Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

 

Wat is waarheid?  bestaat God nu werkelijk? Is er leven na de dood? Wie gaat er naar de Hemel en wie zal er uiteindelijk in de hel belanden? Is er verzoening mogelijk voor iedereen(alkverzoening) of  zijn slechts  zij  behouden die  vooraan in de kerk zitten?

 Enerzijds zegt Jezus ons dat we andere mensen moeten worden( math 5:20) willen we  het Koninkrijk  van de Hemel  kunnen binnengaan, anderzijds  schrijft Paulus ons dat we  de verzoening van God al hebben gekregen. (2 Cor 5:19)

(al)Verzoening ?

De vraag  waar ik over  wil schrijven is of  de verzoening van Christus  nu  geld voor  bepaalde mensen of juist voor iedereen.  Veel gelovigen zeggen  dat men  zou moeten kiezen voor Jezus, gedoopt moet zijn , een keus moet maken voor je sterft, terwijl weer anderen zeggen dat je  in wezen niet echt die keus niet kunt maken , maar dat die keus in wezen al voor je is bepaald. het moet je gegeven zijn. het gaat er in wezen om dat niet wij ons met God kunnen  verzoenen maar dat god ons met  hem heeft verzoend.

Nu is dit een vraagstuk die  mensen  al heel lang bezig houdt en die  op verschillende levels  bediscussieerd kan worden. wie is  er behouden is een vraag  waar ik een eigen visie op  heb, maar waarvan ik tegelijk weer niet de illusie heb dat deze visie door iedereen  zal worden begrepen of dat iedereen het daar mee eens is.  de waarheid ligt niet in het midden zoals veel mensen dat stellen, God is de waarheid en wij/ik interpreteer delen van wat ik van God ken en heb ontdekt als waar. De waarheid is  dus niet zo eenduidig als sommige mensen durven beweren.

De waarheid in het midden.

Veel christenen  zijn echte zwart-wit denkers. Ze beweren dat bepaalde dingen van God zijn en andere dingen juist niet. ze hebben als het ware de  waarheid in hun eigen handen.  Zij kennen de waarheid en wat de waarheid niet is is van Satan.  Waar god is is licht en waar licht is is de duisternis niet.  andere mensen  denken daar juist heel anders over.  Ze nemen de waarheid juist een stuk ruimer. De waarheid ligt ergens in het midden. Een term die me persoonlijk soms best aanspreekt, maar waar ik uiteindelijk niet werkelijk in geloof.  Er is maar een waarheid en dat is DE WAARHEID. God zelf  in Jezus als mens tot ons gekomen.

Er is dus slechts een waarheid, maar  het probleem met die waarheid is dat we  allemaal deze waarheid slechts kunnen interpreteren naar de kennis die we over de waarheid  bezitten.  Bepaalde mensen gaan echter zaken als waarheid claimen. Ze zeggen de waarheid in hun bezit te hebben.  ik ken de Waarheid persoonlijk, maar hij is niet mijn bezit, ik behoor juist hem toe omdat Hij de waarheid is en ik deze slechts bescheiden ken.  

Geclaimde waarheid?

God laat zich niet claimen in die zin dat hij zich voor zijn karretje laat spannen. God is God en weet wat goed is en wat waarheid is.   hij laat zich niet in een hokje plaatsen die wij voor hem hebben gemaakt.  God  is veel groter dan de kaders die wij kennen en dus is ook de waarheid veel breder dan wij zouden kunnen interpreteren.

De vraag is echter wie nu het laatste woord heeft aangaande de waarheid? over het eeuwig leven ? ik vraag me af  dit nu wel de vraag is die we hier in wezen  zouden moeten stellen. voor wie is het van nut om te weten of iemand anders nu wel of niet behouden is? voor wie is het van nut te weten of iemand anders naar de hemel dan wel naar de hel zal gaan? 

Ooit zullen we sterven. Ik hoop dat dat het nog een tijdlang zal duren, maar als de heer niet wederkomt voor ik sterf zal ik gewoon doodgaan.  Dat is een vast gegeven.  (2 Cor 5:1). Ons leven is  niet altijd gemakkelijk. (2 Cor 5 :4). Jezus  zegt dat in Hem het Koninkrijk van God is aangebroken voor een ieder die  in hem gelooft.  Het is nog altijd een groot geheimenis hoe dit nu precies werkt.  De een zegt  er al in te leven en de ander zegt dat  hij er naar uitziet.

Het eeuwige koninkrijk

Gods Koninkrijk is voor Eeuwig! Is dat werkelijk waar? Ik geloof het.  En op de vraag of ook de hel echt bestaat … ook dat geloof ik.  Is God bereid om mensen op te offeren  waar hij zo enorm van houdt om ze uiteindelijk in de hel te laten creperen?  Daar geloof ik eerlijk gezegd weinig van al  is het een feit dat de Bijbel in wezen heel duidelijk is over deze zaken.  geloof ik nu dat de Bijbel onwaar is?  nee werkelijk waar niet. ik geloof dat de Bijbel waar is van kaft tot kaft.  Tjonge jonge, nu wordt het werkelijk een  boeiend blog volgens mij.   Komen we nu ook ergens? Dat is de vraag.

In ieder geval is de gedachte van hel niet een gedachte die me aanspreekt . daarom geloof ik dat God een beter plan heeft. Ik geloof dat er een plan is die  wij niet  helder hebben. we zien  nog in raadselen.  Op een dag zal het duidelijk zijn hoe het werkelijk zit. tot op heden zijn het  vooral mensen geweest die  allerlei uitspraken  gebruiken om de hel te benadrukken ten koste van anderen. ik bedoel dat wij veelal een oordeel klaar hebben over mensen en beweren waar deze wel of niet heen zal gaan. hemel of hel. 

God zelf heeft echter bewezen dat hij  hij ons wil leren  wie Hij is. ik geloof dat hij tot het uiterste zal gaan om ons  te redden. Hij heeft ons verzoening gegeven  en zal wat hij gegeven heeft niet  kapot laten gaan.  Hij verlangt naar ons. Zou zijn arm ooit tekort zijn?  ik geloof het gewoonweg niet. 

Ruimte om werkelijk te leven of te sterven.

Ik zie echter dat veel mensen zich bewust van God afkeren en slechts leven voor zichzelf. Ze leven volgens eigen waarheden en kiezen voor  een leven dat slechts hun eigen eer op het oog heeft.  Ze zijn zelf God geworden over hun leven.  kiezen voor  jezelf maakt dat  mensen eenzaam worden, ik weet dat als geen ander.  ik weet hoe eenzaamheid de hel kan zijn  . ik weet ook dat wanneer we niemand toe laten  dat in wezen geen leven is. dat wanneer we leven en alles uitsluiten wat warm is en liefde brengt we  in wezen kapot gaan van binnen. Dat is de hel.  we worden egocentrische en meer en meer  dwalen we af van wat waarheid is.  we worden boos en opstandig, teleurgesteld en  uiteindelijk is er niet meer de ruimte om  anderen  lief te hebben.  dat is de hel op aarde.

Wanneer we echter leven vanuit Gods liefde en waarheid  voor zover we die kunnen pakken en begrijpen dat er meer en meer iets in ons opbloeit. We worden warm en zien dat er meer is dan slechts regels en wetten.  Ik geloof dat  wanneer we Gods vergeven willen accepteren er ruimte komt voor licht en lucht om te leven. dat er groei en ontwikkeling is te goede.  Dat we leren om vrienden te zijn en anderen leren accepteren zoals ze zijn.  dat is  Gods koningrijk op deze aarde. Jezus zelf heeft die  gebracht.

Open  voor God!

Laten we ons zelf openen voor degene die werkelijk op zoek zijn. laten we delen  met degen die niets heeft om te delen.  Laten we accepteren dat wij  de waarheid  niet  zijn maar dat God  de Waarheid is.  laten we vergeven wie ons iets hebben aangedaan zoals Hij ons vergeven heeft.  Laten we Gods liefde accepteren om van daaruit  ruimer te worden in de waarheid. de waarheid ontdekken  van god in ons persoonlijk leven. niet om de ander er mee om de oren te slaan in de vorm van Bijbelteksten of geleerd gepraat. Laten we er vooral gewoon voor elkaar zijn in woord en daad.  Laat ons hart ruimer zijn voor de ander en kleiner worden voor de negatieve zaken van dit leven. dan is het koninkrijk van God zo ver niet van ons af.

Ik geloof dat God de waarheid is en dat we  uiteindelijk niet om hem heen kunnen.    Ik heb en beetje van God gezien. Ik heb hem ervaren in mijn leven en merk dat wanneer ik mijn leven door Hem laat beïnvloeden het leven leuker wordt. ik bedoel niet gemakkelijker. Wel beter. Intenser.

God houdt van me!

God houdt van zijn kinderen. Van ons allemaal . van jou en mij in het bijzonder.  Weten dat er  iemand is waarop we terug kunnen vallen  maakt het  leven zinvol.  Hij alleen maakt het leven werkelijk zinvol. Natuurlijk heb eik een geweldig gezin.  Een prachtige vrouw en mooie kinderen. Ik geloof dat het de moeite waard is om te leven  en God me rijkelijk gezegend heeft.  Het leven zou echter ondanks deze geweldige vrouw en de mooiste kinderen van de wereld totaal zinloos zijn zonder Gods liefde in mijn  leven.  ik zou in duisternis zitten  omdat ik niet zou weten wat het doel is van mijn eigen leven en dat van mijn vrouw en kinderen.  Nu echter weet ik dat God ze  geroepen heeft  en de schuld reeds betaald heeft. Dat Hij waarheid is en de verzoening  reeds heeft geregeld.  Ik kan daar gelukkig geen enkele invloed op uit oefenen.  Dat maakt vrij.

Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk om in Gods aanwezigheid te blijven wandelen.  het is zo enorm  gemakkelijk om  de hel in mijn leven toe te laten door verkeerde keuzes te maken. bepaalde keuzes lijken soms  op momenten zo aantrekkelijk, maar tegelijk ontnemen ze soms het zich op de Waarheid.  soms stap ik voor momenten even in mijn eigen gekozen hel.  de hel die me opnieuw brengt bij eenzaamheid en leegte. Zinloosheid.  Zielig doen over wie ik ben en wat ik allemaal heb meegemaakt.  Het niet willen aanvaarden van de waarheid omdat ik  het allemaal gewoon zelf wil doen in mijn leven.

 Niet voor niets zegt God dat we zijn koninkrijk moeten zoeken.  dat we Hem op de eerste plaats in ons leven moeten stellen en ons van daaruit op de ander, onze naaste, moeten richten. God weet wie we zijn en wat we nodig hebben. Hij kent de Waarheid omdat hij de waarheid is.

In waarheid leven

Wanneer ik kies om  een leven te leiden  door de angst van wat anderen ban me vinden of hoe ze over me denken dan is het dat misschien mensen me misschien een tijdlang leuk of aardig zullen vinden. Een  item wat mij persoonlijk na aan het hart ligt, maar de waarheid is dat wanneer ik me laat leiden door hem ik me een geliefd kind van hem mag weten. Dat is een veelgroter doel voor mij en wat me  zin geeft .  Hij maakt me compleet.  Ik wil mijn leven  totaal in de handen leggen van de Liefde die God  mij geeft.  Ik mag  in Jezus christus bij God horen is dat niet awesome?  

Al het andere. Mijn gezin mijn goederen, mijn huis auto’s en wat ik weet mogen ze van me hebben, maar ik wil in waarheid wandelen met Hem die de waarheid in wezen is.

Dit alles is niet altijd gemakkelijk.  Maar zeker  weten dat het een enorme uitdaging is . en ook dit is een aspect wat het leven de moeite waard maakt.   We kunnen alles bezitten en kunnen doen wat we willen maar wat hebben we er aan als we nooit werkelijk tot het doel van ons leven zijn gekomen. ( 1 cor 13:3)

Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

Wanneer we nadenken over hemel en hel laten we dan vooral nadenken over hoe je leven nu is. ik geloof dat God een ieder(al) met zich heeft verzoend. leef je je leven in de hel van eenzaamheid , teleurstelling, bitterheid, boosheid, wrok , tegenslagen  of leef je een leven in liefde met God en weet je dat hij er voor je is ?  Ik geloof dat dat het koninkrijk van God is. wanneer je hem leert kennen is  dat een geweldig en positief begin voor de rest van je leven. laten we kiezen voor Gods Koninkrijk in plaats van  te kiezen voor een leven vanuit  eigen belang en  het in stand houden van eigen gedachten en  controle. Uiteindelijk verliezen we dit altijd.

 Ik denk dat we de keus vaak moeilijker maken dan ze in wezen is.  wat heb je te verliezen? uiteindelijk is wat we verliezen de hel en wat we winnen de hemel.  Jij hebt niet de controle. Jij bent de waarheid niet.  In God is eeuwig leven voor jou .  Jezus is de weg de waarheid en het leven.  Halleluja! Amen!

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s