een vreemd verschijnsel

Weet je wat ik nu vreemd vindt? Ik vind het persoonlijk nogal vreemd dat juist binnen de kerk er zoveel te doen is aangaande de Heilige Geest.  Veel mensen  hebben er moeite mee en zeggen dat ze het ontastbaar vinden.  Andere gelovigen hebben er moeite mee omdat ze het maar een vreemd zweverig fenomeen vinden. Of … ze vinden dat nuchter denken  belangrijker is dan allerlei gevoelens.  Ik begrijp best een aantal van deze opmerkingen.

Er is natuurlijk vooral in de evangelische kringen nogal wat  aan de hand in naam van Gods Geest. De heilige Geest  zou mensen  iets gezegd hebben en anderen  moeten dat dan maar  als waarheid accepteren.  We zien  daar dan ook duidelijk allerlei misstanden ontstaan. ik  begrijp dat dit bij sommige mensen moeilijk ligt.

We kunnen echter de Heilige Geest niet negeren omdat  sommige mensen er op een manier  mee omgaan en mensen manipuleren.  Maar er is een verschil tussen  een leven met de Heilige Geest en een leven los van Gods Geest in ons.   Toch is het Gods  Geest die mensen overtuigd van wat waar is en niet waar.  wanneer we de bijbel lezen  als een boek dan zullen we niet veel begrijpen van wat ze op geestelijk niveau tot ons te zeggen heeft. Wanneer we luisteren naar de preek dan kunnen we  gewone gesproeken woorden horen, maar tegelijk soms een dieper e geestelijk betekenis ontdekken  voor ons persoonlijk leven.

Veelal proberen we zo objectief mogelijk te leven en te kijken hoe dingen er  voor staan en maken van daaruit beslissingen. Toch mogen we ook nuchter en waakzaam zijn en sensitief  zijn wat betreft de  Heilige Geest in ons leven . wanneer wij ons open stellen voor Gods Geest en we geven Hem de ruimte om in ons leven ook daadwerkelijk tot ons te spreken, dan zullen wij de waarheid ook leren begrijpen. De waarheid  die van God persoonlijk komt.  Hij wil ons helpen in ons leven met persoonlijke  zaken en keuzes.

Wanneer er gesproken wordt over mensen die wandelen in de Geest, dan is dat niet om  mensen  schade te berokkenen.  Helaas wordt er soms in naam van de heilige geest  mensen aangezet om bepaalde zaken te doen.  zo worden er soms mensen gemanipuleerd om dat mensen zeggen : de geest heeft mij gezegd dat jij dit of dat moet gaan doen.  ik wil hier  voor waarschuwen. Ik geloof dat Gods Geest ons kan helpen in allerlei zaken en ook dat Gods Geest mensen en specifiek  iets kan laten zien, maar tegelijk als iets speciaal voor jou is, dan zal God het jou ook persoonlijk laten weten. Gods Geest werkt nooit  om ons heen.

We kunnen dit  ook controleren door het aan de bijbel te toetsen. Zo zal de Heilige Geest ons  nooit duidelijk maken dat het goed is om  een bepaalde leugen uit te spreken omdat de Bijbel ons leert dat liegen een zonde is. of zo zal de Heilige Geest ons nooit duidelijk maken om iemand  zomaar  te verlaten  omdat  de Bijbel ons leert dat God een God is van relatie, van liefde, en van confrontatie , vaak vooral met ons zelf.

De heilige Geest wordt  soms binnen de kerk als een vreemd verschijnsel gehouden terwijl het gewoon de derde persoon van God is. veelal lijkt het er op dat mensen die geen christenen zijn dit soms beter begrijpen dan christenen zelf.  Iemand zei me eens: ” ik weet niet wat  me overkwam, ik had het idee dat ik gewoon naar de kerk  moest . ik voelde me er toe getrokken”.  Ik geloof  dat dit de Heilige Geest is die mensen leidt.  Wanneer we echter bereidt zijn om Gods stem te volgen , dan kan het niet anders dan dat we ook Gods Geest zullen moeten accepteren in ons leven om werkelijk  discipel te kunnen zijn.

Durven wij  werkelijk te luisteren naar die  zachte stem van Gods Geest?  Durven we ons open te stellen voor die genade van Gods aanwezigheid in ons leven?  Zijn aanwezigheid in ons leven bevestigd ons dat Hij leeft en met ons is. soms maken we verkeerde keuzes. Soms weten we de juiste weg, maar gaan we de verkeerde kant op. we doen wat we niet willen en wat we niet willen doen we toch. Laten we niet onze eigen wil blijven volgen maar ons  blijvend openstellen voor Gods Geest in ons om te groeien naar meer van Hem in ons leven.

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.  Gal  5:25

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: