maximaal leven

God zij dank!

Ben op dit moment even aan het mijmeren over wat er allemaal in hoog tempo in een mensen leven allemaal voorbij raast. Allerlei zaken die prachtig zijn, maar ook die werkelijk niet leuk zijn.

Als ik zo mijn gedachten de vrije loop laat denk ik aan hoe ik  mijn vrouw ontmoette, mijn kinderen kreeg, aan mensen die overleden zijn en waarvan ik weet dat sommige bij God zullen zijn, maar ook van sommige waarvan ik het werkelijk niet weet.  Dat ik mijn kinderen groot zie worden, verkering zie krijgen en  afstuderen. Ik ben werkelijk trots op mijn kinderen. Hoe veel verschillende banen ik heb gehad en hoe gekomen ben waar ik nu ben.

de verwachting voorbij

Dit is natuurlijk nog maar een paar regels van een leven die zoveel meer omvat dan dat. Wat kan het leven anders lopen dan je had gedacht. Mijn  leven is heel anders gelopen dan ik had gedacht en ik geloof dat alles waarschijnlijk ook anders zal blijven lopen dan ik nu in mijn gedachten heb. 

Er waren hoogtij dagen. Dagen waarin ik God bejubeld heb over wat Hij mij gegeven heb, maar ook dagen dat ik God haast vervloekte om wat mij overkomen is.  harde woorden wellicht, maar in mijn geval is het werkelijk waar.

de zelfde nu en voor altijd

Toch is God altijd dezelfde gebleven. Hij was onveranderlijk en zijn trouw is niet  te omschrijven. Altijd was Hij daar weer als ik Hem nodig had. wanneer het werkelijk donker was en ik het echt niet meer zag zitten was hij er. Was er altijd weer dat lichtpuntje in de verte, hoop. Was er altijd weer een mogelijkheid om toch weer een stap te kunnen zetten. Een licht op mijn pad was er altijd iemand om mee te praten zelfs als vrienden mij in de steek lieten. Hij was er altijd.

Ik kan je niet vertellen , maar probeer het toch, hoeveel ik van God houdt. Ik kan je niet vertellen hoeveel hij van jou houdt. Als God in staat is om van mij te houden met al mijn fouten en gebreken, met  mijn opstandig gedrag, met mijn verslavingen, mijn afhankelijkheid van anderen, mijn vluchtgedrag, mijn ….. dan kan het niet anders dan dat Hij ook van jou houdt.

de ontmoeting

Ik geloof in ontmoetingen. Niet voor niets schrijf ik er regelmatig over.  Ik geloof dat God ons wil ontmoeten. dat God ons wil raken, omarmen, je kussen zelfs, een klop op je schouder wil geven en tegen je zegt hoeveel Hij van je houdt.  Daar hoef je niets voor te doen dan je zelf openstellen . dat is namelijk waar het in ontmoetingen om gaat. Werkelijk openstaan voor God, voor de ander en voor jezelf. wanneer we ons werkelijk openen voor Hem en van daaruit naar de ander , dan kan het niet anders zijn dat je God werkelijk zult gaan ervaren in je leven.

Soms ga je wellicht door hele moeilijke tijden, soms zie je God in de grootheid van een kind bijvoorbeeld. Hij is zo geweldig dat ik je dit gewoon nog eens zeggen wil. God Houdt van Jou!God zij dank voor wie jij bent!

Advertenties

je hoeft niet overal de hand in te hebben.

Lezen Jeremia 18:1-6

in stap 7 vragen we God om onze tekortkomingen weg te nemen. Dat betekent dat we de controle van ons leven uit handen geven. Dit is moeilijk voor de meesten van ons, maar wannneer we er klaar voor zijn zullen we het ook aan Hem moeten overlaten.

laat God doen at God moet doen en doe jij wat jij moet doen.

We zijn het natuurlijk gewend om zaakjes zelf op te knappen, maar dat had niet altijd het gewenste resultaat, maar we hadden in ieder geval het idee dat we wat konden doen.  Nu echter moeten we met elkaar afspreken om het juist niet meer te doen. We maken de afspraak dat we slechts dat zullen doen wat ook daadwerkelijk kunnen doen en we laten God doen wat we zelf niet kunnen. Om het nog sterker uit te drukken: bemoei je niet met Gods werk, je hebt genoeg aan je eigen werk.

God laat zich niet voor een karretje spannen, daarom speelt nederigheid en overgave ook zo’n rol op deze weg naar herstel en bruikbaarheid. God zei tegen Jeremia om naar een pottenbakker te gaan en daar te leren hoe bepaalde dingen in elkaar steken.

wij hoeven niet overal een hand in te hebben.

Jeremia zag de pottenbakker aan het werk, maar de pot die Hij aan het maken was er niet zo uit zag als de pottenbakker van plan was. Toen nam de pottenbakker de klei opnieuw en  maakte er een totaal andere vorm van als voorheen. Het beeld hierbij is: God kan doen wat Hij wil. Wij zijn als klei in Zijn hand.

Wanneer we ons met Gods werk gaan bemoeien zal de pot niet worden zoals God het had bedoelt. er is geen discussie mogelijk. De pottenbakker bepaald de vorm. Zouden wij tegen God kunnen zeggen wat te doen? Hoe we er uit zouden moeten zien? Zouden we Hem moeten zeggen wat de bedoeling van de pot is?

overlaten aan de Maker

Als we ons leven in de hand leggen van God de pottenbakker, zal Hij ons vormen zoals Hij denkt dat het beste is. Laten we ons in nederigheid laten vormen. Hij is de maker en wij zijn de klei.

Ons leven kan grotendeels hetzelfde zijn of totaal veranderen. Wij kunnen kiezen voor een nieuw leven een leven in afhankelijkheid van de maker.  Wij kunnen Hem vertrouwen . Hij is de ambachtsman en weet wat Hij doet. Hij zal ons vormen, vernieuwen zo vaak als nodig is, maar we moeten weten hoe meer wij ons bemoeien met het werk des te vaker zal het klei opnieuw op de tafel moeten om te worden hervormd.

Wat God doet doet God goed. we mogen weten dat we mooier en beter zullen worden als we hem het werk laten doen. Als God een kan of vaas van ons maakt is het doel van ons leven gevuld te zijn met water. De zegen is dan een bos bloemen of iemand te drinken kunnen geven.

Heer leer me om me niet met Uw werk te bemoeien en de rust die dat geeft te accepteren. Ik ben die vrijheid en rust niet gewend. Heer maar U weet beter als ik wat het beste is en U wilt me vormen. Ik mag tot het doel komen, leer me dat te accepteren . amen

laat je geen oor aannaaien!

Er zijn van die mensen die  altijd precies weten wat God bedoeld.  Zo ook afgelopen zaterdag zou volgens Harold Camping ,de dag des oordeels zijn.  de gemeente van Christus zou worden opgenomen. 

Ik wil verder niet zo veel kwijt over de opname of over wie al dan niet behouden zullen zijn. best goed misschien om daar eens over na te denken, maar  waar ik het over wil hebben is dat veel mensen denken Gods wil te kennen.

God zei tegen me…?

ik weet niet of je de uitspraak wel eens gehoord dat iemand zei”God heeft me  gezegd dat…”of  “God zei me dat jij….”.

Laat ik voorop stellen dat Ik geloof dat God spreekt.  Ik geloof dat Hij dat doet op vele wijzen en soms zelf ezels gebruikt om ons bepaalde zaken duidelijk te maken.  toch gaan mij de haren  rechtop staan als iemand met zekere stelligheid bepaalde dingen durft beweren wat God zegt.

Ik geloof in het Woord van God, ook dat niet slechts de Bijbel dat woord is , maar wel dat het daarin toetsbaar moet zijn. ik geloof ook dat anderen  ons mogen aanspreken op zaken met dat als uitgangspunt.

Kapot maken

Wat ik echter  bij ondervinding heb is dat wanneer iemand met  volle overtuiging iets beweert en het komt niet werkelijk uit, dit eigenlijk iets kapot maakt.  Misschien niet in eerste instantie, maar op termijn wel.

Ik bedoel dus te zeggen dat wanneer we met volle overtuiging durven zeggen en beweren dat God  anderen iets te zeggen heeft met onze mond, laten we dan ook zeker zijn omtrent de waarheid.  anders maken we iets stuk.

Veel mensen  die Harold Camping na liepen zijn nu waarschijnlijk  teleurgesteld, verbitterd of  verslagen. Anderen hebben gehoord en er een grap een lachertje van gemaakt. ook daar is iets kapot gemaakt. iets van geloof in de wederkomst van Christus. Zoiets van ; zal het allemaal wel waar zijn?

Er komt meer en meer verdeeldheid als we zaken uitspreken als van God naar anderen toe die uiteindelijk toch niet waar zijn. 

Ik geloof dat we niet te voorzichtig om moeten gaan met Gods woord, maar soms is het beter te zwijgen. 

Een persoonlijk God

Ik geloof dat als God ons iets te zeggen heeft  hij ons ook persoonlijk aanspreekt.  al verstaan we hem niet altijd direct. We weten het zo gauw als bepaalde zaken in lijn gaan lopen. Als  dingen op zijn plaats vallen. Als de tijd rijp is. als God zijn hand in zaken heeft.

God kent ons mensen. Hij weet hoe we het best aangesproken kunnen worden. Hij weet hoe Hij dat het best kan doen en op welk moment. Ik wil niet de woorden van anderen nalopen. Zelfs als Gods Geest ze spreekt tot mensen. Ik zal er misschien wel naar luisteren en er met God over spreken, wanneer  Hij de ander heeft aangeraakt om door die ander tot mij iets te zeggen dan zal Hij zeker  ook tot mij zelf willen spreken. 

God is niet een onpersoonlijk God die bepaalde lievelingetjes heeft.  God houdt van ons allemaal . wij zijn zijn geliefden. Hij houdt van ons en wil ons altijd ontmoeten.   Soms gebruikt Hij anderen om ons iets duidelijk te maken, maar Hij heeft ons ook verstand gegeven en de Bijbel om dingen te onderzoeken.

Laten we daarom  nuchter zijn en waakzaam. En ons geen oor laten aannaaien.

“Ruim baan! maak plaats!”

Jesaja 57:12-19

Al weer een nieuwe stap. Stap 7 . deze stap is een bijzonder stap .het is het keerpunt op de weg naar herstel en bruikbaarheid. Hier zal als het ware een brug geslagen worden tussen het werken aan jezelf en je innerlijke overtuigingen naar de verandering in je gedrag.

vast zitten in de situatie

Onze tekortkomingen lijken ons  vaak vast te houden in zaken die we vroeger hebben gedaan (of juist niet hebben gedaan terwijl we ze hadden moeten doen). Het werken  aan deze stappen zegt niet dat we er al zijn .

misschien vraag je je soms af of God ook daadwerkelijk deel zal uitmaken van jouw innerlijke wereld.  Dat Hij bestaat dat wist je al, dat hij deel wil hebben aan je leven ook, maar zou Hij ook deel willen hebben aan datgene waar je kapotgeslagen bent, waar wonden openliggen?  Zou Hij willen zijn in de smeerboel van fouten, zonden en verkeerde keuzes? Zou Hij je er uit willen halen?

antwoord op je vragen!

“Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk! Verwijder elk struikelblok! Dit zegt Hij die hoog en verheven is, die troont in eeuwigheid.

… met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn opdat de onaanzienlijke geest herleeft. Opdat het verslagen hart tot leven komt”

Verder staat er: “ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen en leiden en hun barmhartigheid bewijzen.”

God is de enige die ons kan helpen de weg te effenen. Hij kijkt er naar uit om onze tekortkomingen te verwijderen en ons de goede richting op te sturen.

Als we nederig toegeven dat we nog altijd vechten met de vele tekortkomingen, zal hij ons verfrissen en de moed geven om door te gaan in het gevecht. Hij laat zich niet verjagen door de domme dingen die we soms doen, maar zal  ons herstellen en bruikbaar maken. Hij leidt ons op deze weg van herstel tot bruikbaarheid. Stap voor stap.

Heer wat een rust geeft dat , te weten dat U nooit opgeeft. Dat u me wil bemoedigen en verfrissen als ik de hoop al lang verloren heb en het niet meer zie zitten. Geweldig Heer dat de weg in mij vrij is door Jezus, zodat ik herstellen kan en bruikbaar kan zijn in Uw koninkrijk, nu. Amen

Why God? Why?

Wanneer iemand ziek wordt of het enorm moeilijk heeft op wat voor terrein dan ook, komt ongetwijfeld bij de meeste mensen de vraag; “God , waarom overkomt mij dit?”

Persoonlijk lijkt me dit een vrij serieuze uitroep een uitroep die we ook in de Bijbel op de een of andere manier vak tegenkomen.  Een vraag die we ook mogen stellen. misschien brengt ons deze vraag  tot een besef dat er een samenhang bestaat tussen, wat Dr. M. J. Paul noemt, geestelijke disharmonie en lichamelijke onbekwaamheid.

bewustwording

Aan de ene kant makt deze vraag ons wellicht bewust van ons persoonlijk menszijn en dat we als mens te maken hebben met zonde. Onze persoonlijke zonde, maar ook de zonde van anderen en de gevolgen van zonde in de wereld.

Anderzijds jan het zo zijn dat we ons af gaan zetten tegen God. we zijn boos op Hem en de omstandigheden. Toch  zullen we ook hier ervaren dat de vraag blijft bestaan . “God , waarom?”

confrontatie

Wanneer we geconfronteerd worden met onze persoonlijke last, onze moeiten , onze strijd met ziekte of andere moeiten die we in 1e instantie misschien niet echt een plaats kunnen geven, komen we toch al gauw op het punt dat we moeten erkennen dat wij veel dingen zelf niet in de hand hebben. in de AA zeggen ze dan dat er een Hogere macht nodig is om ons te bevrijden. Ik zou deze Hogere macht gewoon God noemen , omdat er niets boven God gaat.

Wanneer we vastlopen kunnen we natuurlijk net doen of het er niet is natuurlijk, maar telkens weer zullen  we geconfronteerd worden met dezelfde problematiek.  Wellicht zal de hoedanigheid enigszins veranderen, maar de problematiek blijft het zelfde, maar neemt in  toe in heftigheid.

hartszaak

De genade van genezing die we zo nodig  hebben komt ons niet aanwaaien. Toch kunnen wij zelf  ook niet echt iets doen om onze genezing, herstel te bewerken.  Ik bedoel te zeggen dat we onze knieën kunnen buigen, proclameren, naar de kerk gaan en hoewel dit goede zaken zijn , is het in wezen niet waar het om draait.

In wezen draait het slecht om een ding en dat is  ons hart.  Er is een verband tussen vergeving van zonde en de genade van genezing.  Natuurlijk spelen gebed, proclamatie, kerk een rol, maar in wezen draait het slechts om de belijdenis van schuld. Wanneer we in ons hart ruimte maken voor God. wanneer we Hem, al is het maar voorzichtig, in ons leven toelaten dan zien we dat er een verandering plaatsvindt vanaf dat moment.  er komt verandering in ons denken en ons doen.

We gaan dingen , zaken, situaties bezien vanuit een ander licht en  ontdekken dat ook wij vaak een aandeel hebben in de disharmonie van ons geestelijk leven en de lichamelijke ongemakken die we er door kunnen ondervinden.

de kracht van vergeving

Vergeving is een geweldige gift die we mogen ontvangen van God door het bloed van Zijn Zoon Jezus. Met Zijn dood werd onze schuld betaald, maar tegelijk betekent het ook dat wat wij ontvangen hebben dat we dat ook gaan uitleven, praktiseren in ons leven, waardoor we ook anderen vergeving willen schenken die ons iets  hebben aangedaan.

Tegenwoordig  gaan we vaak sneller naar de dokter dan dat we onszelf onderzoeken.  Toch  kunnen we m.i.  duidelijk stellen dat  veel van onze problemen (al dan niet lichamelijk) voortkomen  uit  geestelijke disharmonie. Veelal zoeken we God niet, maar gaan we liever naar de dokter.  Dat moeten we ook zeker blijven doen, maar misschien  zouden we ons meer bewust moeten worden van  de zonde in ons persoonlijk leven. of onze zondige manier van leven.

voorbeelden

Dat gaat verder dan we  zelf in de gaten hebben. enkele voorbeelden: veel depressies  kunnen voortkomen uit  het niet willen vergeven van  degene die ons iets hebben aangedaan. Hartfalen  kan voortkomen uit het feit dat we we onszelf volproppen met  allerlei vet en ongezond voedsel waar we dan ook nog een zegen voor durven vragen. Longziektes doordat we roken of  meeroken. In dit laatste geval blijft het zonde al doen we het niet zelf, maar wordt het ons aangedaan. 

Bovenstaande zijn slechts voorbeelden en ik wil niet zeggen dat het per definitie zo is.  we moeten natuurlijk gewoon naar de dokter blijven gaan . ik geloof  zelfs dat veel mensen  zichzelf tekort doen door niet tijdig naar de dokter te gaan. ook dat is  zondig te noemen omdat het onszelf , maar ook onze naaste tekort doet.

onderzoek jezelf

Wat ik probeer duidelijk te maken is  dat we  tot de erkenning zouden moeten komen dat wij zondige mensen zijn en dat derhalve we ook zondig gedrag hebben dat ons ziek maakt op wat voor manier dan ook.  We moeten niet te nonchalant omgaan met ons persoonlijk de gevolgen daar van, maar  met God spreken over  de situatie waarin we ons bevinden. Onszelf onderzoeken en het bij hem brengen.  Hij weet hoe we met zaken zouden moeten omgaan.

Wanneer we gezonder zouden leven, mensen leren vergeven, wanneer we ons meer zouden richten op  Gods plan voor ons leven zullen we gaan ontdekken dat God ons wil genezen en bevrijden. Dat Hij ons opricht  waar we gevallen zijn. dat Hij onze dorst wil lessen. Hij is de Heelmeester.

 

 

 

een mysterieuze samenwerking.

Filippenzen 3:12-14

Het lijkt onmogelijk om klaar te zijn zodat God alle fouten in gebreken in ons leven kan verwijderen. We weten dat perfectie menselijk gezien onrealistisch is als het gaat om ons gedrag en de keuzes die we maken in dit leven. Met andere woorden zeggen we dus eigenlijk dat wat we doen een doel is waar we ons leven lang aan moeten werken. Een doel die we pas kunnen bereiken in de eeuwigheid.

volhouden

Ik hoop dat je niet teleurgesteld raakt door  wat ik zojuist geschreven heb. Paulus zegt zo iets ook. Hij zegt het ongeveer zo(ff in mijn woorden;-)) ik heb het doel nog niet bereikt, maat ik houdt vol. Ik houdt vol om ooit op een dag dat doel te kunnen grijpen.  Ik ga recht op mijn doel af om die hemelse prijs waar Jezus me voor geroepen heeft te pakken.

Eigenlijk is het een combinatie van een positieve instelling , doorzettingsvermogen en de hoop die Jezus ons geeft. We mogen (misschien zou ik hier, inplaats van mogen, toch moeten neer moeten zetten)ons inspannen met alles wat in ons is en met ontzag voor onze God( Zie ook fil 2:12).

een prachtige samenwerking

Waar we het niet zelf kunnen hebben we de Heilige Geest die ons wil helpen. Hij is het die zowel het willen als het handelen in ons teweeg brengt(fil 2:13).

Wow… wat een prachtig idee van God. Een prachtige mysterieuze samenwerking tussen de mens en God.

stap voor stap

We zullen ons leven lang bezig blijven om stappen te maken. We kunnen  en hoeven niet perfect te zijn, we zouden het niet kunnen ook, maar we kunnen in beweging blijven. Op weg gaan naar het doel. Vooruit kijken en voet voor voet blijven zetten, hoe moeilijk dat soms ook is.

Een leuk woord grapje tot besluit: Wij doen ons best en God doet de rest!

Heer wij kunnen slechts keuzes maken en ons best doen. Heer wil ons helpen op de weg die we gaan om ons doel te bereiken. Het doel wat U voor ons  heeft weg gelegd. Heer open onze ogen en leidt osn aan Uw hand, leer ons de goed keuzes te maken die hiervoor nodig zijn. amen

makeover?

Romeinen 6:5-11

Hoeveel pogingen heb je al ondernomen om van bepaalde zaken af te komen? Kun je ze nog tellen? Weet je nog hoe vaak je gezegd hebt niet meer afhankelijk te willen zijn? En weet je ook nog dat je zei dat je er genoeg van had en er mee zou stoppen en daarna toch gewoon doorging met datgene waar je mee zou stoppen?

frustrerend proberen

Wellicht heb je geprobeerd om jezelf te veranderen, te verbeteren op allerlei gebieden. Je hebt vast en zeker geprobeerd je anders te gedragen, je beter voor te doen dan je eigenlijk bent. Tot vermoeien toe heb je geprobeerd je gewoonten aan te pakken. Te veranderen, te gaan studeren, boeken te lezen, raad te plegen, andere mensen in je leven te laten,  te verhuizen, een andere baan etc.…

Wellicht heb je zelfs wat successen geboekt met je persoonlijke metamorfose op welk gebied dan ook. Toch zijn veel zaken nog altijd een strijd in je leven. Het blijft frustreren als anderen dingen zien die je niet wil laten zien, als dingen niet gaan zoals je eigenlijk had gehoopt. Vooral als het gaat om je diepste verlangens, als het gaat om je hart.

diepgaande veranderingen

Er is een reden om gefrustreerd te zijn. Diepgaande veranderingen kunnen alleen daar plaatsvinden waar je bepaalde zaken ook echt wegdoet uit je leven. Daar hebben we als mens veel moeite mee. We knappen zaken liever op dan ze te vernieuwen. Opknappen is echter meestal slechts een tijdelijke oplossing. Als het gaat om zonde is wegdoen zelfs de enige oplossing.

We lezen in het bovengenoemd gedeelte dat onze zonden , onze tekortkomingen dood gemaakt moeten worden. Dan pas kan er een eind aan  komen .

metamorfose

We kunnen geen verbandjes leggen op onze problemen. Geen pleister plakken om dingen te verbeteren. Zelfs een totale metamorfose draagt nog altijd het oude in zich. We veranderen dan slechts van buiten en niet van binnen. Binnen is waar het in wezen om gaat. Het gaat om onze binnenkant, de kern, het verlangen.

Het echte is echter zozeer beschadigt dat het nieuw moet worden om echt te kunnen leven zoals  het bedoeld is.

Jezus bied ons dat nieuwe Leven aan in al Zijn volheid. Durf je het te accepteren?