Het leven van mensen wordt beheerst door wat anderen van hen denken. We kunnen leren om daar op de een of andere manier mee om te gaan. we kunnen leren om van onszelf te houden. We kunnen leren de mening van anderen te accepteren en te negeren, maar tegelijk blijft het een zogeheten soft spot.

Succesvol leven

Wanneer ons leven als doel krijgt om te doen wat anderen van ons verwachten. Om te streven naar datgene wat anderen naar ons doet opkijken. Als ons leven als doel heeft om in zekere zin macht uit te oefenen ten aanzien van anderen, dan is het leven geen leven meer maar een project geworden. we spreken dan niet meer over liefde, maar over succes.  succes in het leven. succes in zaken,  succes bij de vrouwtjes, succes bij de mensen, succes in het christelijke leven zelfs, maar waar is de liefde gebleven.

Ik geloof dat het goed is om doelen te stellen in het leven. en doelen worden er gesteld om ze ook te behalen. Doelen behalen is echter geen doel op zich. Wanneer we doelen stellen is het belangrijk om de liefde prioriteit nummer 1 te maken boven ieder doel wat je stelt.  Immers zo stelt de bijbel: Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.

Ons 1e doel…

We kunnen onze prioriteiten stellen in het leven om succesvol te zijn, maar dan mist er iets in je motivatie en leef je niet werkelijk. Je zult in wezen leeg zijn. hol, dof. Misschien heb je veel mensen die  zeggen je vrienden te zijn, maar wat heb je er aan als je niet werkelijk lief hebt of geliefd bent.  wat heb je aan al het geld van de wereld zonder liefde.  Ons eerste doel is liefde. Lief te hebben. 

Jezus zegt ons dat we God lief moeten hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het begint dus bij God. als we van daaruit beginnen, zoals Jezus ons gezegd heeft en ervaren dat Hij ons ook liefheeft, zouden we dan niet ook anderen lief kunnen hebben en  leren om liefde prioriteit te maken in ons leven zoals we dat  van Jezus  hebben gezien? Laten we alles wat we doen , proberen te doen vanuit liefde. 

Kwestie van prioriteiten?

Succes is wat  de wereld ons toeschreeuwt op Tv, op het internet, zelfs  bepaalde kerken  verkondigen het van de kansel dat wanneer we werkelijk God dienen we ook succesvol zullen zijn in het leven.  Bull! Jezus gaf  alle liefde die Hij had en Hij werd omgebracht omdat men liefde altijd kan verdragen.  Vooral degene die  naar maatstaf van deze wereld/maatschappij reeds succesvol zijn hebben hier moeite mee. Ze zullen alles doen om hun succes te houden en zullen alles wat ze hebben met hand en tand verdedigen.

Wellicht dat we daarom in ons kikkerlandje  vaak zoveel moeite hebben met God. teveel draait het om succes. eigenlijk zelden nog om liefde. Ik verlang er naar om die liefde prioriteit te geven in mijn leven. veel is er belangrijk, maar niets is belangrijker dan de liefde.  Als God ons zo heeft liefgehad, vrienden, moeten ook wij elkaar liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.