Maand: april 2011

het grote gat.

Lezen Romeinen 2:12-15

Iedereen heeft zo zijn eigen maniertjes om een stukje tevredenheid te vinden. De een probeert door middel van tijd en geld te besteden aan het uiterlijk zichzelf tevreden te stellen, een ander zal proberen door zichzelf een pleziertje te doen bijvoorbeeld iets te kopen of een sigaretje te roken, een glaasje bier te drinken, weer anderen doen er alles aan om zich voor anderen maar zo aanlokkelijk te maken, te pleasen of op wat voor manier dan ook,  om op die manier een soort van  vriendschap of relatie te kunnen vinden. Iedereen doet het op zijn manier. Iedereen is bezig om dat grote gat van hun leven te willen vullen. Het grote gat van ontevreden zijn over wie je nu werkelijk bent.

ontkennen

Het is gemakkelijk om het te ontkennen, ook al weet je dat ontkenning  je weer een paar stappen terug zet. Of geeft het misschien aan dat je zover nog niet bent? Iedereen probeert excuses e verzinnen voor hun daden. In ieder geval proberen we allemaal om in ieder geval niet de volle lading van de schuld die op onze schouders rust te hoeven dragen. We willen de last naar anderen over te dragen of het te verschuiven naar een plek waar we er op dit moment in ieder geval  even minder last van hebben.

We willen graag horen hoe goed we het doen op de weg van herstel en bruikbaarheid. Natuurlijk heb je stappen gemaakt en een complimentje is op zijn plaats, maar tegelijk is het daar niet om te doen. Je hoeft niet je best te doen om een zo goed mogelijke score te halen. Het is niet nodig om voortdurend te denken en te rationaliseren.

erkennen

Wij willen altijd maar zaken zo goed mogelijk op een rij zetten, en luister het is goed om dingen op een rij te zetten, maar niet om ze te gebruiken om jezelf vrij te pleiten van datgene waar je schuldig aan bent. Ik begrijp best dat jij net als ik er zo goed mogelijk vanaf proberen te komen. Het liefst zonder kleerscheuren, maar het antwoord op al dit is: STOP!  Stop met het denken en erken dat wat je hebt gedaan.

We zijn uitgerust met een soort van ingebouwd alarmsysteem dat ons te kennen geeft wanneer we fout zitten. We weten wat God ons te zeggen heeft over dingen als goed en kwaad. In stap 5, waar we nu in zitten, willen we stoppen met  de innerlijke strijd en erkennen dat wat fout is ook daadwerkelijk fout is.

onder ogen zien

het klinkteigenlijk best  heel logisch , maar toch proberen we de waarheid  te verstoppen  en willen vaak niet erkennen dat we gewone mensen zijn die ook fouten kunnen maken. we zetten ons daarmee gelijk aan god. We vereren onszelf.

We willen echter God dienen en herstellen om zo meer bruikbaar te kunnen zijn in het koninkrijk van God. Daarom zullen we moeten ophouden met al onze excuses en stoppen met het proberen om zaken met God op een akkoordje te kunnen gooien. Het wordt tijd dat we onder ogen zien en zeggen : IK STOP MET DE EXCUSES, IK BEN SCHULDIG!

Er kan geen echte vrijheid zijn als we onze eigen schuld niet erkennen. Met het erkennen van onze eigen schuld, zullen we onze innerlijke rust hervinden die we ergens , ooit zijn verloren.
 
Lieve Vader, Papa, ik wil me op dit moment uiten. Ik wil alles er uit laten wat er in me is. alle boosheid verdriet, angst en frustratie, de schuld, en de pijn, de jaloersheid, en de bitterheid, alle tragedie van mijn leven, de wanhoop van mijn leven, maar ook alles wat ik heb, mijn leven, mijn kinderen , partner, mijn geluk, mijn liefde en familie….. alles , alles , alles , is van u, ik kan mijn leven niet runnen. Ik kan het niet zonder U, tenminste niet zonder gefrustreerd te raken en /of gek, Heer ik heb van alles geprobeerd, maar ik kan het niet, mijn maniertjes en middelen waren onvoldoende om rust te vinden, om het gat van mijn leven te vullen, Heer help mij en geef me de rust waar ik zo naar verlang, vul het gat van mijn leven en laat het vol zijn met liefde, liefde voor U , voor mezelf en voor anderen. In Jezus naam , Amen 

Bewerk deze post.

de waarheid accepteren

Lezen Handelingen 26:12-18

Het programma waarmee  we werken is een heel proces. We  proberen om zaken te leren als: de waarheid leren accepteren , ons leven en consequenties te accepteren zoals het is, anderen accepteren zoals ze zijn, de keuzes die we in ons leven die we hebben gemaakt te dragen voor wat ze zijn.

het programma is niet zo belangrijk

het kan  niet zo zijn dat we de dingen die ik noem in dit programma allemaal maar zo aan gaat nemen.  het geeft tot nu toe ook slechts een richting aan op weg naar herstel. geen enkel programma geeft herstel als het gaat om de problematiek waar je tegen te vechten hebt. maar  wat zou het mooi zijn als God jou door middel van OVERLEVEN zou aanraken en je een weg naar herstel zou laten zien.  

We kunnen sterk het gevoel hebben dat we  iets zouden moeten doen om vergeving te kunnen ontvangen, inplaats van het te ontvangen ondanks wat we verkeerd hebben gedaan. Het is vaak gemakkelijker om anderen te vergeven dan om zelf vergeving te ontvangen van anderen voor datgene wat we fout hebben gedaan.

confrontatie

Jezus confronteerde de apostel Paulus. Hij gaf hem een missie: sta op ! Jij zult mijn dienaar en getuige zijn! Je gaat naar de heidenenom ze de ogen te openen, zodat ze licht zien in de duisternis. Ik will dat ze mij leren kennen en vergeving ontvangen voor hun zonden en bij het volk van God kunnen horen.

 Het is Gods doel om door het woord ons te bereiken en vergeving te kunnen geven. Dat betekent echter dat onze ogen geopend moeten worden voor de waarheid van ons persoonlijk leven. In de eerste stappen van dit OVERLEVEN programma , stap 1 tot en met 4, zullen je ogen open gaan. hier heb je de tijd om je bewust te worden van je fouten en tekortkomingen.

vergeving ontvangen

stap 5, zal je ogen openen voor wie je werkelijk bent. God wil ons vergeven  als je Jezus wil accepteren als Heer van je leven en gelooft in het volbrachte werk op Golgotha.  we hoeven niet alle twaalf stappen te doorlopen om vergeving te ontvangen.  Je hoeft er niets voor te doen als Hem als je Heer aan te nemen. Op het moment dat je dat doet mag je voor altijd bij Hem zijn. Hij vergeeft je altijd.

Heer ik probeer te ontdekken Wie U bent en ik ontdek dat er niemand is die groter is als U. niemand is meer liefdevol als U niets is mooier als U. Ik hou van U en dank U voor wie U bent. Ik wil mijn hele leven aan U geven. Heer ik belijd dat ik fout ben geweest  en geloof dat U mijn zonden wil vergeven. Amen

 

geestelijke zwaartekracht!

Een mens kan behoorlijk vastlopen in zijn leven. ik weet er van.  We hebben te dealen met de gevolgen  van de zaken uit  ons verleden of we  blijven zitten waar we zitten  met  wellicht kleine ups en downs, maar het ellendig zijn zal  niet zomaar op een dag uit ons leven verdwijnen.

bitter of beter?

Keuzes zijn daarom belangrijk  voor ons persoonlijk groei en hoe we in het leven staan.  We hebben dus de keus om een bitter leven te leiden , maar ook de keus om een beter leven te leiden.

Er zijn om een beter leven te leiden een aantal geestelijke wetten die waar en logisch zijn.  net zo waar als de wet van de zwaartekracht. We kunnen ontkennen dat hier op aarde leven met de zwaartekracht en een steen omhoog gooien en zeggen dat er geen zwaartekracht is, maar de steen komt geheid weer naar beneden.

geestelijke wetten

Veel mensen verwerpen tegenwoordig de onveranderbare geestelijke wetten van God.  veel mensen vinden dat ze zelf mogen bepalen hoe zich te gedragen en dat wat ze doen niet werkelijk verkeerd is zonder zich ooit af te vragen wat God over bepaalde dingen zegt.  Jouw waarheid hoeft de mijne niet te zijn is een uitspraak die dan al gauw op tafel komt.  en ze is ook waar. Mijn waarheid en jouw waarheid  zijn slechts relatief te noemen, maar Gods waarheid is  en blijft zoals ze is, onveranderlijk.

Waar geluk in wie we zijn , in onze relaties met mensen ,in onze relatie met God is onderhevig aan geestelijke wetten.  Veel mensen denken dat ze het geluk zelf kunnen maken in het leven door hun menselijke verlangens na te lopen.  Veelal maken deze verlangens echter juist relaties stuk, je eigen leven stuk en weet je uiteindelijk niet meer wie je bent. 

regels?

God , de Vader, is de Schepper van ons allemaal. Hij is ook de Bron van de wet  in ons. We kunnen ze ontkennen, maar toch zullen wij als mensen telkens weer proberen om tot het werkelijk doel van ons leven te komen.  we kunnen het proberen  en Gods geestelijke aansporingen in ons veronachtzamen en dus ons eigen ding gaan doen,maar uiteindelijk zal het niet de voldoening geven waar in wezen naar verlangen.

De vraag die ik wil stellen is of je leeft naar Gods geestelijke maatstaf of zoals je zelf wil. De keuze ligt bij ons. Willen we zegen ontvangen of verwerpen we haar. gaat het hier om allerlei regels die we moeten hanteren?  zeker niet. het gaat om onze hartsgesteldheid.  wie dienen we?  wie volgen we?

Gelovige varianten

ik denk dat veel mensen best gelovig zijn. veel mensen noemen zich  gelovigen of benoemen zich naar de kerkelijke genootschap waar ze in zijn opgegroeid. ik ben gereformeerd, hervormd, katholiek, baptist, evangelisch…. etc…  anderen noemen zich spiritueel en zeggen in God te geloven of in een godheid of ze hebben een andere variant bedacht of gevonden.

 de vraag is echter of ze ondanks een geestelijke invalshoek , toch Jezus wel werkelijk volgen. Soren Kierkegaard zegt het als volgt( uit het boek volg jij mij , Hans van der Lee):

 ieder moet met het voorbeeld , het ideaal gemeten worden. al dat geklets, dat dit  alleen voor de apostelen , dat  alleen tegen de leerlingen of tegen de eerste christenen, enz., enz. werd gezegd , moet weg. en de navolging  en Christus akls voorbeeld moleten in het licht  worden gesteld . dat ik dan de slechtste van de kals ben of niet overga is iets waarin ik me dan ootmoedig  zal vinden. maar wel zal ik  en iedereen met het ideaal gemeten worden; het ideaal zal vaststellen waar ik sta.

Cum laude

eigenlijk ligt de lat best hoog. het  gaat er echter niet om dat we op de een of andere manier cum laude zullen slagen, maar  dat we ons blijven uistrekken  naar het grote ideaal . Gods wil te doen. we noemen ons niet gelovigen omdat we de leer van Jezus nu zo enorm sympathiek vinden, maar omdat we geloven en weten dat ze waar is. als we dus weten dat ze waar is ,  gelovigen willen zijn is navolging van Jezus de keus waar we telkens weer voor staan.

de keus in deze is dus dat we geloven dat Jezus Christus onze zonden aan het kruis heeft gedragen.  voor mensen een keus die we maar moeilijk kunnen accepteren en dus vaak enorm veel water bij de wijn doen.  Kierkegaard zegt:

de navolging van Christus is het eigenlijke punt waarop elke generatie opnieuw tegenstribbelt.. Hoe sterker op dit punt  accent wordt gelegd, des te minder christenen er zullen er zijn. hoe sterker hier concessies worden gedaan, des te meer worden  er gewonnen voor het christendom: en als het geheel wordt afgeschaft, breidt het christendom zich in die mate uit dat christendom en wereld bijna geheel samenvallen; allen zijn dan christenen, het christendom heeft gezegevierd- dat wil zeggen, is compleet afgeschaft. 

Eigen kracht of toegeven en het wonder verwachten.

wanneer we de keuze maken om de geestelijke wet van God, de norm die Jezus ons voorhield onderuit te halen of te negeren, zijn we weer waar we mee begonnen zijn. we blijven zitten waar we zitten met wellicht slechts kleine ups en downs.

veel mensen zijn geneigd om telkens allerlei beloften uit te spreken naar God om op die manier  geestelijk te gaan leven. ze maken  de keus om God  toe te zeggen om op eigen kracht geestelijk te leven, zeg maar.    ze proberen de overwinning te behalen over de gevolgen van het verleden te behalen door  het uitspreken van zaken waar ze eigenlijk niet in geloven en die ze op eigen kracht niet  kunnen volbrengen.

misschien dat je eens na  zou kunnen denken over het volgende drie basis elementen(uit boek David Wilkerson, hoe het verder ging). geef toe dat je wanhopig bent. dat je alles al geprobeerd hebt en  tot de conclusie bent gekomen dat je het zelf niet kunt. probeer niet op eigen kracht de overwinning te behalen. verwacht een wonder.

vrucht van Wilkerson.

 David Wilkerson is overleden aan de gevolgen van een auto ongeluk.  Beetje vreemd voor mij allemaal.

Ik probeer duidelijk te maken wat ik bedoel. Week of 6 geleden ben ik begonnen  op de Spetse Hoeve als (vrijwillige) werkbegeleider.  Na de afgelopen jaren een beetje vreemde speurtocht te hebben afgelegd  ben ik aangekomen op de Spetse Hoeve. Een boerderij voor mannen die vechten tegen hun alcohol of drugs verslaving.

De Spetse Hoeve is een klein onderdeel van al het werk dat God door   Wilkerson tot stand heeft gebracht.  De Spetse Hoeve is onderdeel van Teen challenge Nederland.  Wanneer je het boek Het kruis in de asfaltjungle van Wilkerson leest kom je tegen hoe Teen challenge is ontstaan en zie je gelijk een klein beetje wie Wilkerson nu precies was.

Ik was  bezig me enigszins (opnieuw ) in te lezen in onderandere  het kruis in de asfalt jungle en ben nu bezig met het boek , hoe het verder ging.  Voor veel mensen was vooral de eerste een  boek(ook een film) die  veel mensen heeft geraakt. Ik herinner me het boek eigenlijk nog van toen ik nog een tiener was. 

Net weer gelezen afgelopen weekend en deze week enkele mensen ontmoet van Times Square Church uit New York die momenteel als vrijwillegers aan het werk zijn  op de Spetse Hoeve  en nu nog geen week verder is David Wilkerson niet meer onder ons.  Ik wens zijn vrouw kinderen en verdere naasten en vrienden natuurlijk alle zegen  van God toe.

Deze man heeft een revolutie ontketend door gewoon te doen wat God Hem zei te doen. door een  navolger van Jezus te zijn en niet een of andere imitator van een beeld dat wij van Jezus hebben.  zijn methode en gedachtegang waren  soms omstreden, maar hij was duidelijk een man Gods.  Iemand die fouten maakte en ze niet  onder stoelen of banken stopte, een man met Passie voor zijn medemens. De man die regelrecht de ontmoeting met mensen aanging zonder te kijken naar afkomst, kleur of religie.

Hij pretendeerde niet dat hij een of ander religieus tovermiddel had.  hij zou het dwaas genoemd hebben om God te gebruiken  voor eigen  eer en herstel, maar Hij vertelde wel van die Ene Macht die wij mogen hebben zodat we vrij en verlost kunnen leven van alles wat ons in dit leven vasthoudt. De kracht van de heilige Geest in ons als we Jezus  toelaten als Heer van ons leven.

kortom het is vremd dat ik sinds kort eigenlijk in aanraking ben gekomen met de vrucht van zijn werk voor God en dat hij er nu ineens zomaar niet meer is.

1,.. 2,… 3,… Ik kom…!

Lezen Johannes 8:3-11

Schaamte is  in het leven misschien wel een van de dingen waar we de meeste moeite mee hebben. Doordat we ons schamen gaan we ons verstoppen. muurtjes bouwen om ons achter te verschuilen.

wegkruipen

Verstoppen kan op allerlei manieren. We kunnen ons daadwerkelijk verstoppen in een huis of achter de bank, wat sommigen doen omdat ze zich schamen omdat de deurwaarder weer eens langskomt bijvoorbeeld, of omdat ze gewoonweg niet gezien willen worden omdat ze een hekel aan zichzelf hebben en zich niet aan anderen willen vertonen.

Anderen verstoppen zich in hun houding, ze gedragen zich  stoer of onverschillig, weer anderen gaan drinken of gebruiken drugs, er zijn vele manieren om je te verstoppen, je kent ze vast wel. Iedereen heeft zo zijn manier om zichzelf af te schermen voor zijn gevoel van schaamte.

Als het gaat om toegeven dat we fout zijn geweest, betekent kwetsbaar zijn . je kwetsbaar opstellen. Je zelf laten zien in een hoedanigheid die je eigen lijk niet durft. We zijn bang dat iemand onze verstopplaats weghaalt en ons openlijk voor schut zal zetten.

veroordeling door anderen

De religieuze leiders en farizeeërs in Jezus dagen, brachten een vrouw bij Hem. Ze had overspel gepleegd. Volgens de wet moest ze gestenigd worden zeiden de schrift geleerden en farizeeërs tegen Jezus. Jezus schreef met zijn vinger in het zand en zei, oke , je mag haar stenigen, maar dan wel eerst degene die nog nooit iets fout heeft gedaan in zijn leven. Langzaamaan gingen de schriftgeleerden en de farizeeërs weg. Jezus bleef alleen achter in het midden van de menigte met de vrouw.

Er zijn mensen die geloven dat Jezus met zijn vingers in het zand een lijst maakte van de verstopte fouten van de joodse leiders. Ik weet niet of het ook daadwerkelijk waar is. Toch geeft het wel een beeld van de persoon die Jezus is. Jezus is eerlijk genoeg om onze zonden naar onszelf te openbaren. Hij is degene die weet wat goed voor ons is.

als we willen toegeven dat we fout zijn geweest moeten we weten bij wie we ons oor te luisteren leggen. Allereerst kunnen we bij Hem terecht, maar het is ook  goed als we iemand  zoeken die we kunnen vertrouwen , een vriend om om mee te delen. Iemand die het wellicht  heeft meegemaakt in het leven, iemand die weet wie Jezus is.

 

 

Heer Ik wil mijn leven delen met U, me niet meer verstoppen voor U. ik wil echter ook graag mijn leven delen met anderen, met iemand die ik vertrouw. Die naar me luistert, maar die ook begrijpt wat ik bedoel, gewoon omdat hij geweest is waar ik ben geweest. Iemand die U kent en van U houdt zoals ik van U houdt. U bent geweldig, ik weet immers dat U me leidt op deze weg. Amen

’t is mijn manier van kijken.

De ontmoeting , gewoon zoals je bent.

Waarom juist zo’n titel voor een site als deze.  als we kijken naar het woord ontmoeten is het mar net vanuit welk perspectief we het bekijken.  Ontmoeten kan betekenen dat we mensen willen ontmoeten. relationeel gezien, maar  het kan ook betekenen dat we niets  moeten maar juist dingen mogen of niet willen.  dat we de keus hebben . de keus om dingen te doen die we willen, maar ook om te ontmoeten, relaties aan te gaan. 

Waarom kies ik nu juist voor deze constructie, behalve dan dat ik het gewoon een hele leuke woordspeling vind is het ook enorm op mijn leven van toepassing. Op wie ik ben.  ik hou er van om mensen te ontmoeten. niet zomaar oppervlakkig iemand kennen, maar  dieper kijken naar wat mensen beweegt.  Een diepere laag van mensen  te zien.  Ontmoeten is verder gaan dan slechts  een groet of weten wie iemand is. ontmoeten is voor mij  het begin van een relatie.

Veel mensen zeggen dat ze iemand  hebben ontmoet. Ik geloof dat we pas iemand werkelijk ontmoet hebben als we een stukje van iemands hart gezien hebben.   Ik hou van mensen die zich durven blootgeven, maar weet ook dat de meeste mensen dit best erg moeilijk vinden.  Ik zelf  vind dit ook niet gemakkelijk.  Toch houdt ik absoluut niet van oppervlakkigheid. 

Dit klinkt waarschijnlijk een beetje zwaar , maar tegelijk gaat het er niet om dat we slechts allerlei moeilijkheden bespreken , maar ook in vreugde kun je de ander ontmoeten. het heeft te maken met hartsgesteldheid en is niet zozeer een moment van klagen ten opzichte van de ander. 

Ontmoeten  is echter ook vrijheid . vrijheid om te doen wat je wil. Leven vanuit  je verlangens. veel gelovigen hebben moeite met  deze zin en zeggen dat christenen toch ook wel van alles moeten. God liefhebben bijvoorbeeld en de naaste liefhebben is ook zo’n voorbeeld, maar toch zijn we daar ook vrij in om het al dan niet te doen.   de vraag is e echter of we wanneer we christus kennen  we  vanuit zijn liefde niet ook de ander werkelijk lief willen hebben en God bovenal.  Het kan volgens mij niet zo zijn dat we  Jezus Christus aan nemen als onze verlosser en Heer en dan niet doen wat Hij ons zegt te doen.

Wanneer we niet doen wat hij zegt uit vrije wil en de overtuiging dat wat Hij ons zegt goed voor ons  is, wat is dan de inhoudt van ons geloof. De vraag is dan of we Christus wel werkelijk ontmoet hebben. of we het hart van Christus wel aanvaard hebben en of Christus ons hart ook heeft mogen  veranderen.  dat is namelijk wat er gebeurt als we ons openstellen voor  een ontmoeting met Hem.   wanneer we ons voor Hem  openstellen zal dat iets teweeg brengen wat zijn weerga niet kent, een wonder en dat  tegelijk eigenlijk zo normaal is dat we het  niet altijd direct als dusdanig herkennen. maar er zal ruimte komen we gaan groeien in wie we zijn, maar ook in kennis van wie Hij werkelijk is.

God wil ons ontmoeten. ons veranderen en ons leren dat we vrij mogen zijn. dat we bijzonder zijn. dat Hij van ons houdt en  ons in de kern van het leven wil veranderen. niet zozeer lichamelijk, al kan dat het gevolg zijn, maar vooral een geestelijke verandering.  Dat is wat ik geloof dat ontmoeting inhoudt.

 

loodrecht leven!

Lezen Amos 7:7-8

De manier waarop we ons leven meten is belangrijk om te kunnen zien of iets goed is of niet. Meetgerei moet geijkt zijn, anders kunnen we niet goed meten. Als we ons dus afvragen waarom er geen vooruitgang zit in waar we mee bezig zijn, zoals dit programma, dan mogen we ons afvragen of het te vergelijken meetmateriaal ook klopt.

in het lood

De profeet Amos zag in een visioen hoe God naast een muur stond te meten met een schietlood? Hij keek of het wel recht was. God zei: ik test de mensen met deze schietlood. Zo’n schietlood is een stuk touw met lood er aan. Als je het touw aan een kant vast houdt en het hangt stil, kun je zien of iets recht is.

Het is een perfect middel om te zien of een gebouw recht is of niet.  Het is belangrijk dat een gebouw recht is. Een recht gebouw is sterk. Een scheef gebouw stort gemakkelijk in. Hoe hoger een gebouw, des te belangrijker is het dat een muur recht is. De muur zou immers in kunnen storten.

goed fundament

Als je dit  doortrekt in het geestelijke, God gebruikt een soort schietlood om ons te meten. We kunnen ons meten aan van alles en nog wat, maar om te weten of iets recht is in geestelijke zin is wanneer we Jezus zien als ons schietlood.

Wanneer we ons leven hierlangs zullen bekijken zullen we zien dat Hij perfect recht is en dat we op Hem kunnen bouwen. Hij wordt ook niet voor niets het fundament genoemd. De rots waarop we kunnen bouwen. Of de hoeksteen.

erkennen

Als we niet meer weten of iets nu wel of niet goed is, kunnen we kijken naar Jezus. Hij is goed. we mogen met Hm spreken, zijn woord lezen, zijn Geest toelaten om ons te laten zien wat te doen.

We moeten echter beseffen dat we eerlijk moeten zijn en erkennen wanneer er iets niet goed gaat.  wanneer we blijven bouwen terwijl er een foutje in geslopen is. De muur van je leven staat als het ware scheef, dan is het gevaar groot dat de hele boel zal vallen. Wanneer we op tijd in grijpen is een val wellicht te voorkomen.

Daarom is het goed om toe te geven aan God, aan onszelf en aan iemand die we vertrouwen wanneer we verkeerd zitten. Erkennen is een geweldige stap voorwaarts op de weg naar herstel, en bruikbaarheid.

Heer U bent geweldig goed voor mij, U kent me  beter dan wie dan ook en U heer Jezus bent recht en goed. ik wil mijn leven meten aan U. maar Heer dat schrikt me ook af, omdat ik weet dat ik bij lange na niet recht ben. Toch wil u dat we gaan bouwen en u wil maken dat dingen recht worden in ons leven. U bent degene die zaken recht kan zetten waar wij fouten hebben gemaakt. Ik wil me niet aan mijn verantwoording onttrekken, maar u vragen me te helpen waar ik het niet kan. Amen  

en dan?…. stilte!

Wat nu? Jezus is er niet meer. hij is dood. Omgebracht. Aan het kruis genageld. In een graf gelegd en nu is het … stil.

Wat moeten we daar nu mee?  Stel dat je met hem  mee gelopen bent en zomaar op een dag lijkt alles in duigen te vallen  je dromen kapot.

dromen zijn bedrog?

Was het een droom? Een zeepbel, en vluchtige gedachte, een verlangen? het leek zo echt, zo werkelijk, zo… ? nu zijn we wakker geworden.  er moet van alles geregeld worden.  terug naar waar we vandaan kwamen? Kan dat dan?  Er is immers zoveel gebeurd.  Maar weer gewoon vissers worden of … ?

Jezus is niet meer! dood! Wat moeten we daar nu mee?  Wat nu ? wat zullen zijn volgelingen zich verslagen hebben gevoeld.  Wat een desillusie. Alles hadden sommigen achter zich gelaten.  Hun hele leven.

alles voorbij!

Hoezo een nieuw leven?  hoezo vissers van mensen.  hoezo verandering? Alle hoop lijkt nu de vervlogen.  Weg. …plop!

Kleine troost. Ze hebben elkaar nog. Ze kunnen elkaar  tot steun zijn, maar het lijkt allemaal zo enorm leeg… het is stil…

Heel veel vragen… geen antwoorden , logisch dat ze verslagen zijn.

Ze begrepen niet hoe het in elkaar zat. Het kwartje was nog niet gevallen.  Wij weten meer . wij kennen de Bijbel er is nog iets op komst. Iets wat zijn volgelingen van toen nog niet wisten.

tussen dood en leven.

Jezus zal weer opstaan.  Jezus volgelingen waren ontredderd, maar wij mogen vol vreugde zijn.  wij weten immers dat de dood niet meer het laatste woord heeft.  God is sterker dan de dood.

Veel mensen zien in Jezus iemand die een goed mens was. Zo goed dat hij bereid was zijn leven , zichzelf te geven voor de liefde. Voor de mensen.  en gelijk hebben ze. Erg nobel allemaal. Jezus ging tot het uiterste.

Tegelijk is het ook een enorme domper. Een zeepbel die geknapt is. een droom in duigen. De tijd die verstreken is en niet meer terug te draaien valt.  Voorbij.  Weg.  

desillusie

Wat een desillusie  is dat. Niet alleen toen, maar ook nu wanneer we niet weten of geloven in dat wat komen gaat. Wanneer we de opstanding van Jezus niet voor ogen hebben.

Immers wat hebben we aan een verlosser die uiteindelijk een levenheeft geleefd dat perfect was , maar uiteindelijk  dood gaat?  Als deze verlosser niet meer achterlaat dan dat? Wat moeten we aan met al dat goeds als uiteindelijk de dood overwinnaar is?

wat nu?

Hoezo we willen op Jezus lijken  als we uiteindelijk na allerlei geploeter en gezwoeg om goed te leven uitkomen bij een voortijdige dood. 

Zonder opstanding lijkt  het allemaal zinloos te zijn. gelukkig weten we dat er hoop is.  Pasen komt er aan.  er is hoop. Het goed overwint. Liefde  is overwinnaar.  Hij leed. De dood heeft niet  het laatste woord.  Jezus heeft het overwonnen.  Vandaag zijn we stil…  gedenken Zijn lijden nog . Zijn sterven… zijn dood, maar na de stilte komt de overwinning!  Dan mogen we het uitschreeuwen  van geluk:

Voor eeuwig  leve Jezus!

Eeuwig Hem de eer!

de schaamte voorbij.

Lezen Hosea 11:8-11

Ik hoop dat je langzamerhand zult begrijpen hoe moeilijk het is om de controle uit handen te geven. Los te laten wat je jarenlang hebt vast gehouden. Ook al was de uitkomst van je controle vaak pijnlijk en niet altijd even effectief, maar toch het was een manier die je kende. het is gemakkelijk om te doen wat je kent, wat een gewoonte is.  

prioriteiten stellen

Het is goed als we loslaten aan die controle en toegeven dat we dat we totaal verkeerd hebben gezeten op bepaalde gebieden van ons leven. Laten we God zeggen waar we andere zaken en mensen boven God hebben gesteld.

We gaven zoveel meer prioriteit aan onze vrienden, onze hobby’s , onze gewoonten, onze verslavingen dan aan God.

geef toe!

Laten we ook toegeven aan onze vrienden dat we verkeerd zijn geweest, dat we verkeerde dingen hebben gezegd, dat we teveel op ze hebben geleund, te hoge verwachtingen van ze hadden.  

Laten we toegeven aan onszelf dat we ons schamen over de dingen die we hebben gedaan en gezegd. Nu we tot de realiteit zijn doorgedrongen. Laten we de werkelijkheid onder ogen zien, maar laten we niet vergeten dat God ons zo enorm liefheeft.

onbeschrijfelijk…

Het is onbeschrijfelijk wat Hij voor ons heeft gedaan. We hoeven niet meer bang te zijn om ons ware gezicht te laten zien. We begrijpen Gods liefde voor ons wellicht niet, maar toch is Hij er voor jouw en houdt van je.

We hoeven ons niet meer te schamen, maar eerlijk zijn naar anderen, naar God, naar jezelf is belangrijk.  

trouw

Hosea werd door God gebruikt om het rebelse volk Israel te laten zien hoeveel Hij van hen hield. God zei tegen Hosea dat Hij met een prostitué moest trouwen.  Dat deed Hosea. Hij hield van haar en was trouw aan haar.

De vrouw echter viel totaal terug op haar oude manieren en gewoonten. Ze brak Hosea’s hart. Ze bracht schaamte over de familie. Ze viel terug in slavernij, maar God zei tegen Hosea om haar terug te nemen en van haar te houden, ook al hield ze er andere mannen op na. God houdt nog altijd van zijn volk ondanks het overspel.

eeuwige liefde

Wij hebben onze familie en vrienden misschien te schande gemaakt, God ten schande gemaakt , onszelf wellicht, en nu…? Hoe is het mogelijk dat er nog mensen van me houden. Houdt ik nog van mezelf?

 God zegt:  ‘hoe kan ik niet van je houden. Ik kan je niet laten gaan, mijn hart word verscheurt, door barmhartigheid word ik bewogen’.

Mensen laten ons misschien in de steek …, maar God niet, hij houdt van je met een liefde onbeschrijfelijk. Goddelijke liefde, …Hij is immers geen mens, HIJ IS GOD! Er is niets wat ons van Hem kan scheiden kijk maar eens in (Romeinen 8:38-39)

 

Heer, U schaamt zich niet voor Mij. U keurt mijn daden af, maar blijft van me houden. U vraagt me om ze achter te laten en me op Uw weg te richten. Te doen wat U van me vraagt. Niet omdat U me wil pesten, maar omdat U het beste met me voor heeft. U weet ook wat het beste is. Leer me te vertrouwen op U. ik ben zo gauw geneigd op mijn eigen inzichten te vertrouwen , gewoon omdat ik deze gewoonten ken, maar Heer ik weet dat ze me soms op een verkeerd spoor hebben gezet, ik wil Uw weg gaan . open mijn ogen, laat me Jezus zien. De enige weg voor mij. amen

Are you real?

Onze wandel wordt bepaald door wat we geloven. Wanneer we ons geloof in God loslaten, wandelen we  ook niet langer in de Geest van God.

Een ieder die zegt…

Ons leven kan nog altijd worden bepaald door  spiritualiteit, door allerlei normen en waarden en zelfs christelijk genoemd worden, zelfs onze achtergrond en geloofsregels waaraan we ons proberen te houden, maar dit wil niet zeggen dat we ook in de Geest van God wandelen.  zelfs niet wanneer we  ons enorm aangetrokken voelen tot allerlei christelijke mystiek en rituelen. We zullen dan wellicht zweverig genoemd worden en gelovigen, maar aan onze wandel ziet men dan waar ons hart werkelijk ligt.

Ieder mens wandelt  eigenlijk  naar wat hij of zij gelooft. Het kan gewoonweg niet anders. Ons geloof bepaalt ons gedrag.

Ongezond geloof?

Veel mensen proberen uit alle macht  iets te bewijzen. Ze proberen  zichzelf te bewijzen ten opzichte van de ander en soms zelfs ten opzichte van God. ze lopen eigenlijk voortdurend op hun tenen en stellen enorme eisen aan zichzelf een proberen op die manier  een situatie te creëren die nauwelijks of zelfs onbereikbaar is.

Ook dit is wandelen naar wat  men gelooft. Ze geloven dat ze alles zelf in de hand moeten houden. Dat ze alles zelf zouden moeten doen en kunnen.  Een erg ongezonde situatie die kan leiden tot depressie en burn-out.

The real thing!

Wanneer we echter tot besef komen dat we kinderen van God  zijn en ons door Hem laten leiden , wanneer we ons laten leiden door wat god ons te zeggen heeft door Zijn Geest, door Zijn Woord en door wat andere gelovigen ons kunnen leren over wie God is , dan zullen we groeien in onze wandel met God. we zullen meer en meer gaan lijken op Jezus.

We hoeven Jezus niet te imiteren. Imitatie is niet echt , zelfs wanneer  we ons leven totaal inrichten op het nadoen van iemand , zelfs al is het Jezus, is het slechts imitatie van wie we zijn  anderen zullen dit zeker waarnemen en ontdekken. ze zullen proeven wat je wandel is.  je bent niet echt, maar slechts een fake.

Wandelen in de Geest.

 Onze wandel moet geen imitatie zijn van iets of iemand. We mogen onszelf zijn.  we mogen weten dat God onze Vader is  net als die van Jezus.  We mogen van Hem leren, maar vanuit onszelf.  we mogen totaal onszelf zijn bij God.  wetende dat we Zijn kinderen zijn  en dit ook accepteren en toelaten in ons leven , noemen we wandelen in de Geest.