Maand: september 2011

Blij zijn wij met de geboorte van… jou?

Door onze geboorte zijn we kinderen geworden. we zijn  kinderen van onze ouders. We komen voort uit intimiteit.  Een bijzondere gedachte is dat. We zijn kinderen van twee mensen die  het meest  intieme met elkaar delen. Onze vader en onze moeder.  

Wanneer we wedergeboren worden is er sprake van een  nog intiemere verwekking. Omdat het de Geest zelf is die ons  als het ware geroepen heeft en  laat zien dat we kinderen van God de vader zijn.  dit word vaak in /door de doop als blijk van getuigenis getoond aan anderen. de doop is het beeld van het sterven  aan ons oude leven en opstaan in een nieuw leven. 

Door de geboorte weten we wie we zijn. soms is het hier op aarde dat er iets mis gaat in de meest intieme relaties. Soms verlaten ouders elkaar. soms is sprake van ongewenste zwangerschap. Het meest intieme wordt dan  het meest  verschrikkelijke.  Wiens kind ben je  zonder ouders? Of als ouders uit elkaar gaan wat  stelt dan die intimiteit nog voor. Of wat  betekent de intimiteit als  je niet gewenst bent? 

God de Vader heeft je lief en zal je nooit verlaten. Wanneer we zijn intimiteit omarmen en in zijn tegenwoordigheid wandelen zullen we zijn liefde  ervaren in ons leven.  we zullen ontdekken wie we zijn. 

Menselijke liefde is feilbaar, God is onfeilbaar.  Toch kunnen wij volwassen mensen  goede ouders zijn. door onze kinderen  te leren wie God de vader is.  ik wens dat mijn kinderen niet  slechts mij  in mijn   fouten en gebreken zien als Vader, maar dat ze God de vader  leren zien op wie zij  hun vertrouwen kunnen stellen. 

Ik wil  er alles aan doen om hen dit duidelijk te maken. Ik ben feilbaar. Om te ontdekken wie ze werkelijk zijn is het  beter om God zelf te leren kennen als Vader . om van daaruit opnieuw weer vaders en moeders te worden  en te delen vanuit die zelfde liefde.

Hoewel ik vanuit alle macht mijn  kinderen het beste probeer te geven zal ik in veel zaken tekort blijven schieten. Gods liefde is nog nooit tekort geschoten. Hij heeft ons lief zoals geen aardse vader dat ooit heeft gedaan. Hij kent ons vanaf het allereerste begin. Hij heeft ons gewild. Hij houdt van ons.

Het leven is een reis die je niet alleen hoeft te wandelen.

Ik geloof dat mensen allemaal hele mooie dingen meemaken in het leven. dingen die  enorme indrukken achterlaten zoals  het leren kennen van hun partner, specifieke gebeurtenissen uit hun jeugd, de geboorte van hun kinderen, maar tegelijk zijn er soms ook enorm veel zaken die we meemaken die  niet zo prettig zijn. we verliezen iemand waarvan we houden, relaties gaan uit elkaar, we worden ernstig ziek, overspannen, we verliezen dat wat we hebben opgebouwd en daarmee onze dromen. Allemaal zaken die  natuurlijk nog aangevuld kunnen worden. er zijn zoveel mooie en vreselijke gebeurtenissen te noemen die ons leven beïnvloedt hebben, maar volgens mij is er niets wat zoveel indruk maakt en ons verwond dan wanneer  mensen om wie wij geven ons in de steek laten op momenten dat we hen het meest nodig hebben.

We zullen doorgaan

Ik moet eerlijk zeggen dat ik de pijn soms helemaal niet voel op het moment zelf. Maar wanneer ik het  werkelijk ook de ruimte geef die het nodig heeft om mij te herstellen wordt ze ook werkelijk voelbaar.  Soms  is het zo enorm gemakkelijk om voorbij te leven aan de pijn en verdriet in ons leven. we gaan maar door en door en door… tot we uiteindelijk doodmoe in ons bed liggen  en als een blok in slaap vallen. Of we  gaan maar door en door en vullen ons hoofd met zoveel vragen en gedachten dat we zelfs niet eens meer aan slapen toe komen en er zoveel druk is  dat we onze gevoelens  niet eens meer werkelijk kunnen voelen.   of onze gevoelens zijn zo intens dat we niet meer kunnen onderscheiden wat we werkelijk voelen. zijn we nu boos, verdrietig,  hebben we lief, hebben we verdriet of onverschillig, wat is er nu toch aan de hand is  misschien de vraag die opkomt.

Moment suprême.

Ik zelf  heb een moeilijke tijd achter de rug. Ik ben er weer. Heb  weer goede zin. Een leuke baan  als vrijwilliger.  Ik geniet  er  weer van om nieuwe mensen te ontmoeten. maar het is een tijdlang er g moeilijk geweest om kwetsbaar te zijn. en de ruimte te geven aan anderen om binnen te komen.  ik had wel dat verlangen, maar alles in mij schreeuwde dat  het onmogelijk was om  diepere relaties aan te gaan. immers veel mensen hadden me in de steek gelaten  op het moment suprême. Juist toen ik nergens meer  licht zag en het duister was geworden.

Ik werd boos en opstandig. En hoorde slechts de stem die zei dat iedereen wat op me tegen had. Ik hoorde slechts hoe rot de wereld wel niet was en dat er niemand te vertrouwen was… zelfs God niet in mijn ogen.  totdat…. God me stil zette en ik een jaarlang thuis heb moeten zijn omdat ik rugklachten kreeg. God liet me zien dat hij juist in de rust met mij wilde zijn. dat Hij er voor me was. Ik had dan misschien nog altijd pijn. Rugpijn, maar  deze was  veel dragelijker dan de pijn die ik van binnen ervoer. Lichamelijk pijn is  soms heel erg, maar  mijn innerlijke pijn  was erger dan mijn ergste nachtmerrie.

vorming

Nu  na verloop van tijd hoor ik Gods stem weer. Ik heb opnieuw ontdekt dat  hij mij niet in de steek laat. Hij heeft me nooit in de steek gelaten. En ik zie dat er mensen zijn die me  niet hebben  losgelaten en dat er nieuwe mensen zijn die begrip hebben voor de situatie waarin ik me bevond.  Ik  geloof dat  de diepe dalen van het leven, de pijn van afwijzing en verlatenheid, de nachtmerrie mij hebben geleid tot een diepere kennis van Zijn liefde en dat Hij mij  ook daarin heeft gevormd. 

Ik geloof dat ons leven een reis is en dat Jezus met ons gaat. We merken hem soms niet eens op. hij komt zomaar bij ons lopen en spreekt met ons en is in ons midden, geeft antwoorden op vragen, maar leidt ons ook in vraagstukken waarvan we op het moment niets begrijpen.  Soms … dan ontdek ik dat Hij al een hele tijd met me meeloopt en er is , met me deelt , me voedt, me te drinken geeft en zichzelf aan mij  wil tonen. Hij lijdt met ons mee . hij weet hoe we ons voelen. wat we hebben meegemaakt.  Hoe eenzaam we ons kunnen voelen  en wat het is om in de steek gelaten te  worden.  Hij zelf zal ons echter nooit verlaten.  Zelfs in de dood dacht hij aan ons en heeft zich laten zien als de levende, de aanwezige, de almachtige, Immanuel.

Wees stil en luister

Het kruis is het teken van gewond en verwond zijn, van sterven aan onszelf, maar het is ook het teken van hoop dat  onze wonden niet voor niets zijn. dat ze niet vergeten worden. dat er licht is na de diepste duisternis. Met Christus onderweg  zijn is eigenlijk vrij eenvoudig. Hij is er gewoon, maar de vraag is of we nu gewoonweg hem negeren of dat we ook zijn stem willen horen. Mijn Collega Kamin zei eens toen ik hem vroeg waarom hij zo stil was, dat het moeilijk luisteren is als we zelf aan het praten zijn.  Ik denk dat het waar is. gebed wordt vaak gezien als praten met God en het is ook goed om je  naar God toe te uiten, maar het is ook goed om naar de Heer te luisteren. Naar Zijn Geest in ons  die ons de weg wil wijzen.  Ik stel mezelf de vraag in hoeverre ik bereid ben te luisteren zonder allerlei maars in te brengen. Zonder telkens een weerwoord te geven. Ik wil leren Zijn stem te verstaan. De stem die we horen als we de tijd nemen om te luisteren. De stem van onrust en hectiek wil ik loslaten. soms ben ik nog altijd stront eigenwijs en opstandig en volg ik nog altijd mijn eigen weg, maar ik weet waar ik moet zijn en ik weet  wie ik ben.  Hij houdt van me ondanks dat.

 

who’s in controle?

Aan alle kanten komen we verleiding tegen in ons leven.  de televisie, computer, radio en ook langs de weg  schreeuwen teksten naar ons hoe belangrijk financiële zekerheid is  en ook  ons uiterlijk is volgens deze bronnen  enorm belangrijk. 

Wat is belangrijk?

Wat is er nu werkelijk belangrijk in dit leven. hoe belangrijk is financiële zekerheid nu helemaal? Of hoe belangrijk is het om er goed uit te zien? en wellicht kun je zelf nog  een aantal factoren  toevoegen.  Hoe belangrijk is een huis, een auto?   hoe belangrijk is aanzien, seksualiteit, of wat anderen van je vinden?  

Ergens  geloven we soms dat we in ons rusteloos leven enige zekerheden in kunnen bouwen. Ergens denken we dat we  controle kunnen uitoefenen op  ons leven. misschien is dat zelf s ook wel zo. Misschien is het inderdaad zo dat we best enige controle hebben op bepaalde zaken in ons leven. we hebben de keus om er al dan niet zo uit te zien als de media ons dat opdringt. We hebben de keus om  zuinig te doen met onze  centjes en te sparen voor onze oude dag, maar tegelijk is het de vraag of het ook daadwerkelijk zo is.  kunnen wij dat werkelijk?

Heb jij de controle?

Hebben wij  zoveel invloed op ons leven? hebben wij de controle?  Ik geloof dat we die controle in wezen niet hebben.  wij kunnen in veel gevallen enorm ons best doen, maar als  we ontslagen worden en geen baan meer hebben valt veel van onze financiële zekerheid weg.   Als je een ongeluk krijgt en je uiterlijk is beschadigd dan zijn er gelukkig veel mogelijkheden om je  uiterlijk te corrigeren, maar  hoe ziet het er naar verloop van tijd uit?  Misschien ben je te dik en probeer  je te doen wat je kunt , maar krijgt de kilo’s er niet af. Misschien crasht de beurs wel en is al je geld en wat je hebt niets meer waard. Weg zekerheden

 Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik niet de macht heb om met alles in dit leven te dealen en sterker nog ik geloof dat ook God ons niet overal van verlost.  Toch weet ik dat God me de vrijheid geeft om naar hem te roepen in mijn nood, in mijn angst, in mijn worsteling om perfect te zijn. ik wil alles zo goed voor elkaar hebben en ik streef er naar om het beste te doen voor mijzelf , voor mijn gezin, mijn vrienden, etc… maar kan ik het ook? Kan God het ook? Of is Hij niet bij machte om  in te grijpen in onze menselijke situatie. 

Overvloedig leven

Ik geloof dat God ons soms  beperkt op bepaald gebied om zo onze afhankelijkheid  van Hem te doen beseffen.  Ik geloof niet dat God  het ons aandoet, maar God gebruikt  onze beperkingen op wat voor gebied dan ook om  ons er aan te herinneren  dat we Gods  grote kracht nodig hebben om ons te voorzien. 

God kent ons hart en leven. wil ons overvloedig geven. gaat het dan om geld? Om  mooie spullen? Om gezondheid? Om een mooi uiterlijk? God wil ons de rijkdom geven van het kennen van Hem. hij wil ons duidelijk maken hoe geweldig  het is als we Hem zullen vertrouwen in ons leven.  Hij gebruikt veelal onze zwakheden om tot Zijn doel met ons leven te komen. wanneer we bereid zijn te erkennen dat niet wij de touwtjes in handen hebben, dat wij niet in controle zijn, maar als we Hem de controle geven dan pas kan herstel ook daadwerkelijk plaatsvinden.

Overgave

Dit gaat  stap voor stap. Steeds meer  mogen we aan hem overgeven. Totdat we alles aan hem hebben overgegeven.  Dit klinkt alsof er niets is wat we zelf mogen houden. Het klinkt alsof we slechts mogen geven  en iets doen voor God.  dit is echter  niet het geval. Wanneer wij God ons leven schenken , schenkt hij ons het volle leven terug.  wanneer wij God onze financiële zekerheid geven, geeft hij ons de zekerheid dat hij er altijd voor ons zal zijn. wanneer wij onze  de controle  over geven over  wat wij belangrijk vinden dan zal hij  het filteren en laten zien wat werkelijk belangrijk is voor ons.

Wij willen vaak graag  verlost worden van onze zwakheden, maar God wil juist in onze zwakheid werken  en ons genade schenken. juist door onze zwakheden heen wil God laten zien  dat wij anders zijn. dat ons leven meer inhoudelijk is .  dat we niet slechts grote  holle vaten zijn die er leuk uitzien aan de buitenkant, maar dat we misschien niet zo mooi zijn  en zelfs kleiner , maar dat we vol mogen zijn van Hem. God openbaart zich in het kleine , het zwakke, de mindere, de afgewezen, de verlatene, … daarom is het goed om  te ontdekken  dat wij niet hoeven of zelf niet kunnen bouwen op wat we zelf bewerkstelligen. We leven pas ten volle als we leren leven met wie we zijn in Hem.

Loslaten

De vraag is of jij weet wie je bent? maak jij de keus om zelfstandig alles voor elkaar te  boksen of durf je toe te geven dat je zo nu en dan ook hulp nodig hebt. Dat je het allemaal niet alleen kunt. Durf je los te laten?  Vasthouden  aan onze eigen ideeën en doorzettingsvermogen maakt je enorm kwetsbaar  . kwetsbaar om te vallen.  Altijd maar bezig zijn met  wat anderen van je denken , wat  je hebt of hoe je met dingen omgaat maakt je moe en mat .  men ziet je immers niet  zoals je werkelijk bent. je speelt altijd die rol. In Hem mag je echter  totaal jezelf zijn en kun je ook loslaten wat  niet van jou is. Hij zal je geven wat je nodig hebt en  daarin zelfs voldoende om er van te delen met mensen die het minder hebben als jij. 

De vraag is durf jij je zwakheden los te laten en in zwakheid sterk te zijn met Hem?  een heel ander uitgangspunt misschien.  Wellicht is het schaamte die ons weerhoudt van de keus om ons leven te bouwen in afhankelijkheid van God.  het erkennen van het zelf allemaal niet onder controle te hebben. de vraag Hierbij is echter; wie heeft er nu daadwerkelijk de controle? Heb jij de controle over je leven? kun jij zelf het leven aan? ben jij een controle freak? Sommige controle freaks willen alles zelf doen omdat ze denken dat ze het beter kunnen, maar soms is het beter om de controle uit handen te geven aan Iemand die de controle werkelijk heeft. 

Een woord aan jou!

Enkele woorden wil ik tot je richten.

Woorden die je verder tot niets zullen verplichten.

Ik wil er heel graag voor je zijn.

Als je het moeilijk hebt, in je diepste pijn.

Ik wil met je delen in wat je hebt te dragen.

Samen met je huilen zonder iets van je te vragen.

Niet om emotioneel misbruik van je te maken.

Ik zal niet proberen je in de war te laten raken.

Ik wil gewoon de hand zijn op je schouder.

Niet een tegenhouder.

Niet iemand die je zegt wat te doen.

En het gaat me niet om het terugdoen.

Ik wil gewoon tot zegen zijn voor jou.

Je gewoon laten weten hoe veel ik van je hou.

23 sept 2011/HV

Delen of veroordelen?

 

Soms stel ik mijzelf even de vraag opnieuw. De vraag of ik nu werkelijk om mensen geef of dat ik graag mijn mening of mijn visie op zaken doorgeef aan anderen? 

Mensen denken soms verschillend over zaken. ik heb laatst nog gehoord van iemand dat  we verschillend over dingen mogen denken, maar dat we in hoofdzaken  toch op een lijn zouden moeten zitten.  is dat dan  de hoofdlijn die deze persoon als hoofd lijn ziet of is dat dan de hoofdlijn  die ik als  dusdanig zien of is dat de hoofdlijn die God stelt? 

De hoofdlijnen

Bewust schrijf ik het op deze manier. ik geloof namelijk niet dat de hoofdlijnen die ik  naleef  ook voor iedereen altijd gelden.  Ook geloof ik niet in de hoofdlijnen van anderen voor mijn leven. ik wil ook niet de hoofdlijnen volgen van wat andere mensen zeggen dat het de hoofdlijnen van God zijn.  zelfs wanneer iemand tot mij zou zeggen dat God tot hem gezegd zou hebben, op wat voor manier dan ook, dat ik op een bepaalde manier zou moeten leven of bepaalde keuzes zou moeten maken in of aangaande mijn leven zal ik dat niet per definitie doen.

Ben ik nu enorm onwijs, opstandig, of  tegen Godswil aan het wandelen in deze wereld? ik geloof het niet. ik geloof dat God tot mijzelf wil spreken en dat ik als uniek mens  ook uniek ben in mijn relatie met God. Mijn relatie met God is mijn relatie met God. door Jezus mag ik  tot hem komen. ik  mag tot hem komen zoals IK ben. niet zoals een ander zegt dat ik zou moeten zijn of zoals een ander denkt dat het zou moeten zijn, maar Ik mag gewoon komen zoals ik ben. jij mag  tot hem komen zoals Jij bent.

Anders dan verwacht

Wat ook zo geweldig is aan God is dat Hij zijn zoon voor mij heeft gezonden. Een totaal andere invulling dan wij mensen van God hadden verwacht.  Hij kwam ook op deze wereld in een totaal andere hoedanigheid dan  we ooit hadden kunnen voorspellen en op een plek waar we Hem niet direct zouden zoeken.

 Jezus zocht mensen op die  door anderen  verguist werden. Hij sprak mensen aan die anders waren  die zich niet hielden aan allerlei regels en  wetten, maar  die oprecht  naar hem verlanden. Die verlangden om geliefd te zijn. die zochten naar de waarheid in persoon.  Jezus   liet zichzelf  als zodanig aan hen zien.  mensen die het allemaal voor elkaar dachten te hebben op zowel spiritueel vlak als financieel vlak hadden het moeilijk om Hem te vertrouwen  en in Hem te geloven.  Hun geloof was misschien wel meer op hun spirituele waarden gericht  of op het financiële dan op God.  Jezus sprak woorden die Hij van God gehoord had. die woorden wil God ook tot ons spreken.  Woorden van liefde en erkenning. Hij weet wie we zijn. hij kent mij en hij kent jou persoonlijk. Hij weet wie je bent en ook wat je nodig hebt.

bemoedigen

Veel mensen  willen graag anderen vertellen wat ze nodig hebben. soms maak ik me daar ook schuldig aan. ik wil echter graag een bemoediger zijn ik wil de moed hebben om in de ander te geloven. Ik wil ze vertrouwen in hun persoonlijke keuzes voor hun eigen leven. soms  denk ik anders over  dingen en ik wil daarover best het gesprek aangaan, maar ze niet oordelen over wat ze wel of niet  geloven.

Ik wil niemand veroordelen omdat ze anders zijn of omdat ze dingen doen waarvan ik  of anderen vinden dat ze eigenlijk niet zouden moeten. ik wil hen lief hebben en hen ontmoeten zoals ze zijn. in hun diepe dalen , in hun vriendschap, in hun leven, in hun zijn, in hun verslaving, ik wil met hen delen van wat ik heb ontdekt, maar ik wil ook naar hun verhalen luisteren en hen in mijn hart sluiten.  Ik wil met hen samen onderweg zijn ook al denken we misschien verschillend.

(Veroor)delen

Ik keer mij af van gelovigen die niet oprecht in gesprek willen met anderen of met mij omdat ze denken de antwoorden op alles al te weten. Ik sluit me af voor  vooroordelen en  Bijbelteksten die  misschien bewust gekozen zijn, maar die meer kapotmaken dan helend zijn.  ik geloof dat God ons gemaakt heeft om relaties te hebben . relaties met  de mensen om ons heen. Als we met anderen in relatie zijn  en ons hart voor hen klopt, klopt ons hart  voor Hem die ons werkelijk lief heeft gehad topt de dood. Wij hadden het niet verdiend om kinderen van God genoemd te worden, maar we zijn het toch. Dit is toch geweldig nieuws . laten we Gods liefde delen met  elkaar, met anderen, mniet onze vooroordelen.

Een nieuwe ID.

 

Het leven kan geweldig mooi zijn, maar soms ook bitterhard.  Onrechtvaardig soms. Helaas is alles in het leven niet rechtvaardig te noemen, anderzijds kun je het ook zien als werkelijk geluk. Immers wat nu als we echt rechtvaardig behandeld zouden worden?  als  er een rechtspraak zou zijn en we  aan de waarheid werden gespiegeld. Hoe zouden we dan geoordeeld worden?

Rechtvaardig?

Ik weet dat ik van mijzelf niet rechtvaardig ben en dat ik ondanks dat ik weet dat ik bepaalde zaken anders had moeten doen ik toch verkeerd gehandeld heb.  in sommige zaken heb ik zelfs zo enorm fout gehandeld dat ik het nooit meer goed zou kunnen maken.  ook naar mij toe is dat gebeurt dat ik  niet wist hoe ik er mee om moest gaan.  dat ik  graag wilde dat het goed zou komen maar dat het  menselijk gezien onmogelijk was. Soms loop ik nog tegen deze dingen aan.

Gelukkig is God  rechtvaardig en goed. Hij spreekt recht en niet krom.  Hoewel ik normaal gesproken schuldig voor Hem zou moeten staan is mijn schuld weggedaan omdat Ik met Jezus ben gestorven en een ander leven  ben in gegaan. Ik heb als het ware een ander paspoort gekregen.  Ik heb als het ware een nieuwe identiteit. Een nieuw leven. ik  sta onder  een andere overheid.

Inzicht, zalf

Jezus woorden en daden maken dat ik recht en zelfverzekerd kan staan in deze wereld. Jezus is  degene die mij ondersteunt, draagt zelfs, als ik het moeilijk heb.  zijn woorden zijn zalf voor het hart. Het verzacht niet alleen de wonden , maar ze helen ook waar we beschadigd zijn.

Het leven  is niet altijd gemakkelijk. Jezus woorden geven ons echter inzicht  in wat werkelijk belangrijk is.  Zijn woorden zijn woorden van eeuwig leven. wie we ook zijn en wat we ook gedaan hebben we mogen altijd bij Hem komen. we mogen Hem ontmoeten.  als we bereid zijn om Zijn leven in ons leven te laten werken, wanneer we bereid zijn naar Hem te  luisteren en te doen wat Hij door zijn Geest tot ons zegt veranderen we.

veranderen

Veel mensen  bidden dat de wereld zal veranderen of dat anderen rondom hen zullen veranderen. er zijn er zelfs die bidden dat God zou moeten veranderen misschien, maar  laten we vooral bidden dat God ons hart veranderd. Dat we werkelijk liefdevol  en genadig zullen zijn. dat we bereid zijn anderen te vergeven. dan zal herstel van ons hart het gevolg zijn en we zullen stukje bij beetje  steeds dichter tot eeuwigdurende liefde naderen.  Wanneer wij ons op Hem richten, met onze gedachten en  ons hart  Zijn woord in ons opnemen en ze proberen na te leven vanuit een oprecht hart dan zal God bijzonder dingen in ons leven gaan doen.

Hier voel ik me thuis!

 

Soms  zie ik als een berg op tegen bepaalde dingen. Achteraf valt het dan best mee of  was het eigenlijk soms ook nog eens best erg leuk.  Mijn karakter is over het algemeen wat aan de zware kant.  Ik hou gewoon niet zo van het onbekende. Ik onderneem wel stappen in het onbekende, maar dan kost dat me meestal best wat extra energie. ik ben een introvert. hoewel ik ook duidelijk extraverte trekjes heb zo nu en dan.

mijn lief en ik  zijn beide  anders. Gelukkig! 😉

Andere mensen, mijn vrouw is bijvoorbeeld zo iemand die het niet uitmaakt  of dingen nu nieuw zijn of niet. ze zien niet op tegen het ontmoeten van mensen die ze niet kennen of heeft geen schroom om zomaar iemand  aan te spreken. Het liefst zou ze wellicht altijd maar bezig zijn met  van alles en nog wat. ze is duidelijk een extravert  type.

Ik zelf zit graag in mijn vertrouwde omgeving. Ik verkeer het liefst in kringen die ik ken, met mensen die ik liefheb. Mijn vrouw doet dit ook graag, maar mag heel graag de deur uit. Sterker nog, als ze de kans krijg is ze ergens anders dan achter het fornuis. Dat is in ons huis eigenlijk meer mijn taak geworden.  geen probleem hoor. Ik vind het fijn. 

aanvulling

Wat mooi is dat eigenlijk dat mensen elkaar zo kunnen aanvullen.  Zo kunnen we dat gerust noemen. Wat als mijn vrouw hetzelfde was als ik. wat een saaie boel zou dat worden zeg. Zelden nieuwe mensen ontmoeten, nooit meer echt uitgaan of dingen doen  waar je  tegenop zag. Ze vullen we elkaar prachtig aan.  we stimuleren  elkaar.  ik  haar om gewoon eens s’avonds gezellig op de bank te zitten  en zij mij om zo nu en dan toch eens de deur uit te gaan.

Ik heb  het allemaal wat zwart wit geschetst natuurlijk. Ik geniet  natuurlijk ook van het ontmoeten van nieuwe mensen en  maak graag vrienden, maar ik heb er allemaal gewoon wat meer moeite mee.  Mijn vrouw lijkt het allemaal gewoon veel gemakkelijker af te gaan. 

De gemeente

In de gemeente (de kerk van Christus)zou het ook zo moeten zijn. iedereen vult elkaar aan. de een is de hand en de ander de voet.  Wat is het fijn dat er mensen zijn die  het fantastisch vinden om op een podium te staan zingen en anderen die het woord willen en kunnen verkondigen. Wat is mooi dat er mensen zijn die juist veel meer verstand hebben van financiën en anderen die  goed leiding kunnen geven.  ieder heeft zo zijn taak. Ik zelf geniet het meest als ik in gesprek ben met mensen die het moeilijk hebben. niet omdat ik zo zwaar op de hand ben, maar omdat ik het idee heb dat juist deze groep mensen  het meest kwetsbaar is en veel heeft te geven wat ze zelf nog niet zien. hier voel ik me thuis.

Ik vraag me af of jij je  plek in de gemeente van Christus kent. Waar voel jij je op je plek? Ik heb het dan niet over een bepaalde  kerk of gemeenschap of  zelfs niet een instelling, maar ken jij je plek? Weet jij waar God jouw in het bijzonder voor geroepen heeft? Waar kun jij je invulling geven? of moet ik misschien zeggen aanvulling?  Waar voel jij je thuis?

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,om aan gevangenen  hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’  Lukas 4:18-19

stap voor stap het water in

ik sidder en ik ril.

Ik ril  voor de stap die ik eigenlijk wel zetten wil.

Een stap in het ogenschijnlijk koude water

In het hier en nu , eigenlijk bang voor later.

Wat zal het me brengen en hoever moet ik gaan?

Durf ik de eerste stap te zetten of blijf ik hier nu staan?

De stap nu maar genomen

Het is net voorbij mijn enkels nu gekomen.

Ik huiver nog een beetje en wordt een beetje stil

Denk goed na of ik eigenlijk wel verder stappen wil.

Voor ik het weet  staat het water tot mijn midden.

Nu word het heftig ik begin te bidden.

Het lijkt wel pure waanzin.

ik loop het water stap voor stap steeds verder in.

Water stijgt me langzaam tot de lippen.

Ik proef het zoete water dat ik inmiddels al kan nippen.

De golven slaan als een wilde over me heen.

Ik kan het niet meer houden ik blijf niet op de been.

Water, fris en heerlijk tegelijk.

Ik wordt meegevoerd tot ik de oever eindelijk bereik

Prachtig mooie bomen aan  de waterkant,

vol met de allermooiste vruchten waar ben ik nu dan weer beland.

schoon en fris, gereinigd  zit ik het groene gras,

ik zou geen plekje weten waar het beter was.

18 Sept 2011/HV

Ik ben Jantje ongeduld!

 

ik kan soms zo enorm ongeduldig zijn.  geduld is een schone zaak zeggen we vaak, maar ik denk dat het misschien ook een beetje te maken heeft met de tijd waarin we leven. of  is dat gewoon een excuus misschien. 😉 .

test met kinderen

in een artikel van Gary Chapman las ik over een studie die 40 jaar geleden werd gehouden met kinderen van 4 jaar . de kinderen werd een snoepje voorgehouden en  gevraagd of ze een snoepje wilden, maar ze mochten ook een kwartiertje wachten en dan kregen ze er twee.  Een derde van de groep kinderen  wachtte liever en kregen zoals beloofd de twee snoepjes. De beloning voor hun geduld.

Je ziet dat degene die gewacht hebben zich op  bepaald gebied beter ontwikkelen. Ze  hebben gemiddeld meer zelfvertrouwen en zijn  beter te vertrouwen. Ik heb geen idee hoe het is getest en ook niet hoe de termijnen liggen en wat de precieze uitkomst nu werkelijk is, maar wat blijkt is dat mensen met geduld voordeel hebben in  dit leven.

Korte termijnoplossing

Ook in het Bijbelboek spreuken zie je dat het goed is om geduldig te zijn.  je moet zelf maar eens op zoek gaan.  waar het omgaat is dat we wanneer we  ongeduldig zijn veelal voor de korte termijnoplossing kiezen.  We kiezen voor dat wat  op dat moment ons voor het moment, direct dus, bevrediging schenkt.

Korte termijn oplossingen geven  vaak voor het moment vreugde of rust, maar tegelijk  kom je er na een tijd je achter dat je  meer had kunnen hebben als je  Andere keuzes had gemaakt. als je een kwartiertje had gewacht , had je een snoepje meer gehad. Had je langer kunnen genieten van het lekkers.  Jammer!

rendement

Veel mensen zijn ongeduldig. ik ben daar dus een van. Ook als christen heb ik soms moeite geduldig te zijn. wanneer ik in een moeilijke tijd zit dan bid ik soms of God me wil helpen, maar kom er vaak achter dat ik een horloge heb( bij wijze van spreken dan), maar dat God  de tijd heeft. God is geduldig en geeft wanneer de juiste tijd  is gekomen. Hij kijkt wanneer zijn zegen het meeste rendement heeft. 

Het gaat God niet om geld. God wil dat we zijn zegen maximaal kunnen ervaren. Soms moeten we nog dieper gaan op een bepaald moment  in het leven om zo Gods zegen ten volle ook te zien.  soms laat God bepaalde dromen in ons leven stuk gaan om zo te laten zien dat Hij veel meer voor ons in petto heeft dan onze persoonlijke dromen en ambities. Gods droom voor ons is zoveel meer dan  een bepaalde gelukkig e tijd,  hij heeft ons welbevinden voor de eeuwigheid op het oog.

Je dromen en ambities voorbij.

Gods droom voor ons leven  heeft weinig te maken met  financiële voorspoed, al geloof ik dat ook God daarin wil zegenen, maar God kijkt naar het groter geheel. Het is God altijd te doen om relaties.  In de eerste instantie jouw en mijn relatie met Hem, maar ook onze relaties onderling en de relatie met onszelf.

Wanneer wij in alle hectiek de rust zoeken in bijvoorbeeld in voldoening op ons werk, als we  financiële zekerheid als basis voor ons geluk zien, dan is  dat geluk voor een korte tijd.  we zien het om ons hen gebeuren. Mensen verliezen hun banen en wat is geld nu nog waard? 

zekerheid

De enige zekerheid waar we op kunnen bouwen is God. we zijn veilig bij God. God is stabiel. Wat hij belooft zal Hij ook doen. zijn we geduldig genoeg om er op te wachten?  Niet wachten en niets doen, maar wachten  en  vertrouwen dat wat God zegt goed is.  wanneer we ongeduldig raken laten we bidden om rust en vrede om toch te doen wat hij ons zegt in zijn woord, door zijn Geest.

Jezus zegt dat er een zware tijd zal komen.  een tijd waarin alles wat staat geschreven in vervulling zal gaan.  Misschien dat je er bang van wordt, maar Jezus belooft dat Hij terug zal komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer we op Hem zien  dan zullen we ontdekken dat de verlossing nabij is.

vertrouwen

Geduld  zegt iets over het vertrouwen dat we stellen in God. ik moet toegeven dat ik soms even minder vertrouwen stel op God als in mijn eigen inzichten. Ik weet  de goede antwoorden te geven, maar doe toch wat ik zelf wil. Ik volg mijn eigen wijsheid. Ik heb te weinig geduld om te wachten op het betere, het beste.

Gelukkig kent God me door en door en houdt hij van me. Hij schenkt me zijn liefde al ga ik soms mijn eigen weg waardoor niet hij mij , maar ik Hem te kort doe. Dom genoeg zeg ik  juist vaak God waarom overkomt mij dit of dat, of waarom laat U mij in de steek,  maar uiteindelijk zijn het de gevolgen van  mijn eigen ongeduldige keuzes.  Toch merk ik dat ik hierin groei, dat ik stap voor stap dieper het water in durf te lopen en me steeds meer durf laten meevoeren in de rivier van Gods enorme liefde.

Ik hoop dat ik iets van vrucht kan dragen in de dingen die ik doe ondanks mijn soms ongeduldige karakter. Misschien dat je iets herkent in wat ik schrijf . ik wacht je reactie graag af.

verwachtingspatronen

Of je het nu toe wil geven of juist niet, maar iedereen heeft op de en of andere manier  toch een bepaalde verwachting van het leven. misschien dat je teleurgesteld bent en zeg je dat je geen verwachting meer hebt geef je daarmee aan dat dat in wezen is wat je verwacht. Niets dus.

Wanneer onze verwachting niet meer is dan  niets of niet veel bijzonders, hoe vullen we dan ons leven in?  Als we aangeven dat er geen verwachting is en dat alles  uiteindelijk niets waard  blijkt te zijn zal volgens mij de vreugde van het leven drastisch veranderen. 

kwaliteit van leven

Ik geloof dat wat we  verwachten niet altijd alles zegt over de kwaliteit van leven, maar dat ze wel enorm van invloed is op hoe we in het leven staan. Ook is het zo dat juist wanneer we enorm veel verwachting hebben , onze verwachtingen een enorme deuk kunnen krijgen in het leven als er  iets plaatsvindt wat  al onze verwachtingen de grond in boort.  Wanneer we bijvoorbeeld een partner verliezen of ons werk, ernstig ziek worden, invalide worden, etc…

Er kan van alles gebeuren in  het leven wat ons enorm kan raken en wat van invloed is van wat wij als mensen van het leven verwachten. Positieve gebeurtenissen helpen om positieve verwachtingen te  zien voor de toekomst. Negatieve gebeurtenissen maken vaak dat mensen  het leven niet zo positief meer zien.

doodgaan doen we allemaal!

Wij hebben echter ons  leven niet in de hand.  We kunnen een geweldig leven leiden en plotsklaps kan ook ineens alles voorbij zijn.  niet alles in deze wereld heeft een gelukkig einde. Uiteindelijk zijn voor ons reeds een hoop mensen gestorven en de verwachting is dat dit nog  een poos zo doorgaat met mensen. het is nu een maal zo gesteld dat mensen sterven.  Dat er een eind komt aan dit aardse leven. 

Maar het zou een troost kunnen zijn en je verwachting wellicht  een ander impuls geven als je  dingen in een ander licht kon zien.  God  heeft ons gemaakt.  sterker nog hij heeft heel goed gekeken en gezocht hoe hij jou zou kunnen maken tot de persoon die je bent. hiervoor  heeft hij je bijzondere unieke eigenschappen gegeven.  zelf wat je overkomen is en wat je verwachtingen misschien helemaal op de kop hebben gezet die neemt hij en zorgt dat je er iets van kunt maken wat jou laat groeien tot wie je bent als je het durft toe te laten.

Ik besef dat  sommigen hier moeite mee hebben.  toch  weet ik uit ervaring dat God  alles doet meewerken ten goede zoals men dat in de kerk ook wel noemt. wanneer we er voor kiezen om  dat wat in ons leven  op ons pad komt  te zien in het licht van persoonlijke vorming , dan zie je aan het eind van de tunnel iets moois groeien en  het is licht en het wordt lichter en lichter.

bijzondere verwachting

Ik wil niet zeggen dat God ons iets aandoet om op de een of andere manier met ons in aanraking te komen, maar hij gebruikt het wel. Veel gelovige mensen denken vaak dat hen als christenen niet s ernstig zal overkomen. De praktijk bewijst dat ook christenen gewoon ziek worden , doodgaan, ernstige dingen te verwerken krijgen.  hoe we ermee omgaan  kan het verschil maken van wat onze verwachting is.

Mijn verwachting is wel eens anders geweest als nu, maar ik verwacht dat God bijzondere dingen gaat doen. hij doet ze al , maar hij gaat  veel meer bijzondere  dingen doen in levens van mensen. ik geloof dat God er alles aan doet om jouw hart te bereiken. Ik wil daarin  ten dienst e staan. Ik hoop hiermee dan ook een kleine bijdrage te kunne leveren aan jouw persoonlijke verwachtingen.

ik weet uit ervaring dat ook een christen het dus niet altijd gemakkelijk heeft, maar ik zie inmiddels  hoe bijzonder God kan werken. Ik besef ook des te meer  dat Zijn Koninkrijk  niet een leven na de dood is , maar  dat we e r nu al in kunnen leven door  voor Hem te leven.  als we Jezus kennen en iets begrijpen van Gods liefde voor ons dan veranderd ons verwachtingspatroon wezenlijk. Ik hoop dat jij dit ook kunt bevestigen.