Ruimte maken

We mogen en kunnen God kennen. Hem ontmoeten. in relatie met Hem leven, maar de vraag is of we dat ook wel werkelijk willen.  Misschien moeten we tot de erkenning komen dat we God misschien helemaal niet echt willen toelaten in (bepaalde delen van) ons leven.  waar sta jij? Is het niet zo dat weMeer lezen over “Ruimte maken”

het onmogelijke doen!

Het loslaten van oud zeer is wellicht het moeilijkste  in het leven.  dat genen wat anderen ons aangedaan hebben kunnen we vaak maar moeilijk overgeven en vergeven, vergeten is al helemaal iets waar we moeite mee hebben.  Veelal willen we vergelding voor datgene wat anderen ons aan gedaan hebben.  voorbij de logica Hoewel deze houdingMeer lezen over “het onmogelijke doen!”

Spiritueel verbonden?

Op de een of andere manier zijn wij mensen geschapen om op God te lijken.  Helaas  denken sommigen dat ze dat inderdaad doen, maar geven daar een totaal andere inhoud aan dan Jezus ons heeft willen laten zien.  Ze willen bewijzen goddelijk te zijn door  te laten zien wat ze in hun mars hebben aanMeer lezen over “Spiritueel verbonden?”

Boven God staan of …?

Wat is het prachtig om in deze dagen te denken aan het kindje Jezus.  Jezus zo kwetsbaar , teer en klein.  Langzamerhand wordt deze kleine Jezus. Dit kindje  groter en verteld de mensheid wie Hij werkelijk is in de meest oprechte, maar soms ook zo enorm raadselachtige woorden.  Woorden die regelrecht ons hart willen rakenMeer lezen over “Boven God staan of …?”

Jas aan en wegwezen!

Het is Jezus, die was, die is en die komen zal. Hij was er al voordat ik bestond en zal er zijn tot in alle eeuwigheid. Via Jezus tot God Wanneer we over God spreken, komen we terecht bij Jezus Christus, wanneer we tot God willen naderen kan dat niet anders dan door/via Hem. WeMeer lezen over “Jas aan en wegwezen!”

controle krijgen door ze uit handen te geven!

De valkuil voor mensen is  het redeneren.  We willen alles wat we niet begrijpen onderzoeken en er een logisch antwoord voor vinden.  Zo is het altijd geweest. Vanaf het allereerste begin is het ook onze grootste valkuil.  Eva keek naar de situatie vanuit haar persoonlijk perspectief en bedacht dat God, ondanks alle goeds, haar ookMeer lezen over “controle krijgen door ze uit handen te geven!”

Relationele verandering en christelijke spiritualiteit.

Wanneer we nadenken vanuit onze christelijke spiritualiteit, is het belangrijk  te beseffen dat christelijke spiritualiteit de spiritualiteit rondom Christus is. Spiritualiteit is niet iets abstracts, nog iets zweverigs, het gaat enkel en alleen om relatie. In relaties zijn ontmoetingen  belangrijk.  Hoe zouden we iemand immers kunnen leren kennen zonder elkaar te ontmoeten. Discipelschap en spiritualiteitMeer lezen over “Relationele verandering en christelijke spiritualiteit.”

spiritualiteit van het lichaam.

Soms hoor je mensen zeggen dat hun ziel als het ware  gevangen zit in hun lichaam, maar dat  spiritualiteit de weg is om er uit te komen.  wanneer we echter geloven in de opstanding van Jezus Christus mogen we weten dat  het spirituele leven en het  lichamelijke leven niet van elkaar te scheiden zijn.   geenMeer lezen over “spiritualiteit van het lichaam.”

God ontmoeten?

Veel mensen zijn op zoek. Op zoek naar iets wat ze misschien ooit ervaren hebben maar ergens op de weg zijn verloren.  Anderen zoeken naar iets wat ze niet kennen en weten eigenlijk niet eens wat ze precies zoeken.  er zijn er die zoeken naar God, anderen hebben God gevonden maar zijn zichzelf verloren ofMeer lezen over “God ontmoeten?”

Vriendschap en ontmoeting.

Vriendschap is een illusie zingt Henk westbroek. Ik geloof dat wanneer wij ons werkelijk openstellen voor mensen, en dan maakt het niet uit of ze nu wel of geen christenen zijn we een werkelijke ontmoeting hebben met mensen. wanneer we mensen werkelijk ontmoeten, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets op spiritueel niveau. WeMeer lezen over “Vriendschap en ontmoeting.”