kiezen voor de wereld van het licht of voor de wereld van het duister?

love wins (2)

Vandaag las ik in een boek van Larry Crabb  over hoe een mensen leven  soms een bepaalde vlucht krijgt door bepaalde gebeurtenissen.  Ergens gaan er door bepaalde gebeurtenissen ook bepaalde deuren sluiten en misschien daardoor op bepaalde gebieden ook weer open. Hoe we daar mee omgaan is natuurlijk een keus die we  enerzijds zelf moeten maken, anderzijds overkomen ons  bepaalde zaken en  gaan ze zo een eigen leven leiden binnen  het leven van de mens. hoe valt het licht op ons leven is de vraag  die door mijn hoofd speelt.

Ik zal iets concreter zijn in mijn uitleg. Iemand heeft iets heftigs meegemaakt in zijn of haar leven. misbruik, overlijden van een dierbare, een tragedie… , zoals Crabb het stelt. maar ook andere gebeurtenissen zoals een goede financiële situatie, maar ook hoeveel vrienden dat je hebt of… eigenlijk alles wat een mens meemaakt. ieder gebeurtenis heeft natuurlijk een bepaalde impact op een mensenleven.  De vraag is wat doe je er mee? Hoe ga je daar mee om?

Nu kom ik  bij het boek van Rob Bell, Love Wins. Waarin hij zegt dat de keus die we daarin maken als het ware  de keus is hoe we omgaan met hemel en hel.  wanneer we als het ware onze slechte gebeurtenissen kunnen ombuigen tot iets goeds ( met behulp van God) dan zien we een stukje hemel. wanneer we  bijvoorbeeld veel geld hebben maar slechts met dat geld omgaan om onszelf te verijken en het niet werkelijk los kunnen laten en er dus zo vast  aan zitten ten koste van anderen die het eigenlijk nodig zijn, zitten we als het ware in onze eigen hel.

Hoewel ik m het boek van bell een mooi  boek is wat degelijk onderbouwt is, maar tegelijk is het de vraag of je bepaalde gebeurtenissen je inderdaad  de hemel doet ontmoeten. (God is hemel) of dat je door bepaalde gebeurtenissen juist de hel ontmoet.  Ik moet denken daan de gebeurtenissen in afrika. Enorme hongersnood. Brengt dit een mens dichterbij God of juist er verder vanaf.

Wellicht zullen er mensen zijn die dit als hel ervaren, anderen ontmoeten juist  echter God in de ontmoeting  omdat ze hem als  er g dichtbij ervaren.  Wat we hier ervaren is dat tekenend voor de toekomst ?  is hoe wij hier met onze boosheid of teleurstelling, ik gerichtheid omgaan bepalend voor ons doel na dit leven? bell beweert dat als het ware  dat er na de dood herstel zal zijn als we  dan nog zullen leren hoe we om moeten gaan met zaken. als we nog altijd op onszelf gericht zijn na de dood creëren we als het ware onze eigen hel. anderen die het goede nastreven bepalen als het ware  hun eigen hemel.

Ik geloof dat het koninkrijk van God nu al reeds gekomen is en dat ik daarin mag leven.  soms echter zie ik er ook even niks van en leef ik voornamelijk in mijn eigen leefwereld. Ik heb God en ik hoor bij hem, maar ik leef mijn leven en daardoor niet zozeer buiten het koninkrijk maar er vooral aan voorbij. Wanneer ik echter  bewust bezig ben met keuzes in mijn leven en ik probeer bewust  te leven zoals God dat wil ervaar ik ook een hoe dichtbij dat koninkrijk kan zijn.  ik zie dat dan in de dingen die gebeuren en de mensen om mij heen. 

Wanneer ik mij bewust afsluit van alles en iedereen, en dus ook van God dan leef ik in het donker en buiten de werkelijkheid van het koninkrijk. het kennen van god persoonlijk  is niet in eerste instantie de hemel op aarde, maar we mogen door Jezus wel bij het koninkrijk horen. We gaan  van het donker naar het licht. twee verschillende werelden. 

Wat nu wat  betreft Bel en alverzoening. Dit willen veel mensen graag horen en zien denk ik.  gelof ik dat hij werkelijk gelooft in oprechte bekering, ik geloof zelfs dat hij gelooft dat we Jezus lief zouden moeten hebben, maar  sommige mensen zijn zich dit niet  altijd goed bewust.  Ze maken een keus om oprecht te leven, ze gaan af op wat hun gevoel en verstand in geeft en bouwen hun leven op vanuit liefde , maar eten niet zo heel direct wie God is. bell geloof niet dat deze mensen dan verloren zijn. hij gelooft dat ze alleen de naam niet precies kennen, maar wel overtuigd zijn van hun eigen onvermogen(zonde). Bel zegt als het ware dat niet zozeer het zondaars gebed als zodanig nodig is maar hoe we omgaan met  de dingen in het leven .

wat Bel echter ook zegt is dat wanneer we dingen in dit leven niet duidelijk hebben we na de dood nog een kans zouden hebben. Hij beweert dat we ergens Gods liefde en uitwerking  op een bepaald moment moeten kunnen gaan accepteren als we Gods liefde leren kennen.  sommige mensen  zullen echter  toch liever kiezen voor  een bepaalde strategie die zichzelf boven de ander  blijft plaatsen of die zichzelf boven alles liefhebben dus als het ware  niet willen loslaten van zichzelf en God dienen. Die keus is er voor hen en dat zal dan hel zijn . ze zitten dan als het ware vast in hun eigen denken waaruit ze  uiteindelijk bevrijd zouden kunnen worden als ze hun eigen ideeën bereid zijn los te laten en geleerd hebben wie God is en wat zijn liefde betekent.

Zijn ideeën zijn mooie en zijn theorie  niet stuitend. Ik geloof net als hij dat Love Wins (liefde overwint) maar hoe en wanneer daar zal ik nog wat meer studie  aan wijden om tot  een persoonlijke conclusie te komen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s