Maand: maart 2011

bruikbaar worden?

Lezen: Jacobus 4:7-10

misschien heb je al heel lang geleden gekozen om God te volgen. Misschien heb je zelfs je leven er aan toegewijd en je richting in het leven laten bepalen door het geloof, maar er kunnen nog altijd zaken zijn die verdere ontwikkeling op de weg naar bruikbaarheid in de weg staan. Ieder mens heeft in zijn leven een bepaalde ontwikkeling door te maken.

keuzemomenten

Ieder mens heeft ergens in zijn leven een moment van even stilstaan en opnieuw de keus te maken hoe we verder moeten gaan. Ergens kunnen er in ons leven muurtjes zijn ontstaan waar we bepaalde gevoelens achter hebben verstopt, waardoor we op een manier zijn gaan leven zonder echt te laten zien wie we werkelijk zijn.

Misschien zijn er in je leven banden of verslavingen die je hebt gerechtvaardigd door naar anderen te kijken en niet naar Jezus. Ik bedoel het zo: we zijn als mensen gauw geneigd om te kijken naar anderen, ons aan hen te spiegelen, en te zeggen dat we het eigenlijk niet zo fout doen in het leven.

Jezus

Als we echter kijken naar het leven van Jezus, dan kijken we naar een andere schaal. Een ander level, een ander ijkpunt. Het is dus maar net met wie we ons leven vergelijken.

Is het je verlangen om daadwerkelijk Jezus te volgen en op Hem te lijken of willen we slechts beter zijn als bepaalde andere mensen. Jacobus schrijft dat we beter zo dicht mogelijk bij Jezus kunnen leven. Immers dan komt hij ook dichter bij ons.

verandering

Dan pas zal er werkelijk een enorme verandering optreden in ons wezen. Dan zullen niet per definitie onze problemen over zijn, maar we zullen weer gaan lachen, soms door de tranen heen , maar er is vreugde zelfs als we droevig zijn.

Als we geminacht worden door mensen, zal hij ons verheffen. Ons oprichten, Hij zal ons tot steun zijn. Waar mensen falen daar is Hij.

trouw

Hij verlangt er naar dat we trouw zijn naar Hem toe. En je weet zelf dat ook jouw hart daar in wezen het meest naar verlangt. Erkenning van wie je in wezen bent. Bij hem mag je je zelf zijn. En Hij wil je leren om jezelf te zijn. het is niet gemakkelijk, maar het is fijn als je een beslissing durft te nemen.

 

Heer Ik wil me gewoon voor U plaatsen en ontdekken wie U bent. Ik twijfel soms aan Uw grootheid, Uw trouw, maar wil toch U ontmoeten, mij buigen voor U. het klinkt misschien  heel erg egoistisch Heer, maar ik besef dat er niemand anders is die mij kan helpen dan U. Heer ik maak een stap in Uw richting, kom mij tegemoet.

goedkope oplossing?

Lezen: handelingen 17:23-28

Laten we een beslissing nemen om onze wil en ons leven totaal over te geven aan Gods liefdevolle zorg voor ons, maar voor we dat doen, laten we eerst eens gaan kijken naar wie Hij is.

Het is belangrijk om bewust stappen te doen en niet zomaar even vluchtig de zaken eens nalopen en maar aanpakken wat we te pakken kunnen krijgen .

juist als we in nood zitten en het zelf even niet meer weten zijn we geneigd om dat maar te gaan doen wat er voor handen lijkt te zijn.

Als we ons zelf over willen geven laten we dat dan doen aan degene die ons vertrouwen niet zal beschamen. Aan iemand die sterker groter is als wij en die ons zo enorm liefheeft dat Hij alles heeft gegeven om jou te kunnen helpen. (Lees Johannes 3:16 maar eens)

Zo als ik al zei, maken mensen heel gauw de fout alles maar te grijpen wat ze kunnen krijgen. Alles wat maar goedkoop is, wat plezier lijkt te beloven, maar veelal bied het juist het tegenovergestelde.

Een avondje stappen lijkt erg leuk op z’n tijd en kan het ook best zijn, maar als we het financieel moeilijk hebben , kunnen we op dat moment de druk van onze financiële verplichtingen wel heel even vergeten, maar de volgende dag slaat de kater dubbel toe. Portemonnee leeg, en hoofdpijn van drank en zorgen. Zo gaat dat met veel zaken in het leven.

Laten we oppassen onszelf niet over te geven aan alles wat ons vrijheid belooft, maar het in werkelijkheid niet is. Of aan datgene wat ons blijdschap belooft maar dat slecht een lach is van buiten, maar een traan van binnen. Of datgene wat ons rust geeft, en dat wellicht tijdelijk ook doet, maar als we er verslaafd aan raken steeds meer onrust geeft.

Al deze zaken zijn slechts zaken waarmee de valse god van deze wereld ons wil verleiden. Deze valse god, Satan, wil slechts dat we meer en meer teleurgesteld raken in alles om ons heen. Hij beliegt ons over wie God daadwerkelijk is.

Er zijn veel zaken die we als onze god zouden kunnen aannemen, maar laten we kiezen voor de enige ware God met een hoofdletter. Hij is de enige die ons vrij kan maken.

Hij is dichtbij ons, bij ieder van ons. In Hem leven, bewegen en bestaan we… we zijn van zijn nageslacht. Hij heeft ons gemaakt! En al begrijpen we veel zaken niet, we weten dat Hij dichtbij ons is en Hij wil zich aan ons openbaren. Als je zoekt zul je vinden.

 

Heer open mijn ogen voor wie U bent, zo dat ik mij kan overgeven aan u de enig ware God.

het stuur overgeven als je moe bent.

Lezen: Mateus 11:27-30

Als we moe zijn om de weg te lopen die we hebben te gaan.  Als we het niet meer zien zitten, en iedereen aan ons lijkt te trekken.

Als we het gewoon allemaal even niet meer weten, en heel veel dingen en zaken in ons leven zo verschrikkelijk zinloos lijken, geef dan het stuur van je leven over aan degene die jou leven kent, die weet wat voor jou het beste is.

doodlopende weg

Als jij het niet meer weet, wie zou het dan wel weten?  God weet het, Hij kent je, gewoon omdat hij je gemaakt heeft.als we doorgaan op onze eigen weg, ook al lijkt het soms nog zo goed te gaan,  zal uiteindelijk doodlopen. (Lees maar eens in Spreuken 14:12)

we verlangen naar rust en we zoeken het ook. we zoeken  rust  en vrijheid op plaatsen waar ze niet te vinden is. We zullen op jacht gaan naar wat  plezier en vertier om weg te kunnen kijken van de pijn in ons leven. En misschien zal het  een tijdlangbest heel goed te gaan, maar ergens zul je    er opnieuw weer achterkomen dat je een verkeerde afslag genomen hebt

omkeren

Laten we omkeren en naar Jezus gaan, want zijn juk is zacht en de last die Hij te dragen geeft is licht. Als we op Zijn pad verder  gaan en ons door Hem laten leiden zullen we rust vinden voor onze ziel.

Als we ons leven overgeven aan Hem zullen we ook onze lasten aan hem mogen geven, zodat we opnieuw kunnen beginnen. Een nieuw leven. Als we Hem aan het stuur van ons leven laten blijven we op het goede pad, de weg naar bruikbaarheid en herstel.

Neem leven, laat het Heer, toegewijd zij aan Uw eer…

Google knows best!

De meeste mensen zijn op zoek naar antwoorden. Op zoek naar antwoorden , maar ze vergeten daarbij de werkelijke vragen in ogenschouw te nemen.  Ze gaan op zoek naar antwoorden  terwijl ze in hun hoofd slechts flarden van vragen hebben.  ze hebben niet werkelijk helder wat ze zoeken.

Typisch…2011?

Ik denk dat dit ook wel een beetje de mens van de huidige maatschappij typeert.  Als we maar even een bepaalde gedachte, idee of wanneer er iets in ons opkomt waarop we  het antwoord niet  weten op dat moment is het googlen geblazen. Wanneer we het even niet weten geeft Google een antwoord.  er is immers altijd wel iemand die een soort gelijke ervaring  of gedachte heeft. Die net als jij zoekende is. er is altijd wel iemand  die er iets over te zeggen heeft al dan niet goed gefundeerd.

Mensen zoeken antwoorden op allerlei vragen in die zoal in het leven voorkomen.  Vragen over hun huwelijk, over het gezin, over werk, inkomen,  naar God , naar diepere dingen des levens, maar vaak blijven echte antwoorden vaak uit omdat ze de vraag  vaak niet goed onder woorden durven brengen. Bang voor wat ze tegen komen wellicht.

Google knows best!

We kunnen allerlei vragen stellen in het leven.  vragen als : waarom overkomt mij dit nu?  Waarom loopt mijn huwelijk stuk? Waarom reageren mijn kinderen zoals ze doen? waarom ben ik depressief, waarom heb ik ruzie met…? Waarom…?

Nu moet ik goed  op passen  om niet op de een of andere autoritaire manier te zeggen dat het allemaal je eigen schuld wel zal zijn.  ik geloof dat veel zaken die je in je leven overkomen ook werkelijk overkomen zonder dat je er zelf iets aan kunt doen.  toch is het te gemakkelijk om de schuld altijd op anderen af te schuiven.

Ik-gericht!

Ik denk dat de maatschappij enorm ik-gericht geworden is. we zijn zo enorm met onszelf bezig en met ons welbevinden, maar toch stellen we veelal niet de juiste vraag.  We zouden  in veel gevallen ook eens moeten kijken naar onszelf. naar ons eigen functioneren in bepaalde zaken.  

waarom ben je gescheiden? Lag het werkelijk alleen maar aan je ex? Waarom zijn de kinderen zo opstandig? Ligt dat aan hen zelf of heeft jouw kritische houding er ook mee temaken. Durf je ze los ook te laten? Is er iemand gestorven  geef je God daarvan de schuld?  Ben je ziek? Hoe gezond leef je?

Ik geef je geen adviezen over hoe je dit zou moeten aanpakken. Ik wil ook niet bagatelliseren , maar  veel dingen in ons leven , veel van wat ons, zeg maar, overkomt, overkomt ons door onze eigen keuzes, door onze eigen fouten. Misschien niet in alles onze fout, maar we hebben er veelal wel deel aan.

Vraagje: Wat is de vraag ook al weer?

De vraag die we bij onze antwoorden zoeken is voor veel mensen niet duidelijk, dus kiezen we voor de oplossing die voor handen is.  de oplossing van het moment. 

De oplossing van het moment is echter vaak niet de oplossing op termijn.  Veelal lopen zaken anders dan we eigenlijk hadden gehoopt.  Misschien hadden we zelfs verwacht dat het nu wel goed zou gaan, maar  nee. We hebben allerlei antwoorden gevonden, maar waarop?

Wat hebben we aan antwoorden zonder de juiste vraag er bij? Misschien wordt het tijd eens eerlijk te kijken naar de grote vraag die we onszelf eens zouden moeten stellen.  de meest wezenlijke vraag  die we onszelf kunnen stellen is wellicht de vraag: WIE BEN IK? zonder deze vraag zijn alle antwoorden slechts tijdelijke oplossingen.

No more easy answers

Pas wanneer we  werkelijk deze vraag onder ogen durven zien, en zoeken naar  wie we zelf zijn. wanneer we kwetsbaar toe durven geven dat we het allemaal niet weten komen er antwoorden in ons naar boven die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Geen gemakkelijke antwoorden, maar de meest confronterende antwoorden. Antwoorden die de confrontatie aangaan met de turbulenties  van onze ziel. Van ons leven.

Ik geloof  dat veel van onze wonden zouden helen wanneer we de confrontatie aan zouden gaan met de werkelijke vraag. Met die gebieden in ons leven  die we zelf vaak als een tekortkoming zien, maar die wanneer we ze onder ogen  durven komen vaak onze kracht blijkt te zijn.

eigenwaarde

Wij falen in veel zaken in het  leven, omdat we niet werkelijk beseffen wie we zijn. veel mensen blijven jammerend rondlopen in het leven. ze doen dat liever dan de confrontatie aangaan met wie ze zelf zijn.  ze nemen liever genoegen met  simpele antwoorden op moeilijke vragen. 

 Ze willen de vraag niet horen, omdat ze in wezen niet tevreden zijn met wie ze zelf zijn.  ze  proberen te zijn wie anderen willen dat ze zijn, met alle gevolgen van dien. Het verlies van eigenwaarde.  

 

kop op!

 Lezen: Jesaja 54:4-8

Iedereen heeft een verleden. Als het gaat om het overgeven van onze wil en leven aan God, is dat ook inclusief ons verleden. Alles wat we hebben meegemaakt aan verlies, verdriet, schaamte, geven we aan Hem.

inclusief

Alle momenten van wanhoop, iedere traan die we gehuild hebben en elk woord wat we uitgesproken hebben waarvan we spijt hebben en die we het liefst terug hadden genomen als dat had gekund.

Alle gebroken beloften de eenzaamheid, de dromen die vervlogen en uitgedoofd zijn, de gebroken relaties en alle successen, maar ook alle falen. Het verleden met alle littekens die het heeft achtergelaten in deze tegenwoordige tijd.

betaling

Om los te komen van ons verleden hebben we iemand nodig om ons vrij te kopen. Iemand die de schuld wil dragen. God wil onze verlosser zijn. Hij wil betalen voor alle verliezen in ons leven.

Hij wil er voor je zijn als je alleen bent. Hij wil je krachtig maken als je bang bent. Hij doet je overwinnen als je op het punt staat te verliezen. Hij heft je hoofd omhoog als er schaamte is.

herstel

God is de verlosser, de bevrijder, de hersteller van alles wat we ooit in ons leven hebben moeten missen of kapot is gegaan, zelfs van de dromen die we ooit hebben gehad, maar die we vergeten zijn vanwege teleurstelling of ongeloof in onszelf, anderen of Hem.

 Als we Hem ons verleden geven, zal Hij alles herstellen. Hij zal ons bevrijden van de schaamte en de lege plekken in het hart die we hebben opgelopen in dit leven.

 

Heer dank U dat u mijn verleden en mijn toekomst kent, maar ook het heden. Heer help me om mijn wil over te geven aan U, want U begrijpt me als ik zeg dat dat niet gemakkelijk is en dat ik tijd nodig heb om de juiste keus te maken. Amen

doorschuiven

Lees psalm 61:1-8

Het overgeven van onze wil en ons leven kan aantrekkelijk zijn. Immers we kunnen op die manier alles wat we verkeerd gedaan hebben doorschuiven naar een grotere Macht. Geven we dan niet ook onze verantwoordelijkheid op over ons leven?

controle overgeven

Als we het niet meer zien zitten, en we willen vluchten, kan het zo zijn dat we ons liever terugtrekken in onze afhankelijkheid naar anderen of in onze verslaving, boosheid, etc…

met andere woorden we zijn reeds gewend aan het overgeven van de controle over ons leven aan de dingen waarin we ons terugtrekken. Deze dingen gaven ons immers een tijdelijk gevoel van controle, veiligheid, rust. Dus het is niet zo gek dat de gedachte ons over te geven ons soms aanspreekt.

andere richting

Waar het hier om gaat als het gaat om overgave, dan is dat niet om ons opnieuw vast te laten lopen, maar juist om ons leven een totaal andere richting en visie te geven. Het is beter wanneer we ons over geven aan God, in plaats van de oude plaatsen waar we probeerden te schuilen.

Paulus zegt: bedrink u niet, want dat leidt tot bandeloosheid, maar wees vervuld van de Geest. Zing met elkaar (…)Breng God, de Vader , altijd voor alles dank in de naam van onze Heer Jezus Christus. (Efeziers 5:18-20). Met andere woorden: geef je niet over aan datgene wat je vasthoudt. Ook al lijkt dat soms even heerlijk te zijn.

God dienen

kies er voor God te dienen. Weet je niet hoe? Begin te zingen en Hem te danken voor datgene wat Hij voor je heeft gedaan. We kunnen altijd bij Hem terecht. Hij heeft nog nooit iemand in de steek gelaten die voor Hem heeft gekozen. (zie psalm 9:9-10 maar eens)

 

 

Heer, waar we ons ook bevinden, in welke omstandigheden of plaats dan ook, ik kan altijd bij U terecht. U bent er altijd. U hoort ons als we met U willen spreken en zult er zijn als we U nodig hebben. Heer ik vraag U mij te helpen, mijn ogen te openen voor de keuzes in mijn  leven die niet goed waren. help me nieuwe goede keuzes te maken. Ik weet immers dat U levensveranderend bent. Zingevend, als ik mij aan U geef. Heer ik wil kiezen voor U.

 

 

vrije wil, zegen of vloek?

Lezen: Deuteronomium 30:15-20

Elk mens staat voor keuzes in zijn of haar leven. Ook vandaag zijn er keuzes te maken. We zijn vrije mensen met de mogelijkheid om zelfstandig keuzes te maken. Zo heeft God ons geschapen.

keuzes maken

Zelfs als we het moeilijk hebben,verslaafd zijn of we vastzitten, zijn er altijd keuzes om te maken. We zullen echter moeten beseffen dat we niet altijd in staat zijn om ons aan deze keuzes te houden en terug zullen vallen in onze tekortkomingen, verslaving, zonde, boosheid, afhankelijkheid.

De vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken houdt in dat we ook foute keuzes kunnen maken. De consequenties van deze keus dragen we met ons mee in het leven en het leven van onze kinderen.

vrije wil

Een vrije wil, is zowel een zegen als een vloek lijkt het soms, vooral als we kijken naar onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de vrije wil.

God zei tegen Mozes, Luister! Vandaag geef ik je de keus tussen voorspoed en tegenslag, tussen dood en leven! Hou van Mij en houdt je aan de regels die ik je geef. Wandel op Mijn weg. Als je dat doet, zal ik je zegenen, als je het niet doet en je van me af went dan zal het je niet prettig vergaan. Dus geef jezelf over aan Mij, want Ik ben Het Leven.( vrij vertaald Deuteronium 30:15-20)

goede keuzes maken

Soms zullen we het moeilijk krijgen. Alsof we de controle verliezen over ons leven. Over onze afhankelijkheid van mensen , onze verslaving, onze tekortkomingen, onze zonde, maar gelukkig is daar de mogelijkheid om te kiezen.

 Laten we goede keuzes blijven maken inde richting van Het Leven. We kunnen kiezen om God lief te hebben en Hem te volgen of we gaan door met onze eigen keuzes. Je weet hoever deze keuzes je hebben gebracht tot zover. Denk er over na en maak langzamerhand de keus om je in alles, je hele leven over te geven aan Hem.

rrrroekoe, roekoe,…rrr…

deel 2: de Heilig Geest

Er worden veel beelden gebruikt om het geheim en mysterie rondom  de persoon , welke de Heilige Geest is, uit te leggen of aan te duiden.  Zo wordt de Heilige Geest  een Bron genoemd die nooit opdroogt, die reinigend en helend is, maar ze wordt ook wel aangeduid als wind of adem. (Ruach, Pneuma)

Controle houden?

Wij hebben geen controle over de wind. Je kunt wind ervaren, maar niet pakken. De wind is er altijd,zij het soms  in meer of in mindere mate zichtbaar of merkbaar. Er zijn nog veel benamingen die we voor de Heilige Geest  zouden kunnen noemen zoals , trooster, pleitbezorger, vuur, liefde,…

Het meest bekende beeld die we waarschijnlijk kennen van de Heilige Geest is het wanneer Hij in de gedaante van een duif neerdaalde op  Jezus Christus.  De duif is het symbool van vrede, van hoop.

duif

Deze door God gekozen vorm in de gedaante van een duif zouden we kunnen zien als een  verbinding tussen Hemel en aarde.  Tussen God en het menselijke door Jezus Christus.  Door de heilige Geest kunnen we Gods stem verstaan in ons leven. Hij zegt als het ware ook tegen ons : ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ (Lucas 3:22)

in het gronings raakt het me zelfs nog meer. “Doe bist mien laive Zeun. In die heb ik behoagen.”

Wat is dat een prachtige gedachte nietwaar? Door de Heilige Geest krijgen onze gebeden, gedachten en verlangens  als het ware vleugels die tot de Hemel reiken. Die tot God zelf reiken en weer terug komen op onszelf.

Het koninkrijk

d  laatste is wat mij persoonlijk erg aanspreekt.  de gedachte dat wanneer we Gods Geest toelaten in ons leven en in alle oprechtheid in waarheid proberen te wandelen dit niet slechts reikt tot in de hemel, maar dat het koninkrijk al zichtbaar wordt hier op aarde.

God die ontvangt niet stilletjes al onze gebeden en verlangens op om ze ergens op een mooi plaatsje op te bergen, maar Hij zend ze als het ware opnieuw uit, zodat ze weer kan landen op het leven van de ander.

 uitzending

Zoals de Heilige Geest op het hoofd  van Jezus daalde en in Godsnaam werd uitgezonden de wereld in, zo worden ook wij als gevolg van die uitzending de wereld in gezonden om te delen in de kracht en liefde van de Heilige Geest.

Waar wij God willen dienen daar daalt Gods Geest neer. ze blijft niet stilletjes zitten wachten, maar vervuld, veranderd en hersteld. Ze raakt aan, zet in beweging, in ons, maar God zij geprezen ook door ons.

beeld van God.

Lezen: Numeri 23:18-24

Het is niet gek als we onze ervaringen vanuit de kindertijd linken aan ons geloof in God. Veel mensen die een belangrijke rol in het leven spelen van een kind hebben enorme invloed op hoe we dingen zien en beleven in het nu.

projectie

Wanneer we als kind slachtoffer zijn geworden van machtsmisbruik in welke vorm dan ook of we zijn in de steek gelaten, of onze ouders waren op wat voor wijze dan ook incompetent om ons op te voeden, dan  projecteren we deze gevoelens terug naar God.

Eigenlijk is dat niet zo’n gekke gedachte. Namelijk mensen die op de een of andere manier tekort schoten, waren des al niet te min toch verantwoordelijk voor ons op dat moment. Ze waren machtiger en hadden gezag.

God is groter dan jij.

God is het hoogste gezag en nu we ouder zijn erkennen we andere volwassen dan ook niet meer altijd als hoger gezag, maar als we spreken over God de Almachtige, de Vader , dan hebben we het opnieuw over gezag, die groter is als wij.

Wat is het geweldig te zien en te weten dat God zichzelf klein gemaakt heeft in zijn Zoon Jezus en op nederige wijze naar de aarde kwam. Gewoon. Mens. Gelijk aan ons geworden. Natuurlijk is dat ook best gezagwekkend te noemen, maar dan  een andere kant op. Anders dan wat wij  voor ogen hebben als we spreken over gezag, macht en kracht.

onverandelijk

Wij denken dan aan groot, rijk, oorlog, ruzie, opleggen van wil, veranderlijk,  etc… Jezus is juist klein geworden, arm, vredelievend, rust, rein etc…   En …weet je? God veranderd niet. nooit!

Hij is niet als mensen. ik ben ik, maar, Hij is Hij! Hij is God! Liefdevol en machtig, maar niet machtsbelust! Wat Hij belooft zal Hij ook doen. Als Hij zegt te zegenen, zal hij dat niet nalaten ook te doen.

accepteren

Wanneer wij zeggen dat we bereid zijn om onze wil en leven over te geven aan Hem als een offer, dan zal hij dat offer accepteren en je vrij maken van datgene wat je van Hem afhoudt.

Niets en niemand is groter en sterker dan Hij. Jezus overwon de dood voor ons. Zou hij dan ook niet jouw leven op orde kunnen brengen als jij je aan Hem geeft???

 

Heer ik heb het zo nodig mijzelf aan U te geven. Ik kan het niet allemaal zelf. Niet op eigen kracht  Ik wil oprecht nadenken in de komende tijd over het nemen van deze stap. ik geloof in U, maar ben ik bereidt om alles aan u over te geven? Heer laat me in de komende dagen zien wat ik moet doen. Ik vraag om bevestiging van Uw liefde voor mij persoonlijk.  amen

fris van binnen

deel 1: de Heilige Geest

De Heilige Geest is het die moedelozen moed geeft, de zwakken sterkten pessimisten hoop schenkt. Prachtige woorden van Anselm Grün uit zijn boek: Vertrouw op je kracht. Moedig doorgaan in tijden van crisis.

Kracht in ons

De Heilige Geest is  de kracht in ons, welke ons helpt om  moeite, pijn, conflicten te trotseren. God zelf is het doel en fundament van het leven.  Jezus Christus, Gods Zoon, is het beeld van God welke in ons gestalte wil  krijgen , zodat we steeds meer  in contact komen met oorspronkelijke en unieke beeld dat God van ons heeft.

De persoon van de  Heilige Geest word ook wel  de Bron genoemd. een bron die nooit uitdroogt. een bron om uit te putten als we dorstig zijnen nieuwe kracht geeft. een bron die ons reinigt en verfrist.

Keuzes maken

Wij kunnen  in dit leven allerlei keuzes maken, stappen zetten maar wanneer we  ons leven  verder leiden  op basis van onze eigen menselijke kracht, ons verstand, ons gevoel, dan zal het echter in wezen krachteloos zijn.

Wanneer we echter bereid zijn om ons leven te wijden aan het dienen van God, de verlossing van de Heer Jezus  aan te nemen mogen we een leven leiden in de kracht van de Heilige Geest.

Het hart van God

Hij zal ons leiden de juiste stappen op de juiste tijd te zetten.  Hij leidt ons op de Weg.  De weg die Jezus ons heeft  laten zien in zijn leven, lijden en sterven.  De Heilige Geest doet ons het hart  van God kennen.

door de Heilige Geest  leren we hoe we Jezus  kunnen volgen. De Geest helpt ons  juiste keuzes te maken. niet slecht voor onszelf,  maar om te delen door vruchtbaar te zijn in land dat, net als wij ooit, droog en dor is , maar dat door het water uit de bron tot vruchtbaar land wordt.  

vruchtbaar, talrijk, liefhebben.

ze wordt als het ware een oase waar anderen  verfrist, gereinigd en mogen worden. Ze is de Bron waar dorstige mensen  in Jezus naam,  nieuwe kracht kunnen op doen.

De heilige geest is het mysterie van het wonder dat God in en door ons mensen wil doen. ze maakt vruchtbaar wat dor en droog was. Waar we eerst op onszelf waren aangewezen leren we nu delen waardoor we talrijk worden.  we leren liefhebben.