Maand: november 2011

Wees stil en luister!

 

Zitten ons denkbeelden niet  vaak helemaal scheef?  Kijken we niet  veel te veel naar de ander om ons er  aan te kunne spiegelen en  onszelf dan het een en ander voor te praten?  Negatief vergelijken lees ik hier.  

We vergelijken ons met anderen en  al gelang het ons past  vinden we de ander beter of juist minder goed dan onszelf. ik heb hierover  in mijn overleven serie al eens in gepost.   

Wanneer we niet weten wie we zijn is dit een manier van overleven. Maar wanneer je ontdekt wie je bent en hoe waardevol je bent  zul je merken dat je je niet hoeft te spiegelen aan een ander. je mag je zelf zijn.

Wanneer je blijft zoeken naar je zelf vergelijkt met de ander om er achter te komen wie je bent , dan  zul je ontdekken dat er altijd iets is om aan te werken . je kijkt  niet objectief naar jezelf, maar vergelijkt je met  dat ene positieve beeld van de ander en gaat voorbij an wat je zelf voor  prachtig  mens bent.  

God heeft je bijzonder gemaakt. je ben wie je bent omdat hij je zo gemaakt heeft. Met de jouw persoonlijke eigenschappen en maniertjes. Misschien kun je  deze maar moeilijk accepteren en  zijn er anderen die  hier moeilijk over doen. 

God heeft er persoonlijk op toegezien hoe alles zo bij elkaar kwam zodat jij jij kon worden.  Al heb jij daar misschien wat moeite mee. Jezelf vergelijken met anderen  zal je nooit  brengen bij wie je werkelijk wil zijn.  wanneer wij ons leven spiegelen aan  het beeld wat mensen , media op ons legt  zullen we falen onszelf te zijn.

Wanneer we echter naar God leren kijken en luisteren wat hij ons te zeggen heeft  zullen we groeien in wie we zelf zijn.  wij mogen kinderen van God genoemd worden.  hij heeft je lief gewoon zoals je bent.  Misschien  zou jij je ogen even moeten sluiten en  proberen te luisteren naar Gods stem.  Luister naar wat Hij je te zeggen heeft.  Lees zijn woord, ontmoet Hem zoals je wil. Maar wees stil en luister.  Hij geeft om jou.

 

 

Dit is niet eerlijk!

Pas op! dit blog bevat schokkende beelden!

 

Vaak vinden we God oneerlijk. we  vinden het onrechtvaardig van Hem dat er zoveel mis gaat inde wereld. we noemen dan  zaken als oorlogen, honger in Afrika, , armoede, allerlei misstanden overal, maar  wellicht bedoelen we vooral de dingen in ons leven waarvan we denken dat naar ons toe is tekortgeschoten.

We vinden het onrechtvaardig  van God  dat we  onze baan zijn verloren terwijl we zo ons best hebben gedaan, we vinden het vreselijk dat mensen  die we liefhebben veel te jong zijn gestorven.  we balen dat we geen kind konden zijn of ons iets is aangedaan ergens in ons leven.

Onrechtvaardig

Toch  is God rechtvaardig. Veel mensen vragen zich af hoe God het allemaal kon laten gebeuren.  Ze halen hun schouders op en steken vragend hun handen in de lucht of misschien  ballen ze hun vuisten en zwaaien er woest mee rond omdat ze zo enorm boos en teleurgesteld zijn omdat het allemaal zo onrechtvaardig is wat hen overkomt.  Ze hebben gebeden, gesmeekt misschien zelfs, dat het niet zou gebeuren, dat Hij in zou grijpen, maar ze hebben het niet ervaren in hun leven.

Nu kan God ingrijpen in al deze situaties van onrechtvaardigheid, sterker nog dat heeft Hij reeds gedaan. God overstijgt zelfs rechtvaardigheid.  Hij zal niet slechts zorgen dat er recht gedaan wordt, maar Hij belooft ons daarbovenop zoveel meer dan dat  wanneer we Hem vertrouwen.

Wat is er mis?

Wij verwachten rechtvaardig handelen van God, maar is dat wel werkelijk waar?  we zijn teleurgesteld wanneer God niet ingrijpt om ons recht te verschaffen over onrecht welke ons is aangedaan, maar  wanneer Hij nu werkelijk direct a la minuut recht zou verschaffen hoe zouden we er dan voor staan?  Hoe zou het ons zelf vergaan?  Immers hebben we niet zelf ook  voldoende misdaan in het leven van anderen? wat hebben wij bijvoorbeeeld gedaan voor het kind op de foto? of in ieder geval voor iemand in  zo’n situatie?

We zijn ik-gericht en denken dat God recht zou moeten spreken over anderen, maar zien niet  hoe we zelf  evenzo falen als de ander die ons iets  heeft aangedaan. We zijn dus even schuldig en zal God dus ook over jou recht moeten spreken net al  over die ander.

boetedoening

God wil echter  dat we  vrij zullen zijn. Hij wil ons genade schenken, maar rechtvaardigheid vraagt om  boetedoening.  Anders blijft het onrechtvaardig.  God wou het beste voor jou en ook voor die ander die jou iets heeft aangedaan.  Rechtvaardig?  Misschien in onze ogen niet direct, omdat wij denken dat we zelf  niet zoveel schuld hebben als die ander, maar in Gods ogen zijn we  net zo goed schuldig en de schuld  zal moeten worden betaald dat is rechtvaardig toch?

God kijkt met liefde naar ons, maar ook met  objectieve ogen naar ons, naar onze daden. Het zou eerlijk zijn wanneer God ons  naar onze daden zou beoordelen.  Wat is echter  het oordeel op  iemand die  gelogen heeft , die gestolen heeft die een ander misbruikt heeft , vermoord, afgewezen,  veracht, tekort heeft gedaan?  Besef je wel hoeveel schuld je in wezen hebt?  

God overstijgt rechtvaardigheid

God is  liefdevol en genadig en daarmee overstijgt Hij  rechtvaardigheid.  Hij wil ons zoveel meer geven  dan slechts waar we recht op hebben.  Ik vind dat heel bijzonder.  Wij zelf kunnen niet s doen om Gods genade te verwerven. God is degene die genade verleent. Genade over ons leven  ligt buiten onze persoonlijke beheersing.  Wij kunnen niets doe  of laten om Gods genade te verdienen.  Zonder Gods genade zijn we  ten dode opgeschreven.  Wij zijn onrechtvaardig  jij en ik ook.

God schenkt ons in Jezus genade en geeft ons daarmee de mogelijkheid  op meer dan ons toekomt.  Jezus  nam de straf op zich die wij hebben verdient. Waarom kon hij dat doen? omdat hij zelf  schuldloos was. Wij kunnen  de schuld zelf nooit betalen en ook een ander kan dat nooit voor mij doen. waarom niet? omdat er niemand is die  zonder schuld is dan Hij alleen.  Jezus is de Christus. Zijn leven was volmaakt. Hij leefde zoals God het had bedoeld.  hij is de enige die onze schuld kan betalen.

Wat verdien je?

Is het mogelijk om rechtvaardig te leven als mens?  Nee! We kunne echter wel gerechtvaardigd leven. we zijn vrijgekocht  door Jezus Christus.  Wanneer we dat  geloven  zijn we gerechtvaardigde mensen. vrijgekocht omdat  christus ons recht heeft gedaan door de prijs te betalen die nodig was. Wat moet ik nu doen om  die rechtvaardigheid  te verdienen? Niets .  wij kunnen  dit niet verdienen.  Maar we mogen er op vertrouwen (geloven) dat Hij het voor ons heeft gedaan.

Dit betekent dat ik mijn leven moet overgeven aan Hem  en er op mag vertrouwen  dat Hij rechtvaardig zal oordelen. Ook wanneer ik dat niet doe zal hij rechtvaardig oordelen, maar  wanneer we  niet bereid zijn ons over te geven blijven we schuldig staan.  De prijs is dan wel betaald, maar wanneer we  niet accepteren dat iemand de prijs heeft betaald , dan zullen we  dus zelf moeten betalen.

 touwtjes

De grootste valkuil van de mens is dat hij  zelf alle touwtjes in handen wil houden en in wezen God wil vertellen  wat Hij zou moeten doen.  wij houden  er niet van om afhankelijk te zijn. toch zullen we moeten toegeven( geloven) dat  we afhankelijk zijn. Af en toe laat God  ons in de problemen komen zodat wij ons bewust worden van het feit dat we Hem  nodig hebben om werkelijk te kunnen leven.   misschien moet je er eens goed over nadenken wat jij wil.  Wil je rechtvaardigheid?

God is rechtvaardig! God is echter ook relatie. Hij wil ons ontmoeten. Hij geeft ons de vrijheid  om afhankelijk te zijn van Hem. de vraag die ik hier in dit blog wil achterlaten is : wil jij afhankelijk zijn van God of houdt je alle touwtjes zelf in handen.  Zelf doen , betekent dan dat je  er uiteindelijk achter zult komen dat dat wel erg vermoeiend is en nooit het gewenste resultaat zal opleveren.

 

Wat zullen we nu beleven ?

Hoe (be)leef jij je leven. hoe (be)leef ik het zelf?  Laat ik mijn leven leiden door wat anderen van mij vinden of volg ik de roepstem van mijn  hart. De zachte stem van Jezus  door de Geest in mij?

Het doel van je leven.

Veel mensen vragen zich af wat het doel is van hun leven. de vrucht die ze dragen is dan ook de vrucht die we in deze westerse maatschappij zien  gebeuren.  Depressies, teleurstellingen, scheidingen, etc…  ze beleven hun leven niet, ze worden geleefd.

Wanneer we werkelijk durven leven  naar wat Gd ons leert door zijn woord. Wanneer we  werkelijk navolgers durven zijn van Jezus christus Gods zoon, dan  zal ons leven werkelijk veranderen.  het zal doel hebben en het zal de vrucht dragen waarnaar we in wezen altijd al naar hebben verlangd.

Leven vanuit je hart.

Veel mensen durven hun verlangens niet werkelijk  te laten komen en te doen wat ze eigenlijk weten wat ze zouden moeten doen. (Intuitief: leven vanuit het hart) ze blijven maar  piekeren over hun leven  en maken altijd maar  keuzes  met hun verstand in plaats van  af te gaan op datgene wat ze in wezen al lang weten. 

Leven met God betekent  niet dat we  ook voor Hem gaan spreken zoals veel mensen denken te moeten doen. God kan voor zichzelf spreken.  Leven met Hem betekent veel meer  doen wat Hij jou zegt.  Dit is een wezenlijk verschil.  Dan  beleven we ook werkelijk iets, wat zin heeft, bij wat we doen.

Natuurlijk kunnen we veel over hem te vertellen hebben.  God heeft immers veel voor ons gedaan, maar God is  bij machte om zichzelf aan mensen bekend te maken en hij wil ons daarbij gebruiken.  Maar daarvoor zullen we echt en oprecht moeten zijn.

rollenspel

Vel mensen spelen een rol. Ze denken en zoeken net zolang tot ze allerlei waarheden op een rijtje hebben  om van daaruit  de ander te vertellen wat ze zouden moeten doen en wie ze zouden moeten zijn.  Jezus, het beste voorbeeld ooit  had het over navolging en niet over imitatie.

Imitatie is nep. Niet echt.  geen (opr)echte beleving dus! wanneer we dus de waarheid willen vertellen zullen we gewoon moeten beginnen met ons eigen verhaal. Vertellen wat we hebben beleefd. Wat we zouden willen beleven. Ons durven laten zien zoals we zijn.

Imiteren of navolgen

Laten we onszelf laten zien in de dingen die we zeggen en de dingen die we doen.  daarvoor zijn we geroepen. Onszelf zijn.  wanneer wij ons zelf uit het oog verliezen  wie zijn we dan nog?   Natuurlijk kunnen we een bijzondere stem opzetten en vrome uitspraken doen maar zijn we dan nog echt? wat is de beleving? zijn we dan nog navolgers of imiteren we iets of iemand.

 Ik geloof dat wanneer we onszelf durven laten zien we  In God zijn. dan zijn we in de Naam. (uitspraak van Henri Nouwen) Jezus zelf zich bekendmaken  door ons  wanneer wij onszelf  zullen zijn.  veel mensen spelen een rol. Dat is nu juist waar Jezus zo’n hekel aan had  bij bijvoorbeeld de farizeeërs. Het gemaakte. Het was allemaal  een rol. Natuurlijk zat er een goede kern in het verhaal, maar het was niet echt. ze lieten niet zien wat er in hun hart was. De beleving was nep.

Beleef het !

Ik geloof in relaties van hart tot hart. Dit is de enige mogelijkheid waarin Christus zich kan laten zien omdat het  op geestelijk niveau is.  dit kan alleen wanneer wij ook daadwerkelijk God durven toe laten in ons leven. wanneer we onszelf durven en willen laten zien in onze zwakke momenten. Wanneer we kwetsbaar zijn. dan is er werkelijk beleving.  Wil jij ook eens wat beleven?  Leef je leven. leef met God!

Een oud wijf boter aan de kont smeren ???

Ain old wief botter aan de kont smeern en zulf dreuge stoette eetn, dat is zunde!

Een oud wijf boter aan de kont smeren en zelf droog brood eten, dat is zonde!

 

Hierboven een  veelal grappig bedoelde  Gronings gezegde  die je vaak hoort  als het gaat om zonde.  Inderdaad mist de boter zijn doel op het moment dat het ergens gesmeerd wordt  waar het  niet hoort. Boter is er om geconsumeerd te worden, maar of dit  gezegde ook werkelijk iets laat zien  aangaande zonde  laat ik hierbij even in het midden. Wel is het zo dat  het doel missen van ons leven werkelijk zonde is.

je doel missen

Wat is zonde nu werkelijk. Het doel missen is een van de  dingen die ik reeds genoemd heb, in dat opzichte is het gezegde dus waar. Toch geloof ik dat wanneer we spreken over zonder er essentie is  is die nog veel dieper ligt dan het missen van je doel.  Namelijk  het onafhankelijk  willen zijn.  wanneer we onafhankelijk willen zijn van God missen we ons doel automatisch.  Toch is  in deze tijd onafhankelijkheid een groot goed geworden.  we willen  alles zelf in handen houden . we willen zelf beslissingen nemen, zelf keuzes maken.

Op zich is er niet  zoveel mis met  keuzes maken, maar de mens is geneigd om voortdurend  de grens te verleggen. God bied ons de ruimte om zelf keuzes te maken, maar de mens  is geneigd om  de grens van hun verantwoordelijkheid  over te steken en daarmee de plank mis te slaan van wat goed is  voor  zichzelf en de ander.

geestelijke maatjes

God schiep de mens en God en de mens waren  als het ware op geestelijk niveau maatjes. Ze spraken met elkaar, wandelden door de tuin en genoten van elkaars aanwezigheid en de dingen die  God gemaakt had. God schiep ook de vrouw en er ontstond een extra element in de relatie. God had iets geweldigs gecreëerd.  

Eva deed echter iets  waarvan  God gezegd had  dat het niet  mocht. Jammer! Zonde? Natuurlijk, maar  toch wil ik juist  hier nog wat verder over schrijven.  waarom was dit  zonde. Is de zonde nu dus  door de vrouw de wereld in geholpen zoals zo vlen  dat ook durven beweren.  En waarom moesten wij mannen dan ook mede  de gevolgen van haar fout dan ondergaan?

jammer hoor!

Ik geloof  dat het  erg jammer is dat Eva  van de vrucht heeft genomen, maar  de werkelijke zonde ligt  meer in de onderlaag i dan in het nemen van de vrucht.  De mens was  in de daad niet gericht op elkaars welzijn of op God gericht, maar slechts op zichzelf. Ik geloof dat dat de wortel van de zonde is. Eva deed  fout toen ze van de vrucht nam omdat ze er beter van wilde worden. beter dan God. ze wilde net of zelfs groter dan Hem zijn.

Adam deed in wezen niets anders. Toen bleek  dat het allemaal fout leek te lopen nadat ze hadden gegeten schoof hij alle verantwoordelijkheid  van zich af naar Eva.  In wezen  na het eten weer zo’n egoïstische actie.  De mens was op zichzelf gericht geworden.  de men koos er voor om niet in de eerste plaats voor God te gaan, maar in eerste plaats voor zichzelf te kiezen.  Het eten van de vrucht was de daad waarmee het in wezen allemaal mee begon, maar de bevruchting vond al plaats toen de mens  zich inliet met de slang en geneigd was naar hem te luisteren in plaats van naar God  te luisteren.  

beschadigde relaties

De gevolgen was dat  relaties beschadigd raakten.  De  mens was niet langer gericht op  relatie en het er voor elkaar zijn zoals dat  was bedoeld de mens koos  voor zichzelf.   Met de keuze voor zichzelf  verwijderde  de relatie met God en met zijn vrouw.  God  verlangde nog steeds naar relatie en de mens zelf in wezen ook, maar  toch koos de mens in  de  relaties die hij had  voor zichzelf. God bleef  trouw. Hij bleef contact zoeken, maar de mens zocht excuses en verstopte zich voor God.

Alle dingen waarvan de mens eerst enorm had genoten kwam in een ander licht te staan.  In plaats van  een diepe intieme relatie waarin warmte , geborgenheid, openheid en transparantie  was ontstond er  angst, scheiding eenzaamheid. De mens was bang . Ik gericht geworden.

een gat in het leven

Ook nu is er nog altijd dat verlangen naar  intimiteit, naar relatie en geborgenheid. Natuurlijk had de mens zijn vrouw nodig en  bovenal had de mens God nodig, maar er ontstond  een muur, een barrière ,een kloof die niet meer te overbruggen  was.  De mens leefde niet meer in staat van vervulling.  Er was een gat in het leven van de mens geslagen .  hij was geestelijk dood.  Lichamelijk leefde hij nog wel, maar geestelijk was er een leegte die hij zelf niet meer kon vullen.   Het was onmogelijk geworden om op lichamelijk niveau met God in contact te treden. De mens was gemaakt naar Gods beeld, maar God is geestelijk en de mens  was niet meer in staat om geestelijk met God in contact te staan door  zijn eigen gerichtheid. 

De mens kon God niet langer in de ogen kijken. Hij durfde  niet meer en kon het ook niet meer . om nu in relatie met God te kunnen leven is  het nodig dat de mens geestelijk gaat leven.  dat betekent dat de mens  zijn   Ik- gericht leven zoals hij dat gewend was te leven vaarwel moet zeggen en  zou moeten opstaan in een nieuw  geestelijk leven met God.   de mens echter had door de zonde de dood verdient.  Wanneer wij dus zouden sterven en  zouden we de dood  ook in zijn gegaan, ware het niet dat God een prachtig plan bedacht heeft. Een plan  om ons  bij hem terug te brengen.

het codewoord! LEVEN

Het code woord is vergeving.  Vergeving is nodig om  opnieuw te kunnen leven. vergeven van God voor ons, maar ook vergeven naar anderen toe die ons iets hebben aangedaan. Het ontvangen van vergbeving  is  belangrijk , maar ook het  vergeven van de ander.  vergeving is tweesnijdend.  We kunnen  geloven  dat God ons  onze zonde vergeeft in Christus , maar  we zullen ook onszelf en anderen  die vergeving moeten schenken om opnieuw  recht in de relatie te kunnen staan.   Wanneer wij  immers wel Gods vergeving ontvangen, maar niet anderen vergeven of onszelf zal er een blokkade blijven in onze menselijke relaties en zullen we blijven vastlopen in ons leven op relationeel gebied.

Wanneer we ons in ons leven blijven afsluiten  voor Gods vergevende genade, maar ook dat van de mensen om ons heen of we vergeven onszelf niet  blijven we ons  verstoppen en zal het de relatie blijven schaden.  We weigeren dan  ahw om in elkaars  behoeften te voorzien. We  zijn niet  open voor God en de ander en derhalve  zijn we  niet in staat  tot werkelijke ontmoeting.  Dat is pas werkelijk zonde nietwaar?

Dabar! woord en daad

We zijn geschapen om te leven in afhankelijkheid van God en mensen om ons heen. Om van hart tot hart met elkaar  te communiceren. Elkaar te ontmoeten van hart tot hart.  Open  naar en voor elkaar.  dat is geestelijk leven met God.  het is pas mogelijk wanneer we onszelf  zijn en Gods vergeving  accepteren in en voor ons leven. niet slechts geloven dat er vergeving  heeft plaatsgevonden  door Het lijden en sterven van Christus, maar  het ook te implementeren in ons leven en het door te geven aan anderen.

 God zelf is in ons  door zijn Geest.  Door het werk van Christus is de Heilige Geest gekomen. Leef jij je leven  zoals jij dat wil?  Ik- gericht? Of  laat jij je leven leiden door de Geest van God.  ben jij levend geworden om God te dienen en met Hem te wandelen en te genieten van wat Hij je geeft of  wordt jouw leven bepaald door de liefde die God in je heeft gelegd?

Alles heeft te maken met keuzes.  We kunnen luisteren naar het Woord, maar zonder de daad  zeggen we eigenlijk dat we zelf wel bepalen wat we doen.  verstoppen we ons opnieuw wanneer god ons roept of gaan we aan de slag als geestelijke wezens.  DABAR!

 

 

 

 

Heilige boontjes

 

In Christus zijn we  Heiligen.  Kinderen van God.  hoe herkennen we nu  wie  kinderen van God zijn? doordat ze in het licht van Christus wandelen.  niet  een kransje boven het hoofd , maar ze vallen op doordat ze het werk van God doen.  misschien ken je iemand die je  zou willen beschrijven als een heilige.

Toch moet ik zeggen dat dat heilige in veel gevallen weinig of niet direct zichtbaar is. christenen lijken soms net  mensen te zijn. mensen als jij en ik.   toch  noemt Paulus  de mensen in Corinthe en Efeze  heiligen.

Heiligheid betekent dan ook niet foutloos, maar wel dat ze anders zijn. apart  gezet . enerzijds is het dat we apart gezet zijn en we bij God hoen, anderzijds is het een proces van reiniging en heiliging, steeds meer  gaan lijken op God zelf die zuiver heilig is.  In Jezus zijn we  geheiligd.  Door zijn dood zijn we gestorven en in een nieuw leven weer opgestaan. we zijn geestelijke opgestaan in Hem en der halve heilig.

We zouden in wezen de heiligheid van Jezus moeten reflecteren in de wereld.   dus zouden we acht moeten geven op elkaar  in de goede zin van dit woord. We   zouden elkaar kunnen  bemoedigen en  van elkaar  leren.  We moeten echter oppassen dat we elkaar niet  gaan bekritiseren .  we hebben schijnbaar op dit vlak nog veel te leren.

Ik geloof dat heiligheid een proces is van elke dag opnieuw dingen bij Jezus brengen en opnieuw sterven van gedeeltes van ons oude leven die we  ontdekken. hoe  meer we  ook daadwerkelijk durven loslaten hoe meer we  geheiligd worden .  hoe mee r Jezus ook in ons en door ons  zal leven.

Veelal is ons hart slechts beperkt. We  zijn  mensen die  slechts beperkt ons hart  openstellen  voor  wat Jezus in ons leven wil doen. Jezus weet dat ook en hij kent ons hart. We willen het allemaal wel , maar we kunnen het niet. we zijn beperkt in wat we doen en we  kennen onszelf  onvolkomen.

Wanneer we echter  samen komen en met elkaar delen  leren we van elkaar en  zal ons hart ook veranderen. we hebben elkaar dus  nodig al denken we soms dat we liever  alleen zijn.

Samen zijn we deel van het lichaam van Christus en dus heiligen. Ieder op zijn eigen gebied. De een is de hand en de ander de voet.  We kunnen niet alles  zijn. maar wel allemaal deel zijn aan. we hebben elkaar nodig en God wil ons als zijn zoon gebruiken .

 

Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

 

Wat is waarheid?  bestaat God nu werkelijk? Is er leven na de dood? Wie gaat er naar de Hemel en wie zal er uiteindelijk in de hel belanden? Is er verzoening mogelijk voor iedereen(alkverzoening) of  zijn slechts  zij  behouden die  vooraan in de kerk zitten?

 Enerzijds zegt Jezus ons dat we andere mensen moeten worden( math 5:20) willen we  het Koninkrijk  van de Hemel  kunnen binnengaan, anderzijds  schrijft Paulus ons dat we  de verzoening van God al hebben gekregen. (2 Cor 5:19)

(al)Verzoening ?

De vraag  waar ik over  wil schrijven is of  de verzoening van Christus  nu  geld voor  bepaalde mensen of juist voor iedereen.  Veel gelovigen zeggen  dat men  zou moeten kiezen voor Jezus, gedoopt moet zijn , een keus moet maken voor je sterft, terwijl weer anderen zeggen dat je  in wezen niet echt die keus niet kunt maken , maar dat die keus in wezen al voor je is bepaald. het moet je gegeven zijn. het gaat er in wezen om dat niet wij ons met God kunnen  verzoenen maar dat god ons met  hem heeft verzoend.

Nu is dit een vraagstuk die  mensen  al heel lang bezig houdt en die  op verschillende levels  bediscussieerd kan worden. wie is  er behouden is een vraag  waar ik een eigen visie op  heb, maar waarvan ik tegelijk weer niet de illusie heb dat deze visie door iedereen  zal worden begrepen of dat iedereen het daar mee eens is.  de waarheid ligt niet in het midden zoals veel mensen dat stellen, God is de waarheid en wij/ik interpreteer delen van wat ik van God ken en heb ontdekt als waar. De waarheid is  dus niet zo eenduidig als sommige mensen durven beweren.

De waarheid in het midden.

Veel christenen  zijn echte zwart-wit denkers. Ze beweren dat bepaalde dingen van God zijn en andere dingen juist niet. ze hebben als het ware de  waarheid in hun eigen handen.  Zij kennen de waarheid en wat de waarheid niet is is van Satan.  Waar god is is licht en waar licht is is de duisternis niet.  andere mensen  denken daar juist heel anders over.  Ze nemen de waarheid juist een stuk ruimer. De waarheid ligt ergens in het midden. Een term die me persoonlijk soms best aanspreekt, maar waar ik uiteindelijk niet werkelijk in geloof.  Er is maar een waarheid en dat is DE WAARHEID. God zelf  in Jezus als mens tot ons gekomen.

Er is dus slechts een waarheid, maar  het probleem met die waarheid is dat we  allemaal deze waarheid slechts kunnen interpreteren naar de kennis die we over de waarheid  bezitten.  Bepaalde mensen gaan echter zaken als waarheid claimen. Ze zeggen de waarheid in hun bezit te hebben.  ik ken de Waarheid persoonlijk, maar hij is niet mijn bezit, ik behoor juist hem toe omdat Hij de waarheid is en ik deze slechts bescheiden ken.  

Geclaimde waarheid?

God laat zich niet claimen in die zin dat hij zich voor zijn karretje laat spannen. God is God en weet wat goed is en wat waarheid is.   hij laat zich niet in een hokje plaatsen die wij voor hem hebben gemaakt.  God  is veel groter dan de kaders die wij kennen en dus is ook de waarheid veel breder dan wij zouden kunnen interpreteren.

De vraag is echter wie nu het laatste woord heeft aangaande de waarheid? over het eeuwig leven ? ik vraag me af  dit nu wel de vraag is die we hier in wezen  zouden moeten stellen. voor wie is het van nut om te weten of iemand anders nu wel of niet behouden is? voor wie is het van nut te weten of iemand anders naar de hemel dan wel naar de hel zal gaan? 

Ooit zullen we sterven. Ik hoop dat dat het nog een tijdlang zal duren, maar als de heer niet wederkomt voor ik sterf zal ik gewoon doodgaan.  Dat is een vast gegeven.  (2 Cor 5:1). Ons leven is  niet altijd gemakkelijk. (2 Cor 5 :4). Jezus  zegt dat in Hem het Koninkrijk van God is aangebroken voor een ieder die  in hem gelooft.  Het is nog altijd een groot geheimenis hoe dit nu precies werkt.  De een zegt  er al in te leven en de ander zegt dat  hij er naar uitziet.

Het eeuwige koninkrijk

Gods Koninkrijk is voor Eeuwig! Is dat werkelijk waar? Ik geloof het.  En op de vraag of ook de hel echt bestaat … ook dat geloof ik.  Is God bereid om mensen op te offeren  waar hij zo enorm van houdt om ze uiteindelijk in de hel te laten creperen?  Daar geloof ik eerlijk gezegd weinig van al  is het een feit dat de Bijbel in wezen heel duidelijk is over deze zaken.  geloof ik nu dat de Bijbel onwaar is?  nee werkelijk waar niet. ik geloof dat de Bijbel waar is van kaft tot kaft.  Tjonge jonge, nu wordt het werkelijk een  boeiend blog volgens mij.   Komen we nu ook ergens? Dat is de vraag.

In ieder geval is de gedachte van hel niet een gedachte die me aanspreekt . daarom geloof ik dat God een beter plan heeft. Ik geloof dat er een plan is die  wij niet  helder hebben. we zien  nog in raadselen.  Op een dag zal het duidelijk zijn hoe het werkelijk zit. tot op heden zijn het  vooral mensen geweest die  allerlei uitspraken  gebruiken om de hel te benadrukken ten koste van anderen. ik bedoel dat wij veelal een oordeel klaar hebben over mensen en beweren waar deze wel of niet heen zal gaan. hemel of hel. 

God zelf heeft echter bewezen dat hij  hij ons wil leren  wie Hij is. ik geloof dat hij tot het uiterste zal gaan om ons  te redden. Hij heeft ons verzoening gegeven  en zal wat hij gegeven heeft niet  kapot laten gaan.  Hij verlangt naar ons. Zou zijn arm ooit tekort zijn?  ik geloof het gewoonweg niet. 

Ruimte om werkelijk te leven of te sterven.

Ik zie echter dat veel mensen zich bewust van God afkeren en slechts leven voor zichzelf. Ze leven volgens eigen waarheden en kiezen voor  een leven dat slechts hun eigen eer op het oog heeft.  Ze zijn zelf God geworden over hun leven.  kiezen voor  jezelf maakt dat  mensen eenzaam worden, ik weet dat als geen ander.  ik weet hoe eenzaamheid de hel kan zijn  . ik weet ook dat wanneer we niemand toe laten  dat in wezen geen leven is. dat wanneer we leven en alles uitsluiten wat warm is en liefde brengt we  in wezen kapot gaan van binnen. Dat is de hel.  we worden egocentrische en meer en meer  dwalen we af van wat waarheid is.  we worden boos en opstandig, teleurgesteld en  uiteindelijk is er niet meer de ruimte om  anderen  lief te hebben.  dat is de hel op aarde.

Wanneer we echter leven vanuit Gods liefde en waarheid  voor zover we die kunnen pakken en begrijpen dat er meer en meer iets in ons opbloeit. We worden warm en zien dat er meer is dan slechts regels en wetten.  Ik geloof dat  wanneer we Gods vergeven willen accepteren er ruimte komt voor licht en lucht om te leven. dat er groei en ontwikkeling is te goede.  Dat we leren om vrienden te zijn en anderen leren accepteren zoals ze zijn.  dat is  Gods koningrijk op deze aarde. Jezus zelf heeft die  gebracht.

Open  voor God!

Laten we ons zelf openen voor degene die werkelijk op zoek zijn. laten we delen  met degen die niets heeft om te delen.  Laten we accepteren dat wij  de waarheid  niet  zijn maar dat God  de Waarheid is.  laten we vergeven wie ons iets hebben aangedaan zoals Hij ons vergeven heeft.  Laten we Gods liefde accepteren om van daaruit  ruimer te worden in de waarheid. de waarheid ontdekken  van god in ons persoonlijk leven. niet om de ander er mee om de oren te slaan in de vorm van Bijbelteksten of geleerd gepraat. Laten we er vooral gewoon voor elkaar zijn in woord en daad.  Laat ons hart ruimer zijn voor de ander en kleiner worden voor de negatieve zaken van dit leven. dan is het koninkrijk van God zo ver niet van ons af.

Ik geloof dat God de waarheid is en dat we  uiteindelijk niet om hem heen kunnen.    Ik heb en beetje van God gezien. Ik heb hem ervaren in mijn leven en merk dat wanneer ik mijn leven door Hem laat beïnvloeden het leven leuker wordt. ik bedoel niet gemakkelijker. Wel beter. Intenser.

God houdt van me!

God houdt van zijn kinderen. Van ons allemaal . van jou en mij in het bijzonder.  Weten dat er  iemand is waarop we terug kunnen vallen  maakt het  leven zinvol.  Hij alleen maakt het leven werkelijk zinvol. Natuurlijk heb eik een geweldig gezin.  Een prachtige vrouw en mooie kinderen. Ik geloof dat het de moeite waard is om te leven  en God me rijkelijk gezegend heeft.  Het leven zou echter ondanks deze geweldige vrouw en de mooiste kinderen van de wereld totaal zinloos zijn zonder Gods liefde in mijn  leven.  ik zou in duisternis zitten  omdat ik niet zou weten wat het doel is van mijn eigen leven en dat van mijn vrouw en kinderen.  Nu echter weet ik dat God ze  geroepen heeft  en de schuld reeds betaald heeft. Dat Hij waarheid is en de verzoening  reeds heeft geregeld.  Ik kan daar gelukkig geen enkele invloed op uit oefenen.  Dat maakt vrij.

Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk om in Gods aanwezigheid te blijven wandelen.  het is zo enorm  gemakkelijk om  de hel in mijn leven toe te laten door verkeerde keuzes te maken. bepaalde keuzes lijken soms  op momenten zo aantrekkelijk, maar tegelijk ontnemen ze soms het zich op de Waarheid.  soms stap ik voor momenten even in mijn eigen gekozen hel.  de hel die me opnieuw brengt bij eenzaamheid en leegte. Zinloosheid.  Zielig doen over wie ik ben en wat ik allemaal heb meegemaakt.  Het niet willen aanvaarden van de waarheid omdat ik  het allemaal gewoon zelf wil doen in mijn leven.

 Niet voor niets zegt God dat we zijn koninkrijk moeten zoeken.  dat we Hem op de eerste plaats in ons leven moeten stellen en ons van daaruit op de ander, onze naaste, moeten richten. God weet wie we zijn en wat we nodig hebben. Hij kent de Waarheid omdat hij de waarheid is.

In waarheid leven

Wanneer ik kies om  een leven te leiden  door de angst van wat anderen ban me vinden of hoe ze over me denken dan is het dat misschien mensen me misschien een tijdlang leuk of aardig zullen vinden. Een  item wat mij persoonlijk na aan het hart ligt, maar de waarheid is dat wanneer ik me laat leiden door hem ik me een geliefd kind van hem mag weten. Dat is een veelgroter doel voor mij en wat me  zin geeft .  Hij maakt me compleet.  Ik wil mijn leven  totaal in de handen leggen van de Liefde die God  mij geeft.  Ik mag  in Jezus christus bij God horen is dat niet awesome?  

Al het andere. Mijn gezin mijn goederen, mijn huis auto’s en wat ik weet mogen ze van me hebben, maar ik wil in waarheid wandelen met Hem die de waarheid in wezen is.

Dit alles is niet altijd gemakkelijk.  Maar zeker  weten dat het een enorme uitdaging is . en ook dit is een aspect wat het leven de moeite waard maakt.   We kunnen alles bezitten en kunnen doen wat we willen maar wat hebben we er aan als we nooit werkelijk tot het doel van ons leven zijn gekomen. ( 1 cor 13:3)

Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

Wanneer we nadenken over hemel en hel laten we dan vooral nadenken over hoe je leven nu is. ik geloof dat God een ieder(al) met zich heeft verzoend. leef je je leven in de hel van eenzaamheid , teleurstelling, bitterheid, boosheid, wrok , tegenslagen  of leef je een leven in liefde met God en weet je dat hij er voor je is ?  Ik geloof dat dat het koninkrijk van God is. wanneer je hem leert kennen is  dat een geweldig en positief begin voor de rest van je leven. laten we kiezen voor Gods Koninkrijk in plaats van  te kiezen voor een leven vanuit  eigen belang en  het in stand houden van eigen gedachten en  controle. Uiteindelijk verliezen we dit altijd.

 Ik denk dat we de keus vaak moeilijker maken dan ze in wezen is.  wat heb je te verliezen? uiteindelijk is wat we verliezen de hel en wat we winnen de hemel.  Jij hebt niet de controle. Jij bent de waarheid niet.  In God is eeuwig leven voor jou .  Jezus is de weg de waarheid en het leven.  Halleluja! Amen!

 

 

Beheerst door complimentjes?

 

Vandaag heb ik na gedacht en gesproken met iemand over  hoe we  elkaar  werkelijk zien.  is dat wat we zien ook wie we zijn? 

Is iemand die irritant reageert ook werkelijk irritant of is het gewoon een bepaald gedrag wat iemand vertoont om zichzelf te beschermen  tegen pijnen van  buitenaf? Van mensen als jij en ik omdat  ze bang zijn (opnieuw) gekwetst of teleurgesteld te raken?

Veel mensen hebben geleerd te leven met allerlei maniertjes en gebaartjes.  Ze hebben geleerd bepaalde woorden te gebruiken of juist te omzeilen. Ze zijn  zichzelf minder goed gaan kleden of juist extreem . ze zijn zich ofwel extreem mannelijk of juist extreem vrouwelijk gaan gedragen.   Ze zijn veel  gaan kletsen om maar niet werkelijk tot de kern te komen of ze zijn juist dichtgeslagen om maar niets te hoeven zeggen. 

Weet je  iedereen heeft bepaald gedrag  en maniertjes ontwikkeld om zichzelf in bepaalde gevallen buiten schot te houden.  Deze maniertjes  zijn soms al heel vroeg in het leven begonnen. Soms op een wat latere leeftijd, maar in ieder geval  zijn deze patronen ontstaan ter bescherming.  Om te kunnen overleven  was het schijnbaar op een bepaald moment nodig om bepaald gedrag te vertonen.

Het probleem is vaak dat wat op een gegeven moment als bescherming  in ons leven is begonnen op een gegeven moment  niet meer een bescherming is , maar  soms eerder een blokkade is geworden.   iemand kan  zo bijvoorbeeld door zich vaak negatief  over anderen te uiten  zo bepaalde mensen van zich af weren en in bepaalde gevallen was dat in het verleden misschien  werkzaam en functioneel, maar op een gegeven moment  als het een gewoonte is geworden kan het ook  zo’n last worden dat niemand meer in  de buurt wil komen omdat  hij of zij zo negatief in het leven staat. 

Anderen kunnen zo enorm  vroom praten wellicht en met de handen in de lucht staan te preken en te bidden met een waterval aan woorden  en ook dit kan  mensen op een verkeerd been hebben gezet om zo ons te beschermen voor  die gelovigen die ons  iets door de strot hebben willen duwen , maar tegelijk  kan ze op een gegeven moment ook verworden tot  een maniertje  die onszelf en anderen blokkeet om werkelijk de dingen zo te zeggen als we dat eigenlijk bedoelen.

Anderen verstoppeen zich achter verontschuldigingen en weer anderen  vervloeken God en alles wat met Hem te maken heeft  omdat ze zo teleurgesteld zijn in Hem.  kan dat? Ja dat kan! Hoeveel mensen zijn er niet  teleurgesteld in anderen of in God? wie is er nooit teleurgesteld geweest in zichzelf en de omstandigheden?Er zijn zoveel zaken  die ons  van binnen kapot hadden kunnen maken wanneer we ons er niet voor hadden beschermt? 

In ieder geval onze bescherming hoe effectief ze soms ook was, is niet per definitie  ook goed voor ons. Soms moeten we  toegeven dat we  op een verkeerde manier de bescherming hebben gezocht al was het dan ook effectief. Soms moeten we eens goed kijken waarom we de bescherming hebben gezocht en soms  is het zo moeilijk om dat  te achterhalen dat we  dit niet eens meer werkelijk kunnen zien.

In ieder geval zullen we wanneer we vasthouden aan allerlei maniertjes en gedachten  niet werkelijk onszelf ontmoeten.  de vraag die me dan bezighoudt is wie ben jij?  Ik heb een tijdlang erg veel moeite gehad om mijzelf te zien zoals ik ben.  ik dacht dat wat ik had een belangrijke rol speelde in wie ik was. Ik dacht ook dat mensen het belangrijk vonden wat ik wist en wat ik deed. Ik had nooit het gevoel of de gedachte dat het allemaal wel goed was. Dat ik  blij kon zijn met mezelf. Ik was verslaafd aan het zoeken naar erkenning. Verslaafd aan complimenten en aan schouderklopjes.

Soms vis ik er nog wel eens naar , maar het beheerst me niet meer. als ik eerlijk ben vind ik het nog altijd fijn als mensen me  complimenteren over dingen die ik goed doe. Daar is volgens mij ook niets mis mee, maar het heerst niet meer over me. Het is niet meer het belangrijkste in mijn leven.  wat is voor jou het belangrijkste?

Welke naam?

Er zijn enorm veel mensen op deze aarde die God nog niet kennen.  wij als gelovigen hebben dan ook een gigantische, maar evenzo geweldige taak om in deze wereld het licht te brengen van God.  wij mogen het  licht van God  laten schijnen in de levens van anderen door onze aanwezigheid.  God wil zijn  kerk bouwen waar wij zijn.  hij wil jou en mij gebruiken gewoon zoals we zijn. 

Getuige zijn?

Veel mensen denken dat we heel geleerd moeten zijn om  anderen te kunnen vertellen over wie God in ons leven is. het is goed dat er mensen zijn die ons bepaalde dingen  zullen leren, maar God zelf  zal in ons hart laten weten wat goed is en wat niet en wanneer we twijfelen  kunnen  we dit ook nog eens toetsen aan wat de bijbel hier over leert.

Laten we net als Jezus een getuige zijn van de ontmoeting die we hebben gehad met onze God. hoe was jouw ontmoeting met Hem? of ben je gewoon gaan geloven omat anderen dat van je verwachten misschien? Dat zou niet vreemd zijn veel mensen doen dat, maar de vraag die bij mij dan opkomt is waar sta jij dan voor? Wie ben jij dan werkelijk?  leef jij je leven  naar wat anderen van je vinden of vanuit  een keus of vanuit een ontmoeting met God. 

De overtuigingen voorbij

De keus om gelovig te zijn is een goed natuurlijk, maar waar en wanneer heb jij God dan ontmoet?   Ik zelf heb  een hele tijd  een leven geleefd vanuit overtuigingen en ik geloofde dat wat sommige anderen mij hadden verteld.  Op zich niets mis mee, maar ik had  niet die ervaring die nodig was om vanuit relatie te leven.  Ik was actief in de kerk en leefde een relatief gelovig leven  voor de buitenwereld, maar van binnen begreep ik niet wie God was omdat ik  hem niet werkelijk had ontmoet.  Ik sprak over hem en bad ook, maar in wezen was het eenrichtingsverkeer van mijn kant.

Ik denk dat het was omdat ik bepaalde zaken niet werkelijk  van God had ervaren, maar ook omdat ik  gewoon door wilde gaan met bepaalde  zonden in mijn  leven hoewel ik wist dat ze fout waren.  ik had vooral op dat moment een relatie met mijn eigen zienswijze en denkbeelden dan dat ik mij door Gods Geest liet leiden.

Heilige Geest

Ik weet nog hoe een vriend me vertelde over de Heilige Geest en  ook met me gebeden heeft om vervulling van Gods Geest.  Dit was voor mij een bijzonder moment, maar tegelijk ook een moment waar moeite kwam. Hier kwam God mij leven binnen en begon aan mij en mijn overtuigingen te trekken en liet me stukje bij beetje  zien waar het mis ging in mijn leven en dat ik enorm gebouwd had op wat anderen van mij vonden. 

Moeilijke beslissingen volgden.  Ik geloof echter dat Gods weg de beste is en mijn keus om hem te dienen en in relatie met hem te leven was niet gemakkelijk en bracht me eigenlijk in een hele diepe put.  God brak mij en bouwde me langzaam maar zeker weer op. 

Afgebroken en weer opgebouwd ten leven

Net al Jezus  hebben we het nodig om afgebroken te worden. God gaat daarin soms erg ver. Zover als nodig is schijnbaar.  We hebben het nodig om  gebroken te worden om van daaruit  opnieuw tot leven te komen en  aan het werk te gaan. 

de essentie van  gelovigen is om er op uit te gaan en  levende getuigen te zijn voor Jezus christus. Dit kan niet anders dan dat we niet  slechts  gedoopt te moeten zijn, maar dat we werkelijk  ook ons oude leven afleggen.   Mijn oude leven is een leven van controle en het  zoeken naar erkenning . 

God wil niet dat we bouwen op onze eigen kracht en de erkenning van anderen, maar dat wij op hem bouwen.  wanneer we leren  werkelijk onszelf te zijn in Christus kunnen we het licht en het zout  der aarde zijn.  dan pas leren we ook dat we er niet zijn  om ons te voegen  in de gemeenschap om daar lekker te zitten met mensen die net zo denken als wij of in dezelfde situatie zitten , maar   dat we  er zijn voor hen die het  minder hebben dan wij. 

Roeping

God roept ons op om  er te zijn voor  de armen en de zwakken . hij roept ons om  hen te  steunen die herstel nodig hebben in hun leven. die honger hebben  en dorsten. Als wij  op weg gaan om  de hongerige te voeden en de dorst van mensen te lessen. mensen te kleden die naakt zijn en  te laten zien wie God is voor wie hem  door de duisternis niet kunnen zien dan zijn we  licht  in deze wereld. 

woorden  zijn krachtig en zijn soms nodig om  onze daden kracht bij te zetten, maar meestal zijn het niet de woorden die anderen in eerste instantie doen overtuigen om een relatie met Jezus aan te gaan, maar wat anderen door Jezus voor hen hebben gedaan.

Geen andere naam

Waar je gaat, waar je bent herinner je dat God ook in Jezus bij jou is gekomen en anderen daar ook voor heeft gebruikt. er is geen naam zo geweldig als de zijne . er is  geen naam krachtiger  en die levens kan herstelen als de naam van Jezus.

 Ik weet echter ook dat zijn naam wat dat betreft vaak ijdel gebruikt word om  tot zelfverrijking  te komen en om eigen eer en doelen te behalen. Ik weet het omdat ik dat zelf ook dikwijls heb gedaan en laten gebeuren in mij leven.

Leef je leven  vanuit liefde voor Hem en geef  je oude leven op  om vanuit een relatie met Hem zelf te gaan leven. een nieuw leven in en met  Hem.

 

Ik verwacht niks van sinterklaas.

 

Veel mensen leven met  verwachtingen die nooit  zullen gebeuren.  Zelfs al is de verwachting nog zo groot, sommige dingen gebeuren gewoonweg nooit.  

Dat we dingen verwachten is op zich heel gewoon. We hebben allerlei verwachtingen voor ons leven, ons gezin, de kinderen die we hebben gekregen of wanneer we zie niet hebben gekregen is er misschien de verwachting dat ze  nog zullen komen, we hebben verwachtingen ten aanzien van onze toekomst , ons werk, voor de kerk, etc…..

bitterheid

Het probleem  met verwachtingen is dat wanneer ze niet  vervuld worden, dan worden we boos, opstandig, teleurgesteld of  nog erger ,  we vallen in een diepe put van bitterheid.  Ik heb al deze dingen persoonlijk ontmoet in mijn leven. man, wat ben ik  soms boos geweest  en teleurgesteld omdat zaken anders zijn gelopen dan ik had verwacht en gehoopt. een tijdlang ben ik ook nog eens enorm bitter geweest en zat ik in die diepe  put.  Ik gaf iedereen de schuld en uiteindelijk ook mijzelf. Schuldgevoel kwam er bij , omdat ik dacht dat het dan wel allemaal aan mij moest liggen .

We willen allemaal dat er aan onze verwachtingen wordt voldaan. Tegelijk als we er over na denken kom je misschien met mij tot de conclusie dat  het niet realistisch is dat  er aan al je verwachtingen gehoor wordt gegeven.

Ruimte voor verwachting

Toch zijn  er  manieren zodat je verwachtingen  de ruimte krijgen. immers  wanneer we niet open zijn over wat we verwachten, hoe zouden anderen dan jou verwachtingen kennen?  bovendien kunnen we van alles verwachten , maar is het de vraag of ze ook realistisch zijn. Heeft iemand er wat aan?   en wat heb je aan allerlei verwachtingen  als ze niet voortkomen uit liefde. Wanneer we vanuit liefde voor God en onze naaste verwachtingen hebben  is de kans vele malen groter dan wanneer ze slechts gericht is op  je zelf.

Veel verwachtingen  hebben misschien t emaken met de mensen die je kent.  Veel mensen  hebben je misschien in de steek gelaten en je had  nog wel verwacht dat ze je  zouden helpen, ondersteunen en uiteindelijk…  waar zijn ze gebleven?  Je bent zo  teleurgesteld geworden omdat je zoveel hebt mee moeten maken in je leven dat je boos bent op, en teleurgesteld in God.

Als …..!

Je hebt pijn te dragen en  tegelijk  blijven al de verwachtingen in je hoofd doordraaien. Als ze nu maar naar mij hadden geluisterd. Als ze  maar  dit of dat hadden gedaan. Als  ik nu maar meer had gedaan. Mooier had …., beter had…  anders had….,…

Als ik nu maar… als ik dit , als ze dat… allemaal dingen die  voortkomen uit verwachtingen die je hebt of hebt gehad. Zaken waar een deel van je verlangen lag en misschien nog ligt.  Je had het verlangen naar  erkenning, vriendschappen, relaties, naar geld , goederen, allemaal verschillende zaken en soms  erg jammer dat ze niks geworden zijn en  anderen waarschijnlijk maar  goed dat ze niks geworden zijn.

sinterklaasverwachtingen

Waar wil ik heen met dit verhaal. Dat je geen verwachtingen moet hebben?  nee zeker niet, er is nog veel om te verwachten, maar  misschien moeten we onze verwachtingen wat bij gaan stellen.  is het niet zo dat we  eerlijk gezegd  soms gewoon te veel van mensen verwachten? Is het niet zo dat  wanneer we in God geloven en hem vertrouwen Hij ons zal geven wat het beste is en dat dit  uitstijgt boven onze persoonlijke verwachtingen? of geloven we slechts dat God een sinterklaas is die slechts probeert op een zo goed mogelijke manier te voldoen aan onze persoonlijke verlanglijstjes(lees verwachtingen)?

Ik geloof persoonlijk dat we hier ergens de mist in gaan. we hebben verwachtingen van mensen die te hoog gegrepen zijn of wanneer ze dat niet zijn willen we ze mensen  opleggen, en wat God betreft hij weet al wat Goed voor je is. Hij zelf heeft verwachtingen voor jou. Wanneer we gaan leven  vanuit die verwachting, dan zullen onze persoonlijke verwachtingen niet direct vervuld worden , maar wel veranderen. we gaan meer en meer zien welk een verwachting God van ons heeft.  Zijn verwachtingen veranderen ons, maar de vraag is of wij onze eigen verwachtingen vast willen houden of dat we  ons willen uitstrekken naar meer van God in ons leven.