Wie ben je? Wat is je doel ? mag je er zijn?  gewoon even wat vragen die  veel mensen zich in wezen stellen al zullen ze dat niet van de daken schreeuwen. Ze vragen zich soms af  wat ze in Godsnaam op deze wereld doen?  ze werken hard, bouwen aan hun  familie leven. huisje, boompje, beestje, maar  in wezen  zijn ze altijd maar bezig voor  meer , meer , meer.  hun hele leven draait  niet om wie ze zijn, maar om wat ze hebben of wat ze doen.  ze zijn slechts gewricht op  het bereiken van wat ze zelf allemaal gepland hebben en hopen dat hen dat geluk zal opleveren en voldoening.

In wezen denken  veel mensen dat ze heel gewone mensen zijn. ze willen graag horen dat ze het allemaal zo slecht nog niet doen.  eigenlijk is dat ook wel aardig zo. Ze doen het  qua menselijke maatstaf ook helemaal niet zo slecht. Veel mensen  geven zo nu en dan ook nog eens wat  weg van wat ze hebben. tenminste zolang ze er zelf maar niet minder van worden. ze vinden dat een ieder recht heeft op een goed leven. tenminste zolang ze er zelf niet voor hoeven te betalen. Ze vinden  dat ze er voor anderen moeten zijn . tenminste als hen dat maar geen tijd of energie kost.  Sterker nog er zijn er zelfs die  heel veel van hun eigen  goederen geven, maar  daarvoor wel een beetje in aanzien willen staan.

Waar gaat het toch allemaal om?  Waar zijn we nu helemaal mee bezig?  Wat is prioriteit in je leven. wie staat nummer een.   Veel mensen vinden anderen wel belangrijk, maar er is niets belangrijker als  hun eigen vertrouwde leventje. Hun eigen gezin, de kinderen, de familie, hun vrienden, hun huis, auto of  uitgaansleven. Ze maken hun eigen keuzes en  zijn niet van plan hun leven door wie dan ook te laten bepalen.   Hun levens vreugde vinden ze in zelfverwezenlijking en ik gerichtheid.

Jezus echter leert ons dat we andere prioriteiten moeten stellen.  wanneer we voor Hem kiezen krijgt ons leven nieuwe zin. Een hoger plan. Een doel .  het doel wat God reeds bij de geboorte in ons heeft gelegd  gaat langzaam maar zeker vorm krijgen wanneer we  bereid zijn te leven naar  wat  Gods wil is met ons leven.   wanneer we ons leven richten op Jezus, op god, dan is  ons leven  niet meer gericht op onszelf. een nieuwe missie krijgen we dan.

De missie die we krijgen is  dat we  als gelovigen samen een  lichaam worden. samen  als lichaam  kunnen we anderen helpen.  Sommigen  als hand van dat lichaam door te geven. anderen als voet om met  de ander mee te lopen wanneer ze het moeilijk hebben. anderen als mond om te praten voor hen die dat zelf onvoldoende kunnen.  Zo  mogen we allemaal deel zijn van het lichaam van Christus. De ware kerk. de kerk die vaak onzichtbaar is omdat ze enerzijds werk doen achter de schermen. Onzichtbaar omdat er veel mensen zijn die zich lid noemen van de kerk of zeggen deel te zijn van dat lichaam, maar in wezen slechts  roepen , maar geen daden toont.

Wanneer we werkelijk  Gods mensen  willen zijn dan praten we misschien wat minder en steken we wat meer de handen uit de mouwen. dan geven we niet slechts een paar euro in de maand aan een goed doel, maar werken we  er aan dat mensen  geholpen worden in hun leven. dat is Gods missie voor  zijn lichaam.  God verlangt er naar dat de hele mensheid Hem leert kennen , omdat hij van ze houdt.  We  kunnen roepen dat we deel zijn van Christus, schreeuwen dat we kerk zijn, maar het gaat er in wezen niet om wat we  allemaal roepen en schreeuwen. Het gaat er om dat we juist onszelf leren zijn. niet een of andere christelijke rol spelen.  maar gewoon zijn wie we zijn, met onze tekortkomingen. Het gaat God er niet om dat we perfect zijn.  veel mensen denken dat  dat het enige is waar het God om gaat.  Maar God weet allang dat we dat niet zijn. hoe goed we ons ook voor zullen doen , we blijven imperfecte mensen.  God houdt van imperfecte mensen.  hij geniet van mensen die fouten maken, maar God wil ons in Jezus als perfecte mensen aannemen als zonen en dochters.  

Het draait allemaal om onze houding, onze hartsgesteldheid. Willen we in relatie met hem leven? echte , hechte relatie? Dan kan het niet anders dan dat we echte moeten zijn.  wanneer mensen onecht zijn in een relatie , dan loopt de relatie stuk. Niemand kan zijn leven lang op zijn tenen lopen.

Ik weet niet hoe het met jou is gesteld en waar en hoe jij door het leven wandelt? Sommigen wandelen alsof ze op eieren lopen anderen interesseert het geen sier hoe ze lopen en  baggeren door de wereld alsof  het niemand interesseert wie ze zijn.  God echter interesseert zich voor jou, maar kom dan zoals je bent.  er is een plan. God heeft een plan voor jouw leven. voor jou persoonlijk.  Hij heeft een missie voor jou. Ik ben benieuwd wat jij gaat doen . misschien nog dit jaar. blijf je op jezelf gericht of richt jij je op Gods weg. Zijn  leven voor jou. Durf je jezelf te laten zien zoals je bent en groeien naar meer en meer  te lijken op Hem?