Herken je het. Dat er momenten zijn dat je totaal geen zin hebt om  te bidden. Geen zin hebt om op wat voor manier dan ook in contact te staan met God?  je weet best dat het goed zou zijn om  Hem te ontmoeten, je relatie met Hem  in stand te houden, maar het christelijke leven  lijkt allemaal zo dor en droog te zijn, dat je totaal niet de behoefte voelt om op wat voor manier dan ook met God in contact te zijn. sterker nog  soms voelt het allemaal  misschien zelfs wel als één grote neppe vertoning.

Wat je ook voelt. Hoe je ook tegen bepaalde zaken aankijkt, wat je gedachten ook zijn, toch is het goed om in contact te blijven. Zelfs als ons gevoel en onze gedachten wat dat betreft  niet helemaal meewerken.  Geloven is dan ook misschien  meer te vinden in het ondernemen van actie richting God en onze relatie met hem dan in wat we voelen en denken.

Je zou het genade kunnen noemen als we God in ons leven ervaren. Het is heerlijk als we iets van God ervaren in ons leven of als we in gedachten iets van Hem mogen horen, maar wanneer dat nu iet zo is, is God er dan niet?  of  doen we iets verkeerds? Wil God dan  niets met ons te  maken hebben? God is er nog altijd en veranderd niet van plan. God is misschien van plan ons iets duidelijk te maken  of heeft iets met ons leven voor waar wij tot op het moment nog niets van  ervaren hebben.

Gods stilte zou te maken kunnen hebben  met timing. Timing om ons bewust te maken van onze afhankelijkheid van hem. timing als het gaat om het besef dat we  niet op ons gevoel of gedachten kunnen vertrouwen, maar dat geloof in wezen een werkwoord is. wanneer we dat wat we geloven uitwerken in ons leven gaat dat niet direct gepaard met  een fantastisch gevoel of allerlei fraaie gedachten over God, maar wanneer we  tot actie overgaan komt daar als vanzelf  gevoel en gedachten bij vrij  die ons aansporen om door te gaan en inzichten om te groeien  en lief te hebben.

Onze geestelijke droogheid kan een motivator zijn om te blijven bidden en werken ondanks wat voelen en denken en ons op deze wijze leiden naar een vernieuwde intieme ontmoeting met God. een nieuwe ontmoeting waarin we meer  leren van en over God en onszelf. over  wat onze relatie met Hem ten diepste inhoudt.