Gelovig ten helle of ongelovig het koninkrijk in?

Love Wins (3e en laatste)

Wanneer in de Bijbel gesproken wordt over de Hemel dan wordt daar vaak God mee bedoeld. wanneer we hopen op de hemel is  het dan ook dat we hopen om God te ontmoeten? Ik geloof dat de hemel de hoop is die God in ons heeft gelegd. Een hoop die niet slechts fictief is maar die ook werkelijk waarheid is als we God leren vertrouwen in ons leven.  een hoop die we  soms misschien uit het oog verloren hebben, maar toch is het deze hoop  die ons de kracht geeft in moeilijke tijden als we het niet meer zien zitten. Hoop  is het die ons doet verlangen naar het echte leven als alles  niet zo gaat als dat we hadden gehoopt. Als we als het ware in een dal van diepe duisternis zijn.

verlangen naar het Koninkrijk der Hemelen

Wat kunnen mensen enorm gevangen zitten, onder druk staan en enorm verwond geraken en soms zelfs gedood onder  de meest bizarre omstandigheden. Dit is  geen mooie gedachte wat betreft geloven, maar God legt in ieder mens een verlangen naar meer van Hem. wanneer we dat verlangen ontdekken , ontdekken we een stuk van het Koninkrijk van God. vaak is een diep dal nodig om het Koninkrijk te kunnen ontdekken. misschien  kunnen we zeggen dat we soms regelrecht door de hel moeten  om het koninkrijk der hemelen te ontdekken. het lijden in deze wereld  zou wellicht weleens de grootste hoop in deze wereld kunnen zijn omdat het de sterkste kracht in ons teweeg brengt die we nodig hebben om Gods liefde te ontdekken.

We zijn soms gefrustreerd in onze hoop en we verlangen vaak vooral naar rust en , vrede, reinheid, transparantie, oprechtheid, etc…, maar dwars door de frustratie, dwars door de pijn, dwars door de moeite heen, door alles heen bied God ons hoop aan in Jezus Christus. Jezus spoort mensen aan  om te veranderen (Lukas 5:30-32). Mensen die herstel nodig hebben in hun leven. wie zijn  deze mensen die dat herstel nodig hebben? gewone mensen die fouten maken in het leven.

Jezus in de shit!

Ik heb geen idee hoe mijn woorden hier opgevat zullen worden. misschien raakt het je  of misschien wordt e er opstandig door.  Misschien ben ik wel de profeet die niet zo geliefd is bij bepaalde mensen(Lukas 4:24), maar ik geloof dat Gods liefde  geweldig is en zo enorm groot dat het voorbij gaat aan ons menselijk verstand. Het is dieper , het mooier, het groter, breder, wijder dan wij ook maar kunnen bevatten of in woorden  kunnen zeggen.  dat blijkt wel als we proberen te begrijpen hoe groot Gods liefde voor ons is en we zien dan zijn zoon op deze wereld  naar ons toe komen in de shit van een stal . dan begint hier de verbazing al voor vele mensen. en dan ook nog eens dat lijden en sterven aan een kruis. Hier worden veel mensen enorm door geraakt.

Jezus leefde het leven zoals het was bedoeld. Hij sprak woorden met diepe inhoudt . het koninkrijk van God is voor mensen die arm zijn. voor hen die hongeren. Voor mensen die het elders niet meer  te verwachten hebben. mensen in de shit van alle dag.  voor hen die afhankelijk zijn van hem en mensen. Jezus waarschuwt daarbij ook degene die rijk is en die voldoende  hebben op het moment, die altijd  maar schouderklopjes krijgen. het gevaar voor deze mensen is dat deze mensen veelal denken hun eigen leven allemaal in de hand te hebben.  dat ze God daarom niet nodig hebben.

leven volgens God of volgen het instituut!

Het koninkrijk is voor degene die bereid is om alles wat ze zijn en hebben op te geven voor de Allerhoogste Macht, God de Vader van onze Heer Jezus Christus.  Die bereid zijn om het kruis op te nemen en het goed te doen. ik moet daarbij denken aan de barmhartige Samaritaan.(Lukas 10:25-37) het waren niet  de mensen die doorgingen voor Gods mensen  die het goede deden. Niet de priester of de leviet, maar het was degene die door de mensen werd verafschuwd die deed wat goed was. Het gaat er niet om of we de juiste kleding dragen of welke positie we  ons bevinden. Het gaat er niet om of we  een leven leiden volgens de regels van een kerk,  christelijke instelling of instituut in de eerste  plaats, maar het gaat er omdat  we zijn als de Samaritaan, dat we doen wat goed is. dan doen we de wil van de Vader.

Het licht van Gods liefde is geweldig. Zijn licht is sterker dan de zon. Waar de zon komt is het licht, maar waar Gods licht schijnt verdwijnt iedere vorm van duisternis, zelfs de schaduw zal verdwijnen. Laten wij die Zij liefde in  Jezus hebben ervaren op staan en die liefde uitdelen aan de mensen. uitdelen om mensen te redden uit de realiteit van hel waarin ze zich bevinden.  Laten we opstaan en ontwaken, op weg gaan en mensen ontmoeten in hun omstandigheden zoals Jezus dat deed voor ons en zelf meer (veel meer) dan dat, zodat mensen een stukje van Gods Koninkrijk  ontdekken in ons, door ons. Wat zou het geweldig zijn als mensen God ontdekken en liefde ervaren in hun leven en de hoop die in hun ligt opnieuw  weer kunnen zien. dat de hemel realiteit is in hun leven. Love Wins!

egoïsme is de hel!

Wanneer wij zelf die God kennen leven alsof hij er niet is en als het ware alles voor ons zelf houden in wiens koninkrijk leven we dan? in wiens licht staan wij dan?  Is ons geloof dan in wezen niet egoïstisch en dood? Egoïsme  leidt tot eenzaamheid en onze ik gerichtheid maakt dat we niet op God zien maar alles zelf doen. dat kunnen we hel noemen volgens mij.  Veel mensen die zich gelovig noemen leven in deze hel. een hel die ze zelf gecreëerd hebben. veel mensen hebben zich (begrijpelijk)hierdoor van het christendom van vandaag afgekeerd.  Er zijn er ook  die desondanks de Hoogste Macht willen dienen al kennen ze misschien niet zijn naam, ze zijn bereid Gods liefde  uit te dragen in  hun leven al kennen ze de kern niet.

Geloven en handelen  is iets wat hand in hand hoort te gaan. het gaat er niet om dat we nu specifieke regels en wetten volgen. Het gaat God altijd om het hart van mensen. het gaat er om of we de hemel willen dien en de Hemelse liefde van God verkondigen  door het handen en voeten te geven.  immers wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.  

aan ieder de keus: Waarheid of waarheid!

Al met al is noch hemel , noch hel goed te beschrijven . natuurlijk zien we in de Bijbel verschillende  dingen hieromtrent en ik geloof dat ze waar zijn. ergens kies de mens uiteindelijk zelf voor de hemel of voor de hel. ik geloof  ook dat Gods liefde groot genoeg is om iedereen lief te hebben en er alles voor te doen om iedereen te benaderen. Elk die wil mag komen. zijn er  mensen die dit werkelijk niet willen? die niet verlangen naar een leven met God in Zijn koninkrijk? ik kan het me persoonlijk niet voorstellen, net zo min als ik me kan voorstellen  dat er engelen zijn die liever het kwaad dienen dan het God, toch moge duidelijk zijn dat het kwade duidelijk aanwezig is in deze wereld. dat er machten zijn die Gods werk maar al te graag saboteren al hoewel ze nu al weten dat ze verloren hebben.

Al met al geloof ik dat Jezus spoedig zal komen en Hij heeft het loon bij zich om een ieder  te belonen naar zijn daden. Love Wins! Geloof en daden  horen bij elkaar, we kunnen  iedere zondag  in de kerk zitten en toch voorbij gaan aan een leven met God. we kunnen echter ons leven geven vanuit liefde  voor die Ene en de naaste. De vraag is niet zozeer of je het zondaars gebed hebt gebeden, maar of je leeft voor de Waarheid! niet jouw eigen waarheid is van belang, maar de Waarheid die Jezus christus is.

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s