Why God? Why?

Wanneer iemand ziek wordt of het enorm moeilijk heeft op wat voor terrein dan ook, komt ongetwijfeld bij de meeste mensen de vraag; “God , waarom overkomt mij dit?”

Persoonlijk lijkt me dit een vrij serieuze uitroep een uitroep die we ook in de Bijbel op de een of andere manier vak tegenkomen.  Een vraag die we ook mogen stellen. misschien brengt ons deze vraag  tot een besef dat er een samenhang bestaat tussen, wat Dr. M. J. Paul noemt, geestelijke disharmonie en lichamelijke onbekwaamheid.

bewustwording

Aan de ene kant makt deze vraag ons wellicht bewust van ons persoonlijk menszijn en dat we als mens te maken hebben met zonde. Onze persoonlijke zonde, maar ook de zonde van anderen en de gevolgen van zonde in de wereld.

Anderzijds jan het zo zijn dat we ons af gaan zetten tegen God. we zijn boos op Hem en de omstandigheden. Toch  zullen we ook hier ervaren dat de vraag blijft bestaan . “God , waarom?”

confrontatie

Wanneer we geconfronteerd worden met onze persoonlijke last, onze moeiten , onze strijd met ziekte of andere moeiten die we in 1e instantie misschien niet echt een plaats kunnen geven, komen we toch al gauw op het punt dat we moeten erkennen dat wij veel dingen zelf niet in de hand hebben. in de AA zeggen ze dan dat er een Hogere macht nodig is om ons te bevrijden. Ik zou deze Hogere macht gewoon God noemen , omdat er niets boven God gaat.

Wanneer we vastlopen kunnen we natuurlijk net doen of het er niet is natuurlijk, maar telkens weer zullen  we geconfronteerd worden met dezelfde problematiek.  Wellicht zal de hoedanigheid enigszins veranderen, maar de problematiek blijft het zelfde, maar neemt in  toe in heftigheid.

hartszaak

De genade van genezing die we zo nodig  hebben komt ons niet aanwaaien. Toch kunnen wij zelf  ook niet echt iets doen om onze genezing, herstel te bewerken.  Ik bedoel te zeggen dat we onze knieën kunnen buigen, proclameren, naar de kerk gaan en hoewel dit goede zaken zijn , is het in wezen niet waar het om draait.

In wezen draait het slecht om een ding en dat is  ons hart.  Er is een verband tussen vergeving van zonde en de genade van genezing.  Natuurlijk spelen gebed, proclamatie, kerk een rol, maar in wezen draait het slechts om de belijdenis van schuld. Wanneer we in ons hart ruimte maken voor God. wanneer we Hem, al is het maar voorzichtig, in ons leven toelaten dan zien we dat er een verandering plaatsvindt vanaf dat moment.  er komt verandering in ons denken en ons doen.

We gaan dingen , zaken, situaties bezien vanuit een ander licht en  ontdekken dat ook wij vaak een aandeel hebben in de disharmonie van ons geestelijk leven en de lichamelijke ongemakken die we er door kunnen ondervinden.

de kracht van vergeving

Vergeving is een geweldige gift die we mogen ontvangen van God door het bloed van Zijn Zoon Jezus. Met Zijn dood werd onze schuld betaald, maar tegelijk betekent het ook dat wat wij ontvangen hebben dat we dat ook gaan uitleven, praktiseren in ons leven, waardoor we ook anderen vergeving willen schenken die ons iets  hebben aangedaan.

Tegenwoordig  gaan we vaak sneller naar de dokter dan dat we onszelf onderzoeken.  Toch  kunnen we m.i.  duidelijk stellen dat  veel van onze problemen (al dan niet lichamelijk) voortkomen  uit  geestelijke disharmonie. Veelal zoeken we God niet, maar gaan we liever naar de dokter.  Dat moeten we ook zeker blijven doen, maar misschien  zouden we ons meer bewust moeten worden van  de zonde in ons persoonlijk leven. of onze zondige manier van leven.

voorbeelden

Dat gaat verder dan we  zelf in de gaten hebben. enkele voorbeelden: veel depressies  kunnen voortkomen uit  het niet willen vergeven van  degene die ons iets hebben aangedaan. Hartfalen  kan voortkomen uit het feit dat we we onszelf volproppen met  allerlei vet en ongezond voedsel waar we dan ook nog een zegen voor durven vragen. Longziektes doordat we roken of  meeroken. In dit laatste geval blijft het zonde al doen we het niet zelf, maar wordt het ons aangedaan. 

Bovenstaande zijn slechts voorbeelden en ik wil niet zeggen dat het per definitie zo is.  we moeten natuurlijk gewoon naar de dokter blijven gaan . ik geloof  zelfs dat veel mensen  zichzelf tekort doen door niet tijdig naar de dokter te gaan. ook dat is  zondig te noemen omdat het onszelf , maar ook onze naaste tekort doet.

onderzoek jezelf

Wat ik probeer duidelijk te maken is  dat we  tot de erkenning zouden moeten komen dat wij zondige mensen zijn en dat derhalve we ook zondig gedrag hebben dat ons ziek maakt op wat voor manier dan ook.  We moeten niet te nonchalant omgaan met ons persoonlijk de gevolgen daar van, maar  met God spreken over  de situatie waarin we ons bevinden. Onszelf onderzoeken en het bij hem brengen.  Hij weet hoe we met zaken zouden moeten omgaan.

Wanneer we gezonder zouden leven, mensen leren vergeven, wanneer we ons meer zouden richten op  Gods plan voor ons leven zullen we gaan ontdekken dat God ons wil genezen en bevrijden. Dat Hij ons opricht  waar we gevallen zijn. dat Hij onze dorst wil lessen. Hij is de Heelmeester.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s