totally out of control!

Ken je het gevoel van machteloosheid.  Het gevoel dat je de zaak niet meer onder controle hebt? Dat je je zelf niet meer onder controle hebt. Dat gevoel dat maakt dat we op inadequate manier gaan reageren in situaties. We hebben niet meer de macht , energie, inzicht om de controle in de hand teMeer lezen over “totally out of control!”

liefhebben tot het werkelijk pijn doet.

welke prijs wil jij betalen? lijden?  Afgelopen zondag werd er in de kerk gesproken over de lijdende kerk of zoals Open Doors het noemt de vervolgde kerk, waarmee zowel de vervolgden als de vervolgers aandacht krijgen. Mede door het volgende  bericht wat ik op Facebook las bij Wilkin van der Kamp: Als je voor hetMeer lezen over “liefhebben tot het werkelijk pijn doet.”

wie is de zondebok

  Leviticus 16:20-22 Het is te hopen dat mensen die we pijn hebben gedaan beter over ons gaan denken nadat we onze oprechte verontschuldigingen hebben aangeboden. Er zullen er wellicht bij zijn die het geen optie vinden  ons te vergeven. Wat we ook doen ze zullen ons als zondebok blijven zien. Jezus was de bokMeer lezen over “wie is de zondebok”

(on)bewuste fouten

Leviticus 4:1-28 Wanneer we ontdekken  dat veel zaken uit ons leven  buitensporig zijn geworden, waarbij we misschien zelfs gewonden zijn gevallen, komen we op een punt om ons te realiseren dat er ook momenten waren waarin we anderen misschien niet opzettelijk pijn hebben gedaan, maar dat het wel is gebeurt. Daarom zullen we toch verantwoordelijkheid moeten nemen om onze verontschuldigingen aan te bieden voor dingen die we anderen hebben aangedaan. bewust of onbewust Toen God ons de wetten van Mozes gaf  , de tien geboden, gaf Hij ook instructies hoe mensen er mee om moesten gaan. Hierbij doel ik dan op de intentie. We kunnen lezen in het gedeelte datMeer lezen over “(on)bewuste fouten”

Ik moest presteren

Stap voor stap leren we lopen. Met vallen en opstaan. De ervaringen die we gaandeweg in het leven opdoen vormen mede ons gedrag. Ze beschermt ons in veel gevallen tegen allerlei invloeden. We willen niet gekwetst worden of pijn lijden. Voor veel mensen zijn bepaalde ervaringen dusdanig heftig dat de keus om te vallen enMeer lezen over “Ik moest presteren”

er zijn gewoon geen woorden voor!

Sommige zaken in het leven zijn bijzonder ingrijpend. Ze kunnen zelfs zo enorm  pijnlijk zijn en zoveel leed veroorzaken  dat men nauwelijks nog in staat is staande te blijven, laat staan dat werkelijke intimiteit en relaties nog mogelijk zouden zijn. Ik ontken alles Het lijkt op zulke momenten haast noodzakelijk om maar net te doenMeer lezen over “er zijn gewoon geen woorden voor!”

verwacht het onverwachte

weten en verwachten Lezen 1 Johannes 5:11-15 “heer reinig mijn hart, mijn leven van alles wat mijn relatie met U, mijn groei en mijn herstel in de weg staat”. twijfel Hoe vaak hebben we deze woorden al naar God uitgesproken? Kunnen we deze woorden uitspreken en er ook op vertrouwen dat God ze hoort, verhoort?Meer lezen over “verwacht het onverwachte”

laat je zelf zien!

verandering van attitude Filippenzen 2:5-9 Het is niet gemakkelijk om God te vragen onze tekortkomingen, ons falen, onze pijn te verwijderen. We proberen ons vaak te verstoppen achter muren die ons allereerst bescherming boden, maar die op een gegeven moment in de weg zijn komen te staan om onszelf te kunnen laten zien zoals weMeer lezen over “laat je zelf zien!”

durf jij het te accepteren?

we hebben genade nodig om de waarheid aan te kunnen. Romeinen 3:23-28 Wanneer we God vragen ons leven op te schonen, moeten we wel weten wat er opgeschoond zou moeten worden in ons leven. We weten allemaal wel dat er  bepaalde zaken uit ons leven niet deugen en zouden moeten verdwijnen. tekortgeschoten we zijn tekortgeschoten Meer lezen over “durf jij het te accepteren?”

heeft Carl Rogers gelijk?

“het meest persoonlijke is ook het meest universele” Ik ben een tijdlang behoorlijk van de kaart geweest. Uitgeblust. Teleurgesteld. Ik heb me enorm afgewezen gevoeld en verbitterd geraakt. Eindelijk krijg ik mijn gevoel weer terug. ik word weer geraakt door het goede in deze wereld. door de goede intenties van mensen, maar ook God raaktMeer lezen over “heeft Carl Rogers gelijk?”