Veel mensen zien de kerk als een organisatie of een gebouw. Of als een groep mensen die om een bepaalde  denkwijze samengekomen.  Maar  ik geloof dat kerkzijn niet zoveel met organisatie te maken heeft .  hoewel we veel inde kerk organiseren en doen in de kerk en het  ook goed is om dingen te organiseren is de kerk in wezen geen organisatie.  Ik geloof dat we het  beter een  familie zouden kunnen noemen.  Wellicht dat er meer zo over denken gezien het feit dat in veel kerken men elkaar ook broeder en zuster noemt, toch ondanks hoe men elkaar noemt , toch lijkt het er op dat de kerk  zo georganiseerd is dat ze  wereld wijd best veel werk doet, maar wanneer het gaat om  het persoonlijke ze  hier in Nederland  soms maar weinig  tot de kern komt.

De kerk zou  het gezin van God moeten zijn en dat is ze ook. Toch vinden we het vaak moeilijk om  met elkaar werkelijk in contact te staan. We vinden het moeilijk om werkelijk open te zijn voor elkaar. ons hart werkelijk aan elkaar te laten zien.  er is veel vroomheid in de kerk en er wordt natuurlijk ook over God gesproken,(meestal door de voorganger of dominee)maar  hoe is het met de onderlinge liefde? Hoe wordt die onder ons zichtbaar?

Een vriend van me  is nogal boos en uitgekeken op de kerk. hij vertelde me dat er nogal wat onechtheid is  en dat hij dat kon voelen.  Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soms met hem eens ben.  ik geloof ook dat er nogal wat zaken zijn die er in wezen helemaal niet toe doen. we kunnen mooie praatjes  aanhoren in de kerk, maar   we zouden maar liever de handen uit de mouwen steken.  De kerk  op grote schaal doet best  veel, geeft geld en zend mensen uit, maar als we  de gemiddelde christen  eens onder loep zouden kunnen nemen en in zijn hart kijken wat leeft er dan werkelijk in het hart van deze man of vrouw?

Ik denk dat wij  westerlingen veel geld geven aan goede doelen en dat dat ook eendaad uit liefde voor God zou kunnen zijn.  hoewel ik geloof dat ook  hier veel niet christenen zulke daden tonen.  Waarin zouden wij nu werkelijk verschillen?  Staat geld tegenwoordig als synoniem voor het goede doen?

Ik geloof dat  de kerk daar is waar  meerder gelovigen samenkomen en werkelijk open zijn met elkaar. De vorm is  niet zo belangrijk. relatie wel.  Wanneer we werkelijk open zijn  voor elkaar en elkaar zoeken dan  kan het niet anders dan dat er iets in ons gebeurt. dan staan we op en ondersteunen  we de ander( christen of niet ) als hij het moeilijk heeft.  Dan waarderen we de ander om wie hij is ongeacht zijn kleur, zijn afkomst, zijn niveau, zijn houding of motivatie. 

We hoeven het niet altijd eens te zijn. wij willen graag een waarheid die staat als een huis, maar  wij mensen  kunnen slechts deze waarheid toelaten wanneer we werkelijk open zijn voor Gods Geest en deze werkt vanuit relatie. In relatie met God  zien we de waarheid. God laat ons door Zijn Geest  stukjes zien van de waarheid zoals wij dat persoonlijk nodig hebben. in  de bijbel, het leven van alle dag, de omgeving, en de mensen om je heen zal hij ze op je af  laten komen.  

Ik geloof dat we die waarheid  in ons moeten omarmen en er in moeten gaan staan.  Een schouder zijn voor  de armen en de zwakken. Dat we moeten delen in  wat we hebben te eten en wat we kunnen geven.  soms is dat geld, maar veel vaker is dat gewoon er voor iemand zijn.  je arm om de schouder, een vriendelijk woord, bemoediging in tijden van nood. Liefde uitdelen in plaats van harde woorden en eigen waarheden die  bitterhard zijn.  ik geloof dat wanneer we de waarheid van God willen verkondigen dit vooral in daden van liefde zouden moeten plaatsvinden.  Niet in teksten en kreten die  misschien waar zijn, maar waarmee  je  mensen ook enorm kunt beschadigen.

 Ik geloof dat God de waarheid in ons legt , maar ook dat we van uit die waarheid in waarachtigheid deze zouden moeten uitdelen. Handen uit de mouwen dus. God heeft daarvoor  verschillende gaven gegeven. iedereen heeft een bijzonder gave. Wanneer we God ontdekken in ons leven en zijn vrijheid in Christus ook willen zien en geloven dan  mogen we die Gaven ook ontdekken. 

ik geloof dat Gods gaven echter vaak op een gebied liggen waar we echter van hem afhankelijk zijn.  moeilijk  om dingen te doen om God te eren. Hoe kunnen wij die gaven nu inzetten  voor God? veelal denken mensen dat die gaven  er slechts is voor de kerk als gebouw. Dat we ze daarbinnen zouden moeten inzetten. De gaven zijn er echter niet voor  organisaties of instellingen, maar ze zijner zodat mensen  God zullen vinden.

Laten we gaan en de handen uit de mouwen steken,  met de voeten in de modder gaan staan en laten zien dat we bereid zijn alles te geven voor de ander. wat is alles? je leven. je eigen waarheid ruilen voor de waarheid in je en doen waarvoor Jezus is gekomen. Discipelen te maken van mensen. vissers, tollenaars en hoeren, weduwen en wezen, blinden en kreupelen, gevangen, verslaafden en daklozen, Je buurman of buurvrouw.