaten voelen. als we  hebben moeten loslaten, onze las t hebben moeten neerleggen om verder te trekken op  zijn weg. Wat een zegen dat we met Hem nooit werkelijk alleen zijn al voelen we ons  soms zo.

We krijgen ruimte als we de juiste keus hebben weten te maken. als we losgelaten hebben. Ruimte om te ademen.  Ruimte is delen,  ontmoeten, jezelf openstellen om getroost te worden door de ander. het lucht op wanneer we ons uitspreken. we kunnen de last niet zelf dragen. niet voor niets  is Jezus gekomen.  laat  los wat je in de weg staat om Hem te dienen.

communiceren in de HEMA

Wat is het vaak moeilijk om open en eerlijk te communiceren in een relatie.  Ik heb  het niet zozeer over  een huwelijks of liefdes relatie, maar ook over  vriendschappen of de relatie met je  kinderen.  Of misschien moet ik het anders zeggen. het is vrij gemakkelijk om  frustratie te communiceren, maar  niet wat ons werkelijk bezighoudt.

Daar waar het gesprek wegvalt  worden de gemeenschappelijke interesses vaag en onduidelijk.

Het is niet zo moeilijk om de ander even precies te zeggen wat jij denkt op een kritische manier, maar  hoe we  de ander  op een positieve manier duidelijk kunnen maken dat we  ons gekrenkt voelen en dat we daar pijn aan beleven is  een stuk moeilijker.  Ik geloof dat we  best tegen iemand  kunnen zeggen dat we van ze houden, maar wanneer iemand ons iets aandoet  is die liefde nog  niet gelijk over, maar we blokkeren wel .

Dit is nu juist waar relaties op stuk lopen.  Niet meer met elkaar kunnen of durven communiceren. Juist dat waar de meeste relatie  u juist  op gebouwd zijn.  ik kan zo goed met hem of haar praten. We hebben iets gemeenschappelijks  zegen we dan. Wat dan? Datgene waarover we gesproken hebben. dit kan van alles zijn, gemeenschappelijke interesses.  Daar waar het gesprek wegvalt  worden de gemeenschappelijke interesses vaag en onduidelijk.

De vraag  die we ons stellen is  vaak : kennen we elkaar  wel.  Of wie is hij. Hij is zo veranderd. Zij is niet meer wie ze was.  dit is natuurlijk niet waar. een leugen. Mensen veranderen in de loop van hun leven. jij bent niet meer  precies zoals vroeger. Je hebt een hoop meegemaakt in je leven. zaken die je veranderd hebben. soms door goede en soms door tegenslagen heen.

ontmoeting is dat we ons blijven openstellen voor  communicatie en relatie.

Ieder mens  veranderd, maar wanneer we niet meer communiceren is er niet de mogelijkheid om die verandering  naar de ander toe  te brengen of van de ander te ontvangen.  Wanneer we onszelf  echter openstellen om te ontvangen van e ander en ook openstellen om te geven  blijft  relatie mogelijk. Zelfs als zaken niet zo lekker lopen.  Wanneer de communicatie  dichtslaat omdat we onszelf niet meer kunnen openen is er geen communicatie meer.

Ware ontmoeting is dat we ons blijven openstellen voor  communicatie en relatie.  Dat we  ondanks  andere meningen, andere visie op zaken , een ander perspectief toch gewoon de ander blijven waarderen en luisteren naar elkaar. niet gewoon tegenover zitten met een kop koffie en maar praten over van alles en nog wat. Ik geloof dat dit  geen communiceren is, communiceren is  dat we werkelijk proeven als er iets aan de hand is.  dat we naar elkaar luisteren  niet slechts met onze oren, maar  naar elkaar kijken, luisteren, voelen met ons hart en ook durven vragen naar pijnplekken.

We hebben het nodig om te communiceren zoals we het ook nodig hebben om te ademen. Het eerste is belangrijk voor de relatie, het tweede voor het lichaam we kunnen niet zonder. Om werkelijk te  kunnen communiceren is  het veilig voelen een belangrijk  onderdeel.  Natuurlijk is het niet zo dat wanneer we niet veilig  zijn we niet kunnen  communiceren, maar onveiligheid is  wel een reden om niet  meer te  gaan communiceren. Onze emoties krijgen dan de overhand over wat we willen zeggen, maar wat we zeggen komt er dan veelal niet juist uit.

Als we bang zijn gaan we  wikken en wegen om de waarheid in te verpakken en  daarmee  zeggen we veelal wel de waarheid, maar  deze is te veel ingepakt . soms in harde woorden om zo onszelf te beschermen tegen de kritische houding van anderen. soms  verzwijgen we dingen of we raken gefrustreerd en  de emotie krijgt  dusdanig de overhand dat de ander  er ook door in de stress schiet.

 de gewone dingen over hoe we ons voelen en de aanraking die er bij horen. De aanraking van erkenning en weten geliefd te zijn.

Ik zelf ben een behoorlijk aangebrand mannetje. (eerlijk is eerlijk)  emoties  en gevoelens spelen een enorme rol in hoe je communiceert, daarom is het belangrijk  de juiste timing te vinden voor wat je zou willen zeggen. ik reageer gauw aangebrand  als ik moe ben. Het is goed om te communiceren, maar  communiceren is een slechte zaak als de ander  te druk is of wanneer iedereen om je hoofd  zeurt.

Veel  relaties komen onder spanning omdat er nooit  tijd is  of rust om werkelijk te kunnen praten. Omdat er altijd kinderen lopen te blèren of omdat we het gewoon altijd te druk hebben met ons werk, ons gezin, ons leven zoals het loopt.  Maken we nog wel tijd om met elkaar  te communiceren. Ik ga soms ff met mijn vrouw naar de HEMA voor een  euro ontbijtje (soms ook   met  vrienden.) . Ik zeg niet eens zo veel, mijn vrouw klets lekker over koetjes en kalfjes en soms  komen er van die  kleine dingen tussen door. Belangrijke dingen die  gewoon genoemd worden. die zo enorm belangrijk zijn. de gewone dingen over hoe we ons voelen en de aanraking die er bij horen. De aanraking van erkenning en weten geliefd te zijn.  een beetje klef misschien, maar handjes die elkaar raken waardoor ik weet dat ik gehoord ben.

Met vrienden is het evenzo, niet die kleffe handjes misschien, maar gewoon even een por, van ik heb je gezien en gehoord. Een knipoog of  even wat contact. Een hugg met de wat closere vrienden en een zoen voor vriendinnen.  Ik  realiseer  me het niet altijd, maar  wat ben ik een gezegend mens met een geweldige vrouw en kinderen, prachtige vrienden en vriendinnen, collegae. Ik houdt van het leven  door de communicatie die God ons mensen heeft gegeven.

God heeft er alles aan gedaan om de relatie te herstellen. Zich totaal  geopend. Met beide armen wijd  om ons in te sluiten  in de relatie met Hem. 

Natuurlijk kan ik het niet laten om God er bij te halen.  Ik geloof namelijk dat dit  nu juist is waarin we op God lijken.  het verlangen om te communiceren  en relatie te hebben met elkaar.  wanneer we ons niet meer openstellen voor God en elkaar  leven we in eenzaamheid.  God heeft er alles aan gedaan om de relatie te herstellen. Zich totaal  geopend. Met beide armen wijd  om ons in te sluiten  in de relatie met Hem.  laten wij onszelf openen, communiceren met die God en de mensen om ons heen.  Soms met woorden, maar misschien vooral door er voor elkaar te zijn en niet  af te wijzen. De ander juist te bevestigen in het feit dat hij geliefd is. door ons en de Vader.

Ik bid dat ik de moed heb om te communiceren en lief te hebben in iedere relatie.ik bid dat ik  mag leven vanuit mijn relatie met Jezus.   ik geloof dat we  in een maatschappij leven die het nodig heeft om in relatie te leven en nieuwe keuzes  te maken. keuzes niet zozeer  voor onszelf, maar juist om de ander  lief te hebben  zoals Jezus dat deed.  dan zal er een verandering plaatsvinden in onze relaties. de vraag is: durf ik de schakel te zijn , durf jij de schakel te zijn om te  veranderen, om de verandering te zijn?

hieronder  clip van Casting crowns

Hier een artikel van Gary Chapman waarop dit  blog mede is  gebaseerd

dare to be different

wat houdt je tegen om anders te zijn? 

Vandaag wil ik iets schrijven over  keuzemogelijkheden.  We hebben veelal wel een keus om iets te doen aan de omstandigheden waar we in zitten. ons leven is natuurlijk niet allemaal zo maakbaar al willen  sommigen ons dat doen geloven, maar tegelijk moet ik zeggen dat we er soms door eigen keuzes ook gewoon een zooitje van maken.

We  hebben allemaal in het leven een keus om het anders te doen dan we het  tot nog toe hebben gedaan. Wanneer we doen wat we altijd deden  zal het gevolg ook zijn wat het altijd is geweest.  De keus is soms  om het  net zo te blijven doen of iets anders te proberen, maar daarbij is de kans er inderdaad dat we het verkeerd hebben gedaan dan.

 God  kon zich natuurlijk niet zomaar,   zuiver als Hij is, met ons verenigen. Daar was een offer voor nodig van kaliber. 

Bijbels gezien  hebben we een keus. We zien mensen , gewone mensen als jij en ik die  het soms verkeerd deden in het leven keuzes maken. ik denk aan Adam, die de keus maakt om van de vrucht te eten, verkeerde keus met verschrikkelijke gevolgen .  tegelijk kreeg God op die manier de kans om Zijn liefde tentoon te stellen. kromme stok ,rechte slagen.  Abraham werd geroepen en Hij zou de  stamvader zijn van een groot volk. Dat is hij ook geworden maar tegelijk maakte hij verkeerde keuzes, maar God bleef van Hem houden en zegende Hem zelfs op zijn oude leeftijd nog met een zoon. Met als slagroom op de koffie… Jezus de Messias als kleinkind.  Ik denk aan David, geroepen als koning van Israel, maakt e de fout om  zijn buurvrouw te nemen, terwijl ze getrouwd was. niet met zomaar iemand maar met een trouwe onderdaan die bereid was voor hem te sterven.  Toch wordt Hij nog altijd de man naar Gods hart genoemd.  wat is dat toch?  Nog meer keuzes zijn er te vinden. De bijbel staat vol, vol met de mooiste, maar ook foutste mensen.

Veel mensen die  zichzelf gelovig noemen zijn in wezen  geen  werkelijke volgelingen van Jezus.  Ze  geloven wel dat hij bestaat hoor, maar dat doet satan ook. 

Ik geloof dat God er naar niet zo zeer naar verlangt dat we perfect zijn. God  kon zich natuurlijk niet zomaar,   zuiver als Hij is, met ons verenigen. Daar was een offer voor nodig van kaliber.  Jezus , Gods zoon, God zelf kwam naar deze aarde om ons vrij te maken van die last, maar daarvoor is het wel nodig om te kiezen. Te kiezen om werkelijk mannen en/of vrouwen te zijn van God.

Het gaat niet zozeer om een foutloos leven. het gaat n iet om  het altijd maar perfect te zijn. het gat er om dat we  het verlangen hebben om voor Hem te leven. in waarheid te wandelen.  waarachtig te zijn.  tegelijk is  het besef  er dat dit ook niet gemakkelijk is en we niet altijd even goed weten wat dit inhoudt.  Ik geloof echter dat wanneer we Hem kennen en toelaten in ons leven hij ons wil leren wie Hij is. Hij heeft zichzelf laten zien tot het uiterste. Naakt  tentoongesteld aan een houten kruis. Voor de wereld, voor jou en mij  persoonlijk  zodat jij  en ik de keus hadden  om Bij God te horen.

durf warm of koud te zijn. maak stappen , helder je leven op. 

We kunnen natuurlijk gemakkelijk zeggen dat we gelovig zijn, maar het gaat om ons hartsgesteldheid.  Veel mensen die  zichzelf gelovig noemen zijn in wezen  geen  werkelijke volgelingen van Jezus.  Ze  geloven wel dat hij bestaat hoor, maar dat doet satan ook.  ik wil niet oordelen over hoe anderen  met God leven, maar  jou en ook mijzelf bewust  maken dat we  niet en God  kunnen dienen en  lekker meedoen met  wat de wereld van ons vraagt. We kunnen  natuurlijk kiezen  om warm te zijn of  koud. Beide is duidelijk. Soms is warm goed en soms  koud. Maar lauw, middelmatigheid is in het geloof iets wat gewoonweg smerig is.  zoals een glas water koud  heel erg lekker kan zijn als je dorst hebt, misschien zelfs met een beetje citroen. Of warm voor de thee, maar wat moet je met  lauw water. Je kunt er hooguit je mond mee spoelen om het daarna uit  te spuwen.

Wij hebben de keus om waarachtige mensen te zijn. ons  te openen of gesloten te houden. Beide is  duidelijk , maar wat is er erger dan  niet te kiezen? Mensen  die  van twee walletjes  mee willen pikken.  De vraag die ik hier in wezen stel is  waar  sta jij? Ik moet persoonlijk zeggen dat ik  jarenlang  aan de lauwe zijde heb proberen te staan.  En weetje  ik werd zelfs kotsmisselijk van mijzelf. Ik kon mijzelf niet meer recht aan kijken .  keuzes maken is belangrijk . durf warm of koud te zijn. maak stappen , helder je leven op. ga staan en blijf niet  in hetzelfde straatje hangen, maar ga je zelf eens te buiten en probeer  eens iets anders te doen. Jezus daagt ons uit om totaal anders te zijn dan anderen. wat houdt je tegen om anders te zijn?

Vertrouwen in de storm

Vandaag wil ik gewoon even een verslag  uitbrengen van wat ik heb opgepikt  van de de mannendag  van afgelopen zaterdag 24 maart JL. vandaag  begin ik met wat  Jan Pool vertelde over intimiteit.  Dit is geen daadwerkelijk verlag van de dag maar wat ik er uit heb gepikt.  Tevens wil ik je  wijzen op onderstaande clip die ons leert dat we meer dan overwinnaars zijn als we ondanks de moeite van ons leven doorzetten.

waarom kom ik in deze storm terecht?

 Soms komen we zomaar voor moeilijkheden te staan in ons leven. we zijn gewoon onderweg en plotseling pakken donkere wolken zich samen en komen we in zwaar weer. Het stormt.  Er kunnen allerlei redenen zijn waarom we in een storm zijn gekomen. soms is dat omdat Satan ons er in brengt om ons van ons stuk te brengen, soms is  het dat anderen  ons iets aandoen wat we niet hadden verwacht of  hebben gewild,  soms door eigen schuld, verkeerde keuzes, dingen gedaan die niet hadden gemoeten, en soms komen we in  een storm die God  over ons brengt om ons iets te leren.

Ik heb  me dikwijls afgevraagd: waarom kom ik in deze storm terecht? Waaraan heb ik dat verdient. Stromen hoe ze ook in ons leven komen openbaren zaken in ons persoonlijk leven. in de storm komen dingen aan het licht.  wanneer je er over na denkt  zal je ontdekken dat juist in de storm jouw emoties naar boven komen drijven.  Je ware gezicht  wordt juist in de storm gezien. Sla je maar eens op de vinger en je ware gezicht wordt gelijk duidelijk. Hoe ga je om met moeite, pijn, teleurstellingen in je leven?

Wanneer de storm komt komen ook de werkelijkheden van de ziel naar boven

Misschien ben je  redelijk in staat geweest een bepaald masker op te houden in je  dagelijkse leven, maar  wanneer de storm komt komen er ook werkelijke  dingen naar boven. Je emoties, de pijn en teleurstellingen van  het verleden. Zaken die je af had moeten handelen, maar  die je hebt weggestopt, opgekropt en diep van binnen hebt proberen te verstoppen en begraven komen naar boven. Wanneer de storm komt komen ook de werkelijkheden van de ziel naar boven

De pijn van de ziel wordt onder druk die stromen met zich meebrengen  openbaar.  Wanneer we echter afgerekend hebben met die pijn van wat ooit eens in ons leven is  gebeurt, wanneer we God ooit hebben toegelaten in onze pijn zal niet meer  de pijn  naar boven komen , maar zullen we ons in de storm  gaan richten op God.  dan zijn we geen  slachtoffers meer van ons verleden en bepaald  ons verleden  onze toekomst niet meer.  er zullen  altijd stormen komen, maar wanneer we ons bewust zijn van onze relatie met God zullen we weten  welke keuzes we moeten maken. Jezus kon slapen in de storm. Hij vertrouwde op de vader.  Ook wij hebben die keus. De keus om in de storm ons  te laten leiden door ons verleden en daarmee uiteindelijk misschien zelfs mee ten onder gaan o f in vertrouwen  op God dwars door de storm heen  ons oog op Hem te  richten. Onze hand uit  te strekken naar Hem  die de Heer is over de storm.

Hij is immers Heer van iedere storm.

Soms zien we Jezus echter niet in de storm. Soms ervaren we God  totaal niet. we  hebben  geen tijd, we zijn n te druk. Te druk  met overleven. Van relatie is dan geen sprake.  Geen ontmoeting, we ploeteren voort.  We Jezus wil ons echter duidelijk maken dat ook in de storm Hij er is en dat we niet bang hoeven te zijn. Hij is immers Heer van iedere storm.

Vertrouwen is een belangrijke factor als het gaat om overleven in de storm. Wanneer we ons vertrouwen verloren hebben  zijn we gedoemd te verzuipen.  vertrouwen betekent intimiteit. Dat is misschien wel het laatste waar we aan denken in de storm.  Toch is het van het grootste belang dat  we intiem zijn met . wanneer we intiem zijn met Jezus , wanneer er overleg is, wanneer we het gesprek aan gaan, wanneer we  luisteren zullen we ontdekken dat  Hij te vertrouwen is. we kennen  Hem, we weten wat Hij wil omdat we het met Hem bespreken.  we zullen geleid worden omdat Hij ons zegt wat te doen.  we zijn afgestemd al weten we niet precis waar we heengaan, maar we weten wel dat God ons niet in de steek laat en weet waarheen we varen.

Het beste wat wanneer we God de touwtjes laten houden en met Hem meewerken zullen we overspoeld worden door Zijn liefde en  aanwezigheid te midden van de storm.

we kunnen doen in de storm is de situatie in ogenschouw nemen, de rust bewaren en God te zoeken en te vertrouwen dat Hij ons er door heen zal leiden.  Wanneer we ons echter laten bevangen door angst en ons door deze angst alen leiden zullen we bevangen worden en is relatie niet gebaseerd op vertrouwen en houden we zelf de touwtjes in handen.  Wanneer wij niet durven loslaten zal de storm  ons overspoelen , wanneer we God de touwtjes laten houden en met Hem meewerken zullen we overspoeld worden door Zijn liefde en  aanwezigheid te midden van de storm.

jij bent een toptalent!

 ik vind Iris kroes een  top talent. ze zingt werkelijk geweldig. ze is een van de  mensen die  door het programma The voice of  holland een  kans hebben gekregen  in de muziekbizznizz, zeg maar. een droom  die  veel mensen schijnbaar hebben  gezien de opkomst bij de audities van dit programma, maar ook alle andere programma’s in dit changre.

Wat is jouw talent? Waar ben jij persoonlijk heel erg goed in?  Dit is een vraag  voor ons als  Nederlanders die heel erg moeilijk  te beantwoorden is.  we willen ons zelf immers niet te veel op een voetstuk plaatsen en anderzijds ook niet  vergelijken met iets wat niets waard is.

Er zijn verschillende type mensen.  zo zijn er mensen die zich persoonlijk vaak overschatten en mensen die zich  vaak onderschatten.  In ieder geval durven we  vaak niet werkelijk te zeggen waar we goed in zijn dat is immers onbescheiden?

Toch heeft God voor jou specifiek een plan in dit leven en daarna. Hij heeft je zelf bedacht  en gewild en je zo gemaakt dat je een speciale positie in  zou nemen  op de plek die hij voor jou in gedachten heeft.

God kent je en heeft iets in je gelegd wat uniek en bijzonder is. Hij wil jou specifieke verlangen, je droom vervullen.  Wat is nu echter die droom . het gaat hier niet om  droomwensen in de zin dat we  dromen over een auto of  het huis van ons dromen, maar het gaat om  jouw specifieke levens doel.

Ieder mens is op reis , op zoek naar zijn ultieme doel. We zijn onderweg en gaande weg komen we  allerlei zaken tegen die  we in ons rugzakje  kunnen doen om er van te groeien. Natuurlijk zijn dat niet allemaal leuke dingen, maar wanneer we  het werkelijk  een plek geven  zullen we  er door groeien.

Om te groeien hebben we dus een plek nodig. Een plek waar we  gewaardeerd worden zoals we zijn. waar we ons thuis voelen om onszelf te zijn.  waar we als het ware de X factor  kunnen ontdekken.  ik bedoel daarmee dat we   niet  zomaar een plek in kunnen nemen met geweld, maar  het moet  werkelijk de plek zijn waar jij naar  verlangt.

geloof-in-je-eigen-talent

Veelal zijn we  juist eerder geneigd te zoeken naar een specifieke plek die anderen voor ons in petto hebben, maar  daarmee  vervul je niet jouw dromen of  d plek die je voor jouw persoonlijk is weggezet, maar de droom  die een ander voor jouw leven heeft.

De vraag is echter waar is die plek waar jij je  talenten kunt ontdekken.  ik geloof dat deze plek dichterbij is dan je denkt.  Het is niet een plaats op zich, maar een  plek die in je zit. ik geloof dat we allemaal zo’n plek hebben, maar  deze plek wel moeten zoeken.

Veelal is ons leven zo druk met van alles en nog wat  dat we nooit de tijd en ruimte hebben om het te ontdekken.  ik geloof dat God deze plek  reeds in ons gelegd heeft en dat Hij er zelf bij wil zijn.   niet om ons  te onder controle te houden, maar om ons de weg  te wijzen.  Welke richting moeten we op, waar  gaan we heen. Wat gebruiken we wel en wat niet.

God kent ons precies en weet wat we nodig hebben  en wat we nog niet hebben  om op onze plek te komen zal Hij ons geven wanneer we er om vragen.

vooroordelen

Wat zitten we als mens  vol vooroordelen over de ander.  ik moet toegeven dat ook ik persoonlijk al gauw een mening klaar heb over  iemand anders.  We hebben natuurlijk te maken  met de eerste indruk die iemand  bij ons maakt, maar is dat ook daadwerkelijk wat of wie  die ander is?

Ik ben zelf over het algemeen in eerste instantie  behoorlijk  stil als ik iemand niet goed ken.  Ik moet even wennen. Ik  weet niet precis wat voor indruk ik achterlaat  bij mensen, maar meestal vinden mensen me soms wat apart als ze me ontmoeten.  het kost me gewoon wat  moeite om op gang te komen.  wanneer ik echter mensen beter ken ben ik  juist helemaal zo stil niet meer en durf ik  ook heel duidelijk te zeggen wat  mijn gedachten zijn en zelfs hoe ik me voel. een redelijk open  en transparant type.

Zo kunnen vooroordelen iemand behoorlijk in de weg staan. Als we al bij voorbaat iemand  een verkeerde stempel geven is het voor de ander lastig om deze weg te poetsen.   We hebben allemaal te maken met  een eerste indruk, maar ook met andere manieren van vooroordelen.  Irreële gedachten die ons  dingen vertellen als  hij zal me wel niet leuk vinden of zij is zo’n  indrukwekkend figuur die zal wel niet me t mij willen omgaan.

Ik geloof dat we soms zo vast kunnen zitten in onze vooroordelen dat ze ons eigen , maar ook het functioneren van anderen behoorlijk in de weg kunnen zitten.   ik vraag me af of we ons überhaupt wel bewust zijn van hoe  vast we zitten in onze gedachten  ten aanzien van anderen. hoe belangrijks het wat anderen van ons vinden? hoe  belangrijk is het wat anderen over ons denken?

 ‘Wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen gooien,’ zei hij (Jezus).

We zijn in wezen niet zo anders dan andere mensen.  we denken  misschien dat we beter of slechter zijn dan de ander, maar in wezen zijn we allemaal mensen en allemaal maken we dezelfde fouten in meer of mindere mate.  We zijn geneigd om de ander te oordelen of te veroordelen  vaak op hoe ze er uit zien of wat ze ooit eens hebben gezegd. We zijn geneigd om iemands afkomst  te bagatelliseren of   te kijken naar wat hij in het verleden heeft gedaan.

Ik werk wat dat betreft met een prachtige groep mensen  .  ik werk op de Spetse Hoeve  met verslaafde mannen.  Ik leer enorm veel van hen. Hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze voor elkaar opkomen in tijden van zwakte. Deze  mannen hebben vaak veel van de vooroordelen al wat laten vallen. Waarom? Omdat ze inzien dat ze zelf veel verkeerde keuzes hebben gemaakt in hun leven en daar gewoon open  in zijn.  ze durven gewoon toe te geven dat ze veel verkeerde dingen hebben gedaan en  missstappen hebben gezet in het leven.  ze hebben stap 1 durven zetten. De stap van erkenning.

Ik wil bij deze erkennen dat ook ik me soms  ook beter voel dan  een ander.  dat ik vaak totaal  verkeerd reageer. We zijn in dat opzicht  allemaal gelijk. dit te erkennen is een eerste  stap om  te zien dat de ander niet meer of minder is als  mij, maar dat ik net als ieder mens door God geliefd ben.  alleen wanneer ik  de ander door Gods ogen leer zien kan ik werkelijk liefhebben.  Niet meer veroordelend maar  open en transparant.

Dit is wat mij betreft ontmoeten. niet  de ander oordelen of veroordelen en daarmee in wezen afwijzen, maar  transparant durven en zijn en lief te hebben omdat we zelf  geliefd zijn door God. ik geloof dat wanneer we ontdekken  dat we geliefd zijn en we de ander daar ook van bewust kunnen maken  er een enorm potentieel loskomt.  Ik geloof dat wanneer we  ruimte hebben voor God in ons leven , maar  ook voor anderen en er ruimte komt om meer van God te ervaren.  dat we  leren om te de ander te zien zoals Jezus ons ziet.

We hoeven ons niet druk te maken over wat anderen van ons denken, we hebben immers het allerhoogste gezag aan onze kant.  We hoeven ons niet druk te maken om wat anderen over ons denken omdat Hij het goede over ons denkt en ons liefheeft.  Laten we de leugens die mensen over ons zeggen, die Satan ons influistert uitschakelen of er in ieder geval niet op reageren, maar  doen wat Jezus ons leerde.  Laten we  degene liefhebben die veelal niet geliefd worden. die het zo enorm nodig hebben om geliefd te zijn door ons.  Laten we onze schouders niet optrekken of onze neus  omdat ze anders zijn, er ander s uitzien of andere  dingen in het leven  geloven al wij.

‘Ook ik veroordeel u niet,’ zei Jezus. ‘Ga, maar zondig voortaan niet meer.’

Ik geloof dat God ons vrij wil maken van onze vooringenomen gedachten. ik geloof dat Hij van Zijn mensen verwacht dat we lief zullen hebben die niet geliefd zijn door anderen. dat we  ons hart open moeten stellen voor de outcast, omdat we dat in wezen zelf ook zijn geweest.  laten we luisteren naar Jezus woorden, naar Het woord van God de Bijbel. Laten we luisteren naar de zachte stem van Gods Geest in ons.

Luisteren is moeilijk. Het vraagt van ons om stil te worden. het vraagt van ons  stil te staan  bij Gods liefde en niet meer te luisteren naar onze eigen gedachten, gevoelens  en de schreeuw van alles om ons heen.  Slechts wanneer we de tijd nemen om te rusten bij God vinden ook de kracht om  ons geaccepteerd te weten en de ander ook daadwerkelijk te accepteren zoals hij of zij  is.

 luisteren betekent  niet slechts luisteren naar God, maar ook naar de ander en  leren wat achter  woorden of  de houding  schuil gaat van die ander. het horen van  de verlangens van hun hart.  Hiervoor zullen we zelf geopend moeten zijn. open moeten staan voor ontmoetingen met die ander.  durven we dat ? durven we transparante luisteraars te zijn?

Oordelen is gemakkelijker dan het luisteren. Oordelen  bouwen  muren om maar niet gekwetst te kunnen  worden.  Tegelijk  word onze zachte kern ook hard en raken we  datgene kwijt wie we in wezen zijn.

Wanneer we weer leren luisteren, onszelf durven openen en onszelf durven laten zien  ontdekken we hoe geweldig  de kracht van zwakheid in wezen is.  Jezus liet  zien hoe  zijn lijden werd omgebogen in overwinning. Hij is de grote overwinnaar. Niet door  wat wij als mens vaak zien als kracht, maar door zichzelf zwak te tonen. De minste te willen zijn.

Geloven: lijden en last?

In deze tijd is het goed om eens stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus christus.  Vanmorgen in de kerk ging het hier ook over. Wat als Jezus leven  en zijn weg  een stuk simpeler was geweest? Wat  als Hij geen lijdensweg had gehad, niet was geslagen en verwond, niet was bespuwd en bespot, niet werd veracht en afgewezen?

In de film the Passion of the Christ wordt het nogal bloederig  gesteld, maar tegelijk geloof ik persoonlijk dat Mel Gibson hier zelfs nog maar een klein deel  laat zien van wat het lijden van Christus werkelijk inhoud. Ik geloof dat geloven nogal wat inhoudt. Meer dan we vaak beseffen of  willen beseffen misschien.

Veel gelovigen denken soms dat lijden voort komt uit ongeloof. Dat wanneer iemand  niet genoeg  zijn vertrouwen op God stelt , God hen tuchtigt met  allerlei straffen of zaken die  de mens overvallen om hem op het

 rechte pad te krijgen.  ze geloven dat wanneer men zich maar aan Gods regels houdt  hen niets zal overkomen.

Ik kan me daar niet in vinden.  Natuurlijk geloof ik dat de mens soms foute keuzes maakt en daar de gevolgen  van  heeft te dragen, maar tegelijk hebben we soms ook de gevolgen te dragen van wat anderen ons hebben aangedaan of  we hebben te maken met  zaken die  gebeuren en op ons bordje vallen zoals rampen, je afkomst  of waar je bent geboren.  Geen toevalligheden, maar  wel iets at ons mede  vormt als mens en wat we te dragen hebben.

Jezus de perfecte Mens, had  een bijzonder lijdensweg te gaan.  Hij had niets misdaan toch had Hij te maken met lijden. ons persoonlijk lijden heeft hij gedragen. Onze ziekten , onze zonde, onze pijn, onze last, onze…  Jezus vraagt ons om ons kruis op te nemen en Hem te volgen.  Dat impliceert dat het niet zonder  moeite zal gaan. wat is ons kruis?  Dat zijn  de zaken die we in ons leven tegen zijn gekomen.

Is nu wat we in ons leven tegen zijn gekomen, wat ons is overkomen  nu het lijden dat we hebben te dragen?  ik geloof dat dit niet het lijden is wat we hebben te dragen. het lijden dat we hebben te dragen gaat veel verder dan dat. Jezus liet zien dat hoewel Hij onschuldig was Hij toch de last van anderen op zich droeg.

Zou onze last dan niet  die van de ander zijn?  natuurlijk kunnen we ons leven laten lieden door  het kruis van het verleden, maar is dat wat Jezus bedoeld als hij ons vraagt het kruis te dragen?  ik geloof dat het kruis dragen  betekent dat  het niet gaat om ons zelf maar om de ander. we dus  te lijden hebben omdat we de ander  die ons iets hebben aangedaan mogen vergeven.  dat we anderen  helpen om Christus te vinden , zichzelf te vinden , de ander te vinden.

Lijden om Christus wil is  niet  het zielig doen over wat ons in het leven is overkomen. Ik persoonlijk zie dat soms als een lijdensweg en dat kan  het ook zijn, maar het is niet Zijn weg voor ons.  Veelal kiezen we voor een lijdensweg  die we niet hoeven te gaan.  we gaan een weg van lijden omdat we  het verkiezen omdat we  onze eigen weg gaan en de gevolgen die daar opvolgen zijn een lijdensweg misschien, maar  niet het lijden vanwege God, maar omdat we  daar zelf voor kiezen.

Wanneer we  echter Jezus werkelijk willen volgen is het lijden vooral vanwege het vergeven van diegene die ons iets hebben aangedaan. Dit is een constructieve lijdensweg.  Een lijdensweg die ter opbouw is van  zowel Gods Koninkrijk. een lijdensweg waardoor zowel God als mensen  gebouwd  worden.  waardoor mensen zullen groeien en zich ontwikkelen.

We leren om te geven in plaats van te ontvangen.  Deze lijdensweg gaat met pijn gepaard, maar geeft  ook veel voldoening.  Zoals een topsporter  een race loopt en  zich helemaal stuk loopt tot het einde om de over winning te kunnen behalen.   Dit is lijden omwille van de rijs die hij zal ontvangen.

Het lijden uit ons verleden of  het lijden wat we in het leven tegen zullen komen  wil hij gebruiken. Ook als we  zelf verkeerde keuzes maken in het leven.  wanneer we fouten hebben gemakt, als ons bepaalde zaken overkomen  kan ons dat  neerslaan, maar we kunnen het ook gebruiken.  Gebruiken om er sterker van te worden.   sterker , om de race te lopen.

Omdat we hindernissen kennen en al oefening hebben gehad, leren we om  met bepaalde zaken om te gaan.  als we leren om  niet op te geven als het moeilijk wordt leren we om nieuwe  keuzes te maken, afstand te nemen van wat anderen van ons vinden, op God te vertrouwen.  Ik geloof in  nieuwe kansen met God.  niet de gemakkelijkste weg al lijkt dat soms zo voor anderen misschien.

Ik geloof dat Christen zijn, werkelijk een intieme volgeling , discipel van Hem zijn ons wat kost. behoorlijk wat kost zelfs. uiteindelijk zal het ons datgene kosten wat boven aan het lijstje staat van datgene wat we graag zouden willen behouden  en dat gene kost waar we als een berg tegen opzien om te doen.  het betekent grenzen voorbij gaan , keuzes maken, barrières doorbreken, nieuwe wegen inslaan waar niemand is geweest .

Lijden om Jezus wil, is lijden omdat Hij ons liefheeft, niet om wat een ander ons heeft aangedaan.  Ik denk dat  er  veel lijden in de wereld is die ons is overkomen( waar we in wezen vaak medeoorzaak van zijn) of aangedaan door anderen , door omstandigheden, maar die God wil gebruiken om nog dieper te gaan.  misschien geen goed reclame praatje voor God, maar wel de waarheid denk ik .

 ik geloof echter dat  de waarheid ons vrijmaakt en dat we  wanneer we  leren om onszelf over te geven aan Gods Liefde  we andere mensen zullen worden. geen masochisten hoor, maar wel mensen die bereid zijn  de pijn van werkelijk liefhebben begrijpen . die omdat ze geliefd zijn en God  willen liefhebben boven alles en hun  naaste als zichzelf.

Waarachtig Leven en je geliefd te weten.

wanneer we werkelijk willen leven in waarheid dan is waarheid ook werkelijk belangrijk. de vraag is echter wat is waarheid. wanneer we een christen vragen zullen ze waarschijnlijk iets zeggen in de trant van:  God is waarheid .  Jezus is waarheid, de Bijbel is waarheid. toch zijn we geneigd om veelal leugens te geloven in plaats van de waarheid.

veel mensen geloven niet werkelijk in de waarheid dat God van hen houdt. Christenen zeggen het veelal wel , maar  in wezen denken ook zij  veelal dat wanneer ze een fout gemaakt hebben  hij niets meer met hen te maken wil hebben. anderen geloven men liever de leugen van angst. ze verstoppen zich zoals adam en Eva dat al deden in het begin.  Ze geloven niet  dat  er altijd voor hen zal zijn.  zo bouwen mensen muurtjes en verstoppen ze zich om zich te ontrekken  aan de waarheid. ze geloven niet dat ze waardevol voor God zijn.  ze voelen zich minderwaardig. Minderwaardig terwijl God liefdevolle gedachten over hen koestert en hen waardevol vindt.

Ik wil je hier vertellen je geliefd bent door God en gemaakt voor relaties.  we kunnen ons verstoppen en ontkennen dat Hij van ons houdt. We kunnen zelfs proberen te ontkennen dat Hij er is, maar in ons diepste wezen kennen we hem al. We hoeven Hem alleen toe te laten in ons leven om met Hem te kunnen  leven.  We laten ons maar al te gemakkelijk in met leugens. Maar leugens  remmen je af, ze  stoppen je groei. Ze maken je ziek en brengen je uit balans, leugens  die je gelooft halen de mens naar beneden.  Ze laten je negatief denken  en verstoren iedere relatie.

We laten ons maar al te gemakkelijk  door de leugen verleiden waardoor we niet  meer in waarheid wandelen.  we vragen ons af waardoor het komt dat het leven zo  zinloos is.  wat maakt het  allemaal nog uit .   we zien nog slechts de slechte  dingen van het leven. mensen die   elkaar pijn doen en de ongelijke verdeling  hier op deze  wereld .   we worden lamgeslagen door al deze  zaken omdat we in wezen niet geloven dat er  een waarachtig antwoord is voor deze zaken.

We geloven  niet  dat we iets zouden kunnen betekenen en daarmee doen we  onszelf en de ander tekort terwijl God  juist jouw  op het oog heeft.   We zijn geroepen om Hem te dienen en de ander.  we hebben werk te doen die ons voldoening zal geven en relatie. Wanneer we  (opnieuw) gaan zien wat / wie de waarheid is zal  ons leven veranderen. er komt weer ruimte.  Openingen  waar  geen doorgang  was, licht  in het donker, en zich waar het mistig was.

De waarheid  is positief en beurt mensen op .  het kost ons vaak best moeite om de waarheid onder ogen te zien omdat we al zo lang soms in de leugen geloven dat het een deel van ons is geworden.  de waarheid maakt ons echter vrij en brengt ons ware liefde in plaats van lust.  Ze brengt ons herstel waar  we zijn stuk gelopen.  De waarheid maakt vrij van de zaken die ons leven belasten.  We gaan weer groeien in ons leven . we zullen God weer gaan zien waar we  juist in Hem teleurgesteld zijn geraakt.

Wanneer we het durven om  op te staan in waarheid en de leugen afleggen  zullen we god zien met eigen ogen en  horen met onze eigen oren. We zullen ons (weer ) geliefd weten door Hem en  door mensen die om ons geven. we hoeven ons niet langer af te vragen of het leven de moeite waard is, we weten het omdat Jezus leeft en wij met hem.  de waarheid is dat er Leven is in hem . Leven met een hoofdletter L .

waarachtig leven is leven met God.  we hebben de keus om met Hem te Leven.  wanneer we ons leven richten op hem zal ons leven werkelijk waarachtig  worden. ik schrijf  met nadruk waarachtig.  We  verlangen er naar  in waarheid te leven en te wandelen.  soms lukt dat ook, maar  vaak ook niet.  ik geloof dat  we al gauw de ander verwijten  maken dat ze niet in waarheid wandelen  als we zelf denken de waarheid  in pacht te hebben. we kennen God en denken soms dat we de waarheid van God begrijpen. Helaas  is er nog veel te leren over wie God nu werkelijk is en wat  het werk van Jezus nu allemaal werkelijk betekent.

We kunnen echter waarachtig leven. ons leven leven  zoveel mogelijk zoals we denken dat Hij  van ons zou willen. ik geloof dat een waarachtig e leven met God  iets bijzonders is. laten we een ander niet veroordelen om zijn  andere zienswijze of inzichten, maar laten we ruimte laten voor de waarheid  door ons  voor God , maar ook voor elkaar.  niet meer de  barricades van elkaar zien, maar de mogelijkheden om met elkaar  God te ontmoeten en zo ook zelf  te groeien  op allerlei  levels van het leven.  zo creëert waarheid  ruimte in ons leven  en kunnen we opgelucht ademen . we hoeven ons niet druk te maken om de  wat de ander  gelooft, maar om wie we zelf zijn.

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf:
Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar, wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. 
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

-Marianne Williamson-