bruikbaar worden?

Lezen: Jacobus 4:7-10 misschien heb je al heel lang geleden gekozen om God te volgen. Misschien heb je zelfs je leven er aan toegewijd en je richting in het leven laten bepalen door het geloof, maar er kunnen nog altijd zaken zijn die verdere ontwikkeling op de weg naar bruikbaarheid in de weg staan. IederMeer lezen over “bruikbaar worden?”

goedkope oplossing?

overLEVEN, stap 3, #6, als we in nood zitten en het zelf even niet meer weten zijn we geneigd om dat maar te gaan doen wat er voor handen lijkt te zijn.Het is belangrijk om bewust stappen te doen en niet zomaar even vluchtig de zaken eens nalopen en maar aanpakken wat we te pakken kunnen krijgen .

Google knows best!

Ik geef je geen adviezen over hoe je dit zou moeten aanpakken. Ik wil ook niet bagatelliseren , maar veel dingen in ons leven , veel van wat ons, zeg maar, overkomt, overkomt ons door onze eigen keuzes, door onze eigen fouten. Misschien niet in alles onze fout, maar we hebben er veelal wel deel aan. google geeft ons de antwoorden……????

kop op!

stap 3, #4, overLEVEN, Iedereen heeft een verleden. Als het gaat om het overgeven van onze wil en leven aan God, is dat ook inclusief ons verleden. Alles wat we hebben meegemaakt aan verlies, verdriet, schaamte, geven we aan Hem.

doorschuiven

stap 3 , OverLEVEN, #3, Als we het niet meer zien zitten, en we willen vluchten, kan het zo zijn dat we ons liever terugtrekken in onze afhankelijkheid naar anderen of in onze verslaving, boosheid, etc… Het is beter wanneer we ons over geven aan God, in plaats van de oude plaatsen waar we probeerden te schuilen.

vrije wil, zegen of vloek?

stap 3, overLEVEN #2, Een vrije wil, is zowel een zegen als een vloek lijkt het soms, vooral als we kijken naar onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de vrije wil….De vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken houdt in dat we ook foute keuzes kunnen maken. De consequenties van deze keus dragen we met ons mee in het leven en het leven van onze kinderen…

rrrroekoe, roekoe,…rrr…

Het meest bekende beeld die we waarschijnlijk kennen van de Heilige Geest is het wanneer Hij in de gedaante van een duif neerdaalde op Jezus Christus. De duif is het symbool van vrede, van hoop.Deze door God gekozen vorm in de gedaante van een duif zouden we kunnen zien als een verbinding tussen Hemel en aarde. lees meer …

beeld van God.

stap 3, #1, overLEVEN, nieuwe stap, een beslissing nemen is niet gemakkelijk als je vastzit in denken. we moeten oppassen om niet het beeld wat we onze ouders of andere ouderen hebben te projecteren op wie God is of zou moeten zijn.

fris van binnen

De persoon van de Heilige Geest word ook wel de Bron genoemd. een bron die nooit uitdroogt. een bron om uit te putten als we dorstig zijnen nieuwe kracht geeft. een bron die ons reinigt en verfrist.

door de Heilige Geest leren we hoe we Jezus kunnen volgen. De Geest helpt ons juiste keuzes te maken. niet slecht voor onszelf, maar om te delen door vruchtbaar te zijn in land dat, net als wij ooit, droog en dor is , maar dat door het water uit de bron tot vruchtbaar land wordt.

lees meer…